کودک و نوجوان

✍️دعوا، یکی از مزایای داشتن خواهر یا برادر در خانه است. چون چنین کودکی، قبل از ورود به جامعه، خواهر یا برادری داردکه با او اختلاف سلیقه و اختلاف نظر دارد و با درگیری هایی روبرو می شود که باید سعی کند آنها را حل کند. والدین باید به فرزندان خود اجازه رویارویی با چنین مشکلاتی را بدهند...

این کار آنها را برای آینده آماده می کند. اگر دعوا یا بحث میان کودکان، کلامی بود، بهتر است دخالت نکنید و به هیچ وجه نقش قاضی را در این میان بازی نکنید. مثلا عده ای همیشه به فرزند کوچک تر می گویند که: «تو باید به برادر یا خواهر بزرگ تر خود احترام بگذاری.» یا به فرزند بزرگ تر می گویند که: «تو باید رعایت کنی، هر چه باشد تو بزرگ تر هستی.» با این کار، کودک نسبت به والدین خود احساس منفی ای پیدا
می کند.

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1396/6/13

 

عید

به حکم آنکه «علیک الرفیق ثم طریق»
دلم بدون رضا (ع) کربلا نمی‌خواهد

صَلي الله عليك يا مولی يا اباعبدالله الحسين (ع)
صَلی الله عليك يا علی ابن موسی الرضا (ع)


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1396/5/12

 

کانال تلگرامی کلینیک آرانسه ویژگی دختران مؤمن
https://t.me/ARANCON
ﺍمیرالمؤمنین ﻋﻠﯽ (علیه السلام) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﺗﺮﺳﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺷﺮﻭﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﻭ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
https://t.me/ARANCON
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻫﻢ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ،ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ خانواده باشد.

ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ‌ﻏﻪ ﻓﯿﺾ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ-ﺣﮑﻤﺖ266،ﺹ119
در کانال تلگرامی وبلاگ هم عضو شوید
    

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1396/5/12

 

زندگی ذره کاهیست ......

 اشــعــار نــغــز،آمــوزنــده و داراے پــیــام روانــشــنــاخــتــے ✨


زنــدگــے ذره كاهیــســت ،كه كوهش كردیــمــ
زنــدگــے نــام نــڪــویــے ســت كه خــارش كردیــمــ
زنــدگــے  نــیــســت  بــجــز نــم نــم بــاران بــهار ،
زنــدگیــ  نــیــســت  بــجــز دیــدن یــار ،
زنــدگیــ  نــیــســت  بــجــز عــشــق ،
بــجزحــرف مــحــبــت بــه كســے ،
ورنه هر خــار و خــســے ،
زنــدگیــ كرده بــســے ،
زنــدگیــ تــجــربــه تــلــخ فــراوان دارد ،
دوســه تــا كوچــه و پــس كوچــه و
انــدازه ے یــك عــمــر بــیــابــان دارد .
ماچــه ڪــردیــم و چــه خــواهیــم ڪــرد
در ایــن فــرصــت ڪــم ؟!

(ســهرابــ ســپــهریــ)

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1396/5/4

 

احساس

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸود ﺭﻗﺼﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸود از زندگی گفت
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸود قدم زد
ﻭﻟﯽ
ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس،
ﻧﻪ ﻣﯿﺸود ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ،ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !!!!

یک ضرب المثل می گوید برنج سرد را می توان خورد.
چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد...
مواظب همدیگر باشیم

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1396/3/22

 

کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟

کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟

در اکثر کلاس ها و مدارس ویژه، کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی قادر نیستند به موفقیت های لازم نایل شوند و در نتیجه پایان سال تحصیلی مردود می شوند و ناموفق می گردند.
شما به عنوان یک مادر، پدر یا یک معلم با تجربه مشاهده کرده اید که گاهی اوقات دانش آموز نمی تواند به خوبی مداد را در دست بگیرد، نمی تواند به درستی روی صندلی بنشیند و یا دچار حواس پرتی، عدم تمرکز و اختلال کاستی توجه است. برخی از دانش آموزان به دشواری راه می روند و یا دست هایشان حس ندارد. هر کدام از این دشواری ها می تواند بر فرایند یادگیری و یاددهی تأثیر منفی بگذارد و شما را و دانش آموز را با عدم موفقیت روبرو سازد و موجب ناکامی شما و او گردد.
برخی از دانش آموزان کم توان ذهنی دچار محرومیت عاطفی هستند. چنین محرومیتی می تواند از شرایط خاصی، مانند مرگ یکی از والدین، طلاق، شرایط اجتماعی نامناسب و نظایر آن ناشی شود و به رشد همه جانبه کودک آسیب رساند.
علت چیست؟ این مشکلات از کجا ناشی می شود؟ چه باید کرد؟ اکثر این مشکلات هنگامی بروز می کند که کودک کم توان ذهنی مهارت های پیش نیاز را در سال های پیش از دبستان در خانواده کسب نکرده، فاقد انگیزۀ پیشرفت است، به خود اعتماد ندارد و عزت نفس خود را از دست داده است. در برخی مناطق ایران، مسأله فقر، دو زبانگی و مهاجرت مزید بر علت می شود و بر مسایل کودکان کم توان ذهنی می افزاید.

وظیفۀ نظام آموزش و پرورش ویژه و عادی چیست؟ در چنین شرایطی نظام آموزش و پرورش وظیفه دارد با استفاده از روش غنی سازی آموزشی و محیطی به نیازهای آموزشی ویژه این قبیل دانش آموزان توجه کند و خدمات آموزشی ویژه (آموزش ترمیمی) و خدمات ویژه (گفتار درمانی و کاردرمانی) و امکانات مناسب دیگر را فراهم کند تا این گونه دانش آموزان قادر شوند تا حدی از برنامه درسی عادی بهره مند گردند و کمبودهای خود را جبران کنند. در چنین شرایطی عوامل ناکامی، دغدغه خاطر از عقب ماندن و شکست تحصیلی به تدریج از بین می رود و زمینه های پیشرفت و شکوفایی آنان فراهم می شود.

شایان ذکر است که به طور معمول هوش افراد در یک جامعه به طور بهنجار توزیع می شود و همان طور که گفته شد کودکان کم توان ذهنی در تمام جوامع دیده می شود و خاص جامعه ما نیست. در ایران در سال های گذشته تلاش شده است برنامه های آموزشی مناسب در مدارس و مراکز ویژۀ دانش آموزان اجرا شود. دانش آموزان کم توان ذهنی، مانند دیگر دانش آموزان، نیازهای آموزشی ویژه دارند و در معرض خطر و احتمال شکست تحصیلی هستند. از این رو، توصیه می شود تا جایی که امکان دارد این گونه دانش آموزان در کلاس های تلفیقی و در دبستان های عادی جایابی آموزشی شوند و تحت آموزش فراگیر قرار گیرند. کلاس های تلفیقی، کلاس هایی هستند که با تعداد کمی از دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدرسه عادی تشکیل می شود و فرصت های بسیاری را برای یکپارچه شدن در فعالیت های عادی مدرسه فراهم می کند. به طور معمول در کلاس های تلفیقی، معلمان تلفیقی تدریس می کنند که به طور اختصاصی آموزش دیده اند  و به مسایل کودکان، مانند مسایل عاطفی، تحصیلی و خانوادگی آنها آشنایی دارند.

منبع: کتاب خانواده و کودکان با نیاز های ویژه/ تالیف دکتر احمد به پژوه

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1396/3/6

 

چگونه یک زوج خوشبخت شویم؟

چگونه یک زوج خوشبخت شویم؟

۱. یکدیگر را بپذیرید

زوج‌های خوش‌بخت زوج‌هایی هستند که سعی نمی‌کنند از همدم‌شان ایراد بگیرند و او را همان‌طور که هست می‌پذیرند. آنها همدم‌شان را با تمام نقص‌هایش می‌پذیرند و نمی‌خواهند چیزی را در او عوض کنند. آنها همچنین ممکن است این واقعیت را خوب بدانند که دو آدم قطعا تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت‌ها هستند که کمک می‌کنند افراد رشد و پیشرفت کنند.
 
۲.شنوندگان خوبی باشید

اگر شنونده‌ی خوبی باشید، همدم‌تان را خوب درک می‌کنید. این‌گونه هم می‌شود برداشت کرد که به همدم‌تان احترام می‌گذارید و مشتاق هستید از افکار او باخبر شوید. هر شخصی احتیاج دارد که به او احترام گذاشته‌ شود و گوش ندادن به چیزهایی که همدم‌تان باید بگوید یکی از نشانه‌های بی‌احترامی است. زوج‌های خوش‌بخت همیشه برای شنیدن همدم‌شان وقت می‌گذارند و درمورد هر موضوعی برای نظر او احترام قائل هستند. شما هم باید از نظرات و عقاید خود بگویید ولی خیلی مهم است که پیش از حرف زدن خوب گوش بدهید.

۳.به هیچ کسی اجازه‌ی دخالت ندهید

آدم‌ها همیشه سعی می‌کنن در مورد روابط‌تان شما را نصیحت کنند. صحبت با دوستان و آشنایان درمورد رابطه‌ی‌تان و گفتن جزییات دقیق به آنها کار نادرستی است. اگر مسئله‌ای هست، در مورد آن با همدم‌تان صحبت کنید. اگر قرار است تصمیم مهمی بگیرید، با همدم‌تان مشورت کنید. افراد بیگانه را درگیر نکنید یا اجازه ندهید در مسائل مربوط به رابطه‌ی شما دخالت کنند. رابطه‌ای که یک زوج دارند بسیار خصوصی است و همان گونه هم باید بماند
 
۴. برای همدیگر وقت بگذارید

این که کمی وقت از برنامه‌ی شلوغ روزانه‌ی خود به‌خاطر همدم‌تان بزنید کار مهمی است. بجز رابطه‌ای که با همدم‌تان دارید کارهای دیگری هم وجود دارد. ولی، رابطه‌ی شما باید اولویت‌تان باشد و شما باید همیشه برای بودن با همدم‌تان وقت کافی اختصاص بدهید. در مناسبت‌های خاص همدم‌تان را بیرون ببرید و در فواصل معینی با او تماس بگیرید. همدم‌تان باید بفهمد شما هرکاری می‌کنید تا برای او وقت بگذارید. درست است گفته‌اند دوری و دوستی ولی دوری بیش‌ازحد ممکن است رابطه‌ی‌تان را نابود کند
 
۵. قدر یکدیگر را بدانید

هرکسی همدمی برمی‌گزیند تا در کارها حامی و مشوق‌اش باشد. حتی اگر دنیا علیه شما بسیج شده باشد، شما انتظار دارید همدم‌تان طرف شما را بگیرد. شما باید از این‌که می‌بینید او در زندگی پیشرفت می‌کند خوش‌حال باشید و از موفقیت‌های‌اش تجلیل کنید. بگذارید بداند شما به توفیقات‌اش افتخار می‌کنید و برای رسیدن او به قله‌های رفیع‌تر مشوق‌اش خواهید بود.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1396/2/19

 

روابط عاشقانه

به نظر می رسد، اغلب "روابط عاشقانه" در مدتی کوتاه تبدیل به "روابط عشق-نفرت" می شوند. ناگهان عشق تحت تاثیر کوچک ترین حرکتی به حمله های وحشیانه، احساس تنفر یا پس کشیدن کامل محبت تبدیل می شود.

اگر شما در روابط خود هم عشق و هم متضاد آن یعنی حمله، خشونت عاطفی و مانند این ها را تجربه می کنید، به احتمال زیاد،  چسبیدن معتادگونه را با عشق اشتباه گرفته اید...

 نمی توان یار خود را یک لحظه دوست داشت و لحظه بعد به او حمله کرد. عشق حقیقی هیچ متضادی ندارد. اگر "عشق" شما متضادی دارد، پس عشق نیست، بلکه یک نیاز  شدید به درک عمیق تر و کامل تر از خود است؛ نیازی که فرد مقابل به طور موقت برآورده می سازد.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1396/2/16

 

باور غیر منطقی

یکی از باورهای غیرمنطقی در باب پیمان شکنی این است که زندگی زناشویی بعد از پیمان شکنی دیگر درست نمی شود و بایستی به سمت طلاق رفت. اگرچه ضربه روحی این پدیده بسیار بزرگ است اما نه به این وسعت. تصمیم به بازسازی، با علم به سهیم بودن هر دو طرف در شکل گیری چنین اتفاقی در زندگی زناشویی، نشان دهنده درک منطقی و متعالی زوج دارد. پذیرش سهم و نقش خود و مسئولیت پذیر مهم ترین گام در بازسازی است. یادمان باشد که پاک کردن صورت مساله از مکانیزم های دفاعی مربوط به سه سالگی است. افراد رشد یافته و منطقی می کوشند تا مساله را شناخته و راه حل مدارانه به دنبال ساخت آن باشند.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1396/2/13

 

همسرانی که مدام وقهر و آشتی می کنند

همسرانی که مدام وقهر و آشتی می کنند


 «قهر» ، مخرب يک رابطه صمیمانه است!

  قهر، يک رفتار کودکانه است. پس هر کدام از ما که از اين روش به عنوان يک رفتار دفاعي يا رفتاري براي آزار دادن همسرمان يا به هر نيت ديگري استفاده مي کنيم بايد بپذيريم که به عنوان يک فرد غیر بالغ ظاهر شده ايم!

 حتي کودکان گاهي پس از قهرهاي شديد با دوستانشان پس از چند دقيقه يا چند ساعت آشتي مي کنند و دوباره بازي پرنشاط خود را از سرمي گيرند، گويي به بي اهميتي قهر پي مي برند اما خيلي از آدم بزرگ ها همچنان در رفتار کودکانه خود باقي مي مانند!

 البته ناراحت شدن و به اصطلاح سرسنگين بودن با همسر زماني که از دست او ناراحت هستيم، هميشه بد نيست، حتي مي تواند در شرايطي به عنوان راهي و نشانه اي براي آگاه کردن او از رفتار اشتباهش موثر هم باشد ولي در برخي شرايط و نه هميشه و نه برای طولانی مدت!

 خود فرد، بيش از همه در معرض پيامد منفي قهر است. وقتي قهر رخ مي دهد، نشان مي دهد که فشار زيادي روي فرد است، او در حال تجربه تهديد است و با قهر، انرژي رواني زيادي را از دست مي دهد.

  قهر کردن هاي زياد و طولاني مدت به مرور زمان موجب دلسردي در زندگی زناشویی و در روابط زوج می شود...

 با قهر کردن معمولا مشکل حل نمی شود، چون همسران بعد از مدت زمانی سعی می کنند دوباره باهم ارتباط بر قرار کنند ولی مشکل به جای خود باقی می ماند و دوباره در یک موقعیت تنش زا خود را نشان می دهد.

 لذا با گفتگو و مذاکره در موقعیت زمانی مناسب، مشکل را حل کنید و در صورتی که با مذاکره و گفتگو مشکل حل نشد، لازم است که با کمک گرفتن از مشاور تخصصی و مراجعه به یک زوج درمانگر خوب مشکل را حل و از آسیب بیشتر به رابطه زناشویی خود جلوگیری نمایید.ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1396/1/21

 

شاغل بودن والدین می تواند باعث لوس شدن بچه ها شود!

شاغل بودن والدین می تواند باعث لوس شدن بچه ها شود!

والدینی که شاغل هستند و دلشان برای بچه در در طی روز تنگ می شود یا فکر می کنند که به علت داشتن شغل آن طور که باید به بچه نمی رسند و از این بابت احساس گناه می کنند، برای جبران این کمبود سعی می کنند تمام خواسته های فرزند خود را برآورده کنند و هدایای زیادی برای او می گیرند و اشتباه ها و بی ادبی های کودک را نادیده می گیرند.
به محض این که کودک احساس کند پدر و مادرش در صدد تسکین او هستند، نه فقط راضی و ساکت نمی شود، بلکه حریص تر می شود.
چنین والدینی نیز مانند والدینی که شاغل نیستند، باید به خود اطمینان کنند و هر نوع بی نظمی و بی انضباطی کودکان خود را کنترل کنند.
مطمئن باشید، چنین  انضباطی برای تربیت بچه ها بهتر است و والدین و کودکان از مصاحبت یکدیگر بیشتر لذت می برند/ل

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1396/1/14

 

مسافر کربلا

سالی که نکوست از بهارش پیداست
زائرم حلالم کنید

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/12/27

 

انتخاب آزاد

زیبایی توجه ها را جلب می کند و شخصیت دلها را انتخاب آزاد
ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/12/24

 

ماه من

اندر دل من مها دل‌ افروز توئی

یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز توئیهمیشه ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ ...
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ....
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ....
ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ " ﮐﻼﻡ " ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺎ " ﺭﻓﺘﺎﺭ "
ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻼﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؛ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
*************************
آرامش فكري را بالاترين هدف زندگي خويش قرار دهيد و بر اساس آن براي زندگي خود برنامه ريزي كنيد.

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/12/19

 

تاثير روش تربيت پدر بر دختر


تاثير روش تربيت پدر بر دختر

روانشناسانی که روی انگیزه های افراد مطالعه میکنند دریافته اند که بسیاری از زنان موفق پدرانی داشته اند که استعداد آن ها را پرورش داده و باعث شده اند تا از کودکی احساس جذابیت و دوست داشتنی بودن کنند.
 ماجوری لوزاف دانشمند علوم اجتماعی به مدت چهار سال روی زنان موفق مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که وقتی پدران با دختران خود مانند افراد جالب و شایسته احترام و تشویق رفتار میکنند آنها به زنان موفق تری بدل میشوند .
"احساس" زنانی که چنین رفتاری از جانب پدر خود میدیدند این بوده که پرورش استعدادها در آنها باعث به خطر افتادن زنانگی نمیشود.
این پدران علاقه زیادی به زندگی دختران خود نشان میدادند و آنها را تشویق میکردند تا به طور فعال به زندگی حرفه ای یا علاقمندی های خود در زمینه سیاست، ورزش یا هنر توجه نشان دهند.
زنانی که تایید و پذیرش پدر را احساس کرده اند، اطمینان دارند که از سوی دنیا پذیرفته خواهند شد.

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/12/19

 

مرزها

ما در روابط صمیمی، مرزهایمان را گسترش می دهیم تا دیگران را در هویت مان بگنجانیم و تجربه " با هم بودن " را به وجود آوریم اما حتی در روابط صمیمی نیز معمولا نمی توانیم تمام جنبه های فرد دیگر را بپذیریم زیرا تمام جنبه های خودمان را قبول نداریم. خصومت ما نسبت به دوستان صمیمی مان، بیشتر متوجه آن دسته از ویژگی های آنهاست که ما را به یاد چیزهایی می اندازند که انکار کرده و از مرزهای مان بیرون رانده ایم./پروچاسکا


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/12/18

 

گردهمایی

ادامه...

گروه: اخبار

تاریخ: 1395/12/14

 

انسانیت تنها راه نجات

دكتر کیانوش زهراکار
در قرن گذشته، سنگاپور دچار فلاکت و بدبختى بود،

فقر، بيمارى، فساد و جرم و جنايت بيداد مي کرد،

مناصب دولتى به کسانى که بالاترين قيمت ها را پيشنهاد مي کردند فروخته مي شد،
پليس، دخترکان را براى روسپى گرى مى ربود و درآمد سارقان و خودفروشان را با آنان تقسيم مي کرد
فرماندهان ارتش، زمين ها و برنج زارها را احتکار کرده بودند
قضات، احکام خود را مي فروختند ...

همه مي گفتند اصلاحات ناممکن است
اما من به معلمان روى آوردم
آنان در فلاکت بودند!
به آن ها بالاترين حقوق ها را پرداختم و به ايشان گفتم:
من مؤسسات دولتى را مى سازم و شما براى من انسان بسازيد.
و اين گونه بود که سنگاپور به کشورى متمدن و قدرتمند تبديل شد.

لى کى وان يو
بنيان گذار سنگاپور جديد

ادامه...

گروه: اخبار

تاریخ: 1395/12/14

 

به بد زبانی یا فحش دادن کودک توجه نکنید

به بد زبانی یا فحش دادن کودک توجه نکنید
ممکن است با توجه زیاد به بدرفتاری کودک، به نحوی تشویقش کنید؛ بنابراین:
وقتی کودک بد زبانی می کند، بیش از حد واکنش نشان ندهید . خیلی جدی وقاطعانه به کودک بگویید که دوست ندارید چنین کلماتی را به زبان بیاورد وبرازنده ی او نیست که چنین صحبت کند.اگر واکنش شدید نشان دهید، برای مثال ترساندن کودک یا خندیدن به او، ممکن است به تکرار آن رفتار ترغیبش کنید؛ به ویژه در ارتباط با کودکان، چون فکر می کند بیان چنین واژه های نوعی بازی است، واژه هایی که ممکن است حتی معنای آنها را هم درک نکند.
https://telegram.me/childpsy

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/11/28

 

دل نوشته

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/11/28

 

کودک

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/11/28

 

سلام دوباره

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/10/5

 

اضطراب در کودکان

 اضطراب در کودکان؛ بسیاری از اختلالات اضطرابی در دوران کودکی به وجود می آیند که در صورت عدم درمان معمولا تداوم داشته  و زندگی فرد را  در مقاطع بعدی با مشکل مواجه خواهد کرد.مری اینزورث مشاهدات بالبی در مورد اضطراب جدایی را گسترش داد و به این نتیجه رسید که تعامل بین مادر و فرزند او در دوره وابستگی تاثیر عمیق در رفتار جاری وآتی کودک دارد.بسیاری از محققین معتقدند که الگوهای وابستگی کودک بر روابط هیجانی بزرگسالی تاثیر می گذارد. الگوی وابستگی در بین بچه ها متفاوت است . واکنش توام با حساسیت نسبت به "هشدارهای" کودکان ، مثلا با در آغوش گرفتن او به هنگام گریه کردن ، موجب می شود که در ماه های بعد کودک کمتر در خواست کمک می کند ،مادرانی که در واکنش های خود کند هستند ، کودکانی مضطرب به وجود می آورند.

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، ترجمه نصرت الله پورافکاری

DSM5  اختلالات اضطرابی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/7/10

 

ناخن جويدن در كودكان

 آرامش زندگی, [۲۴.۰۹.۱۶ ۲۱:۳۸]
ناخن جويدن در كودكان

 يكی از مسائلی كه همواره ذهن والدين را درگير ميكند، جويدن ناخن در كودكان است.

 علت عمده ناخن جويدن ترس و اضطراب واغلب فشارهای عصبی و استرس و تنش كودك است. كودكی كه در محيط تنش زاست، برای مدتی با اين عمل آرام ميشود.

 از جمله علل جويدن ناخن، دعوای والدين، جدايی والدين، ترس از امتحانات، محيط پرتنش خانه و... است.

 اگر كودك شما ناخنهايش را می جود، ابتدا علت اين عمل را پيدا كنيد و دقت كنيد كه چه زمانهايی كودكتان اين كار را انجام مي دهد؟
از كودكتان سؤال نكنيد كه چرا ناخنهايش را ميجود، او در اكثر مواقع، اين عمل را ناخودآگاهانه انجام ميدهد. موقعيتهايی كه منجر به جويدن ناخن ميشوند را شناسايی كنيد.

برای_پدر_مادرها
 @aramesh1471

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/7/3

 

فضای مجازی هدف دار

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اظهار تأسف از ناآشنایی برخی مبلغان دینی با ابزارهای جدید و همچنین عدم درک درست فضای مجازی در برخی مسئولان، افزودند:
فضای مجازی، به‌صورت توأمان دارای منافع و مضرات بی‌شماری است که باید با استفاده ازفرصت‌های آن، مفاهیم اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد و در همین خصوص، شورای عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد.۹۵/۰۶/۱۶
                                     
(اگر بخواهیم فقط یکی از شبکه های اجتماعی را کاووش کنیم مثلا تلگرام، متاسفانه جوانان بعد از کانال ها و گروه های غیر اخلاقی بیشترین حضور را در کانال های جک و خنده با موضوعات اخلاقی و غیر اخلاقی دارند و در این بین مهجورترین موضوعات , موضوع های علمی هستند . موضوعات دینی و مذهبی جزء کم بازدید ترین ها هستند یا اگر پر بازدید هستند صرفا جهت عضو بودن هستند نه بهره بردن از مطالب.)/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/6/20

 

تقدیم به شما


تقدیم به شما خوبان

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/6/13

 

آسیب‌شناسی قضاوت


 آسیب‌شناسی قضاوت

اگر بخواهیم از بعد آسیب‌شناسی به مفهوم قضاوت‌کردن بپردازیم، شاهد این حقیقت هستیم که ما همواره در حال رصدکردن، ارزیابی و قضاوت‌کردن دیگران هستیم.

 به عبارت ایرانی‌تر، می‌توان گفت ما همواره در حال نیت‌خوانی دیگران هستیم. جدا از اینکه این موضوع را به‌عنوان امری خوب یا نادرست فرض کنیم، ابتدا بهتر است به پاسخ این پرسش برسیم که چرا ما به قضاوت‌کردن و نیت‌خوانی نیازمند هستیم؟ چرا باید مدام به سوی دیگران نگاه کنیم؟   یکی از ویژگی‌های فرهنگی [برخی از] ما ایرانی‌ها [و البته نه فقط ایرانی‌ها!] این است که دلیل بسیاری از مشکلات را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهیم.

 در واقع، در دنیایی خارج از دنیای درونی‌مان دنبال علت بروز مشکلاتمان هستیم. در این نوع تعریف از قضاوت، قضاوت‌کردن می‌تواند به نوعی دفاع روانی باشد. در این نوع قضاوت فرد با متهم کردن دیگری یا جستجو و کنکاش برای یافتن عیب و ایراد در دیگری، خود را از معرض انتقاد و عیب‌جویی دور نگه می‌دارد. این بازتاب نوعی ناامنی است که اغلب ما حس می‌کنیم. مصداق آن ضرب‌المثل معروف ایرانی است که می‌گوید: «دست پیش را گرفت که پس نیفتد».

قضاوت‌کردن هم نوعی دست پیش را گرفتن است. به این معنا که وقتی فرد احساس می‌کند در فضایی قرار گرفته که زیر ذره‌بین نگاه و قضاوت افراد دیگر قرار دارد و ممکن است حریم شخصی او تحت ‌تعدی قرار بگیرد، پیش‌دستی می‌کند تا با ارزیابی و کنکاش در مورد دیگران نگاه انتقادآمیز را از خود دور کند و نگاه‌ها را متوجه شخص دیگری کند.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/6/13

 

قلقلک دادن کودکان

قلقلک دادن کودکان

قلقلک را معمولا بزرگسالان شروع می کنند، با وجود این مردم اغلب دوست ندارند کسی آن ها را قلقلک بدهد و ما هم اغلب نمی خواهیم کسی را قلقلک دهیم. پس چرا فکر میکنیم بچه‌ها از آن لذت می برند؟
در حقیقت بچه‌ها از این که کسی آنها را قلقلک بدهد متنفرند،مگر اینکه واقعا بتوانند آن را بپذیرند، یعنی خود آن را انتخاب و شدت و مدت آن را کنترل کنند.
وقتی بزرگسال قلقلک می دهد و بچه حرفی نمی زند یعنی آن را دوست ندارد. این حرکت مانند هر درد دیگری،از جمله زدن ،بدن او را اذیت می کند. خنده کنترل ناپذیری که قلقلک به دنبال می آورد اصلا بیان آزادانه خوشحالی نیست. در واقع اگر کودک می توانست نفس خود را کنترل کند، خنده اش با جیغ کشیدن های «بسه دیگر!»،«نکن» یا «کافیه دیگر!» مخلوط می شد.
گاهی قلقلک کودک را آنچنان عاجز و ناتوان می سازد که نمی تواند یک کلمه حرف بزند و کودک ناراحتی خود را از طریق پرخاش یا دیگر راههای مخرب نشان می دهد.
اگر چه اکثر کودکان، اگر حق انتخاب را به خودشان بدهیم به احتمال فراوان دوست ندارند آن ها را قلقلک بدهند، گاهی ممکن است از قلقلک بازی لذت ببرند اما فقط و فقط وقتی که توان و اختیار خود را از دست ندهند و شروع و نحوه آن بر اساس نظر کودک باشد.

برگرفته از کتاب «تربیت بچه‌ها،
 تربیت خود ماست»
اثر دکتر نائومی آلدورت

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/6/13

 

راه‌های پیشگیری از خودکشی

راه‌های پیشگیری از خودکشی

تشخیص اولیه و زودرس و کمک کردن به افراد در معرض خطر همراه با تعدیل عوامل اجتماعی مساعدت کننده.شناسایی بیماران در معرض خطر زیاد. بسیاری از کسانی که دست به خودکشی می‌زنند مدت کمی قبل از اقدام به خودکشی با پزشک خود تماس می‌گیرند و تعدادی مبتلا به اختلال روانی یا اعتیاد به الکل می‌باشند.حمایت از کسانی که در معرض خطر هستند.از میان برداشتن راه های موجود برای خودکشی.آموزش در مورد کسانی که در سنین نوجوانی به سر می‌برند، لازم است که آموزش‌هایی در مورد خطرات استفادهزیاد از دارو و راه‌های مناسب چگونگی مواجهه با مشکلات عاطفی ترتیب داد. (ابراهیمی، 1385)ادوین اشنایدمن(1918) که پدر جنبش پیشگیری از خودکشی در ایالات متحده محسوب می‌شود، گفته است: «من اعتقاد دارم شخصی که دست به خودکشی می‌زند، اسکلت روانی خویش را در گنجه عاطفی مصیبت دیده باقی می‌گذارد، یعنی بازماندگان خویش را به مقابله با بسیاری از احساس‌های منفی محکوم می‌کند و آنان را به افکاری دائمی دربارهنقش واقعی یا احتمالی‌شان در پیش انداختن خودکشی او و یا غفلت از خنثی کردن آن گرفتار می‌سازد. این می‌تواند باری گران باشد.» رویکرد کلی اشنایدمن در پیشگیری از خودکشی دارای سه مؤلفه است: کاهش درد روانی شدید، از بین بردن بن بست‌ها و نقاط کور از طریق گسترش دیدگاه محدود بیمار با استفاده از جایگزین کردن راه حل‌های دیگر به جای تداوم رنج و احساس پوچی و تشویق بیمار به انصراف حتی جزئی از رفتار خود تخریبی. (ترجمه مهرداد فیروزبخت،1378)
سه نیاز روانی نقش بسیار مهمی در خودکشی دارند و شناخت این سه نیاز برای پیشگیری از خودکشی مهم می‌باشند:
1- نیاز به کمک: احساس نیاز به کمک و همدردی دیگران برای رفع نیازهای خود، توجه، محبت دیگران، جلب حمایت دیگران و نیاز به کمک یعنی چشیدن عشق و محبت دیگران. نیاز به کمک ناشی از احتیاج داشتن به یک حامی همدل، قابل اعتماد، اهل مراقبت و مهربان است.
2- نیاز به احترام: جلب حمایت و تحسین افراد بالادست، تشویق شدن، جلب مدح و ستایش دیگران، الگوبرداری و سرمشق قرار دادن دیگران می باشد.
3- نیاز به مراقبت و رسیدگی: ارضای نیازها و حوائج توسط دیگری، جلب کمک و حمایت‌های دیگران است. (اشنایدمن، 1918) اعضای جامعه، متخصصان سلامت روانی، کارکنان مدارس، همسالان و والدین نقش عمده‌ای را در پیشگیری از خودکشی نوجوانان بازی می‌کنند. معلمان نقش مهمی را در پیشگیری از خودکشی بازی می‌کنند، چون بیشترین زمان را با دانش آموزان می‌گذرانند. (پیتر جِی. لوری، 1985)

منابع

اشنایدمن، ادوین. (1918). مترجم: فیروزبخت، مهرداد. (1378). ذهن خودکشی‌گرا ( روان شناسی خودکشی) تهران: انتشارات شناخت. چاپ اول

ابراهیمی، محمدرضا. (1385). خودکشی. ص 15-12، ص 20 و 24

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/6/3

 

خودم اینجا دلم جای دگر است

✍"خودم اینجا دلم جای دگر است"

اگر  به زندگی روزمره خود صادقانه نگاه کنیم متوجه می شویم که اسیر شتاب و فرار از لحظه حال هستیم. در واقع اغلب اوقات تقلا می کنیم از تجربه فعلی خلاص شده و به لحظات بهتر برسیم. این امر نتیجه طبیعی هدایت شدن زندگی ما توسط اصل لذت است. میل دائم به جستجوی لذت و اجتناب از درد و رنج ، موجب می گردد که ما بطور خودکار، دائما در حال خیال‌بافی و  تجسم لحظه  بعد( که لذت بخش تر از زمان حال باشد) باشیم.

رونالد سیگل می گوید،  آنچه مضحک است این است که این سبک زندگی، با از کف دادن لحظاتی که واقعا در آن زنده هستیم، نوعی دویدن به سمت مرگ است.
تجربه عمیق آنچه در این لحظه رخ می دهد، جایگزین خوبی برای خیال‌بافی های بی ثمر و مهار ذهن افسار گسیخته است.
به جای آنکه غرق در آمال و آرزوهای خود باشیم ، قدر لحظه حال را بدانیم.  به جای آنکه بصورت خودکار عمل کنیم، سعی کنیم نسبت به هر آنچه انجام می دهیم، آگاه باشیم.

این یعنی وقتی در حال شیرین کردن چایی خود هستیم، به جسم  و حس های بدنی خود توجه کنیم. وقتی  لقمه ای در دهان خود می گذاریم، با تمام وجود مزه آن را بچشیم. زمانی که با دوستان و عزیزانمان هستیم، واقعا با آنها باشیم. ذهن آگاهی یعنی با جان و دل در زندگی حضور داشتن.(دکتر کریم افشاری نیا/مرداد 95).
https://telegram.me/aramesh1471

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/6/1

 

تفاوت های روان شناختی زن ومرد

بلوغ فکری، احساسی و عاطفی از موارد بسیار مهم در بحث ازدواج محسوب می‌شود. اگر زنان و مردان بدانند که همسرشان چه ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری دارد، زندگی مشترک را با موانع و مشکلات کمتری آغاز و سپری خواهند کرد. برای مثال اگر مردان آگاه باشند همسرشان چه زمانی احساس خستگی، ناامیدی، و ناراحتی می‌کند، قطعاً در رفتارهایشان سنجیده‌تر عمل خواهند کرد. 
در مقابل اگر زنان که در اکثر مواقع از کم‌حرفی همسر گله‌مند هستند، این آگاهی را داشته باشند که مردان بیشترین زمان را صرف کار می‌کنند، فعالیت‌های بیرون از منزل برایشان جذابتر است و نباید این جذابیت را از آن‌ها بگیرند. بدیهی است چنین ویژگی رفتاری‌شان را بهتر درک خواهند کرد. ما در این قسمت به تعدادی از تفاوت‌های روانشناختی مردان و زنان می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ها بلوغ فکری، احساسی و عاطفی را در میان زنان و مردان شکل می‌دهد:
 • تفکر غالب بر مردان رسیدن به استقلال، موفقیت و شغلی مناسب است اما تفکر غالب بر زنان، تعلق همراه با احساسات، گفت‌وگو و ایجاد رابطه درست است.
 • زنان بیشتر از مردان نگران سلامتی خود هستند.
 • مردان درآمد را منبع قدرت می‌دانند در صورتی که زنان به درآمد به چشم یک ابزار نگاه می‌کنند.
 • زنان بیشتر از مردان، از دیگران درخواست کمک می‌کنند، در حالی که درخواست کمک از دیدگاه مردان یک ضعف محسوب می‌شود.
 • طبق تجربیات، زنان وفادارتر از مردان هستند.
 • مردان کاربردی و عملی‌تر هستند زیرا بیشتر به ابزار و اشیاء توجه دارند در حالی که زنان به علاقمندی‌ها و احساسات توجه بیشتری دارند.
 • مردان پرخاشگرتر، جنگجوتر و سلطه‌جوتر از زنان هستند.
 • دغدغه فکری مردان بیشتر حول محور وضعیت مالی می‌چرخد اما جذابیت‌های احساسی، ذهن زنان را بیشتر به خود مشغول می‌کند.
 • زنان آرمانگرا، خلاق و احساساتی هستند در صورتی که مردان منطقی و فردگرا هستند.
 • برخلاف تصور، مردان در برابر پایان یافتن یک رابطه، آسیب‌پذیرتر از زنان هستند و احساس وابستگی بیشتری می‌کنند چرا که مردان به نسبت زنان، نیاز احساسی بیشتری دارند.
 • مردان نصیحت از سوی زنان را به منزله نداشتن کفایت و شایستگی قلمداد می‌کنند اما زنان نصیحت را راحت‌تر می‌پذیرند و در حالت کلی پذیرنده‌تر هستند.
 • مردان برای دلداری زنان در مواقع ناراحتی، بیشتر به دنبال حل مسئله هستند در صورتی که زنان در این مواقع به یک همدل و یار عاطفی نیاز دارند.

    کسب مهارت‌های زندگی از قبیل خودآگاهی، کنترل خشم، چگونگی غلبه بر استرس، داشتن تفکر خلاق، حل مسئله، داشتن قدرت همدلی، هم‌حسی و تصمیم‌گیری صحیح از گام‌های نخست برای قدم نهادن در مسیر زندگی مشترک محسوب می‌شود و رعایت فاکتور‌های مهم مطرح شده نیز به منزله پلکانی است که به یک زندگی ایده‌آل ختم می‌شود./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/5/16

 

تحسین

چند سال پیش، در جریان بازیهای المپیک معلولان در سیاتل امریکا، ۹ نفر از شرکت کنندگان دوی صد متر، پشت خط آغاز مسابقه قرار گرفتند. همه ی این ۹ نفر، افرادی بودند که ما آنها را عقب مانده ی ذهنی و جسمی می خوانیم. آنها با شنیدن صدای تپانچه حرکت کردند. بدیهی است که آنها قادر به دویدن با سرعت نبودند و حتی نمی توانستند به سرعت قدم بردارند، اما هر یک به نوبه ی خود با تلاش فراوان می کوشیدند تا مسیر مسابقه را طی کرده و برنده ی مدال شوند. ناگهان در بین راه، مچ پای یکی از شرکت کنندگان پیچ خورد. این دختر به زمین افتاد و یکی دو غلت روی زمین خورد و به گریه افتاد. هشت نفر دیگر صدای گریه ی او را شنیدند و ایستادند.
سپس همه به عقب بازگشتند و به طرف او رفتند. یکی از آنها که مبتلا به سندرم داون (عقب ماندگی شدید جسمی و روانی) بود، خم شد و دختر گریان را بوسید و گفت: «این دردت رو آروم می کنه.»
سپس هر ۹ نفر، بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط پایان رساندند. در واقع همه ی آنها اول شدند.
 تمام جمعیت حاضر در ورزشگاه با دیدن چنین صحنه ای، به پا خواستند و به احترام آنها، ۱۰ دقیقه به طور پیوسته کف زدند… «وقتی جوان بودم، آدمهای زرنگ را تحسین می کردم، حالا که پیر شده ام آدمهای مهربان را تحسین می کنم. ابراهام شل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/5/12

 

ما مسئول نفهمیده شدن توسط دیگران نیستیم!

 آرامش زندگی , [۳۰.۰۷.۱۶ ۱۸:۲۸]
ما مسئول نفهمیده شدن توسط دیگران نیستیم!

بله ممکن است دیگران رفتار ما را نفهمند، اما چه باید کرد؟!
اگر دیگران انتظار داشته باشند که فقط کارهایی انجام دهیم که آنها بفهمند و تصمیم های بگیریم که آنها دلیلش را درک کنند، یعنی عملاً انتظار دارند آنگونه که آنها زندگی کرده اند زندگی کنیم!
بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم یا ضد اجتماعی هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم.
تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمیزند ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم.
چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها و تلاشهای بیهوده برای قانع کردن دیگران بر باد رفته اند.

اریک فروم
 @aramesh1471

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/5/9

 

فوبي كودك

مشاوره كودك, [۲۹.۰۷.۱۶ ۱۰:۱۴]
فوبي كودك
بررسی جروم کیگن راجع به صفت بازداری یا کمرویی با این یافته ها مرتبط است که در فوبی ها عوامل ارثی موثرند . وقتی نوباوگانی که چهار ماه از عمرشان می گذشت ، اسباب بازی یا محرک دیگری نشان داده می شد، تعدادی از آنها بی قرار شده و گریه سر می دادند.این الگوی رفتاری که ممکن است ارثی باشد ، می تواند زمینه ساز ظهور فوبی در آینده باشد.برای مثال، در یک بررسی، احتمال بروز فوبی در آینده برای کودکان کمرو  و خجالتی، پنج برابر کودکان آرمیده بود.
آسیب شناسی روانی/دیویسون/مهدی دهستانی
نقل: مقدم، ١٣٩٥
https://telegram.me/childpsy
كانال مشاوره و روان درماني كودك

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/5/8

 

برای بردن؛ گاهی بباز

لیلا مقدم
"برای بردن؛ گاهی بباز! "

وقتی در زندان به عنوان روانشناس کار می کردم؛ رییس زندان دچار بیماری قلبی سختی شد. مساله جان و زندگی اش در کار بود. او باید تصمیم می گرفت بین "مرگ" ناشی از ایست قلبی و "از دست دادن یک پایش" به دلیل قطع یکی از شاهرگهایش؛ یکی را انتخاب کند. و مسلما" آن چه انتخاب کرد ؛ "زنده ماندن" بود...

گاهی در تعارضی قرار می گیریم که انتخاب هر مسیری دردناک است. و غالبا ما آنچه را انتخاب می کنیم ؛ درد کمتری خواهد داشت...
انتخاب های ما؛ همیشه آن چیزی نیست که دلخواهمان باشد ؛ ما گاهی راهی را انتخاب می کنیم که "لنگیدن" دارد اما دست کم "مرگ" را چند صباحی از ما دور می کند...

گاهی تمام تلاشمان دستیابی به "برد" نیست بلکه فقط می خواهیم "کمتر ببازیم"!!
این یک قانون مهم زندگی است که گاهی باید "برد" را در "باخت" بیابیم.
آدم هایی که در پی "برد همیشگی" اند؛ بزرگترین بازنده زندگی اند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/5/5

 

چقدر خوب می شد


"چقدر خوب می شد..."

گاهی با خودم فکر می کنم که اگر آدم ها همین یک کار ساده را خوب انجام دهند؛ چقدر حالشان بهتر می شود...

غالبا پیش می آید که خودمان را بخاطر کاری که کرده ایم یا حرفی که زده ایم و نتیجه خوبی  نداشته ملامت می کنیم. یا حتی گاهی خودمان را بخاطر کاری که نکرده ایم و باید انجام می دادیم سرزنش می کنیم...
کار یا حرفی که همین یک روز پیش؛ یا یکی دو هفته پیش یا حتی یک ماه یا چند سال پیش برایمان نتایجی ناخوشایند به بار آورده است...

معتقدم که این یکی از بزرگترین اشتباهات بشر و بزرگترین ظلم به "خود" است. دلیلم هم این است که وقتی در مورد گذشته خود به قضاوت می نشینیم ؛ فراموش میکنیم که در آن لحظه که تصمیم گرفتیم که آن کار اشتباه را با آن نتایج اسفبارش انجام دهیم فکر می کردیم "بهترین کار ممکن" است. و حال با "تجاربی" که به دست آورده ایم و پخته تر شده ایم و شرایطمان عوض شده به قضاوت در باره خود می پردازیم و یادمان می رود که در آن زمان همه چیز با حالا فرق می کرد...

اگر آدمها همین یک کار کوچک یعنی قضاوت کردن ضالمانه گذشته خود را کنار بگذارند ؛ چقدر حالشان بهتر می شود.

ما هیچ وقت نمی توانیم خود یا دیگری را درست قضاوت کنیم مگر این که "دقیقا" در همان شرایطی باشیم که زمان وقوع اتفاق بر ما یا آن شخص حاکم بوده است. و چون این امر غیر ممکنی است پس بزرگترین اشتباه یک انسان در حق خود ؛" قضاوت گذشته خود" است و بزرگترین اشتباه ما درباره دیگری ؛ " قضاوت کردن او بر اساس ذهنیات خودمان" است.

چقدر خوب می شد اگر آدمها همین یک اشتباه را نمی کردند!

عباس_ظهیری

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/5/1

 

انواع آدم

لیلا مقدم, [۱۸.۰۷.۱۶ ۱۲:۱۴]

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد :

1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . .

2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . .

3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم
و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/28

 

فرزندان ما ناجیان ما نیستند

لیلا مقدم, [۱۳.۰۷.۱۶ ۱۹:۳۶]

"فرزندان ما ناجیان ما نیستند"!

اغلب مي پنداريم فرزندی که خیلی به والدینش توجه دارد فرزندی نمونه و وفادار است ولی چنین نیست، واقعیت این است که وقتی فرزندی همیشه نگران شماست یعنی خودش یک آسیب دیدهٔ واقعی است که مسئول آسیبش شمایید!

یک والد خوب والدی است که ذهن فرزندش از او آسوده باشد و به فرزند توانایی و قدرت آسوده فاصله گرفتنِ را بدهد.

 وقتی فرزندتان از شما دور نمیشود وقتی همیشه نگران شماست وقتی تمام برنامه هایش را با شما تنظیم میکند... نه نشانه وفاداری او بلکه نشانه آسیب خوردگی اوست.

توجه کنید وقتی مرتب با فرزندتان صحبت میکنید و در گفتگوها گوشزد میکنید که در این زندگی، چقدر سختی و عذاب کشیده اید چقدر رنج دیده اید و….در واقع مرتب به فرزندتان القا میکنید که من قربانی این زندگی هستم و تو تنها چشم امید و ناجی من هستی. حالا او خودش را نجات دهنده شما تصور میکند و هیچ لحظه ای را برای نجات شما از دست نمی دهد، غافل از اینکه خودش تمام زندگیش را با نگرانی برای شما از دست میدهد.

در قبال رسیدگی و عشقی که به فرزندانمان میدهیم آنها را مدیون و بدهکار و ناامن نکنیم، به آنها کمک کنیم زندگی های مستقل و ذهن های آرام داشته باشند./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/23

 

مثبت اندیشی

آرامش زندگی , [۱۱.۰۷.۱۶ ۲۲:۱۰]
مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست، مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست؛ بلکه مثبت اندیشی یعنی:

 @aramesh1471

باور داشته باشید برای هر مشکلی راهی هست، باور داشته باشید راه رسیدن به خواسته های تان عزم و اراده خودتان است.
باور داشته باشید اگر به هدفی نرسیدیم، آخر دنیا نیست.

باور داشته باشید که انسان ها قصد آزار شما را ندارند بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند و از همه مهمتر باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است.
از امروز تلاش کنید، مثبت باشید/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/21

 

ویژگی‌های افراد داراي اعتمادبه‌نفس بالا

ویژگی‌های افراد داراي اعتمادبه‌نفس بالا:

 

استقلال عمل: افراد برخوردار از اعتمادبه‌نفس، در اعمال خویش مستقل عمل می‌کنند و از وابستگی‌های نابجا به دیگران دوری می‌جويند، براي انجام كارهاي فردی و اجتماعی به توانایی‌های خود تکیه می‌کنند و با توجه به استعدادهای خويش، وارد میدان عمل می‌گردند. این بدان معني نیست که فرد از مشارکت و مشاوره با دیگران دوري می‌کند، بلکه درعین‌حال هم‌فکری و مشارکت، استقلال خویش را حفظ می‌نماید.

مسؤولیت پذیری: فرد دارای اعتمادبه‌نفس، مسؤولیت خود را با اطمینان کامل می‌پذیرد و از هرگونه ضعف و سستی دوری می‌جوید و تلاش می‌کند تا وظايف فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.

پیشرفت گرایی: انسان مثبت‌گرا و دارای اعتمادبه‌نفس، درصدد پیشرفت و افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های خویش است و برای رسیدن به‌جایگاه برتر، تلاش و کوشش می‌کند و جدیت و سخت‌کوشي به خرج می‌دهد.

پذیرش ناکامی‌ها: آگاهی از محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود می‌تواند تصویری واقع‌بینانه به انسان ارائه نماید، اگرچه با شناخت توانایی‌ها می‌توان موفقیت‌های بيشتري داشت، اما قبول شکست و ناکامی به عنوان یک واقعیت در زندگی، به کسب تجربه كمك می‌کند تا احتمال پیروزی در کوشش‌های بعدي بيشتر شود.

ابراز وجود و قاطعيت داشتن: به معناي احترام به خود و ديگران در تمامي زمینه‌ها. کساني که وابستگي نادرست به ديگران دارند، نمی‌توانند به بی‌برنامگی‌ها، به فشارهاي ديگران و نمونه‌هایی از اين قبيل «نه» بگويند.

يکپارچگي و هماهنگي: يعني رفتارهاي ما باهدف‌ها و آرزوهايمان باهم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه اگر توقع پيروزي داريم براي آن تلاش كنيم. پس براي رسيدن به هدف كسب موفقيت؛ بايد رفتار مربوطه‌اش يعني تلاش را انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثلاً انتقاد دائم از خود) مسلماً كاهنده اعتمادبه‌نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان آبرويمان را (حداقل پيش خودمان) از بين می‌برد و کمتر به خود اعتماد می‌کنیم./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/4/19

 

فرسودگی شغلی

لیلا مقدم
«فرسودگی شغلی»

فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روانی است که در نتیجه مواجه مستقیم و دراز مدت فرد با مردم و در شرایطی که از لحاظ هیجانی طاقت فرساست، در وی ایجاد میشود.

☑️ علائم:

⚫️عاطفی،روانی( بی انگیزگی، کاهش اعتماد به نفس و....)

⚫️نگرشی( کاهش احساس همدلی، بدبینی به اطرافیان و...)

⚫️رفتاری-اجتماعی( افزایش مشکل با همکاران، عدم انعطاف پذیری و ...)

⚫️جسمانی( انواع ضعف و سر درد ، بیماری های قلبی و عروقی و ...)

⚫️علائم سازمانی ( کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع، افزایش غیبت از محل کار و...)

☑️ درمان:

⚫️ روان درمانی ( تغییر نگرش های منفی مبتلایان و آموزش مهارت های زندگی و کاری و...)

⚫️ درمان شیمیایی ( ویتامین ها، آدرنالین، هورمون ها، اسید آمینه ها می توانند در رفع خستگی مؤثر باشند و در مواردی استفاده از آرام بخش ها)

⚫️ درمان فیزیکی ( ساده ترین درمان فیزیکی ماساژ و ريلكسيشن است كه ماساژ باعث تسریع جریان خون در عضلات شده و به دفع سموم بدن کمک می کند و با عمل انعکاسی خود خستگی را کاهش می دهد).

منبع:راهنمایی شغلی-شفیع آبادی. بهداشت روانی در محیط کار- ساعتچی. مقاله فرسودگی شغلی- علی اکبری معلم، وزارت کار و امور اجتماعی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/12

 

چرا رابطه های گرم و صمیمی ابتدای آشنایی همسران؛ سرد می شود؟

چرا رابطه های گرم و صمیمی ابتدای آشنایی همسران؛ سرد می شود؟

حتما تاکنون برایتان پیش آمده که رویداد ناگواری را از سر گذرانده باشید.  عموما در مراحل اولیه یک بحران یا تروما، سیستم روانی انسان از حالت تعادل خارج شده و ایمنی و آرامش پیشین دستخوش تغییر می گردد.
در چنین شرایطی شدت استرس ادراک شده برای برخی از افراد آنچنان شدید است که وضعیت سازگاری و انطباق را برایشان بسیار دشوار ساخته و حتی برخی در پی آن می آیند که به زندگی خود خاتمه دهند.

شاید نمونه بارز آن ، پدر و مادری باشد که با مرگ ناگهانی فرزند خود مواجه می شوند.  مرگ و فقدان یک عزیز می تواند تا بدان حد شدید و غیر قابل تحمل باشد که تصور ادامه زندگی برای بازماندگان غیر ممکن باشد. اما با گذشت زمان اغلب افراد وضعیت قبلی خود را بازیافته و خود را با شرایط جدید وفق می دهند.

فردی که به بیماری صعب العلاجی مبتلا می گردد در بدو این اتفاق به شدت به هم ریخته و دنیا به چشمش تیره و تار می آید ولی با گذشت زمان وضعیت جدید خود را پذیرفته و بدان خو می گیرد.
فردی که پست سازمانی جدیدی را عهده دار می شود در آغاز سردرگم و آشفته بوده و تصور میکند که نمی تواند از پس اداره آن برآید و پس از مدتی وضعیت برایش عادی شدی و آن را خیلی خوب مدیریت می کند.

همه این موارد حاکی از آن است که خوپذیری یکی از خصایص گرانبهایی است که برای انسان ارزش تکاملی بالایی داشته و به خروج انسان از بحران و سازگاری او با شرایط جدید کمک شایانی می کند.
اما استیلای این خصیصه ارزشمند در برخی از موقعیتهای بین فردی می تواند مشکلاتی را در روابط عاطفی ایجاد کند.
شاهد این مدعا شکایت ها و گله های بسیاری از زوجین است مبنی بر اینکه رابطه آنها عادی و عاری از هیجان شده و اینکه زندگی زناشویی برایشان دیگر هیچ جذابیتی ندارد.

در چنین شرایطی خوپذیری و عادی شدن شرایط می تواند به سست شدن روابط عاطفی منجر گشته و فاصله افراد را از هم زیاد کند. اینجاست که آن خصیصه کلیدی یعنی عادی شدن و خوپذیری می تواند مشکل ساز شود.
آنچه مهم است این است که انسان با بهره گیری از آگاهی و هوشمندی خود، می تواند از گرفتار آمدن در دام روزمرگی و تکراری شدن روابط اجتناب کرده و با انجام رفتارهای ساده و خلاقانه سرزندگی و هیجان را به زندگیش تزریق کند.

دکتر کریم افشاری نیا

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/8

 

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ..

لیلا مقدم, [۲۲.۰۶.۱۶ ۱۴:۳۶]

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ..
 ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ...
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ...
 ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ...
 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ...
 ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ...
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ...
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ...
 ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽ‌آﻭﺭﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ...
ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ...
 ﺩﻭﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﻼﺵ...

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/4/2

 

استرس مادر در دوران بارداری

استرس مادر در دوران بارداری
استرس مادری با سطوح بالای هورمون های استرس (اپی نفرین،نوراپی نفرین،و هورمون آدرنوکورتیکوتروپین) در جریان خون جنین ارتباط دارد و مستقیما روی شبکه عصبی اثر کرده فشار خون ، ضربان قلب وسطح فعالیت را بالا می برد.مادران مبتلا به سطح بالای اضطراب احتمال دارد کودکان بیش فعال، تحریک پذیر و کم وزن که در خوردن و خواب مشکلاتی دارند داشته باشند تا مادرانی که سطح پایین اضطراب دارند .
منبع : خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، ترجمه نصرت الله پورافکاری ص 37
نقل: مقدم، ١٣٩٥
لينك كانال مشاوره و رواندرماني كودك
https://telegram.me/childpsy

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/4/2

 

چهل پیام از جزء یازدهم قرآن

لیلا مقدم, [۱۷.۰۶.۱۶ ۱۴:۵۴]


چهل پیام از جزء یازدهم قرآن1- اعمال شما را خدا و رسولش می بینند (سوره توبه ایه 94)

2- منافقین برای اینکه نظر شمارا جلب کنند قسم میخورند(ایه 96)

3- گل و خار در هم آمیخته اند(درحالیکه رسول خدا از مردم عرب زبان است اما بدترین منافقین نیز از هم ایشان است) ایه 97

4- اعمال شما در قیامت در منظرخدا بر رسول و مومنین عرضه می شود پس عمل کنید(به گونه ای که شرمنده نشوید) ایه 105

5- هر چیزی که باعث ضرر رساندن به صفوف مسلمین باشد محکوم به نابودی است حتی اگر ظاهر مسجد داشته باشد(ایه 107)

6- مسجدی را برگزینید که برپایه تقوی بنا شده باشد چرا که انسانهایی در آن وارد خواهند شد که دوست دارند پاک باشند(ایه 108)

7- هرگاه که هیچ پناهگاهی برای نجات از گرفتاری پیدا نکردید توبه کنید(ایه 118)

8- مومنین، تقوا پیشه کرده و افراد راستگو را به دوستی و همراهی برگزینید(ایه 119)

9- همگی به میدان جهاد نروید بلکه عده ای بمانید علم بیاموزید و اجتهاد در دین کنید و مبلغ دین باشید(ایه 122)

10- کسی که بیماردل گردد روزبه روز بیشتر فاسد خواهد شد(ایه 125)

11- پیامبر شما مشتاق عاقبت به خیری شماست و رنجهای شما برایش ناگوار است(ایه127)

12- ماه مانند آموزگاری است که تقویم ماه و سال شماست(سوره یونس ایه 5)

13- اگر کسی قیامت را منکر و به دنیا راضی باشد(دنیاپرستی کند) جایگاهش آتش است(ایه 7 و 8)

14- مومنان هماره در سلامت و امنیت و پایان امر ایشان شکرگذار بودن است(ایه 10)

15- به کافران مهلت داده می شود تا سرگشته و در نهایت سردرگم شوند(ایه 11)

16- انسان تا مشکل دارد باهرزبان دعا میکند ولی تا حاجتش برآورده شد فراموشکار میگردد(ایه 12)

17- پیامبر حق هیچ دخل و تصرفی در قران ندارد(ایه15)

18- غیب و علم به عالم غیب در انحصار خداوند است (ایه 20)

19- طوفان زدگان بسیار خدارا یاد میکنند ولی وقتی به ساحل رسیدند فراموش میکنند(ایه 22)

20- مثل دنیا چونان آب است که آبادانی به افراد میرساند و سرمست میشوند غافل از اینکه طوفان، به آنی محصولشان را درو میکند(ایه 24)

21- خداوند شما را به سرای صلح و امنیت فراخوانده است(ایه 25)

22- اگر از حق بگذرید محصول شما چیزی جزء گمراهی نخواهد بود(ایه 32)

23- ایا خدای هدایتگر شایسته پرستش است یا موجوداتی که خود نیازمند هدایت هستند(ایه 35)

24- از ظن و گمان پیروی نکنید که ظن ها غالبا نتیجه ای در بر ندارند(ایه 36)

25- ما هیچ نفع و ضرری بخود نمی توانیم برسانیم مگر به خواست خدا(ایه 49)

26- انسان در قیامت برای نجات از عذاب، حاضر است همه دارایی خودرا بدهدولی عدالت برپا خواهد شد(ایه 54)

27- شفای سینه ها(آرامش)، هدایت و رحمت الهی به شما ارزانی شد(ایه 57)

28- هرچه بخواهید در قرآن هست و هیچ چیزی مغفول نمانده است(ایه 61)

29- دوستان خدا هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت(ایه 62)

30- وعده های الهی (محقق الوقوع و) تخلف ناپذیر هستند(ایه 64)

31- از سرزنش های کافران رنجیده خاطر نباشید که عزت در دست خداست(ایه 65)

32- عاقبت خداجویان نجات و رستگاری و پایان امر طاغوتیان، نابودی است(ایه 73)

33- سحر و جادو ، عمل مفسدین و محکوم به شکست است(ایه 81)

34- خداوند به هر وسیله ممکن حقیقت را استوار خواهد کرد(ایه 82)

35- در راه خود ثابت قدم باشید و پیروی از افراد نادان نکنید(ایه 89)

36- انسانها در لحظه مرگ ممکن است توبه کنند اما پذیرفته نخواهد شد(ایه 91)

37- اگر در مساله ای مردد شدید از کسانی پاسخ بخواهید که قران خوانده اند(ودر آن اندیشیده اند)ایه 94

38- نجات مومنین تکلیفی است که خداوند برخود دانسته است(ایه 102)

39- اگر خدا زیانی به تو برساند هیچکس نمیتواند مانع آن شود و همچنین است اگر بخواهد خیری بدهد (ایه 107)

40- گمان نکنید که اگر سردرگوش هم کنید و نجوا نمایید خدا نمیداند او از آشکار و پنهان آگاه است(سوره هود آیه 5)

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/3/28

 

پژوهش هایی علمی در تاثیرات روانشناختی روزه داری

لیلا مقدم, [۰۸.۰۶.۱۶ ۱۹:۵۴]
آرامش زندگی 
 پژوهش هایی علمی در تاثیرات روانشناختی روزه داری

اختلالات روانی عامل 15درصد ناتوانی ها و مرگ های زودرس در کشورهای روبه رشد هستند و در میان اختلالات روانی ، اختلالات خلقی و اضطرابی در صدر قرار دارند به گونه ای که یک چهارم افراد واجد معیارهای تشخیصی یک اختلال اضطرابی هستند در رابطه با افسردگی نیز سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده که در سال 2020اولین علت ناتوانی در جهان بیماری های قلبی عروقی و دومین علت افسردگی خواهد بود سازمان بهداشت جهانی ، سلامت را حالت رفاه و آسایش جسمی و روانی می داند . یکی از عباداتی که همواره اسلام بر آن تأکید دارد فریضه ی روزه است. از دیدگاه اسلام روزه باعث ارتقای سلامت جسمی و روانی فرد می گردد خداوند در قران کریم می فرماید "و ان تصوموا خیرلکم ان کنتم تعلمون" : اگر علم داشتید می دانستید که روزه گرفتن برای شما خیر است . تحقیقات بسیاری در مورد اعمال و عبادات مذهبی مخصوصا فریضه روزه توسط روان شناسان داخلی و خارجی انجام شده که در زیر به نمونه هایی همراه با آدرس کامل اشاره می کنیم .

1-بررسی تأثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان اضطراب : محمدتقی مقدم نیا ، شاهرخ مقصودی ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی )سال سیزدهم / شماره 49/بهار 1383
با توجه به تحقیقاتی که با هدف تعیین ارتباط بین روزه داری و سطح اضطراب دانشجویان در حین و پس از ماه رمضان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده در مرحله اول تحقیق در هفته چهارماه رمضان اضطراب دانشجویان اندازه گیری شده که اضطراب در سطح خفیف بوده و در مرحله دوم تحقیق یک ماه پس از مرحله اول مجددا اضطراب اندازه گیری شده که نتایج نشان داد اضطراب دانشجویان در حد متوسط بوده است در آزمون آماری (t) اختلاف معنی داری بین اضطراب حین و پس از ماه رمضان نشان داد.

2-اثر روزه داری بر سلامت روان :پژوهشگران: منصوره السادات صادقی ، دکتر محمد علی مظاهری ، مجله روان شناسی 35سال نهم ، شماره 3 پاییز 1384
در این پژوهش با هدف مطالعه اثر روزه داری بر سلامت روان داشنجویان طراحی و اجرا گردید 162نفر دانشجو (102 دختر و 60پسر ) به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و یک تا دوهفته قبل از ماه مبارک رمضان پرسشنامه سلامت روان (GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک تا دوهفته پس از اتمام ماه رمضان مجددا همان پرسشنامه را به عنوان پس آزمون ، تکمیل نمودند . تمرات به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون کسر و نمره ای که میزان و جهت تغییرات سلامت روان را در قبل و بعد از ماه رمضان نشان می دهد به دست آمد سپس این نمرات توسط تجزیه تحلیل واریانس یکراهه مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهند که روزه ماه رمضان در تمامی خرده مولفه ها و نمره کل سلامت روان موثر بوده است . بدین صورت که این تفاوت معنادار در زیر مقیاس های نشانه های بدنی ، اضطراب و بیخوابی نارساکنش وری اجتماعی ، افسردگی و نهایتا نمره کلی پرسشنامه سلامت روان برای گروهایی که در ماه رمضان تمام روزه های خود را گرفته اند و یا به طور تفننی تعدای محدودی از روزها را روزه گرفته اند ، حاکی از بهبود وضعیت سلامت عمومی در بعد از ماه رمضان و برای گروه هایی که به دلیل عذر شرعی یا پزشکی روزه نگرفته اند و یا اصلا روزه نگرفته اند حاکی از کاهش سطح سلامت روان پس از ماه رمضان می باشد.

3-بررسی تأثیر روزه داری بر وضعیت سلامتی روان پژوهشگر: دکتر محمد قهرمانی ، علی دلشاد نوقابی ، جهانشیر توکلی زاده ، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، سال ششم ، شماره اول ، بهار و تابستان 1379
در این پژوهش که در سال 1378در شهر گناباد انجام شد 200 نمونه از افرادی که سابقه قبلی اختلال روانی نداشته و در طی ماه مبارک رمضان روزه می گیرند از گروه سنی مختلف شامل 114 زن و 86 مرد انتخاب شدند نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین وضعیت سلامت روانی افراد در قبل و بعد از ماه روزه داری وجود داشته و وضعیت سلامت روانی افراد بهتر شده است همچنین میزان اختلالات روانی در قبل از روزه داری 5/17 درصد بوده که بعد از روزه داری به 12 درصد کاهش یافته است .
 @aramesh1471
4-بررسی تأثیر روزه داری در ماه رمضان برعزت نفس و سلامت روانی دانشجویان: پژوهشگر مریم جوانبخت – سید علی رضا ضیایی – سید مهران همام- علی رهنما ، مجله اصول بهداشت روانی سال 11زمستان 13388 صفحه 73-266
در این پژوهش 60 دانشجوی پزشکی به ظاهر سالم از دانشگاه آزاد واحد مشهد (38 زن و 22مرد) که تصمیم به روزه داشتند توسط پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت و فهرست علامتی 90 گزینه ای تست سلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند این افراد حداقل 21 روز در این ماه روزه گرفته و مجددا در پایان رمضان با دو پرسشنامه عزت نفس و سلامت روان بررسی شده اند نتیجه نشان می دهد روزه داری در ماه رمضان تأثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای عزت نفس و بهبود سلامت روانی دانشجویان دارد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/3/19

 

پونز

"پونز"
                               
وقتی خیلی بچه بودم، و برای کمک به برادرم که مشغول تزیین اتاق برای جشن عروسیش جعبه ی پونزها را در دستم داشتم و یکی یکی به او که روی چهارپایه ایستاده بود پونز می دادم اتفاقی افتاد که درس مهمی به من داد.

 یکی از پونزها از دست برادرم افتاد و اصرار داشت که آن را پیدا کنم. اما من که خیلی خسته شده بودم، ادای کسی را درآوردم که چیزی از زمین برمیدارد و بلند گفتم: "پیداش کردم!".

او به کارش برگشت و من خوشحال از این که باری را از سر دوشم برداشته ام مشغول شمردن پونزهایی که می دادم و دقایقی که رد می شد، شدم.

اما چیزی نگذشت که تیزی پونزی که روی زمین مانده بود من را از غفلت پراند و دردش که تا استخوان کف پایم تیغ می کشید شیرینی کوتاه آن دروغ را از من گرفت.

بدتر از آن "مجبور بودنم به سکوت" درد را برایم شدیدتر کرد خلاصه این که آن پونز این درس مهم را به من داد که؛
" دروغ و تقلب ، آرامشی کوتاه به آدم می دهند اما دردی که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، را به آدم می چشانند که تا عمق استخوان حس خواهد شد. آن موقع دیگر راست گفتن هم دوای درد نیست؛ آن موقع فقط باید سکوت کرد و هیچ نگفت!"
حالا اگر پونزی گم شده و به صاحبش گفته اید که پیدایش کرده اید؛ قبل از این که دیر بشود، یا پونز را پیدا کنید یا به صاحبش بگویید از پیدا کردنش ناتوانید!/ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/3/12

 

روش‏هاى كاهش اضطراب امتحان

روش‏هاى كاهش اضطراب امتحان
 
1. نام و ياد خدا
با وضو در جلسه امتحان حاضر شويد. نام خدا را با توجّه كامل بر زبان جارى كنيد و از او يارى جوييد. آرامش از آنهایی است که دلهایشان با خدا آشناست. اگر فرصت کافی دارید پیش از امتحان دو رکت نماز استعانت بخوانید. مداومت بر ذکر زیر اضطراب را کاهش می‌دهد:

              لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

2. روى آوردن به خودگويى مثبت
بعضى افراد در خلال موقعيت‏هاى اضطراب (نظير امتحان) در حالت خودگويى منفى فرو مي‌روند و عباراتى چون «وای همه چیز خراب می شود» «آبروم پیش همه خواهد رفت» و «من در اين امتحان موفق نمي‌شوم» بر زبان مي‌رانند. اين خودگويي‌ها به افزايش سطح اضطراب و كاهش كارآمدى فرد مي‌انجامد. بنابراين، بايد به جاى خودگويي‌هاى منفى، به خودگويي‌هاى مثبت روى آورد مانند «گام به گام پيش مي‌روم»، «ان شاء الله مي‌توانم در این امتحان سربلند بیرون بیایم»، «مهم این است که من تلاش خودم را کردم، نتیجه هرچه باشد با خداست»، «نظر مردم در مورد من مهم نیست، مهم این است که من می توانم موفق شوم».

3. تقویت حرمت خود (عزت نفس) و اعتماد به نفس.
به موفقیت‌های خود فکر کنید؛ به توانایی‌هایی که دارید و تلاش‌هایی که می‌کنید. در خود احساس ارزشمندی به‌وجود بیاورید. اگر چنین احساسی نداشته باشید اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و این موجب اضطراب شما خواهد شد. انسان‌هایی که برای خود احترام قائلند واحساس ارزشمندی می‌کنند افرادی هستند با عزت نفس بالا. به این ترتیب اعتماد به نفس بیشتری نیز دارند و کمتر دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند. لازم نیست به دنبال توانایی‌هایی در خود بگردید که دیگران دارند، یا خود را با دیگران مقایسه کنید تا بدانید موفق هستید یا نه. هر انسانی توانایی‌های منحصر به فردی دارید و شما در نوع خود بی‌نظیر هستید.
4-یادآوری واقعیت

هنگام امتحان به خود بگویید:

«اضطراب قبل از امتحان پدیده‏اى طبیعى است و هر کس ممکن است دچارش شود. این اضطراب سبب نمی‌گردد امتحانم را خراب کنم و حتّی باعث می‌شود خود را بیش‏تر و بهتر آماده سازم.»
5-زودتر در محل آزمون حضور یافتن

ساعتى قبل از امتحان در محل حاضر شوید ولى از مطالعه و بحث درباره امتحان بپرهیزید.

6-هول نکنید

تلقین های منفی را به خودتان راه ندهید. بدانید که این اضطراب ابتدایی است و به تدریج از شما کم خواهد شد. به خودتان بگویید که اولش فکر می کنم که هیچی بلد نیستم؛ پس از این که قلم را به دست گرفتم و خواستم سوالات را بنویسم خدا کمکم خواهد کرد و به تدریج همه چیز به فکرم خواهد رسید. تجربه نشان داده است که اگر هول و هراس را به دلتان راه ندهید و شتابزده عمل نکنید، به تدریج پاسخ ها به ذهنتان خواهد رسید. با طمئنینه و به آرامی البته با مدیرت زمان به سوالات پاسخ دهید، قدرت ذهن آنقد بالا می رود که اگر پاسخ سوالی را هم فراموش کرده باشید، همه چیز یادتان خواهد آمد

7-پدید آوردن آرامش فیزیکى

پیش از امتحان آب خنک بنوشید. وقتى روى صندلى آزمون نشستید، دقایقى پیش از شروع امتحان- بى آن‏که توجّه کسى را جلب کنید- چند نفس عمیق بکشید. سپس همه عضلات بدن را یکباره منقبض سازید، چند ثانیه صبر کنید و آنگاه همه را رها کرده، به آرامشى که از نوک پنجه‏هاى پا به طرف بالا می‌آید توجّه کنید. در این هنگام، آرامش را به تمام نقاط بدنتان ببرید و آرام و آرام‏تر شوید. دوباره چند نفس عمیق بکشید و به خود چنین تلقین کنید: «راحتم، خیلى راحتم، آماده‏ام به خوبى امتحان دهم.» در طول امتحان هم هر وقت خسته شدید به تن‌آرامی و تمرین تنفس بپردازید.

8-پدید آوردن آرامش روانى

هنگام امتحان، وقتى جاى مناسب یافتید و نشستید، چشم‏هاتان را ببنیدید و منظره زیبایى را که قبلًا دیده‏اید (مثل رودخانه آرام، کوهستان پر برف، چمنزار زیبا و…) در ذهن مجسم کنید. خود را در آن محل زیبا ببینید و آرامشى را که میتوانید در آن مکان داشته باشید، احساس کنید. پس از چند ثانیه چشم‏هاتان را باز کنید و با این احساس آرامش به استقبال امتحان بروید.

9-بهره‌مندی از مطالعه روش‌مند و خلاصه نویسی

همیشه به ویژه ایام امتحان از روش‌های مطالعه مناسب استفاده کنید. در این زمینه مهارت‌های مطالعه را بیاموزید. بهره‌گیری از خلاصه‌نویسی برای آمادگی به امتحان و کاهش اضطراب بسیار مهم است. خلاصه کردن مطالب بهترین روش یادگیری است با این روش شما صرفاً  متوجه نکات مهم درس می‌شوید و پیش از امتحان با یادآوری آنها به امتحان بهتر پاسخ می‌دهید. سعی کنید از روش‌های نموداری استفاده کنید. روش‌های نموداری بیشتر در ذهن می‌مانند. در جلسه امتحان در برگه چک‌نویس ابتدا به صورت نموداری پاسخ دهید بعد آن را کامل کنید.


10. پاسخ‌گویی کلی و گزينشى به پرسش‏ها
قبل از پاسخ دادن به پرسش‏ها، به اجمال در آن‏ها بنگريد. ابتدا آن مقدار از سوال را می دانید بر روی همان برگه امتحان یا یک چک نویسی با مداد یا خودکار به صورت کاملا کلی هرچه بلد هستید بنویسید و سپس به تفصیل به سوالات پاسخ دهید. نخست به پرسش‏هايى كه پاسخش را كاملًا مي‌دانيد، پاسخ دهيد و سپس سراغ ديگر سؤال‏ها برويد.

11. تنظیم برنامه خواب و استراحت
برخی با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصلا نباید خوابید و یا خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر در مطالب خوانده شده می‌گردند. کاهش زمان خواب در حد متعادل مطلوب است، اما افراط در آن هرگز مفید نخواهد بود. بنابر تا می‌توانید پیش از امتحان استراحت کافی داشته باشید./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/3/10

 

رمز موفقیت

 آرامش زندگی, [۲۸.۰۵.۱۶ ۰۰:۴۳]
وقتی از «مایکل شوماخر»قهرمان هفت دوره از مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک جهان
 رمز موفقیتش را پرسیدند
او در جواب فقط یک جمله گفت:

«تنها رمز موفقیت من این است
زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند .
تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند.
خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.
کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.
لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند .
پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.
و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !! 


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/3/8

 

اشتراک گذاری عکس

لیلا مقدم, [۲۷.۰۵.۱۶ ۱۲:۰۰]

پژوهش محققان دانشگاه فلوریدا بر روی کاربران اینستاگرام نشان می‌دهد به اشتراک‌گذاری آنلاین عکس‌ها می‌تواند موجب بروز مشکلات احساسی در روابط شرکای عاطفی شود.

در این تحقیق 420 کاربر آنلاین اینستاگرام با سن 18 تا 62 سال حضور داشتند. محققان دریافتند افرادی که احساس می‌کنند خوش‌قیافه هستند، تمایل به انداختن سلفی از خود دارند.

اما هرچه تعداد سلفی‌های فرد زیادتر باشد، مشکلات در روابط احساسی افراد نظیر طلاق، خیانت فیزیکی و احساسی نیز بیشتر گزارش شد.

به گفته راشل کلیتون، محقق ارشد این مطالعه، هرچند وجود این رابطه علت و معلولی نیست، اما یافته‌ها نشان می‌دهد هرچه رضایت شخص از بدن خود بیشتر باشد (رابطه‌ای که عکس‌های سلفی شخص با پست‌های اینستاگرام و محبوبیت این عکس‌ها دارد) احتمال فروپاشی روابط عاشقانه بیشتر است.

نتایج این پژوهش می‌تواند راه بزرگی را برای تحقیقات در رابطه با تصور شخص از بدن خود پیش روی محققان قرار ‌دهد؛ برای مثال آیا کاربران رسانه‌های اجتماعی عکس‌هایی را از خود واقعی‌شان پست می‌کنند یا چیزی که در تصور خود دارند و آیا رفتارهای آنلاین با پیامدهای منفی نظیر آنچه در این پژوهش عنوان شد مرا خیر.

این پژوهش در مجله " Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking " منتشر شده است./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/3/7

 

برگزاری اولین همایش انجمن مشاوره

برگزاری اولین همایش انجمن علمی مشاوره دانشگاه آزاد واحد تبریز: اولین همایش  انجمن علمی مشاوره دانشگاه آزاد تبریز با موضوع تاثیر خانواده بر بهداشت روان فرد سوم خرداد 95 برگزار گردید در این همایش جناب آقای دکتر پناه علی نائب رئیس سازمان  روانشناسی و مشاوره  استان  در مورد باورهای غیر منطقی  در ازدواج سخنرانی کردند همچنین در ادامه  جناب آقای دکتر اسماعیل پور در مورد ارکان خانواده و صمیمیت در خانواده سخنرانی کردند و در پایان همایش اساتید محترم به سوالات میهمانان و دانشجویان جواب دادند  در پایان از طرف انجمن مشاوره دانشگاه آزاد از اساتید محترم  جناب آقای دکتر  پناه علی ، جناب آقای دکتر کریمی ثانی و جناب آقای دکتر اسماعیل پور تجلیل شد

ادامه...

گروه: اخبار

تاریخ: 1395/3/3

 

قانون زندگی٬ قانون باورهاست

فراموش نکنيم که بسياري اوقات در زندگي وقتي به در بسته‌اي مي‌رسيم و يکصد کليد در دستمان است، هرگز نبايد انتظار داشته باشيم که کليد در بسته همان کليد اول باشد.
شايد مجبور باشيم صبر کنيم و همه صد کليد را امتحان کنيم تا يکي از آنها در را باز کند. گاهي اوقات کليد صدم کليدي است که در را باز مي‌کند و شرط رسيدن به اين کليد امتحان کردن نود‌ و نه کليد ديگر است.

يادمان باشد که زندگي را هرگز نخواهيم فهميد اگر کليد صدم را امتحان نکنيم فقط به اين خاطر که نود و نه کليد قبلي جواب ندادند.
از روي همين زمين خوردن‌ها و دوباره بلندشدن‌هاست که معناي زندگي فهميده مي‌شود و ما با توانايي‌ها و قدرت‌هاي درون خود بيشتر آشنا مي‌شويم.

قانون زندگی٬ قانون باورهاست
بزرگان زاده نمی‌شوند٬ ساخته می‌شوند


یکی از دلایل توقف رشد،
"مقایسه” است.

همیشه خود را با `هدف” های خودتان مقایسه کنید نه با دوستان و همکارانتان.
باید ببینید توانایی های شما چیست و خواسته های شما کدام است؟

نه اینکه دیگران چه کرده و می کنند.
همیشه کسانی هستند که دارایی کمتر یا بیشتر از شما دارند.
هیچ یک از اینها ملاک نیست.

خود را فقط با هدف ها و تواناییهای خود مقایسه کنید./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/25

 

هر کس دنیا را از زاویه دید خود قضاوت میکند...


هر کس دنیا را
از زاویه دید خود قضاوت میکند...

گاهی بهتر است
جای خودرا برای بهتر دیدن
عوض کنید
هیچوقت در زندگی تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید.
همه ی ما بارها این جمله را شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟
اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد نیست …»
بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین زنده بودن،
از درون بمیرید.

مارتين سليگمن

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/23

 

ما قرار نیست عصبانیتمان را فرو بخوریم،

لیلا مقدم, [۱۰.۰۵.۱۶ ۱۰:۲۴]
 ما قرار نیست عصبانیتمان را فرو بخوریم،
فرو خوردن عصبانیت مانند خوردن سم است.
به مرور زمان ما را ضعیف و خسته میکند .قرار است با تمرین یاد بگیریم عصبانیتمان را تبدیل به جیغ ، داد، ناسزاگویی، قهرکردن ،در کوبیدن، طعنه زدن،شکستن وسایل، تهدید کردن، یا برخورد فیزیکی نکنیم!
لحظه ای درنگ کنیم و اجازه دهیم شرایط کمی آرام شود وبعدشفاف و کوتاه مشکل خود و انتظارمان از طرف مقابل را به زبان بیاوریم،
و قبول کنیم قرار نیست همه به حرف من گوش دهند یا گونه ای رفتار کنند که من دوست دارم، قرار است به یک راه حل منطقی برسیم، حتی اگر آن راه حل این است که قبول کنیم که راه حلی نیست...!


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/21

 

اعیاد شعبانیه

اعیاد شعبانیه مبارکشاه عبدالعظیم 20 اردیبهشت

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/2/21

 

ویژگی های افراد سمی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/19

 

اختلال بيش فعالي كودك از نوع فقدان توجه

دکتر کریمی ثانی, [۰۷.۰۵.۱۶ ۰۹:۰۵]

موضوع: اختلال بيش فعالي كودك از نوع فقدان توجه
براي اين اختلال نه نشانه مطرح شده است و چنانچه فرد شش يا بيش از شش نشانه را داشته و اين نشانه ها با سطح رشدي او همخواني نداشته و تاثير مستقيمي بر عملكرد اجتماعي، تحصيلي بگذارد فرد مبتلا به اين اختلال است.
نشانه ها:
١- اغلب از عهده توجه دقيق به جزئيات بر نمي آيد.
٢- اغلب نمي تواند بر تكليف يا بازي تمركزم كند.
٣- اغلب وقتي به طور مستقيم مورد خطاب قرار مي گيرد انگار نمي شنود.
٤- اغلب از دستورالعمل ها پيروي نمي كند و از عهده انجام تكاليف مدسه بر نمي آيد.
٥- اغلب در سازماندهي تكاليف و فعاليت ها مشكل دارند.
٦- اغلب از پرداختن به تكاليفي كه مستلزم تلاش ذهني مداوم است اجتناب مي كنند.
٧- غالبا اشياي ضروري براي انجام دادن تكاليف يا فعاليت ها را گم مي كند.
٨- اغلب بر اثر محرك هاي نامربوط سريعا دچار حواس پرتي مي شود.
٩- اغلب در فعاليت هاي هر روزه فراموشكار است.
نقل: كريمي ثاني، ١٣٩٥
منبع: كتاب  راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، ترجمه هاشمي ميناباد و عرب قهستاني، ١٣٩٤

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/2/18

 

مراسم بازگشایی دفترانجمن مشاوره دانشگاه آزاد تبریز


مراسم بازگشایی دفتر علمی انجمن مشاوره دانشگاه آزاد واحد تبریز با حضور مدیر گروه جناب آقای دکتر پناه علی و اساتید این رشته آقایان دکتر واحدی ، دکتر اسماعیل پور ، دکتر اقدسی و دکتر کریمی ثانی روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در این دانشگاه برگزار گردید./ل

ادامه...

گروه: کارگاه آموزشی

تاریخ: 1395/2/16

 

هشدار دهنده ها در خودکشی نوجوانان و جوانان

لیلا مقدم ، 16،05،02 ، 18:15
هشدار دهنده ها در خودکشی نوجوانان و جوانانموارد زیر می تواند زنگ خطری برای خودکشی در افراد باشد. والدین در صورت مشاهده باید با روانشناس مشورت کنند:
۱. یادداشت‌های خودکشی
۲. تهدیدها: تهدیدها ممکن است مستقیم («من می‌خواهم بمیرم.»، «من خودم را می‌کشم.») یا متأسفانه، غیرمستقیم («دنیا بدون وجود من بهتر خواهد بود.»، «در هر صورت کسی دلش برای من تنگ نخواهد شد.») باشد.
۳. تلاش‌های  گذشته برای خودکشی
۴. افسردگی
۵.تلاش برای آسیب رساندن به خود
۶.عدم توانایی در تمرکز یا تفکر عقلانی
۷.تغییرات در عادات فیزیکی و ظاهر

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/13

 

من معلّم هستم

لیلا مقدم, [۰۱.۰۵.۱۶ ۱۹:۲۳]

«من معلّم هستم»
هرشب از آينه ها می‌پرسم :
به کدامين شيوه ؟
وسعت ِ ياد ِ خدا را
بکشانم به کلاس؟
بچه ها را ببرم تا لب ِ درياچه یِ عشق؟
غرق ِ دریایِ تفکّر بکنم؟
با تبسّم يا اخم؟
«من معلّم هستم»
نيمکت ها نفس ِ گرم ِ قدم‌هایِ مرا می‌فهمند
بال هایِ قلم و تخته سياه
رمز ِ پرواز ِ مرا می‌دانند
سيب ها دست ِ مرا می‌خوانند
«من معلّم هستم»
درد ِ فهميدن و فهماندن و مفهوم شدن
همگی مال ِ من است.

روز معلم های مهربان مبارک

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/12

 

توصیه به مردانی که علاقه به زندگی مشترک خوب دارند

 آرامش زندگی , [۰۱.۰۵.۱۶ ۱۹:۲۴]
توصیه به مردانی که علاقه به زندگی مشترک خوب دارند  شنونده خوبی باشیدوقتی همسرتان در کنار شما می نشیند و شروع به حرف زدن درباره مشکلاتش می کند، لازم نیست بلافاصله راه حلی را به او پیشنهاد کنید. او فقط می خواهد شما به او توجه داشته و او را همراهی کنید. با توجه کردن به حرف های او می توانید بذر صمیمیت را در قلب اش بکارید به یاد داشته باشید هنگام طرح مشکلات توسط همسرتان هرگز راه حل ارایه ندهید و چاره جویی نکنید. آن چه شما به او پیشنهاد می دهید هرگز چیزی نیست که او می خواهد او هرگز شما را به عنوان یک وکیل، داور یا پزشک انتخاب نکرده و منظورش این نیست که با شنیدن مشکلاتش به او راه حل نشان بدهید. به همسرتان احترام بگذاریدیکی از ویژگی های شوهر خوب این است که همیشه به همسرش احترام بگذارد. کسی که این مورد را به اضافه خوب شنیدن رعایت کند، به طور قطع لحظات خوشی را در کنار همسرش خواهد گذراند.یکی از نشانه های احترام این است که مرد از انتقاد یا سرزنش کردن همسرش پرهیز کند. هرگز همسر خود را به خاطر انتخاب لباس، نوع آشپزی، نظافت خانه یا نوع برخورد با بچه ها سرزنش نکنید. شاید از نظر شما چنین کاری از روی صمیمیت با همسرش باشد، اما باور داشته باشید عیب جویی و انتقاد برای همسرتان آزادهنده و مخرب صیمیمت است. همسرتان نباید احساس کند شما همانند یک بچه با او رفتار می کنید و هر حرف یا حرکت او را تحقیر می کنید. این یکی از سموم خطرناک در زندگی مشترک است.   @Arameshezendegy  

از قضاوت پرهیز کنیدهمیشه قضاوت های تند و نابجا، هر نوع رابطه ای را خدشه دار می کند. هیچ کس زندگی با فردی بدبین را دوست ندارد و حاضر نیست حتی چند ساعتی او را تحمل کند، اگر شما عادت دارید از هر عمل و رفتار همسرتان برداشت سویی داشته باشید به طور قطع زندگی مشترک شما دوام زیادی نخواهد داشت. با همسرتان گفت و گو کنیدزنان احتیاج به صحبت کردن دارند تا آرام شوند. بنابراین در هر روز زمانی را به گفت و گو با همسرتان اختصاص بدهید. درباره نیازها و خواسته های همدیگر حرف بزنید و به او بگویید چه احساسی نسبت به وی دارید. مراقب باشید او را به موقعیت تدافعی نکشانید. موقع گفت و گو، به او بگویید که از ازدواج با او خوشحال هستید و تاکید کنید او بر زندگی تان تاثیرگذار بوده است. زندگی مشترک سالم و پایدار، حاصل یک گفت و گوی خوب است. مسائل شخصی را به زندگی مشترک سرایت ندهیددر یک زندگی مشترک باید مراقب باشید که دیگر «من» وجود ندارد و بعضی وقت ها باید از نیازها و خواسته های خود دست بکشید. زمانی که مرد مسائل شخصی و عقده های پنهانی خود را در زندگی مشترک عنوان کرده و تمام عقده هایش را بر سر همسر خود خالی می کند. در حقیقت به سست کردن پایه های زندگی مشترک دست می زند. مقتدر و کار آمد باشید به همان نسبت که مردان از قدرتمند بودن لذت می برند، زنان نیز از داشتن مردی مقتدر و توانا در کنار خود لذت می برند. به همسرتان نشان بدهید که مرد کار و تلاش هستید و چنانچه خود را فردی ضعیف و تنبل نشان بدهید، در چشم همسرتان فردی آزاردهنده و بی لیاقت جلوه خواهید کرد و هرگز همسرتان از شما به عنوان شوهری خوب و مسولیت پذیر تشکر نخواهد کرد. یک مرد خوب کسی است که رازعشق را می داند و خوب بلد است طرف مقابلش را چطور تحسین کند و او را هرگز با طناب نیازش اسیر خود نسازد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/12

 

پیامدهای فاصله طبقاتی در ازدواج

لیلا مقدم, [۲۴.۰۴.۱۶ ۱۸:۳۷]

پیامدهای فاصله طبقاتی در ازدواج

 تفاوت طبقاتی ممکن است اختلافات و مشکلات دیگری را در زندگی زناشویی برای زوجین به وجود آورد که گاهی زندگی آن‌ها را به نابودی و جدایی سوق می‌دهد. در زیر به چند مورد از اختلافاتی که ناشی از تفاوت طبقاتی زوجین است اشاره می‌شود:

تفاوت‌ نقش جنسی:

ممکن است باورها و اعتقادات زن و مرد در مورد رابطه‌ی جنسی تفاوت داشته باشد و نقش‌های جنسی که هر کدام از آن‌ها نسبت به هم پذیرفته‌اند متفاوت باشد. به عنوان مثال مرد در خانواده‌ای رشد یافته باشد که نسبت به این رابطه، دیدگاه‌های بازتری داشته باشد. در بعضی مواقع او ممکن است بخواهد که همسرش شروع کننده‌ی رابطه‌ی جنسی باشد ولی همسرش در خانواده‌ای پرورش یافته و احساس کند که شروع کردن این رابطه‌ را منافی عفت و حیاء خود بداند. این مسأله به طور حتم بعد از مدتی زندگی آن‌ها را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

تفاوت در میزان تحصیلات:
خانواده‌هایی که در طبقات بالای جامعه قرار دارند، معمولاً خیلی بیشتر به تحصیلات و سواد فرزندانشان اهمیت می‌دهند. وقتی که زوجین سطح‌ تحصیلات‌شان یکسان یا نزدیک به هم باشد، آن‌ها دیدگاه‌های نزدیک‌ به هم دارند و یکدیگر را بهتر درک می‌کنند و معمولاً رضایت آن‌ها از زندگی زناشویی بیشتر می‌شود. در این مورد معمولاً اگر مرد به دلیل این‌که ریاست و سرپرستی خانواده را به عهده دارد، سطح تحصیلاتش نسبت به زن بالاتر باشد، مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد.

تفاوت در نگرش مسائل زندگی و مالی:
 اگر وضعیت مالی یکی از طرفین نسبت به دیگری برتری زیادی داشته باشد، طرف مقابل همواره افزایش میزان دارایی را مهم‌ترین مسأله‌ی زندگی می‌داند، درصورتی که ممکن است به نظر شریک زندگی‌اش چیزهای دیگری، مهم‌ترین مسائل زندگی‌ باشد.

فرزندپروری متفاوت:
 براساس نتایج پژوهش‌ها، معمولاً افراد در جامعه از شیوه‌ی فرزندپروری مقتدرانه (محبت و کنترل کافی والدین) استفاده می‌کنند. والدینی که دارای سطح تحصیلات عالی هستند، معمولاً بیشتر با فرزندان‌شان ارتباط دارند، با آن‌ها کتاب می‌خوانند، صحبت می‌کنند و... درحالی که والدینی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند معمولاً دوست دارند که فرزندان‌شان دستورات آن‌ها را اطاعت کنند و ارتباط دوستانه‌ای با فرزندان ندارند.
بنابراین روان‌شناسان توصیه می‌کنند که در زمینه‌ی ازدواج، بهتر است افراد از طبقاتی که نزدیک هم هستند با یکدیگر ازدواج کنند، زیرا اختلافات آن‌ها در ارزش‌ها و باورهایشان کمتر است./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/10

 

امروز

 آرامش زندگی, [۲۸.۰۴.۱۶ ۰۰:۱۱]
امروز روز به چالش کشیدن رفتارهای دگم و آسیب زننده به حیات انسان است. روز تفکر در ماهیت و چیستی تفکر انسان است. امروز روز غمگین شدن ما از بابت دیدن آینده کودکی دست فروش است، روز نگاه رنج آور به بیماری اعتیاد است و دردهای بی کران آن.، روز نگاهی تعمقی به رفتار رانندگی شهروندان است. روز قدم زدن بر پیاده روهای شهرمان و شمردن فیلترهای سیگار کف پیاده رو است. روز همدلی با گریه های زنی رنج کشیده از رفتارهای همسر آزار دهنده اش است. روز فریادهای بی صدای مصرف مخدر گل در مدارس راهنمایی است. روز دستهای خط خطی دخترکان دبیرستان است که هر آن به خودکشی می اندیشند. روز شمردن سیگارهای میلیونها زن سیگاری است که پنهان از چشم همسرانشان رنج را دود می کنند. روز فریادهای خشونت های خانگی است. امروز روز من و کاناپه ام و اتاقی ساکت و اشک های ریخته و و باز همدلی و تسکین. روز مهربانی حقیقی با انسان همانگونه که هست. روز خوشحالی از آرام شدن زوجی متعارض،.....  این روز بر تمامی مشاوران و روان شناسان عزیز مبارک باد./ل

@Arameshezendegy

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/2/9

 

روانشناسی و شبه روانشناسی!

لیلا مقدم, [26.04.16 14:29]

روانشناسی و شبه روانشناسی!

ﻫﺮ روز ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺮدم ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ، ﭼﻪﻗﺪر در اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ در اﻧﺪوه و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ «اﻓﻜﺎرنابه جا »و « ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ» را در ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻴﺮاژ ﻛﺘﺎبﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت روانﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻛﻼسﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ «روانﺷﻨﺎﺳﻲ»، ﺑﻪ «ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮه اي از ﻣﺮاﺟﻌﻪي ﺧﻮد ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﺳﻴﺮ ﺧﻴﺎلﺑﺎﻓﻲﻫﺎ و ذﻫﻨﻴﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ «ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮفﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف روان ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﭻ رﻳﺸﻪي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد! روانﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و... ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪي ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دارد.

اﮔﺮ از ﻳﻚ روانﺷﻨﺎس ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً در ﻳﻚ ﭘﺮوژه ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ «: آﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪم را در 3ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻛﻮدك ﺑﺴﭙﺎرم ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ؟» روانﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد «: ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن 3 ﺳﺎﻟﻪاي ﻛﻪ...» ﻧﻜﺘﻪي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ روانﺷﻨﺎس، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎً راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﺳﺦ روانﺷﻨﺎس اﻳﻦ اﺳﺖ;«نمی دانم!». اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ «ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ، ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ: «ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ...» «ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدم...» ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ «ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎس» ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از «ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ» او آﮔﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻳﺎ «ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ او» را ﺑﺪاﻧﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ «ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ» در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار « ﺷﺒﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﺑﺴﻴﺎر داغ اﺳﺖ. اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را در ﻟﻔﺎﻓﻪي اﺻﻄﻼﺣﺎت روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﻴﭽﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﺎر اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم « روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا، روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد!

ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﺳﺎس، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﭼﻪ زﺷﺖ، ﭼﻪ زﻳﺒﺎ، ﭼﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﭼﻪ ﻣﻀﺮ، رﺑﻄﻲ ﺑﻪ «داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺪاﻛﺮدن آنﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، از آنﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻄﻴﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻋﻠﻤﻲ است.
این مسئله در فضای مجازی نیز مهم بوده، لذا از کانالهایی که به ارائه مطالب به ظاهر روانشناختی اما غیر علمی، عامیانه و بدون منبع و مدرک می پردازند و می توانند باعث گمراهی و باورها و رفتارهای نابهنجار در شما گردند، اجتناب نمائید!/ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/2/7

 

اشتباهات همسران جوان

اشتباهات همسران جوان

⚠️ فکر نکردن به فردای ازدواج:
بعضی از همسران جوان آنچنان سرگرم جشن ازدواج میشوند که نمیدانند درگیر چه مسائلی شده اند. شما متاهل شده اید. جشن ازدواج شاید سرگرم کننده باشد اما فقط یک روز است. اکنون شما ناچارید با یکدیگر زندگی کنید، با هم کنار بیایید و تشکیل خانواده دهید. از برنامه های جشن و بازتاب آن، از تماشای فیلم عروسی تا تجدید خاطرات با دوستان لذت ببرید، اما تمام مدت، تصویر بزرگتری را در ذهن داشته باشید.

⚠️ تلاش برای عوض کردن خلقیات همسر:
به احتمال قوی، شما به این دلیل با همسر خود ازدواج کرده اید که عاشقش بوده اید. اگر این طور باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که او را تغییر دهید. بدون شک، افراد بالغ به طرز چشمگیری تغییر نمیکنند. پس بهترین اطمینان شما این است که همسر خود را قبول کرده و او را به خاطر منحصر به فرد بودنش و تفاوتهایی که با دیگران دارد، دوست بدارید.

⚠️ رابطه بد با خانواده همسر:
اگر تا این لحظه به رابطه شما با خانواده همسرتان لطمه وارد شده، دست به هر کاری بزنید تا رابطه خود با خانواده همسرتان را بهبود ببخشید. اولین نفری باشید که صلح را برقرار میکند، زیرا هنگام دعوای شما با خانواده همسرتان، تنها کسی که آزرده خاطر میشود، همسرتان است که احساس میکند بین شما گیر افتاده است.

⚠️ مشاجره به جای گفتگو:
پرخاشگری و فریاد زدن وجیغ کشیدن در حل مشکل یا اختلاف نظرها به شما و همسرتان کمکی نمیکند. گفتگوی آرام و منطقی، شما را به پیش خواهد برد. اگر هنگام مجادله با همسرتان، نتوانید خود را کنترل کنید، زندگی تان را به مخاطره می اندازید.

⚠️کوتاه بودن افق دید:
هیچکس دوست ندارد درباره مسائل سنگینی مثل کنترل مسائل مالی، راههای ممکن در صورت بچه دار نشدن و نحوه آمادگی برای اتفاقات پیشبینی نشدهای مثل مرگ، بحث کند. با این حال اکنون که متاهل شده اید چاره ی جز صحبت درباره این موضوعات ندارید. ازدواج شما به این مسائل وابسته است. عاقل باشید و در مورد تمامی این مسائل با همسر خود صحبت کنید و درصورت لزوم با دیگران مشاوره داشته باشید اما آن را نادیده نگیرید.

⚠️ دعواهای بیهوده:
هر انسان متاهلی با همسر خود بر سر مسائلی بحث میکند، از باز گذاشتن سر خمیردندان تا آویزان کردن لباس روی دستگیره در که در نظر دیگران بی معنی است. بحثهای خود را برای مسائل مهمتری نگه دارید. این دلخوری ها را به حال خود بگذارید. به راستی اگر تنها اشتباه همسر شما انداختن جورابهای کثیف روی زمین است، باید خودتان را خوششانس بدانید.

⚠️حسادت:
همسرتان شما را برای زندگی انتخاب کرده است. حسادت باعث اتلاف وقت شده و موجب اهانت به همسرتان میشود که تصور میکند شما به او اعتماد ندارید. اگر او همیشه قابل اعتماد بوده است، نباید با حسادت خود حتی برای او ایجاد مزاحمت کنید. این کار میتواند سمی در رابطه شما با همسرتان باشد.

⚠️ زندگی کردن مانند مجردها:
اکنون زمان آن رسیده که بزرگ شوید. گردش شبانه رفتن با دوستان، زمانی اشکال نداشت که مجرد بودید و هیچ کس در منزل منتظر شما نبود. به عنوان یک فرد متاهل، انجام بعضی کارها شایسته نیست. شما میدانید درست و غلط چیست، پس کار درست را انجام دهید.

⚠️غرور در زندگی مشترک:
زن یا شوهری که بعد از هر مشاجره بر عذرخواهی اصرار دارد، همیشه برنده است و کسی که مهر و محبت همسر خود را انکار میکند، هیچ کار مفیدی برای زندگی مشترکشان انجام نمیدهد. او اجازه میدهد غرور و روشهای حل مشکلات و عشق و علاقه او، به همسرش راه پیدا کند و رابطه آنها به نتیجه برسد. باید ملایمتر باشید و راهی پیدا کنید که مسئولیت اعمال خود را به گردن بگیرید.

⚠️ با هم نبودن:
باید مانند یک گل از زندگی مشترک خود مراقبت کنید. گل، بدون آب، نور خورشید و مراقبت هرگز رشد نخواهد کرد. بنابراین، باید برنامه ریزی کنید تا مدت زمان بیشتری را در کنار همسر خود باشید./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/7

 

جایگاه پدر خانواده را حفظ کنید

لیلا مقدم, [۲۱.۰۴.۱۶ ۱۶:۰۱]

جایگاه پدر خانواده را حفظ کنید

حفظ تعادل در خانواده به حفظ جایگاه هر فرد در آن خانواده وابسته است. زمانی که نقش پدر و مادر و فرزند دقیق و تعریف شده باشد و هر فردی وظایف و حقوق خود را بداند، کمک بسیار زیادی به آرامش در خانواده و جلوگیری از تشنج در زندگی می‌کند. حفظ این تعادل به دست مادران هنرمند است. اگر شما به عنوان مادر خانواده بتوانید این روابط را مدیریت کنید قدم بزرگی در جهت حفظ آرامش خانواده برداشته‌اید.
جایگاه پدر از قدیم به عنوان بزرگ خانواده بوده ‎است. به مرور زمان تغییراتی در ساختار خانواده‎ها به وجود آمد که آن‎ها را دچار مشکلاتی نیز کرده است. یکی از این آسیب‎ها گرایش خانواده‎ها به فرزند سالاری است. در این حالت جایگاه مادر و به خصوص پدر دچار دگرگونی شده‎ است. از بین رفتن موقعیت والدین در نظر فرزندان امری ‎است که هرگز نباید مورد غفلت قرار بگیرد و چشم‎پوشی شود. چه رفتارهایی منجر به ضعیف شدن جایگاه پدردر خانواده می‏‎شود؟

زنان کمال‎گرا
کمال‎گرا بودن مادران یکی از رفتارهایی است که نقش پدر را کمرنگ می‎کند. اگر شما زنی هستید که به‎دنبال بهترین کار و رفتار باشید و در امور زندگی این وسواس را دارید که کاری ناتمام و یا نادرست انجام شود، اگر شما مقید هستید تمام امور منزل را خودتان به تنهایی مدیریت کنید و نظرات کسی را قبول ندارید و... باید مراقب نتیجه رفتارتان باشید.
فرزندان شما از رفتار و گفتار شما الگوبرداری می‎کنند. اگر شما به نظرات و کارهای همسرتان بی‎اعتنا باشید و آن‎ها را فاقد صلاحیت بدانید، همسرتان در مقابل فرزندانش دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. اگر شما جزو این دسته از زنان هستید، سعی کنید ابتدا در ذهن خود، جایگاه همسرتان را بالا ببرید، سپس در رفتارتان تجدید نظری بکنید. باید نظر و سلیقه همسرتان در خانه اهمیت داده شود، حرف‎هایش شنیده و اجرا شود و در نهایت او کسی باشد که حرفِ آخر را می‎زند، حتی در ظاهر. در این صورت او در مقابل فرزندانتان ارج و قرب خواهد داشت.

پدران بی‎خبر
یکی از رفتارهای نادرست مادران در خانه، در جریان نگذاشتن پدران از امور جاری منزل است. اگر شما به فکر ارتقای جایگاه همسرتان به عنوان پدر در خانه هستید، باید او را از تمامی مسائل خانه آگاه سازید. هرچقدر که همسرتان مشغله کاری زیادی داشته باشد و زمان کمی را در خانه سپری کند، باز هم باید اتفاقات روزانه را برایش تعریف کنید. مشکلات فرزندان، موفقیت‌ها و پیشرفت‎هایشان، خطاها و اشتباهات آن‎ها و هر آنچه یک پدر باید در مورد فرزندانش بداند را به او بگویید و از او مشورت بخواهید. برخی از زنان از روی عمد یا به طور سهوی اتفاقات روزمره را از همسرشان مخفی می‎کنند تا جایگاه و قدرت خود را در مدیریت منزل بالاتر ببرند پدر در این صورت حرف‎شنوی از او کم‎تر می‎شود و نقش تربیتی او از بین می‎رود.

بی‎احترام به همسر
فرزندان احترام به والدین را از رفتار آن‎ها می‎آموزند. اگر والدین به یکدیگر احترام متقابل بگذارند و موقعیت یکدیگر را حفظ کنند الگوی خوبی برای فرزندان خواهند بود. به دلیل کم‎رنگ بودن نقش پدر در خانه، این وظیفه شما به عنوان همسرش است که از مقام او دفاع کنید. در غیابش از او تعریف کنید، حقوق پدر بر فرزند را به بچه‎ها آموزش دهید، اجازه ندهید کسی به او بی احترامی کند و همیشه حامی او باشید. در زمان حضور او نیز احترام ویژه‎ای بگذارید، البته که این رفتار باید متقابل باشد ولی نقش شما پررنگ‎تر است، هنگام ورود او به خانه همراه فرزندان به استقبالش بروید و با ابتکارات خود استقبال ویژه‎ای از او کنید. اجازه دهید پدر با فرزندانش زمان‎هایی را به خلوت بگذرانند. لحن و ادبیات صحبت کردن شما با همسرتان نیز بسیار مهم است. همچنین دقت کنید او را با چه کلماتی مورد خطاب قرار می‎دهید. اگر هم از او دلخور و شاکی هستید در مقابل فرزندان بروز ندهید.

پدر در خانواده همیشه نقش حامی و پشتیبان را داشته ‎است. اگر مراقب این مقام باشید مطمئنا تربیت فرزندانتان به بهترین وجه صورت خواهد گرفت. /ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/5

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺗﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﯿﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﺩ

لیلا مقدم, [۲۱.۰۴.۱۶ ۱۵:۳۷]
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﮑﺒﺮﯼ ﺧﺎﺹ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺗﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﯿﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﺎﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮﺁﻣﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ .
ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺗﺤﻘﯿﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﺯﺩ ﯾﺎ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ .
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ .
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ . ﻃﻮﺭﯼ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺍﻭ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﯾﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺘﮑﺒﺮﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼً ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ
ﺗﺮﺱﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻋﺎﺩﺕﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻏﻠﻂ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻋﻮﺍ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﻭ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﺁﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ
ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﺎﺹ ﺷﻤﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
ـ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ
ﯾﮏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺮﺳﯿﺪ . ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﺪ؟
ـﺎﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/4

 

علاقه اجتماعی

هر سبک زندگی باید با این واقعیت دست به گریبان شود که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند که در یک سیستم روابط میان فردی به دنیا آمده اند. سبک زندگی سالم "علاقه اجتماعی" را منعکس می کند که توان فطری در تمام انسان هاست. شخصیت سالم می داند که زندگی کامل فقط در بستر جامعه عالی امکان پذیر  است. شخصیت سالم با حقارت هایی که در همه ما وجود دارد احساس نزدیکی می کند. جهالتی که همگی در آن سهیم هستیم، مانند اینکه چگونه در دنیا صلح داشته باشیم یا چگونه از بیماری های هولناک بر حذر باشیم، شخصیت سالم را تحریک می کند تا به بشریت کمک کند تا بر این ضعف ها چیره شود. به قول  آدلر "علاقه اجتماعی جبران واقعی و اجتناب ناپذیر کلیه ضعف های طبیعی انسان هاست."
علاقه اجتماعی توانی فطری است که می تواند احساس تعهد هر کسی را جلب کند. ولی به خودی به خود پرورش نمی یابد. علاقه اجتماعی باید در جو خانوادگی سالم که همکاری، احترام، اعتماد، حمایت و تفاهم را ترغیب می کند پرورش یابد...
شخصیت های سالم آن هایی هستند که انتظار هدایت کردن زندگی کامل تر و مشارکت در ساختن دنیایی عالی تر آنها را ترغیب می کند.
شخصیت های بیمار آنهایی هستند که از رسیدن به برتری به شیوه ای که از لحاظ اجتماعی سازنده باشد مایوس شده اند. شخصیت های بیمار از خانواده هایی هستند که رقابت، بی اعتمادی، غفلت، سلطه گری، سوء استفاده یا لوس کردن بر آنها حکمفرماست که تمام اینها مانع از علاقه اجتماعی می شوند.
کودکانی که از علاقه_اجتماعی ممانعت شده اند برای رسیدن به برتری یکی از این چهار هدف خودخواهانه را انتخاب می کنند: توجه خواهی، قدرت طلبی، انتقام جویی و اعتراف به ضعف و شکست.
نظام های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/2/2

 

تقدیم به پدری که پیشم نیست .....

تقدیم به پدری  که پیشم نیست .....

ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم ...
شانس ديدنت را هر روز ندارم ...
 ولي دوستت دارم...

وقتي دلم هوايت را ميكند حق شنيدن صدايت را ندارم...
ولي دوستت دارم...

وقت هايي كه روحم درد دارد و ميشكند شانه هايت را براي گريستن كم دارم...
ولي دوستت دارم...

وقت دلتنگي هايم , آغوشت را براي آرام شدن ندارم ...
ولي دوستت دارم ....

آري همه وجودمي ولي هيچ جاي زندگيم ندارمت و ميان تمام ندا شتن ها باز هم با تمام وجودم...
                  دوستت دارم پدرم

تقدیم به پدران آرمیده در خاک .
 روز پدر  پیشاپیش مبارک./ل

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/2/1

 

دست از مقایسه بردار

لیلا مقدم, [۱۹.۰۴.۱۶ ۲۱:۲۵]

دست از مقایسه بردار
به یاد بیاورید چگونه عاشق همسرتان شدید؟
اگر او را بخاطر اینکه شوخی می کرد و آدم پرحرف و شادی بود دوست داشتید پس چرا حالا دوست دارید او زیپ دهانش را بکشد؟
اگر آدم ساکت و قوی و جدی بود و بخاطر این موضوع #عاشقش شدید چرا حالا می خواهید او پرحرف و شوخ طبع باشد؟
اگر بخاطر گذشت و مهربانیش عاشق او شدید پس چگونه اکنون اورا بخاطر دل رحمیش سرزنش می کنید؟


دست از مقایسه بردارید:

قابل توجه متاهلین عزیز...
آویزه گوشمان باشد...
هيچ کدام از انهايي که همسرت را با انها مقايسه مي کني ، هنوز با تو زندگي نکرده اند تا نقاط ضعفشان را هم ببيني ....!!!
از دور همه در زندگيشان قهرمانند ...
اما نه ...!!!
قهرمان واقعي کسي است که با خوشي و نا خوشي ، عاشقانه در کنارت زندگي ميکند
قهرمان زندگيت را عاشقانه باور کن!!!/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/31

 

تاثیر فرزند چندم خانواده بودن در شکل گیری شخصیت!

لیلا مقدم, [۱۸.۰۴.۱۶ ۱۹:۰۴]

تاثیر فرزند چندم خانواده بودن در شکل گیری شخصیت!

آيا فکر مي کنيد اينکه فرزند چندم خانواده باشيد، مي تواند بر شکل گيري شخصيت شما تاثير گذار باشد؟

- تک فرزندان

نقاط مثبت: اين افراد همان ها هستند که دنيا را متحول مي کنند. افرادي تکليف-گرا، مرتب و منظم، با وجدان و وظيفه شناس، و بسيار قابل اطمينان مي باشند. آنها عاشق واقعيت، افکار و انديشه ها، و جزئيات هستند. و از قبول مسئوليت هاي مختلف واهمه اي ندارند.

نقاط منفي: يکي از خصيصه هاي منفي اين افراد سرسختي و خشونت شديد آنهاست. کمي کينه اي و پرتوقع هستند و معمولاً از قبول اشتباهاتشان سر باز ميزنند. به هيچ وجه انتقادپذير نيستند. در برابر ديگران افرادي بسيار حساس و نفوذ پذيرند که احساساتشان خيلي زود جريحه دار مي شود.

- فرزندان اول خانواده

نقاط مثبت: آنها ذاتاً فرمانده به دنيا آمده اند. احتمالاً رئيس جمهورها، فضانوردان و مديرعاملين همه فرزندان اول خانواده هستند. فکر مي کنند که هميشه حق و اولويت در هر کاري با آنهاست. فرزندان اول به دو دسته تقسيم مي شوند: پرورش دهندگان افراد مطيع يا متحول کنندگاني سلطه جو. هر دو يکسان هستند فقط از متدهاي مختلفي استفاده مي کنند. معمولاً فرزندان اول خانواده، افرادي ايرادگير، مشکل پسند، و دقيق هستند و عاشق توجه به جزئيات مسائلند. افرادي وقت شناس، منظم، و با کفايتند که دوست دارند همه چيز به بهترين نحو انجام شود. از مسائل غافلگير کننده نيز به هيچ وجه خوششان نمي آيد.

نقاط منفي: معمولاً اين افراد کمي بداخلاق، ترشرو بي احساس به نظر مي آيند. گه گاه به خاطر زورگويي و فشاري که بر سايرين مي آورند، تهديد کننده و رعب آور هستند. چون فکر مي کنند که هميشه حق با آنهاست و فقط خودشان همه چيز را مي دانند، به ديگران اطمينان کمي دارند. رياست مآب، ايرادگير و نسبت به اشتباهات حساس و نکته سنج هستند.

- فرزندان وسط خانواده

نقاط مثبت: فرزندان وسطي، افرادي خانواده دوست هستند که ديگران از بودن با آنها لذت مي برند. مهمترين نياز آنها، آرام نگاه داشتن اقيانوس پرتلاطم زندگي است و شعار آنها "آرامش به هر قيمتي" است. اينها افرادي بسيار آرام و بي سر و صدا، شيرين و دوست داشتني هستند و شنوندگان خوبي به شمار مي روند. مهارت زيادي در حل مشکلات دارند چون هميشه هر دو جنبه ي يک مشکل را بررسي مي کنند و دوست دارند همه را خوشحال کنند. همين مسئله باعث مي شود که مشاوران و ميانجيگران خوبي باشند.

نقاط منفي: نسبت به فرزندان اول خانواده، احساس سلطه گري کمتري دارند، اما دوست دارند همه آنها را ستايش کرده و دوست بدارند—يا حداقل با آنها احساس شادي و خوشبختي کنند. از آنجا که سعي در راضي نگاه داشتن همه دارند، ممکن است به افرادي وابسته تبديل شوند. نمي توانند خوب تصميم بگيرند تا جايي که باعث رنجاندن ديگران مي شود. همچنين براي شکست و اشتباهات ديگران، خود را سرزنش مي کنند.

- فرزندان آخر خانواده

نقاط مثبت: افرادي شاد و سرزنده اند که اين شادي و سرخوشي را با خود همه جا مي برند و ديگران را نيز از آن بهره مند مي کنند. مهارت هاي مردمي آنها بسيار قوي است و عاشق اين هستند که ديگران را با حرف ها و کارهايشان سرگرم کنند. هيچ کس براي آنها غريبه نيست و به سرعت با همه صميمي مي شوند. افرادي برونگرا هستند که از وجود ديگران انرژي مي گيرند. از ريسک کردن واهمه اي ندارند.

نقاط منفي: خيلي زود خسته مي شوند. از طرد شدن واهمه داشته و افق توجهاتشان کوتاه است. افرادي خود گرا هستند. معمولاً به خاطر توقعات غير واقعيشان از رابطه، که تصور مي کنند در همه ي رابطه ها بايد هميشه ت خوشي و خنده برقرار باشد، رابطه هاي زيادي را به فنا مي دهند. اما نمي دانند که عمر چنين رابطه هايي بسيار کوتاه است./ل

فرزند چندم هستید؟
ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/30

 

تئوری گلاسر ده اصل مهم را برای رفتارمتصوّر است:

 آرامش زندگی , [۱۷.۰۴.۱۶ ۲۳:۱۹]

تئوری گلاسر ده اصل مهم را برای رفتارمتصوّر است:

⚜اصل اول :  
ما مالک هیچکس نیستیم و نمی‌توانیم رفتارهای دیگران را «کنترل» کنیم. ما فقط می‌توانیم رفتارهای خودمان را کنترل کنیم.

⚜اصل دوم :
تنها چیزی که میتوانیم به دیگران بدهیم «اطلاعات» است.

⚜اصل سوم :
 تنها مشکلات روانی که در بلندمدت با انسانها همراه میمانند، «مشکلات عاطفی» است.

⚜اصل چهارم :
مشکلات عاطفی، بخشی از «زندگی حال حاضر» ما هستند.

⚜اصل پنجم :
امروز ما را آنچه در گذشته روی داده میسازد، اما نمیتوان در گذشته ماند. تنها کاری که از دست ما بر می آید، ارضاء نیازهای پایه ای در حال حاضر و تلاش برای آن است.

⚜اصل ششم :
 ما در ذهن خود تصویری ذهنی از دنیای بیرون داریم که میتوان آن را «دنیای کیفی» نامید و ارضای نیازها یعنی واقعیت بخشیدن به این «دنیای کیفی».

⚜اصل هفتم :
 تنها چیزی که وجود دارد «رفتار ما» است.

 @Arameshezendegy

⚜اصل هشتم :
 هر رفتار چهار مولفه دارد: حرکت، فکر، احساس و فیزیولوژی.

⚜اصل نهم :
رفتارها انتخاب میشوند اما از میان چهار المان حرکت، فکر، احساس و فیزیولوژی، ما فقط بر روی «حرکت» و «فکر» کنترل داریم.

⚜اصل دهم :
 رفتارها را با «افعال» نامگذاری میکنیم و در نامگذاری عموماً به بخشی از رفتار که برای ما به شکل ساده تری قابل تشخیص و تمایز است، توجه میکنیم./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/29

 

آرتروز فکری چیست؟

لیلا مقدم, [17.04.16 16:16]

آرتروز فکری چیست؟

آرتروز بیماری‌ای است که به مفاصل حمله می‌کند و نتیجه اش این می‌شود که بیمار نمی‌تواند مفاصلش را به راحتی تکان دهد.

و اما...

آرتروز فکری بیماری‌ای است که وقتی به انسان حمله می‌کند، فرد قدرت خلاقیتش را از دست می دهد، دیگر نمی‌تواند نوآوری کند، همیشه مستأصل است و قادر به یافتن راه‌حل‌های جدید نیست. مغز هنوز هم این توانایی‌ها را دارد اما چون آرتروز گرفته قادر به تفکر و خلاقیت نیست و نمی‌تواند تمام قدرت خود را به‌کار بندد.

فرد مبتلا به آرتروز فکری در هر سن و سالی که باشد از فکر کردن و خلاقیت و آموختن رنج می‌برد، نمی تواند کتاب بخواند، نمی تواند برنامه‌های آموزشی و مفید را تماشا کند و نمی‌تواند از دیگران بیاموزد؛ درچنین حالتی فرد دوست دارد در همین وضعیتی که هست بماند و خود را از هر حرکتی دور می‌دارد. درنتیجه کارها را طوطی‌وار انجام می‌دهد و درنهایت در "تلۀ روزمره‌گی" گرفتار میشود./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/29

 

نگاه مردان به زنانی که آرایش میکنند

نگاه مردان به زنانی که آرایش میکنند چيست؟!
آرایش بی حد و اندازه در دختران و زنان ایرانی از دلایل متعددی برخوردار است که مقصر اصلی در زنان متاهل همسرشان است که ندانسته او را به سمت و سوی رنگ و لعاب های مصنوعی سوق می دهد.
آرایش کردن و رنگ و رو دادن به چهره نه در ایران و نه در سایر کشورها و فرهنگ‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از اینکه ایران به بازاری برای لوازم آرایشی بدل شود، زنان ایرانی با مواد طبیعی و گیاهی و در مواقع خاص در چهره خود تغییراتی ایجاد می‌کرده‌اند. البته شکل استفاده از آرایش در گذشته با اشکال امروزی آن بسیار متفاوت است و همین امر، کارشناسان اجتماعی و روان‌شناسان را نگران کرده است.
 
روان‌شناسان تا کنون بیش از دیگران درباره چرایی استفاده بی‌رویه از لوازم آرایشی در میان زنان ایرانی سخن گفته‌اند. اما گفتنی است که نباید درباره استفاده ایرانیان از لوازم آرایشی برخوردی از بالا به پایین و منع‌کننده داشته باشیم، بلکه باید به سراغ ریشه‌ها و عوامل آن که به شرایط روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... فرد و جامعه بازمی‌گردد برویم.
 
همچنین سال‌هاست که کشور ما دچار به معضل استفاده بی‌رویه از لوازم آرایشی است. به این موضوع می‌توان از ابعاد مختلف روان‌شناختی و جامعه‌شناختی پرداخت. در مبحث روان‌شناسی بدن، بدن انسانی یک ویژگی ظاهری و در معرض قضاوت جامعه و عموم مردم است. در جامعه ما از این بدن، صورت در میان زنان و مو در میان مردان بیش از همه مورد توجه و دیده‌شدن قرار دارد. افراد در ارتباط با یکدیگر و در نگاه اول بدون شناخت شخصیت فردِ مقابل و تنها از طریق ظاهر با او وارد ارتباط می‌گردد، بنابراین این چهره و ظاهر هستند که در ابتدای امر قضاوت می‌شوند.
 
جلب توجه در چهار چوب جامعه 
دکتر غلامرضا حاجتی متخصص اعصاب و روان گفت: به طور کلی انسان از دیر باز برای بقای نسل و تولید مثل به دنبال راهی برای نزدیک شدن به جنس مخالفش بوده و لازمه این امر از همان دوران جلب توجه بوده است اما باید در نظر گرفت درحال حاظر این جلب توجه در چهار چوب فرهنگ و اعتقادات هر کشور متفاوت است و خارج از آن منجربه بدفرجامی خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران رتبه دوم را در مصرف لوازم آرایشی در میان کشورهای خاورمیانه دارد، در کل جهان رتبه هفتم مصرف لوازم آرایشی از آن ایرانیان است. با این آمار، کشور ما یکی از بهترین بازارها برای لوازم آرایشی است؛ آن‌هم نه از راه قانونی، که بیشتر از راه قاچاقی.
 
دختران ایرانی اما فقط با لوازم آرایش؟
دکتر حاجتی در ادامه افزود: اینکه چرا دختران و زنان ایران آنقدر به  آرایش کردن روی می آورند دلایل گوناگون زیادی درآن موثر است که یکی از موثر ترین این دلایل عدم اعتماد به نفس است که باعث میشود آنان به دنبال عیبی در صورت خود بگردند و در سدد پوشاندن آن با لوازم آرایش باشند و زمانی که غلظت این لوازم روی صورت آنها باعث جلب توجه از سوی جنس مخالفشان میگردد روز به روز به آن وابسته و به شدت آن می افزایند . 
 
وی تصریح کرد: فردی که اعتمادش به خود دچار تزلزل شده به اشتباه از لوازم آرایش  مدد می‌جوید. این فرد تنها یک فرد نیست و بخش زیادی از جامعه را شامل می‌شود؛ افراد تلاش می‌کنند تا زمانی را صرفِ دور شدن از استرس‌هایشان کنند و برچیز دیگری متمرکز شوند. برای مثال دختری که با خانواده‌اش در تنش است، زنی که دچار شکست عاطفی شده و... سعی می‌کند تا با "عاملِ حواس‌پرتی" همچون آرایش کردن رنج و درد را کمتر متوجه شود. اما این عامل تنها به افراد در زمان کوتاهی کمک خواهد کرد و پس از آن مجددا افراد به همان استرس‌ها و مشکلات همیشگی‌اشان بازمی‌گردند. 
 
جذب جنس مخالف به قیمت لوازم آرایش در سنین پایین 
حاجتی با بیان اینکه سن استفاده از لوازم آرایش  در کشور همواره در حال کاهش است افزود : با توجه به سن بلوغ زودرس در دختران و پسران تصور جذب جنس مخالف در آنان زودتر شکل میگیرد و با توجه به رفتار بزرگتر هایشان آنها نیز برای ثابت کردن خود و اعلام حضور به عنوان یک فرد بالغ دست به جلب توجه های بدفرجام  از جمله آرایش بیش از حد صورتشان میزنند که این امر علاوه بر تاثیرات منفی این مواد شیمیایی که روی پوستشان دارد به هدفی که در نظر دارند یعنی جذب جنس مخالف و مناسبشان ، نمیرسند .
 
هرچندکه تا حدی موفق به جلب توجه میشوند اما باید بدانند که جذب شدن مردان از این طریق حتی اگر با تفکرات منفی نباشد دوام نخواهد داشت و روزی نه چندان دور از چهره ای که زیر این رنگ و لعاب مخفی شده اند خسته میشوند و در آن زمان رفتار و زبان بدن او و قضاوت هایی که راجع به او میشود مورد توجه مرد قرار میگیرد .
 
نگاه مردان به زنانی که آرایش میکنند 
این روان شناس اعصاب و روان افزود : یکی از موثرترین معیار های مردان برای انتخاب همسر و فرد مورد علاقیشان نحوه قضاوت او از نظر اطرافیانش است . خواه ناخواه این تصور در مردانی که فرد مورد نظرشان را انتخاب کرده اند رخ میدهد که این شخص که من مجذوب او شدم ( چه از نظر رفتاری و اخلاقی و منش و چهره و...) در دیدگاه مردان دیگر چگونه است و عموما دخترانی که بیش از حد معمول آرایش دارند و لباس نامناسب با هنجارهای جامعه میپوشند ناخودآگاه مورد قضاوت نا معقول قرار میگیرند حتی اگر این نوع جلب توجه از نظر او یک عادت و برای دل خودش باشد و قصد جلب توجه نداشته باشد .
 
اما این قضاوت ها برای مرد ایرانی که با فرهنگ و جامعه این کشور رشد کرده و پرورش یافته حائز اهمیت است و برای او مهم است که دختری که برای ازدواج به او فکر میکند در سطح فرهنگ، نصبت به خود و جامعه اش کجا قرار گرفته است.
 
اگر همسرتان زیاد آرایش میکند مقصر خودتان هستید 
دکتر حاجتی افزود : اینکه زنان متاهل از آرایش های بی حد و مرز دست بر نمی دارند دلیل اصلی آن را میتوان بی توجهي همسرشان به آنها دانست و زنان که موجودات حساسی هستند همواره  تشنه توجه همسرشان هستند و اگر همسرشان این حس نیاز به توجه را درک نکند و بی توجه باشد زن به جلب توجه از سوی دیگران اقدام میکند و برای توجه اطرافیان به  خودش آرایش های زننده  میکند که حتی ممکن است با واکنش های منفی از سوی همسرش روبرو شود.
 
تنها دلیل این بی توجهی از سوی مردان به دلیل آموزش ندیدن آنها در این رابطه است و گاهی با ازدواج با دختر مورد علاقه شان بعد از مدتی به همسرشان توجه سابق را ندارند به همین علت است که زن نیاز مند توجه از سوی دیگران خواهد شد و در این شرایط است که  لازمه مشاوره قبل از ازدواج پر رنگ میشود ،به خصوص برای کسانی که آموزش ندیده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: اما این مردان باید بدانند مقصر اصلی خودشانند که با بی توجهی به نیاز همسرشان آنها را به سمت توجه از سوی دیگران سوق دادند و راه حل آن با پرخاش و بدرفتاری به نتیجه نمی رسد بلکه ممکن است نتیجه عکس دهد . در این شرایط تنها با توجه به همسرشان و بی نیاز کردن آنها در این رابطه و همچنین اطمینان دادن به این که تنها او در چشم همسرش با ظاهری ساده و بی آرایش یا آرایش ملایم زیباست آنها بی نیاز خواهد کرد ./ل
 -
گزارش از پریان سلیمان زاده
منبع سایت میگنا

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/28

 

پیچک باش...

لیلا مقدم, [۱۴.۰۴.۱۶ ۲۳:۴۹]

¤¤¤ پیچک باش... ¤¤¤

گاه؛ می خواهی و نمی شود.
واقعا می خواهی. تلاش می کنی. به این و آن در می زنی. آخرش می بینی هر چه در توان داری انرژی گذاشته ای و برای رسیدن به خواسته ات (یا دست کم رسیدن به بخشی از آن) وقت گذاشته ای اما...

اما به قول زنده یاد قیصر امین پور "نمی شود که نمی شود که نمی شود..."

ناامید می شوی و می روی در ته ته ته غار تنهایی ات ...
شاید به خودت بگویی راهی که در پیش گرفته ای اشتباه بوده است...

یا شاید از بد اقبالیت بنالی...

یا شاید خود را سرزنش کنی که چرا اینقدر ناتوان از رسیدن به خواسته هایت هستی...

یا شاید به آسمان نگاه کنی و ته دلت از سرنوشتت شکایت کنی...

شاید هم خودت را به هپروت بسپاری و بی حسی و بی فکری و پروازهای مجازی را تجربه کنی تا دمی از این بخت و اقبالی راحت شوی که حتی حاضر نیست خواسته های "کج دار و مریزت" را به تو ببخشد...

راستش را بخواهی!
همه ی ما مثل تو ، گاهی به این حس ها رسیده ایم.

اما فرق آدم هایی که تو آنها را "موفق" می دانی با آن آدم های شکست خورده مایوس در این است که موفق ها مثل یک "پیچک" هستند و شکست خورده ها "نخل"بی سر!

هر چند که نخل، ستبر و مقاوم و قوی است اما یک مشکل اساسی دارد:
نخل یا باید با همین "تک مسیر حیات" پیش برود یا اگر حادثه ای سرش را به باد دهد ، چاره ای جز مرگ و فنا ندارد.

اما پیچک ، "منعطف" است. هر مانعی را دور می زند تا حیاتش را ادامه دهد. اگر دست روزگار کمرش را بشکند و به خاک بزند، از همان کمر شکسته ، ریشه به خاک می دواند و زنده می ماند. خمیده می شود اما زندگی را ادامه می دهد.

پیچک، منشاء حیات است. هر کجایش را قلمه بزنند، از محل "زخم" جوانه می زند ، نه یک جوانه بلکه چند جوانه می زند تا به "تقدیر" بگوید: "من نه آنم که تو خوانی!"

این زندگی پر از مانع است. پر از درد است و پر از زخم هایی که "سد" راه و زندگی می شوند. نخل که باشی از تو خاطره ای می ماند و علمکی سوخته!

باید "پیچک" باشی. مانع را در آغوش بکشی! درد را به جان بخری! و زندگی کنی...!
و رشد کنی! و منبع تکثیر حیات بشوی و از محل زخم زندگی جوانه بزنی؛ چند جوانه!

پیچک که باشی؛ خمیده می شوی اما نمی میری.

پیچک که باشی؛ و بخندی، بینندگان منظرت را "زندگی" می بخشی...
پیچک باش و بخند... تا باغبانت زندگی کند...

پیچک باش.../ل

  ...عباس ظهیری ...

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/27

 

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

لیلا مقدم, [۰۹.۰۴.۱۶ ۱۵:۲۸]

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ
"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻡ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...

به کسی که دوستش داری ""دلبسته"" باش نه وابسته!!!
 هرگز، منتظر" فرداى خيالى" نباش.
سهمت را از" شادى زندگى"، همين امروز بگير.
فراموش نکن "مقصد"، هميشه جايى در "انتهاى مسير" نيست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهايیست، که برمى داريم!

چایت را بنوش!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها../ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/26

 

شوهر ایده آل


❇️زنها فقط از مقايسه شدن با رقباي‌شان نمي‌ترسند.
اين‌كه هر زن ديگري در ذهن همسرشان موفق‌تر و توامند‌تر از آن‌ها باشد، به زن‌ها احساس ناامني مي‌دهد.آن‌ها دوست دارند ملكه خانه باشند و اين‌كه در ذهن همسرشان كامل‌ترين زن دنيا باشند، براي آن‌ها به معني خوشبختي و موفقيت در ازدواج است.


به همين دليل وقتي از او مي‌خواهيد فلان غذا را مثل مادرتان درست كند، فلان ظرافت را مثل مادرتان داشته‌باشد يا فلان رفتارش مثل رفتار مادرتان باشد، از كوره در مي‌روند

⬅️ و نه تنها از شما مي‌رنجند بلكه مادرتان كه هيچ نقشي در اين ماجرا نداشته را هم مقصر مي‌دانند/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/25

 

افشاگری از پشت پرده هالیوود

لیلا مقدم , [۱۲.۰۴.۱۶ ۰۹:۰۰]

افشاگری از پشت پرده هالیوود

نامه یک زن مسیحی به زنان مسلمان
نامه «جوانا فرانسیس» نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی به زنان مسلمان :

هر چیزی که از هالیوود می بینید ، مشتی دروغ است ، تحریف است، نیرنگی ماهرانه است
آنها روابط نا مشروع را تحت عنوان سرگرمی بی ضرر جلوه می دهند ، برای اینکه هدف آنها انهدام اساس اخلاق جوامع هست .

آنها سعی دارند، با فیلم هاونماهنگهای شهوت انگیز ، به دروغ ما زنان آمریکایی را شاد و راضی نشان دهند ، مفتخر به لباس پوشیدن چون هرزه ها و قانع بودن به نداشتن خانواده ؛ و تو را اینچنین وسوسه می کنند .

اکثر ما شاد نیستیم ! میلیون ها نفر از ما داروهای ضد افسردگی مصرف می کنیم ، از شغل هایمان متنفریم و شب ها به خاطر مردانی که می گفتند دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما سوءاستفاده می کنند و می روند ، گریه می کنیم.

آنها می خواهند خانواده های شما را از بین ببرند و شما را متقاعد کنند که فرزندان کمتری داشته باشید . آنها ازدواج را به عنوان شکلی از بردگی ، مادری را به عنوان نفرین و با حیا بودن و پاک ماندن رابه عنوان عقب افتادگی و اُمُلی جلوه می دهند
.
مُدهایی که از زیر دست خیاطان غربی بیرون می آیند برای این طراحی می شوند که به تو بقبولاند که ارزشمندترین سرمایه تو ، جذابیت جسمی توست . اما لباسهای عفیف تو و حجاب تو در واقع پرجاذبه تر از هر مُد غربی است، جاذبه های جسمانی زن باید از چشمان بی لیاقت پوشانده شود، .


اکثر ما شاد نیستیم، به من اعتماد کن ! میلیون ها نفر از ما داروهای ضد افسردگی مصرف می کنیم ، از شغلهایمان متنفریم و شب ها به خاطر مردانی که می گفتند دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما سوءاستفاده می کنند و میروند ، گریه می کنیم.
آنها می خواهند خانواده های شما را از بین ببرند و شما را متقاعد کنند که فرزندان کمتری داشته باشید . آنها با جلوه دادن ازدواج به عنوان شکلی از بردگی ، مادری به عنوان نفرین ، و با جلوه دادن با حیا بودن و پاک ماندن به عنوان عقب افتادگی و اُمُلی چنین می کنند . آنها می خواهند خودت ، ارزش خودت را پایین آوری و ایمان و اعتقاداتت را از دست بدهی . آنها مانند شیطانی هستند که [آدم و حوا] را فریب دادند ، تو فریب نخور!

برای خودت ارزش قائل باش : من تو را به عنوان گوهر گران قیمت، طلای ناب ، یا مروارید گرانبها  می بینم، (برگرفته از انجیل متی ۱۳ :۴۵).
 همه ی زنان مرواریدهای گرانبهایی هستند، اما برخی از ما در مورد ارزش پاکدامنیمان فریب خوردیم. عیسی گفت : “آنچه مقدس است ، به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوک وحشی نیاندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته ، شما را بدرند.” (متی فصل ۷ عبارت ۶ )
مرواریدهای وجودیمان بسیار گرانبها هستند ، اما آنها می خواهند به ما بقبولانند که بی ارزش اند. ولی باورم کن! هیچ جایگزینی برای این نیست که بتوان در آیینه نگاه کرد و بازتاب پاکدامنی ، نجابت و عزت نفس خود را در آن دید . مُدهایی که از زیر دست خیّاطان غربی بیرون می آیند برای این طراحی می شوند که به تو بقبولاند که ارزشمندترین سرمایه تو ، جذابیت جسمی توست . اما لباسهای عفیف تو و حجاب تو درواقع پرجاذبه تر از هر مُد غربی است، برای اینکه آنها تو را به صورت اسرارآمیزی پوشانده اند و عزت نفس و اعتماد به نفس تو را جلوه می دهند .
 جاذبه های جسمانی زن باید از چشمان بی لیاقت پوشانده شود، البته این باید هدیه ای باشد از طرف تو برای مردی که تو را آنقدر دوست دارد و برایت احترام قائل است ، که با تو ازدواج می کند . و از آنجا که مردان شما مرد اند و با غیرت و دلاور ، حق آنان نیز چیزی کمتر از بهترینی که تو عرضه کنی نیست . مردان ما دیگر حتی پاکدامنی نمی خواهند، آنها دُرّ گرانبها را درک نمی کنند ؛ آنها سنگ مصنوعی پر زرق و برق را انتخاب می کنند تا آن را نیز [پس از سوءاستفاده] رها کنند!

گوهربارترین سرمایه های تو زیبایی درونی ات ، نجابتت ، و آنچیزی ست که تو را  تو کرده است. اما متوجه شدم برخی زنان مسلمان از حدود تجاوز می کنند و حتی در حین حجابشان سعی دارند تا جایی که ممکن است مانند غربی ها شوند (قسمتی از موهایشان نشان داده می شود[آرایش داشته باشند و ...] ).
چرا تقلید کنید از زنانی که به خاطر عفت و پاکدامنی ازدست رفته شان پشیمان اند یا به زودی پشیمان خواهند شد؟ 
 هیچ جبرانی برای آن  ازدست رفته نیست. شما الماس های بی عیب هستید. نگذارید آنها شما را بفریبند و تبدیل به سنگ بدلی شوید . زیرا که هر آنچه شما در مجلات مد و تلویزیون های غرب می بینید، دروغ است . این دام شیطان است . طلا نمای ابلهان است.
قلب یک زن
می خواهم تو را به اعماق قلبم راه دهم و سرّی را با تو در میان گذارم ؛ احیاناً اگر کنجکاوی : ارتباط نامشروع قبل از ازدواج چندان هم جالب نیست. ما بدن هایمان را به مردانی دادیم که عاشقشان بودیم ، فکر می کردیم این راهی است تا آنها نیز عاشقمان شوند و با ما ازدواج کنند، همانطوریکه همیشه در تلویزیون دیده بودیم . اما بدون امنیت ازدواج و علم قطعی به اینکه او همیشه با ما خواهد بود ، حتی لذت بخش هم نیست !! چنین است مسخرگی و وارونگی آن ، فقط یک هدر رفتن است . تو می مانی و اشکهایت .

به عنوان یک زن که با زن دیگر صحبت می کند ، باور دارم که تو  این را فهمیدی برای اینکه فقط یک زن میتواند حقیقتا بفهمد در قلب زن دیگر چیست. حقیقتاً ما همه شبیه یکدیگریم علی رغم نژاد ، دین و ملیتمان ، قلب یک زن همه جا یک شکل است . ما عشق می ورزیم ، این کاری است که به بهترین وجه انجام می دهیم . ما خانواده هایمان را پرورش می دهیم، و به مردی که دوستش داریم، آرامش و قدرت می دهیم. اما ما زنان آمریکایی فریب خورده ایم در این باور که ما سعادتمند ترین هستیم چون شغل داریم، خانه هایی شخصی داریم که میتوانیم در آن تنها زندگی کنیم، و آزادی، که عشق خود را نثار هر کس که می خواهیم کنیم . این آزادی نیست. و آن عشق نیست.
 فقط در پناهگاه امن ازدواج است که جسم و قلب یک زن می تواند ، برای عشق ورزیدن احساس امنیت کند . به چیزی کمتر از این، تن نده . ارزش ندارد. تو حتی آن را دوست نخواهی داشت و پس از آن، حتی خودت را هم کمتر دوست خواهی داشت، سپس او نیز تو را ترک خواهد کرد.
خویشتن داری
گناه هرگز فایده ای ندارد ، همیشه تو را فریب می دهد . هرچند شرافت و کرامتم را باز پس گرفته ام ، اما هنوز هیچ چیزی جای اینکه شرافتم را از اول نمی دادم ، نمی گیرد.ما زنان غربی شستشوی مغزی داده شده ایم که باور کنیم شما زنان مسلمان، مورد ظلم واقع شدید. اما حقیقتاً ماییم که مورد ظلم واقع شده ایم ، برده ی مدهایی هستیم که پستمان می کند ، نسبت به وزن و انداممان عُقده ای شده ایم، و گدای محبت مردانی هستیم که نمی خواهند رشد فکری یابند [مسئولیت پذیر باشند]… در اعماق وجودمان می دانیم که سرمان کلاه رفته است .

ما مخفیانه تو را تحسین می کنیم و به تو رشک می ورزیم ، باوجود اینکه برخی از ما آن را اقرار نمی کنیم .
خواهش می کنم به دیده تحقیر به ما نگاه نکنید یا فکر نکنید ما این چیزها را اینگونه که هست، دوست داریم .این تقصیر ما نیست. اکثر ما پدرانی نداشتیم تا وقتی نوجوان بودیم، از ما حمایت کنند چون خانواده های ما متلاشی شده اند. تو می دانی چه کسی پشت این نقشه است.

خواهران من، گول نخورید . نگذارید شما را هم بگیرند. پاک و با نجابت بمانید. ما زنان مسیحی، حقیقتاً نیاز داریم ببینیم زندگی زنان چگونه باید باشد. به تو نیاز داریم تا برای ما الگویی باشی، برای اینکه ما گمشده ایم. پاکی ات را نگه دار. به خاطر داشته باش، خمیردندان بیرون آمده را نمی شود دوباره داخل برگرداند [آب ریخته  شده را نمی توان جمع کرد]. پس با دقت از خمیرت محافظت کن!
 امیدوارم این نصیحت را با همان روحیه ای که نیت شده بود دریافت کنی : روحیه دوستی ، احترام و تحسین.با محبت از طرف خواهر مسیحیت:
جواَنا فرانسیس
نویسنده و روزنامه نگار – ایالات متحده آمریکا

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/24

 

مقام معظم رهبری: مردم به روان‌شناسان و مشاورانی مراجعه کنند که قابل اعتماد هستند


لیلا مقدم, [۱۱.۰۴.۱۶ ۲۳:۲۷]

مقام معظم رهبری: مراجعه به روان‌شناس و مشاور را نباید مخصوص به مواردی دانست که بیماری پیش می‌آید، بلکه باید پیشگیری کرد، یعنی هم‌چنان که در مسائل جسمی، بهداشت مقدم بر درمان است و پیشگیری مقدم بر علاج جویی است، در مسائل روان هم همین است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


مقام معظم رهبری: مردم به روان‌شناسان و مشاورانی مراجعه کنند که قابل اعتماد هستند، در امر تحصیل فرزندان، در امر رفتارهای خانوادگی، در امر مناسبات زن و شوهر با یکدیگر و مشکلات دیگری که برایشان وجود دارد. این‌ها را با او مطرح کنند و حلّ آنها را فرا بگیرند. ما امیدواریم که این پیام ما و این حرف به گوش عموم مردم برسد و این نیاز را احساس کنند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/24

 

بهترین عبادت

لیلا مقدم, [۱۱.۰۴.۱۶ ۲۰:۱۸]

 حجت الاسلام محسن قرائتی:
 
 فراموش نکنیم که هستی برای بشر آفریده شده و بشر برای عبادت آفریده شده و عبادت اقسام مختلفی دارد که بهترین و مهم‌ترین عبادات نماز است. در نماز هم سجده بهترین عمل محسوب می‌شود. فردی که ازدواج کند صواب هر رکعت نماز او هفتاد برابر می‌شود و این نشان از مقدس بودن امر ازدواج دارد.

 زنان باید بدانند که باید برای همسران خود آرایش کنند نه برای مردان خیابان . هیچ زنی اجازه نمی‌دهد که مردش حتی دو درصد از دوست داشتنش را به زن دیگری بدهد پس چگونه خود با چهره‌ای آرایش شده به خیابان می‌آید و به دیگر مردان می‌گوید که به من توجه کنید. آن‌هایی که این حرکت را می‌کنند بدانند که با این انجام این عمل فرد دیگری هم پیدا می‌شود که مردان آن‌ها را به سمت خود بکشند.
 
 این که در بین جوانان امروز می‌گویند فرزند کم‌تر بیاورید تا تربیتش راحت‌تر باشد هرگز صحیح نیست. در گذشته خانواده‌ها فرزندان زیادی داشتند و تربیت اکثر آن‌ها هم درست بود.

مهریه نرخ زن نیست. مهریه می‌گویند صداق، یعنی صداقت مرد نسبت به زن. جاهایی که مهریه‌ها سنگین است به طلاق نزدیک ترند. متاسفانه در جامعه امروز داشتن مهریه سنگین به مد و رسم تبدیل شده.

در زندگی باید اهل سازش باشیم تا زندگی‌ها شیرین‌تر شود.

جوانان اکنون که وقت دارند کتاب‌هایی که مرتبط به امر ازدواج است و سبب می‌شود آن‌ها آیین همسرداری را فرا بگیرند مطالعه کنند.

زندگی که در آن چشم و هم چشمی وجود دارد زندگی تلخی است و هیچ‌گاه به موفقیت نمی‌رسد.

ازدواج باید از سن سی سالگی به 20 سالگی برسد و این که سن ازدواج 10 سال بالاتر رفته است برای افراد جامعه حادثه آفرین است./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/24

 

همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر؟

 همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر؟!

یکی از عوامل مؤثر بر رابطه همسران، رابطه آنها با خانواده‌های طرف مقابل است. مشکلات در این رابطه ممکن است به اختلاف میان زن و شوهر منجر شود و در ایران، با توجه به روابط خانوادگی نزدیک‌تر، این تاثیرات شدیدتر است.
گاهی والدین، بدون این‌که بخواهند زندگی فرزندشان را به هم بریزند، روش‌ها و راه‌کارهایی به او پیشنهاد می‌کنند که چون براساس عواطف شکل گرفته، ممکن است كمتر منطقی باشد. هركس باید بداند بهترین مشاور در هر زندگی زناشویی، همسر است.

 تحمیل‌کردن راه و رسم زندگی به زوج جوان:

در بعضی از مناطق ایران که زندگی سنتی حکم‌فرماست، وقتی دختر جوانی به همسری پسری درمی‌آید، خانواده‌ها با بهانه كردن بی‌تجربگی آنها، وادارشان می‌كنند در كنار خودشان زندگی کنند تا راه و رسم زندگی کردن را به آنها بیاموزند! اما سؤال این‌جاست اگر دختر و پسر راه و رسم زندگی را نمی‌دانند، چرا اجازه نمی‌دهند این آموزش‌ها را مادر به دختر بدهد و بعد ازدواج كند؟ چرا باید دختری را در سنین پایین به‌عنوان عروس انتخاب کنند که چیزی از زندگی نمی‌داند؟

دلیل آن شاید این باشد که می‌خواهند عروس نوجوان را با ارزش‌های خانوادگی خود بزرگ کنند و عادت بدهند. متأسفانه این روش به‌طور مطلق و قطعی، روشی شکست‌خورده است. نتیجه این هم‌زیستی در سال‌های اول زندگی، چیزی جز نفرت و کینه طولانی‌مدت بین عروس و مادرشوهر نخواهد بود. در دنیای امروز، دختران نوجوان بیش از پیش از طریق تلویزیون و رسانه‌های دیگر راه و رسم زندگی مستقل را آموخته‌اند.

وجود افراد خودشیفته در خانواده‌ها:

اگر در خانواده زوج، شخصی وجود داشته باشد که فقط به خواسته‌ها و ایده‌های خود فکر کند و طرفین را وادار به اجرای خواسته‌هایش کند، بدون این‌که کوچک‌ترین توجهی به احساسات، عواطف و علایق آنها كند، زندگی را به بیراهه خواهد کشاند. افراد خودشیفته و خودمحور، دوست دارند تفکرات خود را به همه القا كنند، حتی اگر آن تفکرات با زندگی آنها سازگار نباشد.

همین‌طور در خانواده زوجه به این بهانه كه اگر داماد ما، "همراهی خانوداه همسرش با دخترشان" را احساس نكند، ممكن است به دختر ما ظلم كند(!!)، همواره درصدد این هستند تا با دادن برخی امكانات به دخترشان ـ مثلا با خرید خودرو برای او و به نام او ـ به شوهر بفهمانند كه اگر بخواهی سیطره مدیریتت بر زندگی را بیشتر بگسترانی، با ما طرفی! متأسفانه بیشتر این‌گونه تفكرات غلط، از فرهنگ سنتی خانواده‌های ایرانی نشأت می‌گیرد كه اصل را بر ظالم بودن شوهر و مظلوم بودن دخترشان می‌گذرانند كه اگر خانواده دختر از او حمایت نكنند، تا پایان عمر خود تحت ظلم خواهد بود! البته مسبب آن، افراد خودشیفته نیستند؛ اما به خاطر شدت عواطف و علایق خانواده به فرزندشان، ناخودآگاه چنین دخالت‌هایی برزو می‌كند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/23

 

... زندگی ...

لیلا مقدم , [۱۱.۰۴.۱۶ ۱۱:۰۵]

... زندگی ...


زندگیست دیگر...
پستی و بلندی دارد

گاهی چنان اووووج می گیری که فراموش می کنی" زمینی" هستی.

گاه هم چنان فرود می آیی که هیچ چیز، هیچ چیز جز مرگ را نمیخواهی ...

زندگی ست دیگر...

حادثه ی کوچکی مسیر زندگی ات را زیر و رو می کند. یک نگاه؛ یک کلام؛ یک دیدار؛ و یا یک پایان.

زندگی ست دیگر...
نه می شود قهرش را تحمل کرد و نه می شود با آن قهر کرد. باید باشی. چه این زندگی "حس خوبی" را به تو بدهد ، چه تمام حس های لذت بخش را از تو بگیرد.

اما
در همین زندگی، چیزهایی هست که نباید نادیده بگیری.مثلا خاطره ها.
تو خود خاطره ساز زندگی هستی. پس اگر چه طعم شیرینی و تلخی را زندگی به تو می بخشد، تو ، خاطره ساز شیرینی ها باش.
و یادت باشد هیچ وقت این زندگی به این نمی ارزد که دل کسی را بشکنی...
نمی ارزد چشمی را نمناک کنی... دستی را رد کنی... نگاه منتظری را در انتظار نگاه داری...

این زندگی ، تمام این زندگی نمی ارزد به این که کسی را به هییییچ دلخوش کنی... امید واهی به او بدهی... و برایش نقش منجی را بازی کنی...
به خدا نمی ارزد...

این زندگی نمی ارزد به این که بخاطر پول ؛ بخاطر سرگرمی و تفریح؛ بخاطر پیشرفت؛ بخاطر شهرت؛ بخاطر داشتن همه ی چیزهای خوب؛ بخاطر حسادت و چشم و هم چشمی ؛ به خاطر همه ی اینها نمی ارزد از سر و کول انسانی بالا روی. بخدا نمی ارزد...

زندگی؛ هر چه باشد می گذرد؛ با خودت و دیگران مهربان باش.

مهربان باش...


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/23

 

انواع اعتیاد اینترنتی

لیلا مقدم, [۰8.۰4.16 14:56]

انواع اعتیاد اینترنتی:١. بازی های اینترنتی:
معمولاً ۷۰ درصد از اعتیاد به اینترنت را بازی های آنلاین تشکیل می‌ دهند.

۲. اعتیاد به ارتباط‌های اینترنتی:
شامل بودن در شبکه  های اجتماعی، چت و تالارهای گفت‌وگو، افرادی که دچار اعتیاد به گپ زدن و گفت‌وگوی اینترنتی می‌شوند، معمولاً بیش از حد درگیر روابط اینترنتی هستند. دوستی اینترنتی خیلی سریع اهمیت و جایگاه روابط خانوادگی و دوستان قدیمی را می‌گیرد. به ظاهر مبتلایان به این بیماری دائم در اینترنت دنبال اسم خودشان می‌گردند.

اینکه چند نفر و از کجا به وبلاگ یا سایتشان لینک داده‌اند برای آن‌ها بسیار مهم است و مدام به سایتشان سر می‌زنند و احتمالاً از کمبود یا افزایش بازدیدکنندگان دچار استرس می‌شوند. خود افشاگری وبلاگی مسئلهٔ دیگری است که محققان آن را یک بیماری خوانده‌اند. گروهی از مردم راز‌ها و اسراری را که معمولاً شخصی و خصوصی قلمداد می‌شود، روی وبلاگ‌هایشان افشا می‌کنند که دامنهٔ آن از عکس‌های خصوصی گرفته تا روابط خصوصی امتداد دارد.

۳. استفاده های پورنوگرافی:
در این حالت فرد مدام در اینترنت به دنبال تحریکات جنسی است.
۴. اعتیاد جمع‌آوری اطلاعات:
در این نوع اعتیاد، فرد شیفتهٔ غنای اطلاعات وب می‌شود و جست‌وجوی بیش از اندازه برای جمع‌آوری اطلاعات، از پیامدهای این شیفتگی است. وبلاگ نویسی و خرید اینترنتی بیش از اندازه و اینترنت گردی از همه جا، آشغال جمع کنی اینترنتی، از دیگر موارد اعتیاد اینترنتی هستند./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/20

 

آیا ازدواج به دلیل نیازعاطفی یا جنسی صحیح است

لیلا مقدم , [۰۵.۰۴.۱۶ ۰۰:۵۶]

آیا ازدواج به دلیل نیازعاطفی یا جنسی صحیح است

بیشتر بودن نیاز جنسی در مردان و یا نیاز عاطفی در زنان به مفهوم آن نیست که ، مردان نیاز عاطفی به جنس مخالف ندارند یا زنان نیاز جنسی ندارند بلکه با توجه به تفاوتهای جنسیتی اولویتها و شدت این دو نیاز در زن و مرد و همینطور نحوه ابراز آن متفاوت است و همین تفاوت میتواند باعث پیوند زن و مرد در ازدواج شود ، ازدواج باعث میشود به مرور  فاصله نیاز عاطفی و جنسی بین دو طرف کمتر شود و پیوند زن و شوهر محکم تر

❤️فقط برای نیاز عاطفی وجنسی ازدواج نکنید❤️

هیچ کس به اندازه خودتان به این موضوع آگاهی ندارد ، آیا شما فقط به علت نیاز جنسی قصد ازدواج دارید ؟ یا فقط به علت نیاز احساسی ؟ اگر اینگونه است بهتر است کمی صبر کنید چرا که با مرتفع شدن این نیازها و پر شدن مخزن آن  احساس پشیمانی خواهید داشت ، نیاز عاطفی و نیاز جنسی هر کدام بخشهای مهمی از دلایل ازدواج را شامل می شوند اما نباید تنها دلیل ازدواج بر گرفته از این دو نیاز باشد ، نیاز به تکامل، نیاز به پیشرفت، نیاز به مسئولیت پذیری و تعهد، دوست داشتن و مورد دوست داشتن کسی قرار گرفتن، تکیه گاه بودن ( مردان) یا نیاز به تکیه گاه (زنان) و... در کنار نیاز عاطفی و جنسی از دلایل مهم ازدواج هستند .

پیامدهای ازدواج هایی که بر اساس نیاز عاطفی و نیاز جنسی شکل گرفته است
نادیده گرفتن برخی اخلاق و رفتارها در دوران شناخت بعلت شدت احساسات و یا نیاز جنسی
معمولا هم احساسات و هم نیاز جنسی باعث می شود تا طرفین چشمان خود را بر روی خیلی از مسائل بسته و خیلی از اخلاقها و رفتارهای یکدیگر را نادیده بگیرند ، چرا که طرفین در تلاشند تا تنها پاسخی برای نیازهای عاطفی یا جنسی خود پیدا کنند و به مسائل دیگر کمتر اهمیت می دهد ، در چنین شرایطی دو طرف در تلاشند برای به هم رسیدن و تنها انرژی آنها صرف رسیدن به هم میشود این در حالیست که باید بیشترین انرژی صرف شناخت یکدیگر شود ،اما زمانی که دو طرف ازدواج میکنند پس از نزول نمودار احساسی در ابتدای ازدواج ( روند طبیعی ) و همچنین تامین نیاز جنسی ، تازه متوجه برخی اختلافات و مشکلات جدی ناشی از اخلاق و رفتار یکدیگر می شوند و در نتیجه زنان احساس بی توجهی میکنند و مردان احساس بی انگیزگی و کم کم اختلافات شروع می شود

❣روی عشق قبل از ازدواج حسابی باز نکنید❣

شک نکنید عشقی که قبل از ازدواج مزه آنرا چشیده اید قابل مقایسه با عشقی که بعد از ازدواج با آن مواجهه می شوید نخواهد بود، زمانی که مسئولیتهای زندگی را عهده دار نشدید و در اصطلاح زیر یک سقف نرفتید همه مسائل ساده به نظر می آیند ، قبل از ازدواج معمولا عشق در رسیدن دو طرف به یکدیگر خلاصه می شود و دغدغه و تلاش دو فرد همینست که هر طور شده به یکدیگر برسند حتی گاها برای رسیدن به طرف مقابل سعی در تغییر دادن خود دارند ( که این روال بعد از ازدواج پایدار نخواهد بود )  اما عشق بعد از ازدواج در کنار هم بودن تغییر میکند ، عوامل منطقی و عقلایی که قبل از ازدواج نادیده گرفته شده اند میتواند در عشق بعد از ازدواج تاثیر گذار باشد

همچنین  اگر تنهاترین دلیل ازدواج نیاز جنسی باشد، پس ازتامین شدن این نیاز  با توجه به میزان مسئولیت پذیری فرد بعد از ازدواج ، احساس سردی و پشیمانی میکند و به مرور باعث میشود از زیر بار تعهد شانه خالی کند بعنوان مثال ،  اگر طرفین در دوران عقد رابطه جنسی کامل داشته باشند و نیاز جنسی آنها تامین شود ، دوران عقد طولانی تر می شود و حتی ممکن است اخلاق و رفتار مردان تغییر کند و مدام تاریخ عروسی به تاخیر بیفتد ، هر چند که  روابط عاطفی و جنسی بین زوجین  عمل پیشرونده ای در زندگی زناشویی است اما این بدان مفهوم نیست که نباید عوامل دیگری را در ازدواج نادیده گرفت ، عواملی که باعث میشود  هم بر احساسات و هم بر میل جنسی تاثیر گذار باشد ./ل

مقاله از : علی سلطانی مجد(محقق و پژوهشگر)


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/18

 

این جملات برای شما آشناست

لیلا مقدم , [۲۸.۰۳.۱۶ ۱۲:۴۱]

 من به مشاوره اعتقادی ندارم آقای دکتر! به نظر من آدم، خودش مشکل خودش رو بهتر میفهمه و میتونه حلش کنه. روان شناس یا مشاور هم یه آدمه مث خود ما و کمکی نمیتونه بکنه. بعدشم من خودم به همه دنیا مشاوره میدم.

 این جملات برای شما آشناست؟
من هر روز از این صحبتها می شنوم، جالب است برایتان پنج نفری آخری که این حرف را زدند را تعریف کنم.


الف. آقای سی ساله ای که ده سال است ازدواج کرده و آنقدر به نیازهای همسرش بی توجه بوده که خبر ندارد زنش یک سال است با همسایه طبقه پایین ارتباط دارد.

ب. دختر نوجوان با استعدادی که سه سال است به علت استرس و اضطراب شدید پشت کنکور مانده.

ج. زن میانسالی که میداند و میبیند شوهرش چند سال است که دارد خیانت میکند و گمان میکند که با بیشتر محبت کردن و قربون صدقه شوهرش رفتن میتواند اوضاع را دردست بگیرد و سعی میکند بوی عطر زنانه لباس شوهرش را نشنود.

د. دختر جوانی که در یک هفته اخیر سه بار در بیمارستان به علت خودکشی ملاقاتش کرده ام.

ه. مرد پنجاه ساله ای که دختر دانشجویش علیرغم کتک خوردنهای مکرر از وی هنوز هم آن دختری نشده که پدرش میخواهد.


همه اینها قرار است خودشان مشکل خودشان را حل کنند. امیدوارم موفق شوند.

مهمترین علتی که آدمها نمیخواهند پیش روان شناس یا مشاور بروند، مکانیسم "انکار" است. انکار یک مکانیسم دفاعی برای کاهش اضطراب درونی است، من واقعیت بیرونی را انکار میکنم، مشکل آنقدر بزرگ نیست که بخواهم پیش روانشناس بروم، خودم میتوانم حلش کنم. و این انکار تا آنجا پیش می رود که روزی چشمانمان را باز می کنیم و میبینیم فرزندمان، شوهرمان، زنمان، زندگیمان را از دست داده ایم.
نظر شما چیست؟/ل

دکتر استیلایی_روانپزشک

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/16

 

ღೋ باهوش بودن مهمتر است یا متفکر بودن ღೋ

لیلا مقدم, [۱۷.۰۳.۱۶ ۱۴:۱۷]

باهوش بودن مهمتر است یا متفکر بودن؟

برای اثبات اینکه باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد  را ارزیابی کنیم.
در یکسالگی توانست بخواند، در ۹ سالگی به ۸ زبان زنده دنیا صحبت میکرد، در ۱۲ سالگی وارد معتبرترین دانشگاه جهان یعنی هاروارد شد، توانایی خارق العاده در یادگیری زبان های متفاوت و ریاضیات داشت، برخی بهره هوشی او را  ۲۵۰  تخمین زده اند ، در سن ۴۶ سالگی هم از دنیا رفت ، یکی از کارهای مشهور او اختراع زبان Vendergood بود، آیا او را میشناسید؟ برای اینکه اسم او را بدانید باید به اینترنت مراجعه کنید.
«ویلیام جیم سایدیس» بهره هوشی اش از انیشتن و ادیسون و داوینچی و هر انسان  چند قرن اخیر بیشتر بوده ، پس چرا ما او را نمی شناسیم؟ چون ما در نهایت انسانهای متفکر برایمان تاثیرگذار خواهند بود نه صرفا انسانهای باهوش، هوش یک ابزار است  و تفکر مهارت استفاده از این ابزار.
من نمیدانم اگر سایدیس به اندازه ادیسون متفکر بود چی اختراع میکرد ولی میدونم که از هوشش می تونست بهتر استفاده بکنه.
والدین عزیز پس اینقدر دنبال عدد  آی کیو نباشید، ما نیاز به تفکر داریم. از مسابقه کی باهوش تره به تمرین تفکر بپردازیم، درود به مادر و سپاس از پدری که  می داند  مهارت تفکر را باید تا قبل از نوجوانی به کودکش بیاموزد./ل
ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1395/1/15

 

مرثیه ای برای یک مگس

لیلا مقدم, [۲۵.۰۳.۱۶ ۲۲:۲۸]

دیروز پس از یک هفته که مگسی در خانه ام میگشت، جنازه اش را روی میز کارم پیدا کردم.
یک هفته بود که با هم زندگی میکردیم. شبها که دیر میخوابیدم، تا آخرین دقیقه ها دور سرم میچرخید. صبح ها اگر دیر از خواب بیدار می شدم، خبری از او هم نبود. شاید او هم مانند من، سر بر کتابی گذاشته و خوابیده بود.
در گشت و گذار اینترنتی، متوجه شدم که عمر بسیاری از مگس های خانگی در دمای معمولی حدود ۷ تا ۲۱ روز است.
با خودم شمردم. حدود ۷ روز بود که این مگس را میدیدم. این مگس قسمت اصلی یا شاید تمام عمرش را در خانه ی من زندگی کرده بود. احساسم نسبت به او تغییر کرد. به جسدش که بیجان روی میز افتاده بود، خیره شده بودم.
غصه خوردم. این مگس چه دنیای بزرگی را از دست داده است. لابد فکر میکرده «دنیا» یک خانه ی ۵۰ متری است که روزها نور از «ماوراء» به درون آن می تابد و شبها، تاریکی تمام آن را فرا میگیرد. شاید هم مرا بلایی آسمانی میدیده که به مکافات خطاهایش، بر او نازل گشته ام!

شاید نسبت آن مگس به خانه ی من، چندان با نسبت من به عالم، متفاوت نباشد.
من مگس های دیگر خانه ام را با این دقت نگاه نکرده ام. شاید در میان آنها هم رقابت برای اینکه بر کدام طبقه کتابخانه بنشینند وجود داشته.
شاید در میان آنها هم مگس دانشمندی بوده است که به دیگران «تکامل» می آموخته و میگفته که ما قبل از اینکه «بال» در بیاوریم، شبیه این انسانهای بدبخت بوده ایم.
شاید به تناسخ هم اعتقاد داشته باشند و فکر کنند در زندگی قبلی انسانهایی بوده اند که در اثر کار نیک، به مقام «مگسی» نائل آمده اند.
شاید برخی از آنها فیلسوف بوده باشند. شاید در باره فلسفه ی زندگی مگسی، حرف ها گفته و شنیده باشند.
شاید برخی از آنها تمام عمر را با حسرت مهاجرت به خانه ی همسایه سر کرده باشند.
مگسی را یادم میآید که تمام یک هفته ی عمرش را پشت شیشه نشسته بود به امید اینکه روزی درها باز شود و به خانه ی همسایه مهاجرت کند…
مگس دیگری را یادم آمد که تمام هفت روز عمرش را بی حرکت بر سقف دستشویی نشسته بود. تو گویی که فکر میکرد با برخاستن از سقف، سقوط خواهد کرد. یا شاید از ترس اینکه بیرون این اتاق بسته ی محبوس، جهنمی برپاست…

بالای سر مگس مرده نشستم و با او حرف زدم:
کاش میدانستی که دنیا بسیار بزرگ تر از این خانه ی کوچک است.
کاش جرأت امتحان کردن دنیاهای جدید را داشتی.
کاش تمام عمر هفت روزه ی خود را بر نخستین دانه ی شیرینی که روی میز من دیدی، صرف نمیکردی.
کاش لحظه ای از بال زدن خسته نمیشدی، وقتی که قرار بود برای همیشه اینجا روی این میز، متوقف شوی.
آن مگس را روی میزم نگاه خواهم داشت تا با هر بار دیدنش به خاطر بیاورم که:
عمر من در مقایسه با عمر جهان از عمر این مگس نیز کوتاه تر است. شاید در خاطرم بماند که دنیا، بزرگتر و پیچیده تر از چیزی است که می بینم و می فهمم. شاید در خاطرم بماند که بر روی نخستین شیرینی زندگی، ماندگار نشوم.

نمیخواهم مگس گونه زندگی کنم. بر می خیزم. دنیا را میگردم و به خاطر خواهم سپرد که عمر کوتاه است و دنیا، بزرگ.
بزرگتر و متنوع تر از چیزی که چشمانم، به من نشان میدهد…/ل

مرثیه ای برای یک مگس
محمدرضا شعبانعلی

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/1/15

 

خوب زندگي كن

لیلا مقدم, [02.۰4.16 ۱2:18]

خوب زندگي كن


هیچوقت شخصیت خودت رو برای كسی تشریح نكن
چون كسی كه تو رو دوست داشته باشه بهش نیازی نداره
و كسی كه ازت بدش بیاد باور نمی كنه.
وقتی دائم میگی گرفتارم،
هیچ وقت آزاد نمیشی.
وقتی دائم میگی وقت ندارم،
بعد هیچوقت زمان پیدا نمی كنی.
وقتی دائم میگی فردا انجامش میدی،
اونوقت فردای تو هیچ وقت نمیادوقتی صبحا از خواب بیدار میشیم،
ما دوتا انتخاب داریم.
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،
یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال كنیم.
انتخاب با شماست...

ما اونایی كه به فكرمون هستن رو به گریه می اندازیم.
ما گریه می كنیم برای اونایی كه به فكرمون نیستن.
و ما به فكر اونایی هستیم كه هیچوقت برامون گریه نمی كنن.
این حقیقت زندگیه. عجیبه ولی حقیقت داره.
اگه این رو بفهمی،
هیچوقت برای تغییر دیر نیست.

وقتی تو خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند.
وقتی ناراحتی جواب نده.
وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر.
دوباره فكر كن..، عاقلانه رفتار كن.
زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،
امتحان ریشه هاست.!
ریشه هم هرگز اسیر باد نیست.
زندگی چون پیچک است،
انتهایش میرسد پیش خدا./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/1/14

 

با خود عهد کنیم که از سال جدید

با خود عهد کنیم که از سال جدید:آنقدر قوی باشیم که هیچ چیز نتواند آرامش فکری ما را مختل کند.

در دیدار با مردم درباره ی سلامت، شادمانی و خوشبختی صحبت کنیم.

در دوستان خود این احساس را بوجود آوریم که توانایی هایی دارند.

طرف روشن همه چیز را ببینیم و خوش بینی خود را واقعیت بخشیم.

فقط به بهترین ها فکر کنیم، بهترین ها را انجام دهیم و بهترین ها را انتظار داشته باشیم.

همان اندازه مشتاق موفقیت دیگران باشیم که خواهان موفقیت خود هستیم.

اشتباهات گذشته را فراموش کنیم و بر پیشرفت های بزرگ تر آینده تاکید داشته باشیم.

همیشه چهره بشاشی داشته باشیم و به همه ی مخلوقات هستی لبخند بزنیم.

آن قدر وقتمان را صرف اصلاح خود کنیم که برای انتقاد کردن دیگران وقت نداشته باشیم.

در برابر نگرانی ها فوق العاده بزرگ، در برابر خشم بسیار متین، در برابر ترس قوی و مشکلات را مجاز  دانسته و شاد باشیم.

خودمان را خوب بدانیم و این واقعیت را به جهان اعلام کنیم، اما نه در کلام، بلکه با رفتار و کردار عالی.

با این اعتقاد زندگی کنیم که همه جهان با ماست، مشروط بر آنکه همان بهترینی باشیم که در وجودمان است./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/1/14

 

ولادت دردانه نبی اکرم(ص) مبارکولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و روز مادر مبارک

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1395/1/11

 

منتظر چه هستید؟ به او پیامی بدهید.

لیلا مقدم, [۲۵.۰۳.۱۶ ۱۹:۳۲]

"سلام.با خودت نمک بیار."

"سلام. عزیزم مهمان داریم میوه یادت نره."

"سلام.توی راهت سری هم به مدرسه بچه ها بزن!!!"

صندوق پیامهای دریافتی از همسرش را که نگاه میکند پر است از پیامهایی شبیه پیام های بالا.

پیام هایی که مدام یادآوریش می کنند که بارسنگین"مسولیت" خانواده بر دوش اوست.

کمی پایین تر اما در لابلای پیام های رسیده از دوستان و آشنایان، اوضاع کمی متفاوت است. و در بین همین پیام های دریافتی ، مجموعه ای از پیام های زیبا برایش چشمک می زنند.

"گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم..."

" میخواستم روز تولدتون رو بهتون تبریک بگم..."

" هیچ می دونستید که امروز دقیقا یک سال هست که از آشنایی من و شما می گذره..."

پیام هایی که به جای یادآوری مسولیت، فقط "عاطفه" و لحظات شادی را یادآوری می کند و خواندنشان خستگی را از تن در می کند.

.......................................................

"موبایل؛ زحمت یا رحمت؟"

..............عباس ظهیری ..............

مدام در روزنامه و رادیو و تلویزیون و همایش و کلاس درس و ... از آثار مخرب تلفن های همراه، اینترنت و شبکه های اجتماعی می شنوییم. گویی که سخنرانان و کارشناسان ما را تشویق می کنند که به شکل کلی این فراورده های تکنولوژی را رها کنیم و به همان سبک های سنتی ارتباطات بازگردیم.

کاری که به هیچ عنوان شدنی نیست. زندگی صنعتی امروزی، داشتن و استفاده از ارتباطات جدید را بر ما تحمیل کرده است و ما قادرنیستیم درعصر جدید به روش های قدیم عمل کنیم.

اما آیا این سخن به معنی تسلیم شدن درمقابل هجوم مشکلات ناشی از ارتباطات دیجیتال است؟ مسلما خیر.

مخلص کلام این است که بایدراهی بیابیم که از همین ارتباطات جدید روش هایی برای تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی متعادل بیابیم.
در واقع بیشتر مشکلات پیش آمده از روابط در شبکه های اجتماعی، ناشی از ماهیت این شبکه ها نیست. بلکه به دلیل ناآگاهی و استفاده نادرست از آنهاست.

وقتی در شرایط زندگی نوین، ارتباط همسران و فرزندانشان به دلیل اشتغال و فاصله های فیزیکی کم شده است ، چرا نباید به وسیله ی همین امکانات ، فاصله ها را کم کنیم؟

همان گونه که موبایل می تواند وسیله ای برای ارتباطات خارج از قواعد خانواده و عرف باشد، می تواند در خدمت افزایش عواطف و روابط خانوادگی و فامیلی "متعارف" قرار بگیرد. و اتفاقا می تواند این روابط را از شرایط سنتی هم، گرم تر و صمیمانه تر نماید.

در مثال ابتدای این نوشتار، آیا همسر نمی توانست علاوه بر درخواست های مکرر خرید و کار و مسولیت، بخشی از پیامهای خود را به پیام های عاطفی اختصاص دهد؟
اگر شما از خواب بلند شوید و به امید دیدن پیام های رنگارنگ در گروه ها و شبکه های اجتماعی ، دستتان را به سمت موبایل خود ببرید و با پیام های عاطفی و صمیمانه ی همسرتان رو به رو شوید ، آیا احساس مثبت تری به ایشان نمی یابید؟

انسان ها ، از این که مورد "توجه" ، "احترام" و "تقدیر" قرار گیرند لذت می برند. درست است که در روابط غیر مجازی و معمول خود با همسر و فرزندانتان ، این مسایل معمولا رد و بدل می شوند (و اثراتشان به مراتب از شکل مجازی بهتر و بیشتر است). اما آیا اختصاص دادن بخشی از پیامهای مجازی دریافت شده توسط همسر و فرزندتان به پیام های ارسالی شما، این چرخه را تکمیل نمی کند؟ آیا نیاز های عاطفی او را کم تر نمی کند؟ آیا نیاز او به دریافت پیام های عاطفی و دوستانه از سایر افراد را کمتر نمی کند؟

پاسخ به این سوالات بی شک "آری" است.

اما بیان یک نکته بسیار ضروری است. و آن این که باید این پیام ها نامشروط باشد. یعنی ارسال این پیامها نباید با پیام های دیگری که درخواست کاری را در خود دارند همزمان شوند.
پیام هایی که نشان دهنده یادداری و توجه ومحبت و دوست داشتن و تقدیر است ، اگر در پس یا پیش خود با پیامهای دیگری که نشان دهنده درخواستی از طرف مقابل است همراه شوند ، از اثر  مثبت شان کاسته می شود و شاید به جای ایجاد احساس خوشایند ، احساس ناخوشایندی را به رابطه تزریق کنند.

لذا از این پس، هر وقت به یاد همسر یا فرزندخود افتادید(و یا حتی یک دوست قدیمی) و در دسترس شما نبود، موبایل خود را بردارید و با او تماس بگیرید، خاطره شیرینی که بیاد آوردید را پیامک کنید، عکس یا تصویری که او را به یاد شما آورده است، برایش بفرستید، و دقیقا احساس درونی خود را با کلمات و شکلک ها و استیکر به او منتقل کنید .

لازم نیست منتظر بمانید که در اولین ملاقات حضوری از میزان علاقه ی خودتان و خاطراتی که در مدت نبودنش از ذهنتان گذشته برایش بگویید.

حتی اگر همسر شما جزو آن دسته افراد است که مدام سر درگوشی و شبکه های اجتماعی دارد و کم تر به شما توجه می کند، به جای غر زدن، همین الان که فقط چند متر با شما فاصله دارد و در کنار هم هستید، برایش پیامی بنویسید و بفرستید.
بله . بنویسید. برای بیان احساس خود به نوشته های ادیبانه و شاعرانه یا فلسفی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند متوسل نشوید. فقط حرف دلتان را بزنید و" اینتر"کنید. آن چه از دل برآید بر دل می نشیند./ل

                                منتظر چه هستید؟ به او پیامی بدهید.!!

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1395/1/9

 

سلام

سلام به همراهان عزیز امیدوارم سالی پربار و سرشار از موفقیت پیش رو داشته باشیم .
با آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما عزیزان .

تا حالا به لحظه تحویل سال 1450 فکر کردید!!! ؟؟

همه بلند میشن، روی همدیگر رو می بوسن ، و فرا رسیدن سال نو رو بهم تبریک میگن و ...

 اون وسط یک مهربون از جمع جدا میشه و  قاب عکسی را می بوسه و روش دست می کشه و میگه روحت شاد مامان بزرگ، روحت شاد پدر بزرگ !!!  

میدونید اون عکس کیه ؟

اون عکس من و شماست!!!

تبدیل شدیم به یک خاطره ...

آنهم شاید اگر خیلی خوش شانس باشیم...

 این واقعیت روزگار من و توست...

50 سال دیگر فقط یک خاطره ایم

تو یک قاب عکس خاک گرفته...
شاید هم نه عکسی و نه قابی ...

همین و واقعا همین !!....

پس چرا حرص ؟؟
چرا دل شکوندن ؟؟
چرا تظاهر ؟؟
چرا چاپلوسی ؟؟
چرا دروغ ؟؟
چرا تعصبات بیهوده ؟؟
چرا  ادعای جاهلانه ؟؟
چرا بی مهری ؟؟
چرا ....؟؟

 بیاید مهربون باشیم ،
 شاد باشیم ،
 به مردممون بیشتر برسیم ،
 کینه ها رو دور بریزیم ،
 همین الان دلی بدست بیاوریم،

اون سالها چه بخواهیم چه نخواهیم بزودی فرا خواهند رسید...

 با خواهرت
شوخی کن، ماچش کن، بغلش کن، حمایتش کن واحترامش رو حفظ کن.

داداشتو
محکم بزن به سَر شونش وبگو مخلصیم ، هواشو داشته باش خصوصا وقتی تنهاست وکمک نیاز داره ..

 مامانتو
کاری کن پیش دوستاش پُزتو بده، کیف کنه از داشتنت ، واسش هدیه بخر ، ازش بخواه دعات کنه ،وگاهی یواشکی پاهاشو ببوس

 باباتو
بغل کن، چاییشو بده دستش، بگو برات از تجربه هاش بگه، بشین پای حرفش وخاطره هاش ،گاهی هم دستاش رو ببوس .

دوستت
اگه تنهاست، اگه غم داره تو دلش ،اگه مشکلی داره، تو هواشو داشته باش و تنهاش نذار...

 همسرت
رو بغل کن بهش بگو چقدر دوستش داری، اگه از دستش دلگیری به این فکر کن که اون توی تمام آدمای دنیا تو رو برای ادامه زندگی انتخاب کرده،
پس ببوسش ، ازش تشکر کن و بهش وفادار باش.

 باور کنیم
روزی هــــــــــــــزار بار میمیره، کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست...
هوایِ هم رو داشته باشیم ..
حتما بهـــــــــــتر میشه ...
شاید یه روز دیگه وقت نباشه ...
شاید ما نباشیم
شاید اون نباشه...
و دیدنش آرزومون بشه‌...
وقت کمه.

زندگی کوتاست !!!/ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1395/1/8

 

تولد بهاردر دعای روز نوروز، از خدای متعال درخواست می کنیم که حال ما را به بهترین حالات برگرداند. هرجا که باشیم و هر چه نیکویی در حال ما باشد، نیکوتر از آن هم هست. باید توجه داشته باشیم که دگرگونی هر پدیده ای در عالم، به دست انسان است و همه تحول ها با اراده انسان انجام می گیرد. اگر انسان بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند؛ تحول اخلاقی و درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم (شدن) در برابر اراده خداوند عالم و آفریننده هستی؛ که این تحول، سعادت انسان ها را تضمین می کند.مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود

روزگارتان بهار

لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

سال نو مبارک

باز کن پنجره را

که بهاران آمد

که شکفته گل سرخ

به گلستان آمدتا از خودت شروع نكني بهار را تجربه نخواهي كرد، حتي اگر صدها بهار در بيرون بر تو بيايد و برود.
و همه به هم و از جمله به تو، آن را هزاران بار شادباش گويند

بهار واقعي بايد در درون تو متولد شود. بهار را تجربه نخواهي كرد مگر آن كه رخت آگاهي ات نو شود.  

تا آگاهي ات رشد نكند و جوانه هاي فهم در تو نشكفد، درخت ذهن ات بارور نمي شود و آرامش ميهمان منزلت نمي گردد.
امیدوارم اولین روز بهار تولد بهار واقعی در وجودت باشد./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/27

 

همسران فراموش شده را یاد کنیمخانم ها محتاج دیده شدن از طرف همسرشان هستند
وقتی خانم ها  تغییری در خونه یا ظاهر خودشون ایجاد میکنند
انتظار دارند دیده بشن
انتظار دارن عکس العمل شما رو ببینن. تحسین و توجه شما احساس زنده بودن و مورد اهمیت بودن به خانم ها میده
درسته که خانم ها میدونند که شما دوستشون دارید ولی این کافی نیست
باید در موقعیت های مختلف به زبون بیارید
خانم ها عدم عکس العمل رو  بی توجهی به حساب میارن./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/27

 

روند رو به رشد ازدواج سفید در جامعه

روند رو به رشد ازدواج سفید در جامعه

ازدواج سفید پیوندی است میان زن ومرد تا بدون هیچگونه تعهد قانونی وشرعی و فقط بر اساس رفع نیازهای غریزی با یکدیگر زندگی کنند.

مجید ابهری، رفتار شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رواج ازدواج سفید در جامعه اظهار داشت: از چندین دهه پیش تا بحال در بسیاری از کشورها زندگی بدون تعهد قانونی بین زنان ومردان وجود داشته که برخی از زوج ها آنرا به پیوند قانونی زناشویی ترجیح داده اند و این روند چند سالی است که در جامعه ما نیزبدلیل افزایش آمار طلاق وکاهش آماراین نوع پیوند ظاهر و شروع به رشد کرد.

وی تصریح کرد: ازدواج سفید از آن جهت که هیچ سندی بین زوج ها امضا نمی شود وشناسنامه شان فاقد مهر ازدواج خواهد بود در کالبد شکافی این زندگی ، 60 درصد از مردان در این روش متاهل و 15 درصد مردان وزنان شکست خورده که با تجربه ای تلخ از زندگی قبلی و ترس از ازدواج مجدد این نوع از رابطه انتخاب کرده اند و یا زنان و مردانی که به نظر خودشان سن آنها از مرز مقرر سن ازدواج گذشته و دیگر میلی به تشکیل خانواده ندارند، در این شکل مرد و زن هر دو توانایی مالی داشته و زندگی را بر اساس توافق متقابل مالی پی ریزی می کنند.

این رفتار شناس ادامه داد: اولین اشکال درازدواج سفید تقویت نوعی از خودفروشی در قالب زندگی است چرا که زندگی مخفی ودور از چشم اقوام ونزدیکان مخصوصا وقتی مردان متاهل هستند؛موجب تحقیر زنان و خستگی روحی آنها می شود.

ابهری افزود: بلاتکلیفی بیوه های جوان و از دست دادن فرصتهای مناسب ،دومین ایراد چنین پیوندها بوده که از بین رفتن قبح روابط غیر متعارف و آمادگی برای پذیرش اینگونه روابط در آینده ،از عارضه های  منفی در این مقوله هستند.

وی با بیان عوارض منفی و ناهنجاریهای گفته شده تاکید کرد؛ از اصلی ترین نتایج منفی ازدواج سفید ،کاهش تمایل ازدواج در جوانان است که با وجود این روش نادرست دیگر جوانان حاضر به پذیرش مسئولیت ازدواج و قبول هزینه های مادی ومعنوی نخواهند بود و نیز دومین خطر جدی ایجاد تزلزل در ارکان خانواده وکمرنگ شدن صداقت وتعهد در خانواده است.

این رفتار شناس در پایان گفت: در چنین پیوندهایی بیشترین لطمه به بانوان وارد می شود چرا که با تن دادن به رابطه غیر رسمی و غیرثبتی ،سرنوشت و احساساتشان به بازی گرفته شده و هجوم افسردگی بر روح و روانشان جبران ناپذیر خواهد بود بنابراین زندگی پاک و شرافتمندانه و دشوار صدها بار شرف دارد به لکه دار نمودن عفت و ناموس./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/27

 

نقاش

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.
استاد به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من چیزی ندارم ک به تو بیاموزم.

شاگرد فکری به سرش رسید، یک نقاشی فوق العاده کشید و آنرا در میدان شهر قرار داد ، مقداری رنگ و قلمی در کنار آن قرار داد و از رهگذران خواهش کرد اگر هرجایی ایرادی می بینند یک علامت × بزنند و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه کرد .
استاد به او گفت: آیا میتوانی عین همان نقاشی را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد ولی این بار رنگ و قلم را قرار داد و متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود که : ""اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید""
غروب برگشتند دیدند تابلو دست نخورده ماند. استاد به شاگرد گفت:
"" همه انسانها قدرت انتقاد دارند ولی جرات اصلاح نه "./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/26

 

توصیه به مردان متاهل

توصیه به مردان متاهل
اگر خانومتون خسته شده،احساس ناتوانی میکنه بهتون اطمینان میدم که اگر بهش توجه بشه،نه تنها حالش جا میاد،بلکه از کار کردن لذت هم میبره.

اگر به طبیعت زنانه زن توجه نشه،احساس فرسودگی و خستگی میکنه

مفهوم جمله بالا این نیست که خانوم ها تو خونه احتیاح به کمک ندارن و همه کارها را خودشون انجام بدن.
زن امروزی در خانه احتیاج به حمایت و کمک دارن.


اگر مرد هفته ای سه یا چهار بار، بیست دقیقه از وقتش را به همسرش اختصاص بده،مطمئنا نیازهای عاطفی همسرش را برآورده کرده.
پس شما با این وقتی که برای خانومتون در طول هفته میزارید ،نه تنها خانومتون را خوشحال و راضی نگه میدارید،بلکه وقتی وارد منزل میشید حتی اگر خانومتون خیلی خیلی کار کرده باشه و خسته باشه ولی به خاطر همون حمایت عاطفی که ازش دارید پذیرایی وجود شما به طور منحصر به فردی هست.
پس با یه کوچولو توجه شما به خانومتون و ابراز علاقتون روحیه ی اون را دگرگون میکند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/24

 

زنان و اعتیاد به کامل بودن

زنان و اعتیاد به کامل بودن!!!

یک زن جوان ممکن است در حالی‌که از درون روان خود زخم خورده و خونریزی دارد، در بیرون موفق به نظر برسد.

 بسیاری از زنان جوان به علت ترس درونی از تحقیر شدن، به کمال‌طلبی عادت کرده‌اند و بیش از حد کار می‌کنند و بیش از حد تمایل دارند که همه چیز را جبران کنند، چون آن‌ها با مردان متفاوت هستند.

 فرهنگ جامعه امروزی تنوع و چندگانگی را نمی پذیرد. از این رو از همة زنان انتظار می‌رود که کامل باشند. قرار است که زنان «دقیقاً مطابق» معیارهای فضیلت، موفقیت، هوش، ذکاوت و جذابیت جسمی باشند. در غیر این صورت از آنان انتظار می‌رود که این کسری ها را جبران کنند، سخت‌تر کار کنند ، مطالعه کنند ، رژیم بگیرند ، ورزش کنند  و لباسهای بهتر بپوشند   تا با تصویر حاکم از شخص ایده‌آل هماهنگ شوند. به این ترتیب خصوصيات منحصر به فرد زن احتمالاً به‌عنوان «مشکل» تلقی می‌شود و برای خوب بودن، باید مشکل را حل کرد و از بین برد.


 برخی از زنان بسیار مفتخرند که قادرند مانند مردان فکر کنند، با آن‌ها رقابت کنند و در بازی خودِ مردان، آن‌ها را شکست بدهند. این زنان قهرمان می‌شوند، اما بسیاری از آن‌ها به‌طور آزاردهنده‌ای احساس می‌کنند که کاری که انجام می دهند هرگز کافی نیست. آن‌ها همچنان بیشتر و بیشتر کار می‌کنند و احساس می‌کنند که باید درست مثل مردان باشند.

 نانسی زنی است در اوان چهل سالگی که پس از بیست سال فعالیت سیاسی و مجری‌گری به دانشکدة حقوق بازگشته است. وقتی او تکالیف دانشکده را انجام می‌دهد درمی‌یابد که زمان و انرژی زیادی را صرف انجام کامل و بدون نقص تکالیف خود می کند. او برای حل هر مسأله‌ای بیش از حد وقت صرف می‌کند. به همین علت هرگز وقت کافی برای به پایان رساندن همه کارهای خود ندارد و نمرات او نشان می‌دهد که تکالیف خود را به موقع انجام نداده است.

  وقتی از نانسی پرسیدم جواب کامل را برای چه کسی می‌نویسد، پاسخ داد «بابام». او برایم تعریف کرد که وقتی دختربچه بوده مدام چنین گفتگویی با پدر خود داشته است. پدر نانسی رانندة کامیونی بوده با قوة طنز قوی که با اولین دختر خود یعنی نانسی همچون پسرها رفتار می‌کرده و از او می پرسیده: «خوب، من دوست داشتم تو پسر بودی. اما حالا که نیستی بگو ببینم 9 ضرب‌در 9 چند می‌شه؟»

 نانسی با یادآوری خاطرات خود می‌گوید: «من همیشه جواب درست هر سؤالی را که پدرم می‌پرسید بلد بودم. من آمار ورزشی، طولانی‌ترین کلمات دیکشنری و پایتخت همة کشورها را حفظ می‌کردم تا هیچ‌وقت بی اطلاع نمانم. این کار برای تقویت حافظه من خیلی خوب بود اما اصلاً نمی‌دانستم دختر بودن به چه معناست. تنها چیزی که می‌دانستم این بود که چون پسر نیستم حتماً مشکلی در من وجود دارد و باید کاری کنم که این مسأله را جبران کند.»

 ایده آل پدر نانسی از زن بودن همان چیزی بود که وجود نانسی را تعریف می‌کرد. از آنجا که نانسی شرایط جسمی مرد بودن را نداشت، بهترین کاری که می‌توانست بکند این بود که باهوش باشد و کارها را در حد کمال انجام دهد. پدر خود من می‌گفت : «اگه نمی‌تونی کاری رو درست انجام بدی، اصلاً آن را انجام نده» و من این پیام را این‌طور در درون خود پذیرفتم که اگر نمی‌توانم در کاری نفر اول باشم بهتر است اصلاً درباره آن سعی نکنم./ل


 کتاب  ژرفای_زن_بودن
نویسنده:  مورین_مورداک
مترجم:  سیمین_موح

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/24

 

تربیت دختر با پسر فرق دارد

تربیت دختر با پسر فرق دارد
تربیت دختر و پسر باید نزد پدر و مادر فرق داشته باشد، مبادا که دختران خود را مثل پسر بزرگ کنید و... در تربیت دختران ، به
خاطر نقش حساس آنها در مسئولیتهاي خانوادگی و تاءثیر آن در اجتماع ، باید مراقبت بیشتري نمود. دختر وقتی به سن هفت
سالگی رسید، کم و بیش باید متوجه شود، رفتار و وظائف او با پسر فرق دارد، اگر نباشد، هر جائی که پسر می رود دختر هم برود
و یا او را ببرند، هر طور که پسران لباس می پوشند، او هم بپوشد و پسروار بزرگ شود، آیا دختري که مثل پسر احساس آزادي در
پوشش کرده است ، در سن رشد و درك می توان او را دستور حجاب داد؟! حجاب براي این دختر، مثل روسري براي پسران
سخت و مشکل است . دختران شما عروسک نیستند، زندگی آینده آنها به بانوئی نیاز دارد، خوش فکر، با ادب و اخلاقی بلند و
دینی محکم ، همراه با تمیزي و نظافت و شوهرداري و ملاطفت ، کاري کنید که این خدمات در دختران تقویت شود./ل
منبع :کتاب آداب رفتار با دختران
معصومه حیدری

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/23

 

زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام

زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام :

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ نَبِىِّ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ حَبيبِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ

خَليلِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ صَفىِّ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ اَمينِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ ، اَلسَّلامُ

عَلَيْكِ يا بِنْتَ اَفْضَلِ اَنْبِياءِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِّيَةِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا سِيِّدَةَ نِساءِ الْعالَمينَ

مِنَ الاَْوَّلينَ وَالاْخِرينَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا زَوْجَةَ وَلِيِّ اللهِ وَخَيْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمَّ الْحَسَنِ

وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَىْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الصِّدّيقَةُ الشَّهيدَةُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ ، اَلسـَّلامُ

عـَلَيْكِ اَيَّتـُهَا الْفاضِلـَةُ الزَّكِيـَّةُ ، اَلسـَّلامُ عـَلَيْكِ اَيَّتـُهَا الْحَوْراءُ الاِْنْسِيَّة


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/12/22

 

مهمترین اصل در مردان

مهمترین اصل در مردان این است كه، مردها كمتر از زنان به عشق و روابط عشقی اهمیت می دهند.دلیل آن هم این است كه مردان هویت خود را از ناحیه شغل و موفقیتهای اجتماعی تعریف می كنند و زنان بر اساس روابط  عشقی خویش. كه این مسئله تا حدودی باز می گردد به ساختار مغزی مرد و نوع تربیت او، بنابراین به مردان اجازه دهید، تا موقعیتهایی همچون كار و فعالیتهای مختلف را در اولویت برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با حل آنها، تفكر خود را به سمت احساسات و عواطف سوق دهند.اما هر گز به آنها اجازه ندهید تا روابط عاطفی شما را هم فدای كار و فعالیت خود كنند.
لذا توصیه میکنیم :
به مردان قدرت دهید تا صمیمیت شان فوران کند.
مرد را حلال مشکلات بدانید.
مرد را تأیید کنید. به او اعتماد کنید.
مرد عاشق تشویق است.
مرد دوست دارد که از او قدردانی شود.
مرد باید ستایش شود.
مرد را مطلقاً سرکوفت نزنید.
مرد را با اندرز دادن و نصیحت کردن از خود نرانید.
با مردها خیلی صحبت نکنید. اگر ساکت است به سکوت نیاز دارد.

اگر جایی قدرت مردی را نادیده بگیرید تا آن را مورد انتقاد قرار دهید مرد کلافه می شود و از شما متنفر می گردد و رشته های صمیمیت از هم گسسته می شود شما می پندارید واقعیت را می گوئید! این درست، ولی هزاران مشکل می آفرینید.

سوال کردن از مرد خشمگین، بر شدت خشم او می افزاید.
راه محبت به مرد قدردانی و تشکر از او و راه دیگر نادیده گرفتن اشتباهاتش است.
تشکر و قدردانی از تصمیمات و اقدامات مرد و نادیده انگاشتن اشتباهات او، راه مستقیم نفوذ به قلب مرد است.
مردها نیاز دارند از کارشان تشکر شود این مهر و حمایتی است که مرد از زن انتظار دارد.
مردها در سکوت به هدف های خود می رسند و احساس امنیت خاطر بیشتری می کنند. با شستن اتومبیل و یا ورزش کردن می توانند در سکوت، افکار خود را منظم کنند.
وقتی مرد همسرش را درک می کند با او وقت بیشتری را می گذراند./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/22

 

انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره استان

 برگزاری دومین دوره انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره در استان
كساني تا تاريخ ١٩-١٢-٩٤عضو سازمان شده اند وكارت عضويت دريافت داشته اند ميتوانند در انتخابات نظام شركت نمايند.
انتخابات تا ساعت 18 عصر ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز تمدید خواهد شد ./ل


ادامه...

گروه: اخبار

تاریخ: 1394/12/21

 

برای قوی شدن به آدمهای قوی تکیه نکنید.

برای قوی شدن به آدمهای قوی تکیه نکنید.
اینطوری همیشه وابسته می مونید و ترس از دست دادن اونها رهاتون نمیکنه.
ازشون یاد بگیرید.

هر بار زمین خوردید، بلند بشید، زخمها رو درمان کنید

ببینید چی شد که زمین خوردید و ببینید آدمهای قوی بعد زمین خوردن چه می کنند ...

یاد بگیرید دفعه ی بعد روی همچین زمینی، چطور حرکت کنید.


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/21

 

تجربه بهار

تا از خودت شروع نكنی بهار را تجربه نخواهی كرد.
حتی اگر صدها بهار در بيرون از تو بيايد و برود
و همه به هم و از جمله به تو، آن را هزاران بار شادباش گويند،
بهار واقعی بايد در درون تو متولد شود ؛
 @Arameshezendegy

و بهار را تجربه نخواهي كرد مگر آن كه رخت آگاهي ات نو شود.
تا آگاهی ات رشد نكند و جوانه های فهم در تو نشكفد،
 درخت ذهن ات بارور نمی شود و آرامش ميهمان منزلت نمی گردد.


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/21

 

6 نیاز اساسی مردان در روابط زناشویی

6 نیاز اساسی مردان در روابط زناشویی

1 - اعتماد
2 -  پذیرش ( باورد داشتن )
3 - قدردانی
4 -  تحسین
5 - تایید
6 -  تشویق

1 - مرد به اعتماد نیاز دارد
هنگامی که زن به شوهرش به گونه ای بنگرد که او را باور دارد، مرد احساس می کند که همسرش او را باور دارد. از اعتماد داشتن به مرد چنین استنباط می شود که او تمام توان خود را به کار می گیرد و برای همسر خود نهایت تلاش خود را می کند. وقتی واکنش زن نشان دهنده باور مثبتی درباره توانایی های همسرش است، همین باور مثبت، نخستین نیاز اساسی عاشقانه مرد را برآورده می کند و خود مرد نیز توجه بیشتری به احساسات و نیازهای همسرش می نماید.

2 - مرد به پذیرش نیازمند است
زمانی که زن صمیمانه شوهرش را بدون آن که بخواهد او را تغییر دهد، بپذیرد و باور داشته باشد، شوهرش احساس می کند که نیاز او به پذیرفته شدن از سوی همسرش برآورده شده است.
@Arameshezendegy
3 - مرد به تقدیر و تشکر نیاز دارد
وقتی که زن نشان می دهد که از رفتار و تلاش همسرش، شخصا” سود برده است، مرد حس می کند که همسرش از او قدردانی می کند. تقدیر و سپاس گزاری، واکنش طبیعی شخصی است که مورد حمایت قرار می گیرد. هنگامی که مرد مورد تقدیر قرار می گیرد، احساس می کند که تلاش های او بی فایده نبوده است و به همین دلیل دلگرم می شود تا بیشتر تلاش کند. مرد در این زمان ، خود به خود نیرو می گیرد و انگیزه پیدا می کند تا با شریک زندگی خود بیشتر احترام بگذارد.
4 - مرد به تحسین نیاز دارد
درست همان گونه که زن نیازمند عشق و محبت شوهرش است، مرد نیز به تحسین و ستایش همسرش نیاز دارد. برای تحسین و ستایش مرد، باید با خشنودی و خرسندی و رضایت به او نگریست. مرد زمانی احساس ستایش می کند که همسرش از ویژگی های منحصر به فرد یا استعدادهای او به وجد آید که از جمله آن ویژگی ها یا استعدادها می توان به شوخ طبعی ، مقاومت، صداقت، شرافت و مهربانی و دیگر فضایل اشاره کرد. و در نهایت این که وقتی مردی احساس کند که مورد ستایش و تحسین واقع شده، اطمینان خاطر پیدا می کند و خود را وقف همسرش می نماید.

5 -  مرد به تایید نیازمند است
هر مردی در اعماق وجود خویش دوست دارد که در نزد همسرش یک قهرمان باشد. نمره ای که مرد از آزمون های همسرش گرفته ، نمره تایید و قبولی است.

6 - مرد به تشویق نیاز دارد
زن باید با تشویق کردن همسرش این نیاز اساسی او را برآورده سازد. زن با اطمینان به توانایی ها و قابلیت های همسرش و تشویف او، احساساتی چون شجاعت و امیدواری را به وی منتقل می کند/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/19

 

داستان مرد خوشبختپادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: "نصف قلمرو پادشاهی‌ام را به کسی می‌دهم که بتواند مرا معالجه کند".

تمام آدم‌های دانا دور هم جمع شدند تا ببیند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک ندانست.

تنها یکی از مردان دانا گفت: "فکر کنم می‌توانم شاه را معالجه کنم. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود".

شاه پیک‌هایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد....

آنها در سرتاسر مملکت سفر کردند ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد.

آن که ثروت داشت، بیمار بود. آن که سالم بود در فقر دست و پا میزد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت. یا اگر فرزندی داشت، فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند.

آخرهای یک شب، پسر شاه از کنار کلبه‌ای محقر و فقیرانه رد میشد که شنید یک نفر دارد چیزهایی می‌گوید. "شکر خدا که کارم را تمام کرده‌ام. سیر و پر غذا خورده‌ام و می‌توانم دراز بکشم و بخوابم! چه چیز دیگری می‌توانم بخواهم؟"

پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد را بگیرند و پیش شاه بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.

پیک‌ها برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت!!!
خوشبختی به ثروت و دارایی و... نیست به باورهاست
مواظب باورهایتان باشید/ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/19

 

مردی که عاشق توست

مطمئن باش مردی که تو را دوست داشته باشد نسبت به تو غیرت دارد!! شک نکن!
مردی که دوستت ندارد,برایش فرق نمیکند... چه بپوشی...کجا بروی...کی برگردی...با کی باشی...توی پیج چه عکسی بگذاری یا پروفایلت چه عکسی باشد...

.
مردی که عاشق توست میخواهد همه چیزت....زیبایی ات...عاطفه و عشقت...زنانگی ات... پاکی و عفتت... همه صرفا و منحصرا برای خودش باشد و بس نه هیچ کس دیگر!!☝️
.

دوست ندارد با پخش عکسهایت تو را عمومی کند....دوست ندارد اندام و چهره ات توجه مردان دیگر را جلب کند...نمیخواهد چشم هرزه ای شکارت کند...نمیخواهد وسیله ارضاء دیگران شوی...نمیخواهد بیت المال باشی...
.


مردی که دائم میگوید هر جور راحتی بچرخ.... هر جا دوست داری برو... هر عکسی از خودت دوست داری پخش کن...
هر مانتویی خواستی بپوش...آرایش کن... شیک برو بیرون.....
روشن فکر و مدرن نیست, بی غیرت است....مرد نیست...نر است...عاشقت نیست...فقط کنارت زندگی میکند...
.


این را من نمیگویم پیامبر خدا فرمود:
"""مردی که از بی حجابی زنش راضی است بی غیرت است و اگر دیگران بی غیرت خطابش کنند گناه نکرده اند!!!""
.

مرد بی غیرت,ناموسش را حراج چشم های دیگران میکند...
میبیند ناموسش جلوی چشم این و آن است و هر کس نگاهی به او میکند...اما سکوت میکند...بی تفاوت است... و هیچ چیز در مردان به اندازه مرد بی غیرت و سیب زمینی صفت نفرت انگیز نیست....
همان طور که هیچ چیز در زنان نفرت انگیزتر از  زن بی حیا و بی عفت نیست...
.
 @Arameshezendegy

دختر و بانوی پاک....
وقتی پدرت،برادرت و همسرت روی بیرون رفتنت و نوع پوشش تو حساس است...روی روابط تو در فضای واقعی یا مجازی حساس است...ناراحت نشو...فکر نکن در سختی هستی و به تو ظلم شده...☝️

خوشحال و مغرور باش....
چرا که مردی قلبش برایت میتپد.... آن هم از جنس ...پدرانه و برادرانه ......عاشقانه
وچه سعادت و آرامش و امنیتی بالاتر از این برای یک دختر و زن؟/ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/19

 

چرا مردان خرید کردن با زنان را دوست ندارند؟!!

در آستانه سال نو
چرا مردان خرید کردن با زنان را دوست ندارند؟!!
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴


به گزارش ميگنا؛ دنیای خرید مردان و زنان از آسمان تا زمین تفاوت دارد، خرید کردن حال و هوای اکثر زنان را به طور معجزه آسایی بهتر می کند حتی وقتی کسالت داشته باشند روحیه آنها با خرید عوض می شود در صورتی که مردان از خرید غیر ضروری اغلب بیزارند و خیلی وقت ها نیاز تعویض و تنوع را در خود حس نمی کنند در واقع گاهی با لباس سر کار به عروسی یا عزا می روند این در حالی است که یک خانم هرگز این کار را انجام نمی دهد!


براساس یک همه پرسی اینترنتی مشخص شده که زنان به طور متوسط 399 ساعت و 46 دقیقه در سال به خرید می روند یعنی به ازای 63 سال عمر متوسط یک زن تقریباً 8/5 سال از آن در خرید معمولاً سپری می شود همچنین در تحقیقی که بر روی ۲۰۰۰ انگلیسی در سال ۲۰۱۳ انجام گرفت، مشخص شد که مردها بعد از ۲۶ دقیقه خرید خسته می‌شوند اما این زمان برای خانم‌ها حداقل 2 ساعت است.

این تحقیق نشان داده است که ۸۰ درصد از آقایان به هیچ عنوان خرید کردن با همسر خود را دوست ندارند و ۴۵ درصد از خانم‌ها نیز به هر قیمتی که شده سعی می‌کنند با همسرشان به خرید نروند چون تقریباً نیمی از خریدهای در بین زوجین به دعوا و مشاجره منتهی می‌شود

برای آقایان، خرید کردن یک کار است که با هدف مشخص مانند یک وظیفه انجام می شود در صورتی در خانم ها جنبه تفریح و علاقه قوی تر است، طبیعتاً کاری که از روی اجبار و وظیفه باشد افراد بیشتر  سعی در کوتاه کردن آن دارند ولی کاری که به عنوان سرگرمی باشد،  دلیلی ندارد که زود تمام شود.
آقایان معمولاً در اولین اقدام خرید خود را انجام می دهند و این در حالی است که خانم ها معمولاً در ارتباط با خرید یک سری وسواس های خاص از خود نشان می دهند که این از حوصله بسیاری از مردها خارج است.
خانم ها برای خرید وقت زیادی را می گذارند و اجناس را مدام با هم مقایسه می کنند، حتی اگر در اولین مغازه ای که می روند چیزی را بپسندند و هر چه قدر آن کالا مناسب باشد باز هم باید جاهای دیگر را بگردند و این با رویکرد آقایان در مورد خرید کردن تناقض دارد.
مردان کم می آورند.
خانم ها اگر خرید هم نکنند و فقط به مغازه ها بروند و ویترین ها را ببینند می تواند حال آنها را خوب کند این در حالی است  که روحیه مردانه مردها در صورتی که همسر آنها چیزی را می خواهد خود را موظف به خرید آن می کنند و در غیر این صورت احساس مردانگی شان زیر سوال می رود، برای همین ترجیح می دهند در صورتی که چیزی احتیاج دارند به خرید بروند.
مسئله دیگرکه می توان به آن اشاره کرد بحث تصمیم گیری ها است آقایان ترجیح می دهند به تنهایی خرید کنند و از دیگران هم همین انتظار را دارند یعنی اساساً خرید کردن مشترک برای آنها کار معناداری نمی باشد و نظر مردها این است که شما یک چیز نیاز دارید برو تهیه کن چرا مرا دنبال خود می بری؟ و این کاری نیست که جمعی باشد لذا بهتر است فردی انجام شود. طبیعی است که وقتی فرد از ابتدا نگاهش این باشد که این همراهی غیرضروری است وقتی  خرید طولانی شود تحمل آن برای آقا سخت تر می شود و می خواهد زودتر آن را به پایان برساند./ل


ادامه...

گروه: خانواده

تاریخ: 1394/12/18

 

لبخند

آموخته ام که ؛ وقتی با کسی روبرو می شویم ؛ انتظار " لبخندی " از سوی ما دارد .

آموخته ام که ؛ لبخند ارزانترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید .

آموخته ام که ؛ باد با چراغ خاموش کاری ندارد .

آموخته ام که ؛ به چیزی که دل ندارد ، نباید دل بست .

 آموخته ام که ؛ خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن/ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/16

 

کتاب

ازکتاب سیاه قلب

وقتی در سفر کتابی با خودت به همراه می‌بری، یک چیز عجیبی اتفاق می‌افتد: کتاب شروع می‌کند به جمع آوری خاطراتت. بعدها کافی است که تو فقط لای آن کتاب را باز کنی تا دوباره به همان جایی برگردی که کتاب را اولین بار خوانده ای. یعنی با خواندن اولین کلمات، همه چیز را به یاد می‌آوری: عکس ها، بوها، همان بستنی ای که موقع خواندن می‌خوردی…
حرفم را باور کن، کتاب‌ها درست مثل نوارهای چسبناک مخصوص گیر انداختن مگس هستند. خاطرات به هیچ چیزی مثل صفحات چاپی نمی‌ چسبند.


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/16

 

زندگیمان سرد و بی روح شده

 زندگیمان سرد و بی روح شده

 گاهی مشاهده می شود روابط یک زن و شوهر بعد از چند سال زندگی با یکدیگر به صورتی کاملا متفاوت با سال های اولیه در می آید و عشق و علاقه و رابطه بین آنها صورتی ماشینی و کاملا مصنوعی به خود می گیرد.
دیگر عشق و علاقه ای بین آنها وجود ندارد و هیچ کششی نسبت به هم احساس نمی کنند.


 عده زیادی از خانم ها فکر می کنند که این یک امر طبیعی است  و هر زوجی بعد از چندین سال زندگی، یقینا چنین احساسی نسبت به هم پیدا می کنند.

آنها گاهی افکار و ایده های سال های اولیه جوانی را فراموش می کنند و به یاد نمی آورند که چگونه در آن سال ها می پنداشتندکه تا آخر عمر، عاشقانه به همسر علاقه مند خواهد بود و برایش دلداری دوست داشتنی خواهند ماند.

وضعیت پیش آمده،‌یک حالت طبیعی نیست. می بایست بر ضد این حالت رکود جنگید و این بی تفاوتی و سردی را از میان برداشت.

 برخی از زن ها تصور می کنند که همواره این مرد است که باید به سمت زن متمایل شود و به او اظهار عشق و علاقه کند و درصدد به دست آوردن دل خانم باشد. این خانم ها وظیفه خود را فراموش کرده اندو نمی دانند باید چه کار کنند تا شوهرشان به آنها اظهار عشق و علاقه کند.

 مرد می تواند خود را با موضوعات دیگر، مانند مسائل شغلی،سرگرم و مشغول و به بی محبتی همسرش عادت کند.
ولی شما خانم محترم، آیا برای شما هم آسان است که شوهری بی تفاوت و خونسرد و بدون محبت و علاقه در کنار خود داشته باشید؟

 دلیل اصلی بی تفاوتی مرد نسبت به همسرش، بی توجهی زن به او در خانه است.

گر می خواهید روابط عاشقانه گذشته شما برگردد باید به شوهرتان توجه کنید.

 باید به او نشان دهید که حضورش برای شما مهم است. باید به او بفهمانید که دوستش دارید./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/16

 

دریچه ی بهشت

دریچه ی بهشتگاهی دریچه ای می شویم برای دیگران تا روی بهشت را ببینند ، آرامش بیابند، پیش بروند، پر بکشند و از زندگی پر شوند.

گاهی نیز روزنه ای می شویم برای جهنم. رویاهای دیگران را در هم می پیچیم؛ مضطربشان می کنی؛ بال پروازشان را می چینیم؛ و گاه حتی نابودی را به آنها هدیه میکنیم.

آری ما؛ همین" ما" .

لازم نیست برای این کارها تصمیمی بگیریم. همین که جایی باشیم که نباید می بودیم. یا جایی که باید، نباشیم؛ گروهی را در هم می شکنیم و طایفه ای را شاد می کنیم.

گاهی "حضور" همین حضور ساده که به "بودن" تعبیرش می کنیم، این همه شگفتی می آفریند که حتی ممکن است از آنها بی خبر باشیم.

یک روز صبح وقتی مثل تمام روزهای چند سال گذشته ات به سروقت کارهای روزانه ات می روی؛

جابجایی سنگ کف خیابان با پاهایت : جان یک کودک دوچرخه سوار را نجات می دهد.

لبخندت به پیرزنی که از درب نیمه باز حیات خانه ، محبت را از غریبه های رهگذر تمنا می کند؛ به او جان زندگی تا روز بعد را می دهد.

بخشش باقیمانده ناچیز کرایه به تاکسی ران ؛ به او یادآوری می کند که هنوز انسانیت و رحم نمرده است.

نوازش موهای پریشان پسرک دانش آموزی که غرق بیماری مادر است؛ به او میفهماند با مرگ مادر خداوند فراموشش نمی کند.

بوییدن گلهای زیبا و پر طراوت پارک کوچک گم شده در دود و خیابان های شلوغ؛ به باغبانشان نشاط می دهد که " هنوز کسانی هستند که قدر زحمتش را بدانند"

وقتی یک بلیط اضافه به راننده اتوبوس می دهی از تو 50تومان کم شده و به او سالی زندگی بیشتر که چه؟ که:" مردم میدانند این بلیط ها کفاف زندگی اش را نمی دهند".

وقتی می ایستی و نان های داغ و به هم ریخته ی کودکی را جمع و جور می کنی و در دستانش می گذاری ؛ کودک میفهمد که "زندگی خالی نیست..."

اصلا این ها به کنار

وقتی بتوانی "تحمل" کنی که یک جوان عجول تنه ات بزند،

رهگذر کوری پا روی کفش واکس کشیده گرانت بگذارد؛

 وقتی بتوانی دیر آمدن همسرت را تحمل کنی و نق و نوق های فرزندت؛
وقتی بفهمی که کسی که داد میزند قصد تحکم و زور گویی ندارد و فقط پر از درد است؛

وقتی متوجه نگاه های پرمهر کسی بشوی و با لبخندی نور امید به قلبش بتابی؛

وقتی عدم بلوغ کسی را درک و تحمل کنی و به حسادت ها و نیش و کنایه ها و کودکی هایش با "ترحم و بخشش" بنگری

وقتی...
وقتی...
وقتی...

دریچه بهشت می شوی./ل
دریچه بهشت...


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/15

 

همسر داری

عیوب  ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاى هیچ ﮐﺲ ﺣﺘﻰ والدین ﺧﻮد یا ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن بیان نکنید

 
آیه ﻗﺮآن ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎید : ((ﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﻟﮑﻢ))
یعنی زﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻋﯿﻮب ﻣﺮدان ﺑﺎﺷد.
اگر از عیوب همسر خود بگویید در این  صورت ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ اﯾﺮادﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺒﺎﺋﻰ بیرونی زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ تهدید ﻣﻰ ﺷﻮد.
آﻧﻘﺪر بایستی در ﭘﻮﺷﺶ ﻋﯿﻮب همسر دقیق و ﺣﺴﺎس ﺑﺎشید ﮐﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻼن عیب را دارد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرید ﮐﻪ خیر،شوهر من از این عیوب دور اﺳﺖ و اﯾﻨﻄﻮر نیست

(آﺑﺮودارى از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن دروغ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.)
ﺑﻨﺎبراین اوﻻ اﯾﺮادات ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻧﮕﻮیید ﺛﺎنیا اﮔﺮ خواستید ﻫﻢ ﺑﮕﻮیید ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدﺗﺎن آن ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻄﻰ آرام، ﺗﻨﻬﺎو ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎئید
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎى زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از این ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎیند ولکن ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻨﺪ
ﮐﻪ آﺑﺮوى ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﺤﺒﻮبیت قبلی  او را ﮐﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻮش نکنید ریبایی  زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ و ﮐﺘﻤﺎن ﻋﯿﻮب و ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﺑﻪ غریبه  ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/13

 

حرف هایی از جنس مجازی

 فاصله حرف تا عمل


پدر زحمتکش در دمای 50 درجه سخت مشغول کار کردن بود
و پسر 26 ساله اش بی توجه غرق در فیسبوک این پست را گذاشت:
" بسلامتی همه ی پدرها ..." !

.......................................

مادر از 5 صبح بیدار شده بود و مشغول کار های خانه. ولی دخترش ساعت 2 ظهر از خواب بیدار شد و چند ساعت بعد در فیس بوک پست گذاشت: همه ی هستی ام مادر...
در همان لحظه مادر وارد اتاق دختر شد
دختر داد زد: هزار بار بهت گفتم بی اجازه نیا تو اتاقم، نمی فهمی؟؟؟

راستی، پست دختر کلی لایک خورد...!

......................................


مرد تابلوی خاتم کاری شده زیبایی را که خریده بود،
روی دیوار نصب کرد...
همسرش گفت: حال برادرت را که بیمار است، پرسیده ای...؟

با عصبانیت گفت: الان حوصله ندارم...

راستی! روی تابلو نوشته بود:
"بیا تا قدر یکدیگر بدانیم..." !

.......................................

راستی! هیچ فکر کرده ایم که شعار هایمان در دنیای مجازی، چقدر، به رفتارمان در فضای حقیقی شباهت دارند؟؟!

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/13

 

با منیت خداحافظی کنید

با منیت خداحافظی کنید
انسان زمانی تصمیم به ازدواج می گیرد که به اصطلاح بزرگ شده باشد. معیار بزرگ شدن فقط تاریخ تولد نیست و یکی از شاخص های آشکار رسیدن به بلوغ عقلانی و روانی، خداحافظی با «من» است. وقتی فردی ازدواج می کند اما با شریک زندگی اش «ما» نمی شود، همین علت آغاز تنش ها در زندگی مشترک خواهد بود چراکه در این صورت نوع رابطه میان آن ها، رابطه  قلدر-قربانی خواهد بود که خودشان و فرزندان شان در این رابطه صدمه های زیادی خواهند دید و به اصطلاح قربانی خواهند شد./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/12

 

اهمیت شاد بودن در زمینه شغلی

اهمیت شاد بودن در زمینه شغلی

اولين قدم براي شادي در کار، اين است که شغلي انتخاب کنيد که براي شما مناسب باشد. ميزان سختي يا آساني شغل يا حتي ميزان درآمد آن مشخص نمي‌کند که آيا شما در آن شغل شاد خواهيد بود يا نه بلکه آنچه تعيين‌کننده است تناسب آن شغل با توانايي‌ها و تمايلات شماست، بنابراين بهتر است سوال را به اين صورت تغيير دهيم؛ چه شغلي شما را شاد مي‌کند؟ راهنماي تور جهانگردي بودن خوب است اما اگر همسر و فرزندتان نتوانند شما را همراهي کنند، مدت‌هاي طولاني دور بودن از خانواده خوشايند نخواهد بود.

فوتباليست حرفه‌اي بودن خوب است، به شرط اينکه بتوانيد خود را در بالاترين سطح حفظ کنيد و آسيب‌ديدگي يا ديگر مسائل حاشيه‌اي شما را از اوج به زير نکشد. ستاره سينما بودن هم خوب است به شرط اينکه بدانيد دوره اوج در سينما کوتاه است، بنابراين، همه چيز به ديدگاه شما بستگي دارد. براساس نتايج تحقيقي در آمريکا مردم 3 ديدگاه در مورد شغل دارند؛ عده‌اي آن را فقط راهي براي کسب درآمد مي‌دانند. عده‌اي علاوه بر کسب درآمد به‌وجهه و جايگاه شغل هم اهميت مي‌دهند. گروه ديگر به شغل به‌عنوان بخشي از هويت و معناي زندگي نگاه مي‌کنند. در هر کدام از اين گروه‌ها که قرار بگيريد مي‌توانيد شاد باشيد اما به نوع متفاوتي.

در واقع شادي يک انتخاب است. انتخاب اينکه چگونه به شغلتان نگاه کنيد و آن را انجام دهيد. اين 2 عامل ميزان رضايت شما را رقم مي‌زنند و هر چه اين رضايت افزايش پيدا کند، شادتر خواهيد شد. براي اينکه در شغلتان شاد باشيد، بايد عواملي را درنظر بگيريد؛ آيا مي‌توانيد با همکارانتان ارتباط برقرار کنيد؟ آيا فرصتي براي ابراز ايده‌هاي جديد داريد؟ آيا کاري را که انجام مي‌دهيد، دوست داريد يا تنها به اميد ارتقاي شغلي و موفقيت‌هاي آينده در اين کار مانده‌ايد؟ آيا کاري که انجام مي‌دهيد به بهبود اوضاع جهان کمک مي‌کند حتي شده کمک کوچکي؟ آيا مجبوريد هر روز کار يکنواخت و تکراري‌اي انجام دهيد يا فرصتي براي ايجاد تغيير و کسب تجربه‌هاي تازه وجود دارد؟ بسياري از مردم کار مي‌کنند تا به زندگي‌شان معنا بدهند و اين موضوع آنها را شاد مي‌کند.
بعضي ديگر کار مي‌کنند تا بتوانند صورتحساب‌هايشان را پرداخت کنند و پولي هم براي تفريح و خرج‌هاي اضافه داشته باشند. در هر دو صورت يادتان باشد شغلتان زندگي شخصي‌تان را تغيير مي‌دهد. پس به جاي رويابافي، آنچه را که دوست داريد انجام بدهيد. اگر مي‌خواهيد شاد باشيد، براي امروز کار و تجربه کنيد و لذت ببريد./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/12

 

رفاه زدگی ذهن

یکی از آسیب های خلاقیت این است که ذهن دچار رفاه زدگی شود. رفاه زدگی ذهنی به معنای آن است که چیز سختی را به ذهن تحمیل نکنیم و به آن اجازه دهیم تحت هر شرایطی راحت و دلخوش باشد. چالش و سخت رویی ذهنی با رفاه زدگی ذهنی سرسازگاری ندارند. متاسفانه  رفاه زدگی ذهنی باعث می گردد که فرد از تغییرپذیری تحت هر شرایطی کمتر استقبال کرده و بیشتر به دنبال سکون و یکنواختی باشد. ضرب المثلی پارسی که می گوید سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند کنایه از آن دارد که نباید رفاه زدگی ذهنی را کنار گذاشت بلکه باید دو دستی نیز به آن چسبید. این روزها ما شاهدیم که رفاه زدگی ذهنی بین مردم از رشد افراطی برخوردار شده و آدم ها حتی نمی خواهند کوچکترین حرکت متفاوتی را در ذهن و رفتار خود بوجود آوردند. متاسفانه رکود خلاقیت در چنین شرایطی حتمی است. به واقع این رکود آغاز رشد مغزهایی است که همه چیز را در آینده در پایین ترین سطح آن طلب خواهند کرد و از اندیشه عمیق فاصله خواهند گرفت/ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/12

 

شما مسئول تغییر همسرتان نیستید

میخواستم بهترین همسردنیا باشم،همیشه غذاها ودسرهای خاص درست میکردم،آرایشهای خاص،لباسهای خاص ومحبت های خاص و...
اما چون همسرم اهل ابراز احساسات نبود، حال من هم بااین کارها خوب نبود واحساس میکردم درمقابل چیزی دریافت نمیکنم نه تاییدی نه ابراز محبتی ونه شاخه گلی...

حالم خیلی بد میشد وروزبه روز متوقع تر،افکاری ازاین دست که من اینهمه زحمت میکشم برای این رابطه چرانتیجه ایی که من میخوام نداره،چرا همسرم ازصبح تاشب که میره سرکار یه تلفن نمیزنه حال منو بپرسه یعنی من براش مهم نیستم؟!چرا من اینهمه به علایق وخواسته های اون توجه میکنم اون به علایق من توجه نمیکنه؟! و مسائل حادتر وپیچیده تر.....
 من عاشق گل بودم وهمسرم به گل علاقه ایی نداشت ومن برای اینکه مطلوب تربشم روزبه روز بیشتربه ایشون شبیه شدم واز خود واقعی دورتر شدم وروزبه روز حالم بدتر میشد تا جاییکه دلسرد شدم و تصمیم گرفتم دیگه هیچکدوم ازاین کارها رانکنم،اما بازاوضاع همون بود وحال من بدتر. به دنبال راه صحیح توکتابا وکلاسها میگشتم خداروشکر استادان معنوی خوبی درمسیرم قرار گرفتند ومن تونستم کم کم خودمو پیدا کنم خودمو باور کن،حالم به حال همسرم گره نخورده باشه و بتونم خودم باشم. ومهمترازهمه متوجه شدم معشوقم را اشتباهی انتخاب کردم، شعر گفتگوی مجنون باخدا اینو به من آموخت اونجایی که خدابه مجنون میگه:
«ای دیوانه لیلایت منم.»

یاد گرفتم خودم برای خودم گل بخرم،نه اینکه هرروز که همسرم میاد به خودم وعده بدم امروز حتما گل خریده وبعد بیاد وببینم دست خالیه، چون گل واقعا حال منو خوب میکنه عطرنرگس منو میبره بهشت،یادگرفتم اگر رفتاری میکنم ومحبتی میکنم به خاطر ارزشهام ومفهوم انسانیت انتخابش کنم نه صرفا برای خوشحال کردن دیگری که پیام پنهانش اینه که منو تایید کن،منو دوست داشته باش.
یادگرفتم هیجاناتم رابنویسم قبل ازاینکه به زبون بیارم،یادگرفتم حال خودمو خوب کنم چون او بلد نبود حال منو خوب کنه ومن وقتی ناراحت میشدم او فرسنگها ازمن فاصله میگرفت ومن میماندم غم تنهایی .اما پیداکردم اون منبعی را که حال منو خوب میکنه به من حس خوب میده.یادگرفتم عشق بورزم به خاطر شخصیت خودم بدون توقع وبدون انتظار .اون زمان بود که حالم خوب شد،ودرست زمانی که دست ازتغییردادن همسرم برداشتم وانتظار نداشتم اوهم متقابلا در قایق آرزوهای من پارو بزنه،ایشون هم شروع کرد به تغییر کردن،
بنابراین حالا که این تمرینها را انجام میدید تمرین کنید که اول ازهمه خودتون از کارخودتون رضایت داشته باشید،خودتون ازخودتون تشکرکنید به خاطر انرژی که درخانه جاری میکنید،ازخودتون تشکر کنید وقدردان انرژی درونی تاثیرگذار خودتون باشید قدردان «زن بودن ». خودتون برای خودتون گل بخرید،خودتون را به یک چای عصرانه خوش عطر کنار گلدون گل نرگس با یک موسیقی ملایم دعوت کنید.
همسرتون همسفر زندگی شماست،مسول خوشحال کردن وحس خوب دادن به شمانیست،او درکنار شماست تا شما رشد کنید ظرفیتهای وجودی خودتون را بپرورید، عشق خالصانه را تجربه کنید،منیتها راکنار بگذارید،خودخواه نباشید،مهربانتر،بزرگوارتر ورشدیافته تربشید وبه تعالی برسید.ازهمسفرتون به خاطر همراهیش درمسیر زندگی سپاسگزار باشید.
وهمه اینها مستلزم اینست که شما به یک منبع بیکران وصل باشید منبعی که همیشه هست،همیشه عاشقه همیشه رحمانه وهمیشه رحیمه./ل

«آن راکه تویی چاره،بیچاره نخواهد شد»
مولانا

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/10

 

خلوت با مهربان ترین یار

اگر هر شب به جای تماشای تلویزیون، پانزده دقیقه مطالعه کنید،
سالی حدود پانزده کتاب را می خوانید؛
اگر روزی پانزده دقیقه ادبیات کلاسیک بخوانید، در مدت هفت سال، صد کتاب بزرگ ادبیات کلاسیک را خوانده اید.
این گونه تبدیل به یکی از باسوادترین افراد در نسل خود می شوید؛
همه این ها با پانزده دقیقه مطالعه قبل از خواب حاصل می شود.
این ، یار مهربان را با اطمینان به خلوت خود دعوت کنید./ل
ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/10

 

طنز

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/10

 

ویژگی های انسان های دوست داشتنی

ویژگی های انسان های دوست داشتنی

1- رفتارشان همیشه مؤدبانه و محترمانه خواهد بود مخاطب آنها چه بزرگ ترین مشتری شان باشد و چه گارسون رستوران.

2- انسان های جذاب و دوست داشتنی در "خواندن" خواسته های دیگران مهارت بسیار زیادی دارند.

3-افراد دوست داشتنی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند و حتی در گفتگوهای روزمره و کوتاه نیز عمیق می شوند.

4-انسان های جذاب و خوش برخورد علاقه ای ذاتی و واقعی به انسان های اطراف خود دارند. در نتیجه، بیشتر از خودشان به فکر دیگران هستند

5- از ابراز عقیده ابایی ندارند، اما این را کاملاً روشن می کنند که چیزهایی که می گویند صرفاً نظراتشان است، نه حقیقت محض.

6-این دسته از انسان ها خود واقعی شان هستند لذا ظاهر سازی و نقش بازی نمی کنند.

7-انسان های جذاب و دوست داشتنی از بدگویی پشت سر دیگران اجتناب می کنند.

8- آدم های دوست داشتنی همیشه لبخند به لب دارند.

9-انسان های دوست داشتنی همیشه به آراستگی ظاهر اهمیت می دهند اما فخر فروشی نمی کنند.
10- مثبت و پر از اشتیاق هستند. هیچگاه از زندگی خسته نمی شوندلذا به مشکلات به عنوان موانعی موقتی نگاه می کنند، نه سرنوشت غیر قابل تغییر./ل
شاداب و سرحال باشید

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/10

 

متداول ترین پاسخ های آقایان درباره خانم ها

از دید آقایان زن در هر مقام و منصبی که باشد، باید زنانگی و ظرافت خود را حفظ کند.
 
خانم ها نسبت به مردها بسیار حساس هستند و تا حدودی بعضی مواقع به مردها پیله می کنند به همین دلیل از خود آقایون سوال کردیم که اگر قرار باشد یک چیز در خانم‌ها انتخاب کنند که از آن بدشان می‌آید، چه چیز را انتخاب می‌کنند؟ و ۱۰ موردی که در زیر می‌بینید، از جمله متداول‌ترین پاسخ‌ها بودند.

1. اینکه زن‌ها چطور می‌توانند حتی ساده‌ترین چیزها را هم پیچیده کنند: شاید این اولین باری نباشد که این را می‌شنوید، خانم‌ها عادت دارند وقتی چیزی را نمی‌خواهند، اما نمی‌توانند بگویند چرا، موضوع را پیچیده کنند. برای آنها پیچیده کردن مسائل خیلی راحت‌تر از توضیح دادن است.

۲. کمبود اعتمادبه‌نفس در خانم‌ها: چطور ممکن است مردی زنی را تحسین کند که قادر به تحسین کردن خودش نیست؟

۳. زن‌هایی که فکر می‌کنند همه‌چیز را می‌دانند: این هم درست مثل مورد قبلی است. همیشه باید تعادل وجود داشته باشد.

۴. میل شدید زن‌ها برای تغییر دادن مردها: خیلی از زن‌ها با این تصور وارد یک رابطه می‌شوند که می‌توانند نقص‌های جزیی فردمقابل خود را عوض کنند. و بااینکه ممکن است در بعضی مسائل درست باشد، اما هیچ چیز برای یک مرد بدتر از این نیست که زن زندگی‌اش خصوصیات او را نپذیرد.

۵. حسادت خانم‌ها: داشتن حسادت در یک رابطه تاحدی می‌تواند سالم باشد اما متاسفانه وقتی این حسادت تا جایی پیش می‌رود که روابط مرد با اجتماع اطرافش را دچار مشکل می‌کند، او را از زن زندگی‌اش دورتر می‌کند.

۶. زن‌هایی که بیش از حد وابسته هستند: مردی که احساس کند در رابطه خود اسیر شده است، هر کاری که دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آزادی خود را دوباره به دست‌ آورد.


۷. زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند: هیچ اشکالی ندارد که بعد از گذشت چند سال از یک رابطه که زن می‌فهمد مردش چه می‌خواهد و چه چیزهایی را دوست دارد به جای او انتخاب کند اما مطمئناً این کار در ابتدای یک رابطه چندان مورد پسند مردان نیست.

۸. زنانی که خصوصیات زنانه ندارند: از دید آقایان زن در هر مقام و منصبی که باشد، باید زنانگی و ظرافت خود را حفظ کند (مثل طرز لباس پوشیدن و نحوه صحبت کردن) و این تنها چیزی است که مردان را وادار به تحسین خانم‌ها می‌کند.

۹: زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند: مردان کمی در دنیا هستند که بدون جذب شدن به طرف زنی، عاشق او شوند.

۱۰. زنانی که به شدت مادی‌گرا هستند: برای بیشتر آقایون اینکه زنی فقط به دنبال خریدن آخرین مدل لباس یا رفتن به مسافرت‌های تفریحی باشد به هیج عنوان جذاب نیست. زندگی خیلی فراتر از مادیات صرف است./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/9

 

یک لحظه فکر

تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌ زده می‌شود، عقل و خِرد او «به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند (چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و يا محبت افراطی و ...).
يعني اگر ما ۱۸۰ درجه IQ (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان‌زده شویم، ضریب هوشی‌ مان به ۶۰ می‌رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیریم.
خونسردی، آرامش و متانت و تصميم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانيت و يا عشق زياد، راهِ درست زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/12/9

 

بهار

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/9

 

وقتی خانه تکانی می کنی

وقتی خانه تکانی می کنی ؛

چیزهایی پیدا می شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود...

امروز که آن گمشده ها را میبینی،
میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته
دنیا هم همینطور است...
امروز هستیم ، فردا نه !

در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد...
خانه تکانی به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست ، باور کنید /ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/9

 

فرسودگی شغلی چيست؟

فرسودگی شغلی چيست؟
فرسودگی شغلی از جمله عوارض مربوط به کار است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرسودگی شغلی عوارض متعددی در خانواده ، زندگی اجتماعی و فردی و سازمان بر جای می گذارد. فرسودگی شغلی علاوه بر اینکه بر افراد تاثیر منفی دارد سازمان را نیز با پیامدها و هزینه های قابل توجهی مواجه می سازد.

فرسودگی شغلی مسری است یعنی فردی که دچار افسردگی شده باشد خیلی زود گروهی از همکاران خود را مبتلا می کند. به همین سبب و به علت اثرات مخربی که فرسودگی می تواند بر اثر بخشی و عملکرد افراد داشته باشد، تشخیص و جلوگیری از شیوع و تسری آن در سازمان ها ضروری به نظر می شود.

•فاربر(1983) : فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی ، عاطفی و روانی است که در نتیجه مواجه مستقیم و دراز مدت فرد با مردم و در شرایطی که از لحاظ هیجانی طاقت فرساست در وی ایجاد می شود.


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/8

 

سیاست های مردانه

یکی از صفات زشتی که در بین مردم کاملا رواج دارد عیب جویی و بدگویی از دیگران است.

یکی از نکات قابل توجهی که مرد باید بدان توجه داشته باشداینست که مادر و خواهر و برادر و زن برادرش غالبا با همسرش میانه خوبی ندارند و لو تظاهر به دوستی داشته باشند.

‌علت قضیه اینست که پسر قبل از ازدواج جزء خانواده پدر و مادرمحسوب میشود و از خویش استقلال ندارد.پدر و مادر سالها برای پسرشان رنج و زحمت میکشند بدان امید که در آخر عمر از او منتفع شوند.

در عین حال که برایش عروسی میکنند و به صورت ظاهر مستقلش قرارمیدهند لیکن ازش انتظار دارند که از پدر و مادر قطع علاقه نکند و درعین استقلال،تابع آنها باشد و بیش از سابق نسبت به آنان اظهار محبت نماید و در همه امور هیچکس حتی همسرش را بر آنها ترجیح ندهد و مانندسابق تمام توجهش به سوی آنان معطوف باشد
اما پسر وقتی ازدواج میکند تمام سعی اش اینه که یک زندگی خوش و آبرومند و کاملا مستقلی برای خود وهمسرش درست کند.چون همسر تازه اش را یک عضو مهم وشریک  زندگی جدیدش میدونه بهش ابراز اظهار عشق و علاقه میکند شبانه روززحمت میکشد تا اسباب و لوازم زندگی را مرتب نموده اسباب رفاه وآسایش خودش و همسرش را فراهم سازد
هر چه در این باره بیشترکوشش کند به همین نسبت از زندگی سابقش جدا شده نسبت به خویشانش کمتر اظهار علاقه خواهد نمود./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/8

 

امروز را با فرزندانتان زندگی کنید

روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند فضای منزلتان خالی از نقاشی های کودکانه خواهد شد؛
دیگر اثری از شکلک های خندان بر روی دیوارهای خانه، حک کردن اسامی بر روی پارچه ی دسته ی مبل ها و طرح های لرزان انگشتی بر روی شیشه های بخار گرفته ی پنجره های خانه،وجودنخواهد داشت.
روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند دیگر اثری از هسته های میوه ها در زیر تخت ها وجود نخواهد داشت.
در آن روز می توانید مدادی را بر روی میز براي يادداشت كردن پیدا کنید و شيريني داخل یخچال باقي خواهد ماند.
روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند می توانید برای خود غذاهای بخارپز به جای ساندویچ هات داگ یا همبرگر درست کنید.
می توانید زیر نور شمع غذا بخورید بدون آنکه نگران دعوای فرزندانتان برای فوت کردن شمع ها باشید.
روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند زندگیتان متفاوت خواهد شد آنها آشیانه تان را ترک خواهند کرد و خانه تان آرام... ساکت... خالی و تنها خواهد شد.
در آن زمان است که به جای چشم انتظاری برای فرارسیدن «روزی» ؛
دیروزها را مرور خواهید کرد... یعنی در ان روزها ؛ دلتنگ امروزتان خواهید شد...
پس امروزتان را  با آنها عاشقانه زندگی کنید.../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/8

 

روزگار

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ ...
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ ...
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺳت/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/5

 

دختر رویاهای تو

با همسرٺــــــ شــــــــــوخي ڪڹ
سر ب سرش بگــــــــــذار
از غذایش بچش
از دستپختش تعریف ڪڹ
بدان ڪه اگر گاهي هم ظرف ها را تو بشویي آسمان خدا به زمین نمي آید!

  آخــــــــــر میدانــــــــــي؟

همسرت همان دختر رویاهاي دیروزت است ڪه به آشپز خانه ي زندگي امروزت آمده!

  باور ڪڹ بدوڹ او
 اجاق خانه ات حسابي کورِ کور استــــــــــ ..../ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/5

 

فقدان مهارت گفتگو

فقدان مهارت گفت وگو تنها درارتباط های دونفره دیده نمی شود کافی است نگاهی به خانواده های دور واطرافمان بیندازیم کمتر خانواده ای پیدا می شود که وقتی برای حرف زدن با یکدیگر خالی کنند.پدرومادرهایی که از صبح تاشب به اجبار درحال کار کردن هستند وفرزندانی که سرشان یابا دوستان واقعی گرم است یامجازی.اعضای خانواده انگار رهگذران داخل پارک هستندکه برای لحظاتی کنار یکدیگر وروی نیمکت مشترکی مینشینند وبعداز چند دقیقه نیمکت راترک می کنند.خانواده ای که اعضای ان بایکدیگر حرف نمی زنند واصولا لزومی برای انجام گفت وگو بایکدیگر احساس نمی کنند یک خانواده واقعی است؟ این تجمع چندنفر ه بیشتر شبیه ویترین فروشگاه های بزرگ است یک ویترین مرغوب که می خواهیم با وجود ان به دیگران نمایش دروغینی از داشتن زندگی خوب را نشان دهیم .اما تک تک اعضای این خانواده حرف ها،درددل ها،تفکر هاوحتی خوشی ها وناخوشی ها را درجایی بجز خانواده تامین می کنند. اختصاص زمان هایی برای حرف زدن به اندازه زمان هایی برای استراحت وتفریح کردن دارای اهمیت است فرزندان اگر ندانند گفت وگو به چه معنا ست زن وشوهر اگرهنگام حرف زدن یکدیگر را متهم کنندواگر مهارت گفت وگو را به فرزندان اموزش نداده باشندوفرزندان اگر والدین راغریبه هایی بدانند که نمی شود با انهادوکلمه حرف زد خانواده های ما همان خانواده های ویترینی خواهند بود که تنها اسم نقش همسری و فرزندی ووالدی را به دوش می کشند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/5

 

تاب آوری بالای اهل بیت علیه السلام

شاید مهم ترین ویژگی اهل بیت که به آنها در مواجه با استرس واقعه کربلا کمک کرده است، تاب آوری بالای این بزرگان باشد. افراد تاب آور، شخصیتی مقاوم در مقابل استرس دارند و درسهای ارزشمندی از تجارب سخت زندگی خود میگیرند. آنها در موقعیت های پر استرس و آسیب زا، احساس می کنند که می توانند راه مناسبی را برای حل مشکلات خود پیدا کنند. به خود متکی هستند و واکنشی مقابله ای در موقعیت دشوار از خود نشان می دهند.
بنابراین همانطور که هر حادثه و مشکلی برای افراد گوناگون استرس و فشار به همراه دارد، واقعه مهمی چون حادثه کربلا نیز برای امامان و بزرگان دینی ما، نیز پر استرس و پر چالش بوده است و مطمئناً فشار زیادی را بر آنها وارد کرده است. اما آنچه که باعث شده است این بزرگان از همچین حاثه ای سربلند بیرون آیند و بتوانند با آن به درستی مقابله کنند، استفاده از توانایی های همچون مدیریت استرس، مدیریت هیجانات منفی، حل مسئله قوی و تاب آوری بالا و البته راهبردهای مذهبی و توکل بر خداوند، بوده است.


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/3

 

اعتماد

شاه راهی به قلب همسرتان

خیلی از جوانان که به تازگی ازدواج کرده اند باید بدانند که ازدواج هدف اصلی زندگی نیست؛ بلکه وسیله ی کارآمد و موثری است که به کمک آن می توان به اهداف رسید. کسانی که تصور می کنند هدف آنها ازدواج کردن است، مخصوصا دختر خانم های کم سن و سال، همین که چند هفته از ازدواج آنها گذشت و شور و شوقشان خوابید و همسرشان مجبور شد تا دیر وقت برای اداره زندگی کار و فعالیت داشته باشد، به یکباره افسرده شده و کاخ آمال و آرزو هایشان را ویران می بینند و برخی دیگر توقع زیادی از همسر پیدا می کنند، البته نه توقع مالی، توقع رفتاری، مثلا این که هر شب برای آنها گل بخرد، همیشه نقش یک عاشق را بازی کند و ...

شما باید در زندگی اهداف بهتری داشته باشید، کسب مدارج عالی در تحصیل، کار کردن در یک گرایش خاص، سود رسانی به خلق خدا و ...
هیچوقت حتی نزدیک کاری نشوید که اعتماد همسرتان نسبت به شما کم شود، اعتماد چیزی نیست که به راحتی به دست آید

زن و شوهر موفق هر یک هدف خود را آگاهانه و با بصیرت انتخاب می کنند و تمامی راه های رسیدن به آن اهداف را بررسی می کنند و با مشارکت و تحلیل راه حل ها، بهترین و مناسب ترین و کوتاه ترین راه را بر می گزینند. آنان در صورت مواجه با موانع احتمالی که از رسیدن به هدف ها دورشان می سازد، نهراسیده و با بررسی مشکل، مانع یا موانع موجود را مرتفع می سازند. آنها می دانند که رسیدن به اهداف زندگی، همواره فراز و نشیب هایی دارد که بایستی با تفکر و بهره مندی از مجموعه توانایی های موجود خانواده ها، به درستی از تنگناها، به سلامت عبور کنند. همسرتان را از اهدافتان آگاه کنید و از اهداف او هم بپرسید و در رسیدن به اهدافتان، پشت یکدیگر باشید.

 
 اعتماد

هر نوع رابطه ای برای ادامه یافتن باید از درجه ای از اعتماد برخوردار باشد و طرفین رابطه باید قابل اعتماد بودن خودشان را در عمل نشان دهند. هیچ چیز مثل اعتماد، ادامه رابطه را تضمین نمی کند، هر چه رابطه سالم تر باشد، میزان اعتماد افراد در آن رابطه نسبت به یکدیگر، بیشتر است و هر چه افراد در رابطه ای ریشه بدوانند، احتمال سلامت آن رابطه را افزایش می دهند. معمولاً همسران به دلیل اعتماد فراوان به یکدیگر، از همه اسرار، اطلاعات و خوبی و بدهای یکدیگر باخبرند. باید به یاد داشت اگر چه اعتماد بهترین راه اثبات عشق و دوستی است، سوءاستفاده از آن موجب سستی ارتباط و فقدان آن سبب گسستن آن می شود. در داشتن اعتماد نیز باید تعادل داشت زیرا که اعتماد مطلق می تواند به فریب خوردن و کم اعتمادی می تواند به زجر کشیدن، منجر شود. در این رابطه، اصل اساسی، اعتماد عملی است و صحبت از اعتماد که جنبه شعاری داشته باشد، به بهبود روابط و سلامت آن کمک نمی کند. نکته مهم این که هیچوقت حتی نزدیک کاری نشوید که اعتماد همسرتان نسبت به شما کم شود، اعتماد چیزی نیست که به راحتی به دست آید./ل
ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/2

 

تغییر خود تغییر دنیا

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/12/1

 

مار را چگونه مینویسند؟مار را چگونه مینویسند؟

روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد. برحسب اتفاق گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاری های شیاد شد و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا می کند. اما مرد شیاد نپذیرفت. بعد از اتمام حجت٬ معلم با مردم روستا از فریبکاری های شیاد سخن گفت و نسبت به حقه های او هشدار داد. بعد از کلی مشاجره بین معلم و شیاد قرار بر این شد که فردا در میدان روستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدامیک باسواد و کدامیک بی سواد هستند.
در روز موعود همه مردم روستا در میدان ده گرد آمده بودند تا ببینند آخر کار، چه می شود.
شیاد به معلم گفت: بنویس «مار»
معلم نوشت: مار
نوبت شیاد که رسید شکل مار را روی خاک کشید.
و به مردم گفت: شما خود قضاوت کنید کدامیک از اینها مار است؟
مردم که سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما همه شکل مار را شناختند و به جان معلم افتادند تا می توانستند او را کتک زدند و از روستا بیرون راندند.
شرح حکایت
اگر می خواهیم بر دیگران تأثیر بگذاریم یا آنها را با خود همراه کنیم بهتر است با زبان، رویکرد و نگرش خود آنها، با آنها سخن گفته و رفتار کنیم. همیشه نمی توانیم با اصول و چارچوب فکری خود دیگران را مدیریت کنیم. باید افکار و مقاصد خود را به زبان فرهنگ، نگرش، اعتقادات، آداب و رسوم و پیشینه آنان ترجمه کرد و به آنها داد./ل
ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/30

 

موفقیت

موفقیت یك نگرش است، یك باور است، یك عادت است.
موفقیت ارزانی كسانی است كه آن را می خواهند و باور  دارند كه می توانند به آن برسند.

موفقیت ارزانی آنهایی است كه میل به عمل دارند. موفقیت بری از رمز و راز است. بسیاری از كسانی كه به موفقیت دست یافتند، سالها با شور و اشتیاق زحمت كشیده اند.

آنها عاشق كارشان بوده اند. موفقیت استفاده آگاهانه از اصول ویژه است.

آن را نمی توان به سرنوشت و تقدیر نسبت داد تنها موضوع بر سر باور داشتن است.

اینكه خود را باور كنید و مصمم باشید تا آن زندگی را كه شایسته آن هستید، بسازید. اغلب اشخاص با تجربه كردن یك شكست از میدان بیرون می روند.

افراد موفق اکثرا در مقطعی شكست خورده اند، ولی ادامه داده اند./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/30

 

لطفا تا اطلاع ثانوی تولید مثل نکنید!!!


لطفا تا اطلاع ثانوی تولید مثل نکنید!!!

اگر هنوز نمی توانید تا سبز شدن چراغ راهنمایی صبر کنید و برای رسیدن به ناکجای زندگی تان از ثانیه هایی که ممکن است باعث حادثه ای شوید نمیگذرید!
️لطفن تا اطلاع ثانویه تولید مثل نکنید!

اگر بعد از هر تصادف کوچک یا بزرگ به راننده مخاطب حمله میکنید!
️لطفن تولید مثل نکنید!

اگر نمیتوانید بین خطوط رانندگی کنید، اگر نیمه های شب با بوق خداحافظی میکنید، و اگر از شانه خاکی جاده با گردو خاک خودتان را به اول ترافیک میرسانید و ترافیک را سنگین تر میکنید!
️از آوردن کسی مثل خودتان به این دنیا جلوگیری کنید!

اگر هنوز در پیاده رو پارک میکنید و کوچه های خلوت یک طرفه را با حماقت فراوان رانندگی میکنید و برای اتومبیل محق روبرو بوووق میزنید و منتظرید که کنار بکشد تا شما عبور کنید!
️ترمز تولید مثل تان را برای همیشه بکشید!

اگر قوطی آب میوه , پاکت سیگار ، پوست میوه و... را از اتومبیل به بیرون پرت میکنید!
️لطفن هیچ وقت تولید مثل نکنید!

اگربا سرعت غیرمجاز در شهر یا جاده میرانید و یا اگر با لایی کشیدن در بزرگ راه باعث وحشت دیگران میشوید و امنیت دیگران را به خطر می اندازید واگر اهمیتی برای ,خط عابر پیاده, رعایت حق تقدم , دور زدن ممنوع , ورود ممنوع و توقف ممنوع قایل نیستید!
️هیچ وقت به فکر تولید مثل نباشید و خودتان را تکثیر نکنید!

حتی اگر شهرداری دلسوز شهرتان برای صدها مرکز خرید پارکینک در نظر نگرفته باشد!
حتی اگر تابلو های راهنمایی را بعداز تقاطع نصب کرده باشند!
حتی اگر پدر و مادرتان به شما اولین درس های زندگی را نیاموخته باشند!
و اگر در مدرسه بجای چندین ساعت زبان ، عربی  و پرورشی، ساده ترین اصول زندگی و احترام به «انسان» را به تو نیاموخته اند و تو نمیتوانی مثل انسان زندگی کنی!
️بهتر است از تولید موجودی مثل خودت حذر کنی!!!

شاید ایران روبه افول, نسل بهتر و با فرهنگ تری را تجربه کند.../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/29

 

بهترین رفتار زن و مرد در هنگام بازگشت همسر

بهترین رفتار زن و مرد در هنگام بازگشت همسر
شما ساعت‌های طولانی را دور از خانه گذرانده‌اید. وقتی به خانه برمی‌گردید افراد خانواده نیاز دارند با شما ارتباط برقرار کنند، ساعت‌هاست که آنها شما   را ندیده‌اند! بنابراین بیاموزید که هر چه سریع‌تر خود را با محیط خانه تطبیق دهید.رفتار صحیح زن:

این که موقع بازگشت همسرتان به خانه چه کاری انجام دهیداهمیت زیادی دارد. این مسئله تعیین می‌کند که آیا شب خوبی را در کنار هم خواهید داشت یا نه و تقریباً همه زن و شوهرها فقط همین چند ساعت شبانه را برای صحبت کردن و با هم بودن فرصت دارند. پس بهتر است برای هر چه دلپذیرتر کردن آن دست به کار شوید.

۱) همسرتان ساعت‌های طولانی را در محیط کار سپری کرده است. او برای انطباق با محیط جدید، یعنی خانه نیاز به فرصت دارد. انتظار نداشته باشید به محض ورود، بنشیند و درباره مسائل خانه با شما به بحث و گفت‌وگو بپردازد. معمولاً یک فرصت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای کفایت می‌کند.

۲) به حضور همسرتان در خانه اهمیت بدهید. هنگام بازگشت او را تحویل بگیرید. از شما انتظار نمی‌رود هر شب با یک دسته‌ گل منتظر ورود همسرتان باشید، گاهی یک سلام و احوال‌پرسی گرم مؤثرتر است. به هر شیوه‌ای که می‌توانید یا بهتر است بگویم به بهترین شیوه به او نشان بدهید که متوجه حضورش در خانه شده‌اید. به سریال مورد علاقه‌تان خیره نمانید. برای چند دقیقه از آشپزخانه یا اتاق بیرون بیائید.

۳) برای بازگشت همسرتان از قبل برنامه‌ریزی کنید. کارهای مهم و نیازمند توجه و دقت زیاد را پیش از این به اتمام برسانید. به خود فرصتی بدهید تا با همسرتان بنشینید و یک فنجان چای بنوشید. زمان شام را طوری تنظیم کنید که همه افراد خانواده دور هم باشید.

۴) از همسرتان بپرسید که آیا روز خوبی را پشت سر گذاشته یا نه؛ اما از او بازجوئی نکنید و از کنجکاوی‌های بی‌مورد و سئوالات بیش از حد بپرهیزید. در مورد کارهایش قضاوت نکنید فقط گوش کنید؛ مگر این‌که خودش از شما اظهار نظر بخواهد.

۵) اول اخبار خوب را به او بگوئید. تا حد ممکن بدها را سانسور کنید. نگذارید رویدادهای ناخوشایند و یا گله و شکایت‌ها لحظات زیبائی با هم بودنتان را تحت تأثیر قرار دهد.

۶) برای این‌که شب خوبی داشته باشید، طرح‌های خلاقانه به کار ببرید. هر شب فکر تازه‌ای بکنید تا زندگیتان تکراری و ملالت‌آور نشود.

۷) اصلاً خوب نیست که موقع ورود همسرتان به تلویزیون چسبیده باشید و یا در آشپزخانه پنهان شده باشید!

۸) و مهمتر از همه: حتماً هنگام ورود همسرتان به خانه لبخند به لب داشته باشید، حتی اگر کوهی از مشکلات بر دوشتان سنگینی می‌کند

رفتار صحیح مرد:

۱) وقتی از محل کار خارج شدید، سطل زباله‌ای پیدا کنید، در کنار آن مکثی کنید و همه افکار و مشکلات مربوط به کارتان را درون آن بیندازید! حالا وقت آن است که ذهن پاکسازی شده‌تان را به سمت خانه سوق دهید. برای خانه خرید کنید، سعی کنید مناسبت‌های امشب را به خاطر بیاورید (تولد، سالگرد ازدواج، یا قرار میهمانی) می‌توانید موقع انتظار پشت چراغ قرمز قوه تخیلتان را به کار بیندازید و سری به خانه بزنید، به تک‌تک اتاق‌ها سرک بکشید و افراد خانواده را در حالی‌که هر یک به کاری مشغول هستند، تجسم کنید. خلاصه هر کاری را که فکر می‌کنید ذهنتان را به سمت خانه می‌کشاند انجام دهید، نگران نباشید: فردا صبح به اندازه کافی وقت برای پرداختن به مسائل کاری خواهید داشت!

۲)انتظار نداشته باشید هنگام ورود به خانه، همسرتان با یک دسته گل منتظرتان ایستاده باشد. او نمی‌تواند همه کارهایش را کنار بگذارد و مدت‌ها چشم‌ به در بدوزد تا شما وارد شوید.

۳) هرگز، هرگز و هرگز کارهای عقب افتاده را به خانه نبرید. شاید این را بارها شنیده باشید، اما مطمئن شوید که به آن عمل می‌کنید. فرصت کوتاه حضورتان در خانه را از افراد خانواده و به‌خصوص همسرتان دریغ نکنید.


۴) از همسرتان بپرسید که آیا روز خوبی را پشت سر گذاشته یا نه. به حرف‌هایش توجه کنید، اما در مورد کارهایش قضاوت نکنید. با او همدردی کنید، بگذارید هر چه می‌خواهد گله و شکایت کند. از اظهار نظر بپرهیزید؛ مگر این‌که خودش از شما بخواهد.

۵) از همسرتان تشکر کنید، این کار جادو می‌کند.

۶) برای این‌که شب خوبی در پیش داشته باشید طرح‌های خلاقانه به کار ببرید. هر شب برای خوشحالی همسرتان کاری هر چند کوچک انجام دهید.

۷) اصلاً خوب نیست که به محض ورود به خانه، به تلویزیون بچسبید و یا پشت روزنامه پنهان شوید!

۸) و مهمتر از همه: حتماً هنگام ورود به خانه لبخند به لب داشته باشید، حتی اگر همه کشتی‌هایتان غرق شده باشد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/28

 

آمازون زره پوش

تأیید و تشویق توسط پدر یا جایگزینهای دیگر پدر معمولاً باعث رشد «خویشتن» مثبت در زن می‌شود، اما عدم مشارکت واقعی آن‌ها، دخالت منفی پدر، ناپدری، عمو و دایی یا پدربزرگ عمیقاً به حس زن از خویشتن آسیب وارد می‌کند. این امر می‌تواند زن را به تلافی‌جویی بیش از حد يا کمال‌گرایی تحریک کرده و عملاً رشد او را متوقف کند. وقتی پدر در زندگی دختر غایب یا نسبت به او بی‌تفاوت است، بی‌علاقگی، یأس و عدم تأیید خود را نشان می‌دهد و این عدم تأئید نیز می‌تواند درست به همان اندازه که قضاوتهای منفی صریح و حمایت بیش از حد، برای زن قهرمان زیانبار هستند به او آسیب برساند.

کارول پیرسون و کاترین پاپ در کتاب «قهرمان مؤنث در ادبیات آمریکا و بریتانیا» نقل قولی از یادداشتهای روزانة امیلی کار ، هنرمند کانادایی می‌آورند که پدرش از نظر جسمی در زندگی او حضور داشت، اما به لحاظ عاطفی نسبت به او و مادرش بی‌تفاوت بود. امیلی در اواخر دهة شصت زندگی خود هنوز با این خدای بی‌تفاوت دست و پنجه نرم می‌کرد.

«از شصت و شش سال پیش تاکنون، حال خودم را نمی‌فهمیدم ... نمی‌دانم پدر چه احساسی داشت. نمی‌توانستم تصور کنم که او کوچکترین علاقه‌ای به مادر داشته باشد. پدر بیشتر به استیک آبدار خوشمزه‌ای علاقه‌مند بود که در بشقاب مسی بزرگ در حالی که از روی آن بخار بلند می‌شود سرو می‌شد. نمی‌دانم که او پس از زایمان مادر هیچ‌وقت با کلامی محبت‌آمیز از او تعریف کرده یا نه، یا همیشه رفتار او همین‌قدر خشک بوده و منتظر شده تا مادر برخیزد و از او پذیرایی کند. او تا زمانی که بچه‌های کوچکتر آنقدر بزرگ نشده بودند که او را ستایش کنند یا اراده‌ای داشته باشند تا بتواند آن را در هم بشکند، آن‌ها را نادیده می‌گرفت.»در سطح شخصی، کم‌توجهی از جانب پدر و در سطح فرهنگی، کم توجهی از جانب معلم، اتفاقی است که لیندا لئونارد آن را «آمازون زره پوش» می‌نامد.

این‌گونه زنان در واکنش به پدرِ بی‌توجه، اغلب اوقات در سطح «خویشتن» با مردانگی یا کارکردهای پدری خود همذات‌پنداری می‌کنند. از آنجا که پدر آن‌ها آنچه را که نیاز داشتند به آن‌ها نداده، آن‌ها مجبورند خودشان آن نیازها را برطرف کنند. زرهی که بر تن دارند، به طرز مثبتی از آن‌ها حمایت می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا از نظر کار و حرفه رشد کنند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا در دنیای روابط ابراز وجود کنند. اما از آنجا که این زره مانع از ارتباط آن‌ها با احساسات زنانه و وجه ملایم وجود آن‌ها می‌شود، این زنان معمولاً از خلاقیت خود جدا می‌شوند، از برقراری رابطة سالم با مردان باز می‌مانند و خودجوشی و سرزنده زیستن در زمان حال برای آن‌ها ناممکن می‌شود.

چنین زنی از نظر حرفه‌ای موفق به شمار می‌آید اما در حوزة عاطفی یا روابط، اعتماد کردن به او دشوار است. شخصیت مذکر درونی او مردی دلرحم نیست، بلکه مستبد حریصی است که هرگز راضی نمی‌شود. هر کاری که زن انجام دهد از نظر این شخصیت مذکر درونی کافی نیست و او بدون تشخیص و تأیید آرزوی زن برای مورد محبت واقع شدن، احساس رضایت کردن یا حتی استراحت کردن، مدام به او فشار می‌آورد که «بیشتر، بهتر، تندتر» کار کند./ل

 کتاب ژرفای زن بودن
نویسنده: مورین مورداک
مترجم:  سیمین موحد
انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/27

 

چگونگی برخورد زنان در هنگام بی توجهی مردان

 چگونگی برخورد زنان در هنگام بی توجهی مردان


اگر بعد از ازدواج رفتار مرد تغییر کرد و خصوصیات قبل را نداشت، راه حل این است که رفتار فعلی‌تان را با رفتار زمان آشنایی و خواستگاری مقایسه کنید؛

 به احتمال زیاد متوجه می‌شوید که رفتار خودتان نیز خیلی تغییر کرده است.در زندگی مشترک هر تغییر رفتاری که از شوهرتان سر میزند، بازخوردی از تغییر رفتار خود شما می‌تواند باشد.

اگر رفتار شوهرتان با شما بی‌عاطفه و یا معمولی است، این احتمال را بدهید که خود شما نیز با او این‌گونه رفتار کرده‌اید.اگر شوهرتان با شما صمیمی و مهربان است به این علت است که شما هم رفتار خوبی با او داشته‌اید.

بنابراین باید در هر شرایطی رفتارتان با شوهرتان رفتار خوبی باشد؛ در هنگام تغییر رفتار همسر که به علت تغییر رفتار خودتان بوده است، مهر و محبت خود را به همسرتان افزایش دهید./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/26

 

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج


یه نگاهی به آمار طلاق بندازید و متوجه میشوید که عامل اصلی کشیده شدن به سوی طلاق انتخاب نامناسب بوده!
شما خواننده مجرد این پست امیدوارم متوجه باشی که روزانه ۵۰۰ زوج طلاق میگیرن!
حالا خیلی ها هم هستن زیر یک سقف هستن ولی زندگی مشترک ندارن!

به‌طور كلی ضروری است قبل از ازدواج نزد یك روانشناس یا مشاور متخصص بروید و از كم و كیف صفات شخصیتی و سلامت روانشناختی خود و فردی كه می‌خواهید با او ازدواج كنید آگاه شوید. اگر دو نفری كه قرار است با هم ازدواج كنند شناخت كامل و نسبتا صحیحی از یكدیگر به دست آورند و با آگاهی كامل و از روی منطق همسر آینده‌شان را انتخاب كنند، در زندگی مشترك آینده نسبت به كسانی كه عجولانه، شتاب‌زده و از روی احساس شریك زندگی‌شان را انتخاب می‌كنند، به ‌مراتب مشكلات كمتری خواهند داشت و طعم خوشبختی را بیشتر خواهند چشید.

بسیاری از افرادی كه پس از ازدواج در زندگی مشترك دچار مشكل و شكست می‌شوند و برای حل مشكلات‌شان به روانشناس مراجعه می‌كنند عنوان می‌كنند كه همسرشان تغییر كرده و او دیگر آن شخصی نیست كه آنها تصورش را می‌كردند اما بهتر است بدانید كه این واقعا تغییری نیست كه در او رخ داده بلكه برداشت، تصور و شناخت شما اشتباه بوده است؛ در حالی که هم اکنون با واقعیت روبه‌رو شده‌اید.

ما در ابتدای هرگونه ارتباطی نقابی را تحت عنوان «پرسونا» به چهره می‌زنیم تا مطلوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر به نظر برسیم اما بعد از ازدواج دیگر نقاب احتیاج نیست و افراد چهره واقعی خود را نشان می‌دهند و همین موضوع بعد از مدتی باعث ایجاد تناقض در شما می‌شود؛ بنابراین برای اینكه به شناخت صحیح‌تر و دقیق‌تری از طرف مقابل‌تان برسید و آگاهی پیدا كنید كه شما و شخصی كه برای زندگی مشترك‌تان انتخاب كردید از نظر خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی با یكدیگر سازگاری دارید و براساس اصول و معیارهای علمی و روانشناختی برای ازدواج با یكدیگر مناسب هستید قبل از هر اقدام جدی و رسمی‌ای به یك روانشناس و مشاور پیش از ازدواج مراجعه كنید./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/26

 

بخشی از کتاب ژرفای زن بودن

زنانی که در زندگی با تلاش برای ایفا کردن نقش های مردانه، خود را به آب و آتش می زنند...
 
عملا کانون درونی وجود خود را می سوزانند.
مارتی گلن،روانشناسی از سانتا باربارا ، توضیح می دهد که وقتی شعله درونی زن خاموش می شود چه اتفاقی می افتد: "وقتی زن دیگر از درون تغذیه نمی شود، زمانی که دیگر شعله روح زبانه نمی کشد، هنگامی که وعده دنیای دیرینه می میرد ،زن آتش درون خود را از دست می دهد. الگوهای رفتارهای قدیمی دیگر کار نمی کند، راه جدید هنوز روشن و آشکار نیست، همه جا ظلمت و تاریکی است و زن نمی تواند مانند سابق حواس خود را برای شناخت محیط به کار برد نمی تواند ببیند، احساس کند، مزه کند یا لمس کند. دیگر هیچ چیز در زندگی برای او معنا ندارد و هویت خود را نمی شناسد و دیگر نمی داند که واقعا کیست."

زنی که اختیار زندگی خود را به دست انرژی مذکر سرد و بی احساس درون می سپارد،

هر روز بیش تر از روز پیش احساس نیاز به فعالیت را در خود احساس می کند و اسیر موفقیت مطابق با معیارهای مردانه می شود. اما سرانجام در مقطعی از زندگی خود در می یابد که برای زنده ماندن و داشتن یک زندگی سالم و رضایت بخش، باید تغییراتی در درون خود ایجاد کند. تصورات او درباره سفر قهرمانی نادرست بوده است. هر چند او موفقیت ، استقلال و اقتدار کسب کرده است اما شاید در این روند تکه ای از قلب و روح خود را نیز از دست داده باشد/ل
مواظب حس زنانگی خود باشید

کتاب : ژرفای زن بودن
نویسنده: مورین مورداک


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/26

 

در آغوش فشردن یک انسان

موضوع سخت نیست ،
به شکل تلخی و به سادگی ،
فرزندان این دیار توسط عزیزانشان کم در آغوش گرفته میشوند !
اینست که بلد نیستیم کسی را گرم در آغوش بفشاریم ؛
حتما باید وقتی بغلش کردیم به پشتش بزنیم ،
یا بدنمان را سفت نگه داریم  یا سریع بزنیم به چاک ؛
اینست که آغوش شفابخش را کم پیش می اید که ادراک کنیم
از دانشجویان پسر  در کلاس آرکتایپ خواستم  که هم کلاسی مردی را گرم در آغوش بگیرند و چند ثانیه ای هیچ کاری نکنند به جز "در آغوش فشردن یک انسان"
شما نیز امتحان کنید و فکر نکنید اینها عمه تراپی است!
اینها هزاران سال تمدن را مرور میکند
قبل از اینکه روی تخت ICU عزیزت را بغل کنی ، امشب بی بهانه ، سفت در بغلت بفشارش،
حسرت آغوشهایی را نخور که نداشته ای ،
الان کسی هست که بدون اینکه بدانی ،
در آغوش تو ، یادش می آید که " مهم" است.
یک پدر، مادر ، خواهر، همسر، نامزد ، دوست ، همسایه...یک انسان که روزگار تلخش کرده./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/26

 

خندیدن ، فراموش کردن ، بخشیدن

نکاتی که دونستنش خالی از لطف نیست

مردان را شجاعت و زنان را حسادت به جلو میراند!
-در روح زنان موجی است که هر وقت طغیان نماید فقط خدا میداند کار به کجا خواهد کشید ؟!
-زن و گناه از بسیاری جهات شبیه همند ،
نجات از هر دوی آنها اراده ای پولادین و غلبه بر آنها از قدرت بشر معمولی خارج است !
-مطمئن ترین روش برای به دست آوردن دل یک زن این است که از سلاح زانو زدن استفاده کنید !
-زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبای بدنش را نشان  نمیدهد !(حجاب)
-در زندگی تا میتوانید زن باشید و بگذارید همسرتان تا میتواند مرد باشد آنگاه رویش خوشبختی را به تماشا بنشینید ! (اوشو)
-اختلاف اجتناب نا پذیر است  اما بحث و جدل اجتناب پذیر ! (ماریل مورگان)
-یک زن تا روزی که بمیرد زن است اما یک مرد تا وقتی که بتواند مرد باقی می ماند !
-زندگی تفسیر سه واژه است : خندیدن ، فراموش کردن ، بخشیدن/ل

پس بخندید و ببخشید و عشق بورزید


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/25

 

داشتن روزهای پر انرژی

برخي از افراد گمان مي کنن واسه ي اينکه شاد و پرانرژي باشن و از زندگي شون لذت ببرن، بايد جيب هاشون پر از پول باشه و بدون هيچ گونه مسئوليت و دغدغه اي از صبح تا شب تفريح کنن.


اين افراد تصور مي کنن اگه مجبور نباشن هر روز سرکار و يا به مدرسه و دانشگاه برن و بتونن تا نزديک ظهر بخوابن و هر روز به مهموني و گردش و تفريح برن زندگي شون سرشار از لذت و انرژي ميشه. در صورتي که يکي از مهم ترين عواملي که ميتونه زندگي انسان رو کسل و کم انرژي کنه، بيکاري و بيهودگيه.
شما براي داشتن روزهاي پرانرژي بايد دو کار کنين:

اول اينکه هدفي جذاب، ارزشمند و مورد علاقه انتخاب کنين
دوم اينکه براي دست يابي به اون برنامه ريزي و تلاش کنين.
يادتون باشه اگه شما هر روز سرکار ميرين يا مشغول تحصيل هستين، الزاماً هدف ندارين. در واقع داشتن مشغوليت به معناي داشتن هدف نيست. شما بايد روشن و شفاف مشخص کنين که سه سال بعد مي خواين به کجا برسين و بعد از اينکه مقصدتون معلوم شد، مسير رو معلوم کنين و راه بيفتين./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/25

 

بعضی چیزهارا باید سروقت خودش داشته باشی

بعضی چیزهارا باید
 سروقت خودش داشته باشی ،
وقتش که بگذرد
 دیگر بود و نبودش برایت فرقی نمیکند
چون به نبودنش عادت کرده ای
 و یاد گرفته ای چگونه بدون اینکه
 داشته باشی أش ، زندگی کنی....
بعضی چیزها ، مثل  حس ها
 و تجربه ها ؛ دوره ی خاص خودش را دارد ‌‌..
مثلأ یک دوره ای آدم دوست دارد عاشق باشد ...مثل خیلی های دیگر کادو بخرد ، ذوق کند ، برای کسی مهم باشد...
وقتی نیست ، زمانش که بگذرد دیگر فایده ای ندارد...کم کم  به تنها بودن میان جمعیت بزرگ دو نفره ها عادت میکنی و یاد میگیری تنهایی حال خودت را خوب کنی
اینکه میگویند
 عشق تاریخ مصرف ندارد
و پیروجوان نمی شناسد ، درست...
اما عاشق شدن در بیست  سالگی با عاشق شدن در چهل سالگی قابل مقایسه است !؟! آدم یک چیزهایی را سر وقت خودش باید داشته باشد
وقتی سرزنده و شاد است
وقتی جوان است
یک چیزهایی مثل عشق و حس و حال عاشقی
وقتش که بگذرد ، رنگش خاکستری میشود
و شاید هرگز نتوانی تجربه اش کنی ، هرگز .../ل
مواظب عشقتان باشید

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/24

 

هر چه از همسر رسد نیکوست

هر چه از همسر رسد نیکوست

داشتن یک رابطه شاد و خوب کار سختی نیست! اگر می خواهید در رابطه زناشویی تان خوشبخت باشید، می توانید با ایجاد چند رفتار جدید و تغییرات کوچک در رابطه، شادی و خوشبختی را وارد زندگی تان کنید و آن را برای همیشه نگه دارید.

با اینکه خیلی از متخصصان می گویند باید روی درست کردن اشکالات رابطه متمرکز شوید و این گفته هم بسیار درست است اما تجربه گاهی اوقات ثابت کرده است اضافه کردن رفتارهای مثبت به رابطه تاثیر بسیار بیشتری بر خوشنودی زوج ها دارد.

 راه ها و رفتارهای زیادی وجود دارد تا به این هدف دست پیدا کنیم اما یکی از راهکار های پیشنهادی ما هدیه دادن است.
 هدیه دادن و هدیه گرفتن از کارهای جالبی است که در تمام دنیا به مناسبت های مختلف انجام می شود و از هر جنس، رنگ و سن که باشید، این کار ارتباطات عمیق تر و بهتری بین شما و دهنده یا گیرنده هدیه ایجاد می کند.البته یک هنر دستی خودتان و یک نامه عاشقانه همراه گل می تواند هدیه مناسبی باشد./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/24

 

زندگی

زندگی را باید
همانند بخاری های نفتی ساخت...
هراز گاهی به آن سر زد
زیرنظر داشت
که مبادا نفتش تمام شود
و سرمای روزگار
بند بند وجودش را به لرزه در آورد
باید به آن سرزد
سر زد تا مبادا جلوی راهش
را چیزی گرفته باشد
که دوده بزند و دنیایش را
را سیاه کند...

گاهی باید حواسمان به زندگی باشد
تا با بی مهری مردم
بخاری های دلمان خاموش نشود
گاهی باید حواسمان به آدمهای کنارمان باشد
تا جلوی راه را نگیرند
و زندگیمان را سیاه نکند.


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/24

 

بعضی ها عجیب هستند

بعضی ها عجیب هستند
با یک اتفاق می آیند و می نشینند ته ته دلت ،
و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم و دلیل دیگر از دلت نمیروند .
خوب میخندند ؛
خوب گوش میکنند ؛
اصلا انگار آمده اند که مایه دلگرمیت باشند .
حتی اگر نباشند ؛
رد پایشان روی دلت میماند تا تمام عمر
عشق میورزند
حتی متلکهایشان به جانت مینشیند .بعضی ها عجیب خوبند .
یادشان که می افتی روحت جانی دوباره میگیرد.
یادشان که می افتی بی اراده لبخند به لبانت مینشیند .
بعضی ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی باز با تو هستند .
بعضی ها عجیب می آیند و عجیب تر انکه دیگر نمیروند حتی وقتی که از کنارت رفته اند .
میمانند ؛
لبخندشان ..
تصویرشان ..
صدایشان ..
حرفهایشان ..
همه را پیشت امانت میگذارند
و تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها .
بعضی ها عجیب خوبند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/23

 

لازم نیست زن و شوهر خوشبختی شون رو به همه ثابت کنن..

لازم نیست زن و شوهر خوشبختی شون رو به همه ثابت کنن..
.همین که زندگیت
 پراز خوشی و آرامشه♥️
.همین که احترام هم دیگه روحفظ می کنین
.همین که مسیر زندگی تون الهیه
دیگه کافیه..
لازم نیست همه بدونن شما خوشبختین..
همین که خودتون به این نتیجه برسین که خوشبختین بسه،،
هیچ وقت زندگی تون رو با بقیه مقایسه نکنین.
همین که توی زندگی تون مادیات کم رنگه  یعنی شما یه ❤️زوج خوشبختین♥️
لازم نیس توی خیابون دست هم رو بگیرین، یا لباسای ست بپوشین..یا با ماشین مدل بالا بیرون برین..یاتو خونه آن چنانی زندگی کنین..یا هر چیز دیگه.... اتفاقا لازمه های زندگی اینه که زوجین همدیگه رو باور داشته باشن،
به همدیگه ❤️افتخار کنن❤️
بدونن زندگی ای که از صفر شروع می شه و پایه هاش رو خودشون می ریزن به مراتب شیرین تر و پایدارتر از زندگی هایی هست که همه چیزشون فراهم بوده....
.
پس بیاییم ازاین انتظارات بیهوده دست بکشیم
از مقایسه زندگی هامون با بقیه دست برداریم (این را همیشه به خاطر داشته باشیم که مردم غم هایشان را به ما نشان نمی دهند اما مسلّماََ آنها هم مشکلاتی دارند فقط طریقه برخوردشان با مشکلات فرق می کند)..../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/23

 

درس هایی از زندگي كه در هيچ مدرسه اي ياد نمي دهند

 درس هایی از زندگي كه در هيچ مدرسه اي ياد نمي دهند :

1- طبق گفته ي Richard Carlson " چيزهاي بي ارزش را نچشيد " ،
اين بدان معني است كه خيلي از مردم خود را درگير استرس و به انجام رساندن كارهاي بي ارزش مي كنند كه در نهايت در مقابل اهداف اصلي زندگي ، هيچ ارزشي ندارند وقتي آنقدر خود را درگير اين مسائل كوچك مي كنيم ديگر جايي براي نيل به آرزوهايمان باقي نگذاشته ايم و از لحظات خود هيچ لذتي نمي بريم.
2-"زندگي غير قابل پيش بيني است " و ممكن است هر لحظه شما را در شيب وفراز قرار دهد " .
فقط بگوييد "هرگز" و بعد ببينيد چه اتفاقي مي افتد . براي مقابله با گره هايي كه زندگي در مسير شما قرار داده است ، تنها با ذهني باز و
خوش بين ، به آنها خوش آمد بگوييد.
3- خسته كننده ترين واژه در هر زبان " من " است .
بله تصور اين است كه تكرار اين كلمه اعتماد به نفس را بالا مي برد. ولي خوب! بيشتر وقتها همه ي آن چيزيي كه در مورد خود با تكرار " من " توضيح و تعريف مي كنيد، واقعيت ندارد! اينكه يك نفر دائما" از خود و فضايل خود تمجيد و تفسير كند ، بسيار خسته كننده و يكنواخت است . اين حالت "خود محوري " است نه "اعتماد به نفس "
4-انسانيت مهم تر از ماديات است .
اهميت روابط اجتماعي بسيار مهم تر از درجات مادي است كه هر كدام از ما در
مسير آرزوها به آنها مي رسيم. بدون محبت و عشق و حمايت خانواده و دوستان در زندگي ، موفقيت هاي مادي ، خيلي لذت بخش نخواهد بود. با ايجاد تعادل در ملاك هاي برتري و ارزش هاي خود ، از ثبات زندگي بيشتري بهره خواهيد برد.

5- به غير از خودتان ، هيچ كس ديگر نمي تواند شما را راضي كند !
رضايت و راحتي ذهن شما تنها به عهده خودتان است  بله ، روابط اجتماعي ، زندگيمان را پر بار تر مي كند ، اما خوب ، شايد اين روابط به تنهايي باعث
شادكامي و رضايت شما نشود.
6- درجه ي كمال و شخصيت
كمالات براي هر شخص زيباست . كلام و اعمال نيك ، به دنبال خود ، اعتماد و
اطمينان دوستان را در پي دارد . براي رسيدن به اين درجه ، تلاش كنيد .
7- بياموزيد كه خود ، ديگران و حتي دشمنان خود را ببخشيد.
انسان جايز الخطاست ، همه ما اشتباه ميكنيم ، ولي با كينه توزي و يادآوري صدمات گذشته ، تنها اين خودمان هستيم كه از زندگي لذت نمي بريم نه ديگران !
8- "خنده" داروي هر "درد" است .
با خوشرويي و تبسم ، دردهاي خود را درمان كنيد.

9- تغذيه خوب ، استراحت ، ورزش و هواي تازه ، را فراموش نكنيد.
سلامتي خود را دست كم نگيريد . با رعايت اين نكات ، از وضعيت جسمي ايده آل خود ، لذت ببريد .
10- اراده اي مصمم ، شما را به هر چيزي كه مي خواهيد ، مي رساند .
هرگز تسليم نشويد و به دنبال رسيدن به آرزوها و اهداف خود تلاش كنيد.
11- تلويزيون ، ذهن ما را بيشتر از هر چيزي نابود مي كند !
از تلويزيون كناره گيري كنيد و با ورزش ، مطالعه و يادگيري ، ذهن خود را فعال كنيد.
12- شكست را بپذيريد .
هر كسي در زندگي ممكن است بارها و بارها شكست بخورد. شكست آموزنده است به ما ياد مي دهد كه چطور متواضع باشيم و راه درست تري را براي جبران آن انتخاب كنيم . توماس اديسون با شكستهاي متمادي توانست به هدف خود برسد ، او مي گفت :" من شكست نخوردم ، تنها ده ها هزار راه را امتحان كردم كه برايم مفيد نبود ! و به نتيجه نرسيد !"

13- از اشتباهات ديگران درس عبرت بگيريد .
يكي از بودائيان  پير چنين مي گويد :" يك مرد دانا كسي است كه از اشتباهات خود درسي نيك بياموزد و اما داناتر كسي است كه از اشتباهات ديگران درس عبرت بگيرد".
14- از محبت به ديگران دريغ نكنيد .
زندگي كوتاه است و پايان آن نامعلوم . پس سعي كنيد محبت كنيد تا محبت ببينيد .
15- آنچنان زندگي كنيد كه گويي روز آخر عمرتان است!
همواره سعي كنيد بهترين و مهربان ترين همسر ، رفيق و حتي مهربانترين و بهترين رئيس باشيد ، تا زمان وداع با اين دنيا به دنيايي زيباتر دست يابيم./لادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/22

 

ویژگیهای شخصیت سالم

ویژگیهای شخصیت سالم
مواردی از قبیل اینکه وقتی به دیگران می رسید چگونه رفتار میکنید یا موقع عصبانیت چه طور واکنش نشان می دهید یا مثلا وقتی کسی به شما محبت می کند از رفتار او چه برداشتی میکنید و چگونه به آن پاسخ می دهید همگی با نوع شخصیت شما ارتباط دارد.

افرادی با شخصیت سالم خودشان را همانگونه که هستند می پذیرند. آنها دارای یک بنیان قوی از توجه و عشق به خود هستند که به دقت در حال گسترش و توسعه است.  
 
فردی دارای یک شخصیت سالم دارای توانایی ارتباط با هر کسی است چنین فردی درک و دلسوزی خود را نشان می دهد.

افراد دارای شخصیت سالم حتی در شرایطی که برایشان مطلوب نیست می توانند خود را کنترل کنند و از خود انعطاف نشان دهند. این افراد همواره از نظر جسمی و فکری در وضعیت خوبی هستند. آنها دارای برخی ارزش های عالی نظیر قابل اعتماد و اتکا بودن هستند
معمولا بدون فکر از اکثریت پیروی نمی کنند. آنها همه چیز را بر اساس فکر خودشان انجام می دهند.

آنها توانایی لذت بردن از با دیگران بودن را دارند.
هنگامی که آنها با یک مشکل یا تراژدی شخصی روبرو می شوند، قادرند بدون دچار شدن به افسردگی از آن بیرون بیایند.
آنها معمولا دیگران را همانطور که هستند می پذیرند. آنها تلاش نمی کنندکه دیگران را با توجه به نیازهای خود تغییر دهند.
آنها دارای نگرش مثبت و جذابیت بی قیدی هستند که آنها را کاملا اجتماعی و مردمی می کند حالا هر کجا که بروند!

پس شخصیت را در صورتی می توان سالم دانست که صفات اخلاقی فرد باعث شود تا بتواند روابط مناسب و پایداری با بیشتر افراد برقرار نماید، بتواند هیجانات و احساسات شدید و ناگهانی خود را کنترل کند یا آنها را به شکلی جامعه پسند بروز دهد و رفتاری مطابق با هنجارهای جامعه ای که در آن زندگی می کند، داشته باشد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/21

 

باور های غلط

روزي دانشمندى آزمايش جالبى انجام داد. او آکواریومی ساخت و با قرار دادن يک ديوار شيشه‌اى در وسط صندوقچه آن ‌را به دو بخش تقسيم ‌کرد.
در يک بخش ماهى بزرگى قرار داد و در بخش ديگر ماهى کوچکى که غذاى مورد علاقه ماهى بزرگتر بود.
ماهى کوچک، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به او غذاى ديگرى نمى‌داد. ماهی بزرگ براى شکار ماهى کوچک، بارها و بارها به سويش حمله برد ولى هر بار با ديوار شیشه ای كه وجود داشت برخورد مى‌کرد، همان ديوار شيشه‌اى که او را از غذاى مورد علاقه‌اش جدا مى‌کرد. پس از مدتى، ماهى بزرگ ازحمله به ماهى کوچک دست برداشت.
او باور کرده بود که رفتن به آن سوى شیشه غير ممکن است. در پايان دانشمند شیشۀ وسط آکواریوم را برداشت و راه ماهي بزرگ را باز گذاشت. ولى ديگر هيچگاه ماهى بزرگ به ماهى کوچک حمله نکرد و به آن‌سوى آکواریوم نيز نرفت. می دانید چرا؟ ديوار شيشه‌اى ديگر وجود نداشت، اما ماهى بزرگ در ذهنش ديوارى ساخته بود که از ديوار واقعى سخت‌تر بود، آن ديوار بلند باور خودش بود، باوري از جنس محدودیت، باوري به وجود دیواري بلند و غير قابل عبور، باوري از ناتوانی خويش. مراقب باورهای غلطمون باشیم و با باورهای درست تعویض کنیم./لادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/21

 

ده نكته خوب از دکتر غلامعلی افروز

 ده نكته خوب از دکتر غلامعلی افروز

١_ ترسناك ترين جاي جهان ذهن شماست.

٢_ عمل باشيد نه عكس العمل ، صدا باشيد نه انعكاس صدا .

۳_ مراقب بدن خود باشيد ، زيرا تنها جايي است كه تا آخر عمر در آن زندگي مي كنيد .

٤_ اجازه ندهيد رفتار ديگران آرامش دروني شما را بهم بزند .

٥_ آرزو كردن براي اينكه جاي شخص ديگري باشيد ، يعني ناديده گرفتن خودتان.

٦_ ارزش شما با رفتار ديگران با شما، تعيين نميشود.

٧_ اگر كسي كار اشتباهي انجام داد، همه خوبي هايش را فراموش نكنين.

٨_ قهرمان بودن يعني ايمان به خود، وقتي ديگران به شما اعتقادي ندارند.

٩_ كساني كه در گذشته زندگي مي كنند، آينده خود را محدود مي كنند.

١٠_ هيچ يك از ما برنده يا بازنده به دنيا نيامده ايم ، انتخاب كننده به دنيا آمده ايم .

توصيه هايي براي توسعه فردي

اگر ديدي مردم از تو خوششان مي آيد؛ پس بدان آنها از نعمتي که خداوند به تو عطا کرده خوششان آمده؛ واز عيوبي که خداوند آنها را ستر کرده خبر ندارند؛ پس خدا را شکر کن و به خود مغرور نشو.


 اگر مي خواهي خوشبخت باشي؛ خيلي به خاطرات گذشته توجه نکن؛ ودنبال کسي که به تو نمي انديشد ندو؛ چون کسي در فراق کسي نمي ميرد؛ پس خدا را بر نعمت فراموشي شکر کن.انتظار نداشته باش که از ديگران بهتر باشي؛ ولي انتظار داشته باش تا از گذشته ي خودت بهتر باشي.


 
وقتي انديشه ها به انديشه ديگران مشغول مي شود؛ کوچک مي شود؛ ووقتي انديشه به خود تکيه مي کند بزرگ مي شود.!! سکوت در مواقع سخت وطاقتفرسا احترام مي آورد، بر عکس کشمکش وجدال که موجب نفرت وکينه مي شود !! مردي خوشتيپ وخوش هيکل جلو سقراط ايستاد وبه لباس و قيافه اش افتخار کرد؛ سقراط به او گفت: (حرف بزن تا ببينمت).... پس مواظب حرفهايت باش که حرفهايت شخصيتت است. !!


 از حکيمي پرسيدند:چرا از کسي که اذيتت مي کند انتقام نمي گيري؟ با خنده جواب داد: آيا حکيمانه است سگي را که گازت گرفته گاز بگيري؟!با هر انساني آنطور رفتار کن که او مهمترين شخص در دنياست؛ نه بخاطر اينکه احساس خوشبختي خواهي کرد؛ ولي بخاطر اينکه تو دوستان بيشتري را بدست خواهي آورد؛ که همان احساس را با تو رد وبدل مي کنند !! با انسانهاي مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر انديشه وعقل ورفتارت تأثير مي گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انساني مثبت تبديل خواهي شد؛ وآنگاه شروع به تاثير بر ديگران خواهي کرد !!اگر کسي با تندي تو را نصيحت کرد، سخنش را قطع نکن، واز ملاحظاتش استفاده کن؛ چون در پشت تندي اش محبت عميقي قرار دارد، مانند کسي نباش که ساعت زنگدار را مي شکند فقط بجرم اين که او را بيدار کرده است. !!لبخند برايت نان نمي خرد..!! ولي برايت دلهايي را مي خرد.!" پس آفرين به ديني که لبخند را عبادتي قرار داده که بخاطر آن مأجور مي شويم.ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ
ﮔﺸﻮﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ


 ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩ.ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ : ” ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﭼﻪ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟/ل

امیدوارم همیشه موفق باشید

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/20

 

فقط لبخند و امید

بعضی از افراد هستند که دائما شاکرند
ذکر لبهاشون " خدایا شکرت " است

با وجود خیلی مسائل درزندگی ، اصلا انگار غصه ندارند .

آرامش محض اند
از مشکلاتشان هیچ نمی گویند
فقط لبخند و امید

در کنار اینگونه افراد ، قوت قلب میگیریم


بعضی ها هم همیشه شکایت دارند
همیشه از وضع شان ناراضی اند
هر جا هستند از بدشانسی ها و گرفتاریهایشان صحبت میکنند

در کنار اینگونه افراد ، احساس ناخوشایندی به انسان دست میدهد

بنده های شاکر خداوند ؛ به رنگ خدا هستند ، رنگ آرامش
بنده های شاکر ،
زشتی های دیگران را می پوشانند
بدی ها را نادیده میگیرند
سختی ها را با لبخند و امید می گذرانند
و باور دارند که پایان شب سیه ، سپید است ......

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/20

 

چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟

چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟

تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید. بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟
در حالی که نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،نه درندگی گرگ،نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه…. داشته باشد چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟

شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد سطان جنگل میگویند زیرا شیر تا گرسنه نباشد شکار نمیکند (درنده خو نیست)
در وقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش را انتخاب میکند و نه بیشتراز نیازش(طماع نیست)
در بین حیوانات قویترین را برای صید انتحاب میکند(ضعیف کش نیست)
از میان حیوانات ماده های بار دار را انتحاب نمیکند(رحم وشفغت دارد)
بعد از شکار اول اجازه میدهد خانواده تغذیه کنند(از خود گذشتگی دارد)
هیچگاه مانده غذا خودرا دفن و یا دور از دسترس سایر حیوانات نمیگذار( بلند نظر و سفره گذار است)
و آخر بوقت کهولت و مریضی از گله جدا میشود تا مزاحم آنها نباشد. شیر باشید.

گاهی رفتار بعضی از انسانهای بی رحم را که میبینیم ناخودآگاه می گوییم خوی حیوانی پیدا کرده است در صورتیکه اگر آن حیوان از صفات آن انسان با خبر باشد واقعا از جمله شما ناراحت می شود!
گاهی خوی حیوانی و درندگی در مقابل بعضی جنایات بشر حرفی برای گفتن ندارد و فقط ما انسانها هستیم که در همه چیز پیشتازیم.
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/20

 

قابل توجه آقایان متاهل

قابل توجه آقایان متاهل


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد!
‏عيد مي آيد و اجناس، گران خواهد شد!
همسرت چند ورق ليست، به تو خواهد داد
‏کل اعضای وجودت، نگران خواهدشد!
ميزنی ساز مخالف، دو سه روزى، اما!
عاقبت هرچه که او گفت، همان خواهد شد!
‏پول را، با علف خرس، يکى ميدانند!
فکر کرديد که منطق، سرشان خواهد شد؟!
‏کل عيدى وحقوقت، به شبى خواهد رفت!
‏بر سر جيب بغل، فاتحه خوان بايد شد!

خوش باشید روزگار سپری خواهد شد/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/19

 

درست است که عشق قدرت می آورد،

 درست است که عشق قدرت می آورد،
  اما قرار نیست که از مرد زندگی تان، به گناه  عاشق شدن، یک فرد ضعیف و زیردست بسازید.

 بسیاری از زن ها گمان می کنند اگر مردی عاشق شان باشد، به خاطر آنها همه پل های پشت سرش را خراب می کند و به هیچ چیز دیگری جز فرد مورد علاقه اش توجه نمی کند. بیشتر زن ها با چنین تفکری، همسرشان را در معرض آزمایش های سخت قرار می دهند و به او می گویند اگر مرا دوست داری، باید هرچه را که می خواهم، انجام دهی،
 اما واقعیت این است که:

 چنین مردی، یک مرد عاشق نیست؛ بلکه فردی ضعیف، بی پناه و منفعل است.
یک عاشق واقعی هرگز به خاطر حسش از اصول و منطقش نمی گذرد، بلکه سعی می کند حسش را با عقلانیت همراه کند و از این راه به پیشرفت بهتر آن کمک می کند./ل
زندگیتون پر از عشق

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/19

 

تقدیم به متاهلین

 تقدیم به متاهلین

اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که
از گفتن دوستت دارم خجالت میکشد...
تو  دنیایت را آنقدر بزرگ کن که
دنیای او پر از«دوستت دارم»های تو شود..

اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که
وقتی خشمگین میشود،
زبان به ناسزا و درشت گویی میگشاید...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که،
صبر و سکوتت رفیق لحظه های او باشد...

اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که،
شبها وقتی به خانه برمیگردد،
کوله باری از گله مندی و خستگیش سهم تو میشود...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که
آرامش و لبخند سهم او باشد...

اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که،
با قضاوت های نابجا دلت را میشکند...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که،
گذشت و بخشش تو برایش،
راهی به سوی سعادت باز کند

زندگی راسخت نگیر،
دوست داشتن آنقدر سخت نیست که،
زیر بارش شانه خالی کنی...

او که نباشد، هیچ مرافعه و کشمکشی هم نیست..
اماخانه چنان خالی میشود و
دلت چنان رنگ تنهایی میگیرد...

دوست داشتن سخت نیست،

اگر تعهد و مهربانی را یاد بگیریم./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/19

 

خوشحالی

خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ، جزء لاینفک زندگی است اما هیچ کدام از آن ها نمی تواند مرا از پا بیندازد.

خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز؛

خوشحالي یعنی در سختی ها لبخند زدن؛
خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مشکلات؛

خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن هم چنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه هم چنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر هم نوعان بیاوریم؛

خوشحالی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی،
خوشحالی یعنی هم چون رود، جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن؛

خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آريِ بزرگ به زندگي؛

خوشحالي يعنی ادامه دادن..../ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/19

 

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ ؟

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ ؟

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ! ﻫﺮﮔﺰ !

ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ !

ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ، ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮشت می کنند !

ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ،
ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...

ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ! ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ ...

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/19

 

برداشتی از کتاب کمدی الهی دانته

برداشتی از کتاب کمدی الهی دانته    :

 «دانته» شاعر نامی سده ١٤-١٣ میلادی ایتالیا، عاشق دختری به‌نام بئاتریس می‌شود. عشق به بئاتریس چنان پرشور است كه دانته به خاطر همین پرشور بودن عشق، با آن دختر ازدواج نمی‌كند، زیرا واهمه‌ آن دارد که این عشق از بین برود، از این‌رو همسری دیگر اختیار می‌كند و بئاتریس نیز پس از این اتفاق ازدواج می‌كند...

 اما عشق دانته تا پایان عمرش باقی می‌ماند و حتی پس از مرگ زودرس بئاتریس كه دانته با اندوه بسیار شاهدش بود، این عشق ادامه پیدا می‌كند و ناخدایی می‌شود برای پیش‌بردن خط دراماتیك اثر معروف او یعنی «کمدی الهی»...
 دانته در این اثر بئاتریس را راهنمای سفر خیالی خود به بهشت می‌داند. معشوق، بهشت است. بدون کم‌وکاست. پس نزدیک‌شدن به آن پاکی و منزه بودن را طلب می‌کند. مفهوم بنیادی در این گفتمان دانته «قدسیت‌عشق» است...
دانته همانند افلاطون معتقدست که دوست داشتن والاتر از عشق ست..

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/18

 

چرا بچه دار میشیم

بعضی وقت ها از خودم می پرسیم که ما چرا بچه دار میشیم .
فکر می کنم جوابش این باشه که تو یه نقطه از زندگی به این نتیجه میرسیم که بدجور

خراب کردیم و قابل بازگشت هم نیست .
پس تصمیم میگیریم که دوباره شروع کنیم از اول ، بخاطر همین بچه دار میشیم .
کپی های کوچکی از خودمون به وجود میاریم و بهشون میگیم توباید کارهایی که من نتونستم رو انجام بدی، اون جایی که شکست خوردم به موفقیت برسی .
چون میخوام اینبار دیگه همه چیز درست پیش بره

اگر نتوانیم تنهاییمان را در آغوش کشیم، از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جست...!
... بی حساب بچه دار شدن اشتباه است، بچه دار شدن برای کاستن از تنهایی خویش غلط است، هدف دار کردن زندگی با تولید چون خودی، اشتباه است.
و اشتباه است اگر با تولید مثل، درصدد رسیدن به جاودانگی باشیم...!

کتاب وقتی نیچه گریست | اروین یالوم

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/18

 

قضاوت و نظر دیگران در باره ما

قضاوت و نظر دیگران در باره ما :
 ما آمده ایم به این دنیا که خوب زندگی کنیم، ما نیامده ایم که دیگران را راضی نگه داریم .
ما باید با ملاک ها برخورد کنیم، نه با آدمها !
ما قرار است که نیرویمان صرف رشد و تکامل اخلاقی ، انسانی ، علمی و هنریمان شود. قرار نیست که این نیرو صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران شود.
تجربه نشان داده است که ۹۸ % افکار مردم در ۹۸ % موارد کوچکترین تاثیری در زندگی ما ندارد و این ما هستیم که از این نظر چون چاقویی برای ضربه زدن به خود استفاده میکنیم .
فردی که نظر دیگران برایش مهم است، آنچنان در کودکی آسیب دیده و تحت تاثیر پدر و مادری بوده که همواره توجه او را به بیرون جلب کرده اند که چون چشم شده که همه را میبیند جز خودش را ! در واقع این فرد در سن ۲ تا ۴ سالگی متوقف شده که تصور میکند همه در حال دیدن او هستند .
ما در دنیایی هستیم که قرار است بر اساس اصولی درست زندگی کنیم ، در این درست زندگی کردن نیازی نیست که رضایت همگان را جلب کنیم ، بلکه ملاک واقعی ما ، واقعیت، مسوولیت و اخلاق است .


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/18

 

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم :

1- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.
2- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.
3- به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.
4- نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.
5- با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.
6- دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.
7- آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.
8- دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.
9- خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.
10- خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/18

 

باید درهر کسی خوبی هایش را جستجو کنی و بیاموزی

یک پیرزن دو کوزه آب داشت که آن ها را آویزان بر یک تیرک چوبی بر دوش خود حمل می کرد.
یکی ازکوزه ها ترك داشت ومقدارى از آب آن به زمين مى ريخت،
درصورتی که دیگری سالم بود و همیشه آب داخل آن به طور کامل به مقصد می رسید.

مدتی طولانی هر روز این اتفاق تکرار می شد و زن همیشه یک کوزه و نیم ،آب به خانه می برد.
ولی کوزه شکسته از مشکلی که داشت بسیار شرمگین بود که فقط می توانست نیمی از وظیفه اش را انجام دهد.
پس از دو سال ، سرانجام کوزه شکسته به ستوه آمد و با پیرزن سخن گفت...
پیرزن لبخندی زد و گفت؛
"" هیچ توجه کرده ای که گل های زیبای این جاده در سمت تو روییده اند و نه در سمت کوزه سالم؟""
اگرتو این گونه نبودی این زیبايی ها طروات بخش خانه من نبود.
طی این دو سال این گل ها را می چیدم و با آن ها خانه ام را تزیین می کردم ...
هریک از ما شکستگی خاص خود را داریم ولی همین خصوصیات است که زندگی ما را در کنار هم لذت بخش و دلپذیر می کند.
"" باید درهر کسی خوبی هایش را جستجو کنی و بیاموزی ""

پس به دنبال شکستگی ها نباش که همه به گونه ای داریم فقط نوع آن متفاوت است و این اصلا شرمندگی ندارد ../ل
ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/16

 

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .


"ﻭﻟﺘﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

"ﻫﻨﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﯿﭽﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ آﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ...!

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻤﺮکز کنید./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/16

 

هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...


۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد...

۵- هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...

۶- "زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه "زبان” ...

۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …

۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است...

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز بدار./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/16

 

اولويت بندي اهداف


چگونگي اولويت بندي کارهاي جاري

وقتي که به برنامه تان نگاه مي اندازيد، مي بينديد که يک ليست بلند از کارهاي که بايد در هر مقطع از زمان انجام دهيد، پيش روي شماست. اين ليست کارهاي اجرايي را نبايد بر اساس اولين کاري که قابل انجام است يا ساده ترين کارها پيش برد. بلکه لحظه اي مکث کرده و اين کارها را اولويت بندي کنيد. مبناي اولويت بندي اين باشد که کدام فعاليت در تحقق هدف اصلي، نقش بيشتري دارد

از خودتان بپرسيد : کدام يک از اين فعاليت ها حياتي تر است؟ کدامشان نتايج بيشتري را در بر خواهد داشت؟ کدامشان نقش کمتري در تحقق هدف اصلي دارد؟ کدام کارها قابل واگذاري است؟

به خاطر داشته باشيد که برخي از کارها ضروري است اما در هدف اصلي نقش چنداني ايفا نمي کند؛ مثلاً تهيه گزارشي که زمان انجام آن فرارسيده است و نمي توان آن را به تاخير انداخت. اگر شما عمده زمان خود را صرف کارهاي فوريت دار که نقشي در هدف اصلي تان ندارد کنيد، شما در خطر عدم تحقق هدف اصلي تان قرار خواهيد گرفت

با تعيي اولويت فعاليت هاي جاري، خواهيد فهميد که انرژي و زمان خود را صرف چه کارهايي و با چه ترتيبي کنيد. به اين ترتيب شما مي توانيد زمانتان را تقسيم بندي کرده و کارهايي که بايد امروز، فردا، هفته آينده و ماه آينده انجام شود را متوجه شويد

شما همچنين مي توانيد مشخص کنيد که کدام يک از فعاليت ها را مي توانيد به ديگران واگذار کرده و يا حتي از انجام آن صرفنظر کنيد

هر پروژه شامل ليست بلندي از فعاليت هاي اجرايي است. از کجا آغاز مي کنيد؟ چگونه مي فهميد که کدام فعاليت ها حياتي تر هستند؟


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/16

 

من به خودم قول میدهم که...


من به خودم قول میدهم که
...

آنقدر قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را برهم زند .


هرکسی را که میبینم با او از سلامتی ، خوشبختی و توانگری صحبت کنم .

کاری کنم که دوستانم احساس کنند گوهر ارزشمندی در درون آنهاست

تنها به بهترینها بیندیشم ، تنها برای رسیدن به بهترینها کار کنم و تنها انتظار بهترینها را داشته باشم .

درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم ، مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم .

من به خودم قول میدهم که ...

اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکزم را روی دستاوردهای بزرگ آینده بگذارم .


همیشه سیمایی بشاش داشته باشم و به هر آفریده ی زنده ای که میبینم لبخند ببخشم .

آن قدر روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم .

آن قدر آزاده باشم که فرصتی به نگرانی ، آن قدربلند نظر که فرصتی به خشم ، آن قدر قوی که فرصتی به ترس و آن قدر خوشبخت که فرصتی به بدبختی ندهم.

تصورم از خود نیک باشد و این را به جهان اعلام کنم ؛ نه با صدای بلند ، بلکه با کردار نیک .

با این اعتقاد زندگی کنم که کل جهان طرف من است ؛ مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودم است ، وفادار بمانم . .  /ل@Arameshezendegy

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/15

 

دلبری برای همسر

دلبری برای همسر

 

در دنیای امروز، زنان بیش از قبل درگیر زندگی اجتماعی شده‎اند، تعداد زنان شاغل روز به روز زیاد می‎شود و کمتر زنی می‎پذیرد که فقط نقش همسر و مادری را قبول کند. این حضور در اجتماع و دور شدن از فرهنگ زنان قدیمی‎تر، روحیات زنان را نیز دست‎کاری کرده است.

 

 

یکی از تغییراتی که زنان در جایگاه همسری متحمل شده‎اند، کمرنگ شدن لطافت‎های زنانه است. این اتفاق بیشتر به این دلیل است که زنان پابه‎پای مردان در جامعه حضور دارند و برای همرنگ شدن با محیط مجبور هستند سرپوشی روی روحیات زنانه خود بگذارند.

 

زندگی مشترک پیوندی است بین روحیات لطیف زنانه و ابهت و جاذبه مردانه. این تفاوت بین زن و مرد است که آنها را جذب یکدیگر می‎کند. اگر این عامل کشش کم شود یا از بین برود، زندگی شیرینی و شادابی خود را از دست می‎دهد. نفش زنان در حفظ شادابی و نشاط زندگی کلیدی است. زن باید رفتارش در خانه و به عنوان همسر، متفاوت از بیرون باشد. باید زمان‎هایی را برای خود و همسرش زنانگی کند و نگذارد لطافت های خدادادی اش محو و فراموش شود.

طنازی و دلبری زن برای همسر و شریک زندگی‎اش است که این مهم‎ترین عامل برای محکم کردن رابطه بین آن دو است. طنازی زن، هنری است که باید به نحو احسن از آن استفاده کند و این نیازی به آموزش ندارد چرا که در ذات زن نهان شده است و تنها باید این استعداد را یافت و بهره برد.

 

هنر زنان موفق، شیطنت و شوخ‎طبعی در خانه است. یعنی زن برخلاف آن که باید در جامعه و محیط کار محکم و جدی باشد، در خانه و در آغوش همسر باید پر جنب و جوش باشد و فضا را پر از شادی و نشاط کند. قدم اول در ارتباط درست بین همسران را باید زن بردارد تا مرد او را در این راه همراهی کند. یکی از رفتارهایی که مردان نمی‎توانند تحمل کنند، بی‎حوصلگی و دل‎مردگی زنان در خانه است. زنی که چراغ هیجان در خانه را خاموش کرده باشد نمی تواند توقع عشق‎بازی همسرش با خود را داشته باشد و تا زن راه شیطنت و شوخ طبعی را برای مرد باز نکند، مرد دست به کار نخواهد شد.

 

احتمالا بسیاری از زنان خصلت‎هایی را در زندگی فراموش کردند که اگر سراغ آن‎ها بروند، رنگ و بوی جدید زندگی را تجربه خواهند کرد که یکی از این رفتارها، لوس کردن و ناز کردن زن برای همسرش و داشتن ادای زنانه برای اوست. این رفتار بیشتر برای رسیدن به رابطه جنسی تاثیرگذار است و توصیه شده است که زنان در برابر خواسته های جنسی مرد، ناز و کرشمه داشته باشند و در عین اینکه این خواسته را با دست پس می زنند، با پا پیش بکشند. دلبری کردن زن در نیازهای جنسی مرد برای تشنه‎تر کردن مرد بسیار موثر است. درحالی‎که بسیاری از زنان این رفتار را دور از شان خود می‎دانند و یا آنقدر خسته و کسل هستند که رمقی برای این طنازی ندارند اما اگر از معجزه این رفتار برای پایبند کردن مرد به زندگی و عشق او به همسر و خانواده اش با خبر بودند، لحظه ای را از دست نمی دادند.

 

دلبری کردن برای همسر را با رفتارهای مختلف می‎توان نشان داد که مهم‎ترین آنها رسیدگی به ظاهر خود است. زن باید به نوع پوشش خود در خانه اهمیت زیادی بدهد. زنی که لباس های تمیز و مرتب و هماهنگ می‎پوشد، از لباس‎های محرک و رنگی و متنوع غافل نمی‎شود، به نظافت و خوش‎بویی خود اهمیت می‎دهد، آرایش مو و صورت را فراموش نمی‎کند و در آخر با لبخندی پر از عشق به استقبال همسرش می‎رود، همیشه چند قدم از هم‎نوعان خود جلوتر است و مطمئنا روز پر خاطره و پر نشاطی را تجربه خواهد کرد. طناز بودن زن در گفتار او نیز دیده می شود، ناز و عشوه ریختن با زبان و گفتن کلمات عاشقانه و جنسی یکی از خوش آیندترین رفتارها برای مردان است و فعال بودن زن در رابطه جنسی و بکار بردن لحن تحریک آمیز نیز یکی از هنرهای زنان است که به دلیل شرم و آموزش غیر صحیح، زنان آگاهی زیادی در این‎باره ندارند. در صورتی که سفارشات بزرگان و متخصصین روانشناسی اهمیت این موضوع را نشان می دهد.

 

تحکیم بنیان خانواده، پایبندی زن و مرد به زندگی مشترک‎شان و داشتن لحظات خوش با یکدیگر، تا حد زیادی وابسته به رفتار و گفتار زنانه و دلبری‎های زن از همسرش است./ل
زندگی تان سرشار از عاشقانه ها

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/15

 

ﺑﺎﻭﺭ

ﻫﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧ ﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ : ‏« ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‏» ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﺪ؛

ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺭﯼ، ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ، ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ

ﺍﻭﻝ ﺫﻫﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺩﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ؛ ﭼﻮﻥﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯼ ﻫﺴﺘﯽ، ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﺎﯾﺪ . ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺫﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/15

 

باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد


باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد، نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او بلکه همچنین به خاطر حراست از شأن و منزلت خود!

 هیچ چیز به اندازه ی زن شوریده حال و دیوانه؛ بی جاذبه و ناخوشایند نیست، زنی که به جای قدرت زنانه، از قدرت زبانش استفاده می کند شهره ی آفاق است.

 جنگیدن، زن را نزد مرد و نزد خودش زشت و ناخوشایند می کند. به زنی باهوش و قوی نیاز است تا مردش را خلع سلاح کند، نه با خشم بلکه با عشق.

✔️مردان خصوصیات زنانه را به دلیل نرمی و لطافت زن قبول می کنند و نه به دلیل قدرت او./ل

(منبع: کتاب زن بودن، تونی گرنت)

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/15

 

آرامش

آرامش یک حالت نیست یک محصول است....
حاصل جمع ما با آدمهای خوب که انسانند کسانی که چاشنی فداکاری و ایثار در جان دارند..!
آرامش یک هدیه است هدیه ای ارزشمند از انسانهای خوب تحفه ای گرانبها بارنگ عشق....
و آرامش همان عشق است لحظه هایتان پر از آرامش ...


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/13

 

همسر شما نفر اول زندگیتان باید باشد

همسر شما نفر اول زندگیتان باید باشد

شما 7 تا اصل رو باید رعایت کنید تا بتونید عشق و محبت و صمیمیتی که بین شما و همسرتون در ابتدای ازدواج بوجود اومده رو حفظ کنید...

یکی از اون 7 اصل اینه که همسرت باید برای شما توجه و تمرکز و نفر اول زندگیتون باشه ...

معناش این نیست که همیشه نفر اوله ...بلکه معنایش این است که:

اولا در مجموع در 70تا90 درصد موارد همسرت باید برات نفر اول باشه ..

بزارید یک مثال ساده بزنم ...
فرض کنیم من بین انتخاب دو لباس مردد هستم یعنی برام اصلا فرقی ندارن...
مادرم یکیو انتخاب میکنه و همسرم دیگری...
مطمئنا من اونی که همسرم انتخاب میکنه میپوشم

دوما بین دو نفر که یکشون همسرت و مثلا دیگری خواهرت یا مادرت هست در شرایط مساوی حتما همسرت انتخاب باید بشه...

این شرط سلامت خانواده هسته ای است و همینطور هم خواهر شما در شرایط مساوی بین شما و همسرش باید همسرشو انتخاب کنه

معلومه که شرایطی هم پیش میاد که ادم خواهر یا مادرشو انتخاب میکنه
مثلا اگه مادر من به رفتن به اورژانس بیمارستان نیاز داشته باشه و من با همسرم قرار مهمانی دارم مطمئنا چون شرایط کاملا نا برابر است حتما مادر رو انتخاب میکنم

زن و شوهر باید اولویت زندگی هم باشند .
ما باید مسئله وجود نظم و مهمتر از اون در اینجا ترتیب رو در دنیا بپذیریم و وقتی ما پذیرفتیم که ترتیب وجود داره باید بدونیم که در این نظام ترتیب همسر ما اولین هست .
شما دو نفری هستید که بیشترین وقت و انرژی رو با هم می گذرونید ،
شما همه زندگیتون با هم هست ،
شما دونفری هستید که بدنتون رو با هم شریک و سهیم می شید ،
شما دو نفری هستید که فرزندانتون رو با هم شریک و سهیم می شید ،
شما دو نفری هستید که وسط سه میلیار و نیم زن و مرد همدیگر رو انتخاب کردید .
پدر و مادر شما هم باید همدیگر رو به شما اولویت بدن .
خواهر و برادر شما هم باید همسرانشون رو به شما اولویت بدن .
هر انسانی باید همسر ، خانواده و اولویت های خودش رو داشته باشه .
و هیچ جای اعتراضی از جانب هیچ کسی برای کسی که اولویت هارو رعایت می کنه نیست .
این درست هست که هر کسی جای خودش رو داره
ولی این جاها بر اساس اولویت و ترتیب هست .
همه مردم دنیا در زندگی شما هستند ولی آیا شما مسئول تغذیه بچه همسایه هم هستید . شاید بخواید به اون کمک کنید ولی مسئولیت اون با شما نیست. وقتی ما خانواده ی گسترده رو پشت سر گذاشتیم و پذیرفتیم که خانواده ی هسته ای بهترین خانواده هست ، متشکل از همسر و فرزندان که بهترین بچه ها در اونجا به وجود میان ،
اون وقت هست که به اون سمت می ریم .
همسر شما حتی به بچه های شما اولویت داره ، مادامی که همسر شما در مورد چیزهایی که بحث سلیقه و انتخاب و یا یک گزینه هست نظری داره ، نظر او به نظر بچه ها هم اولویت داره

 
کسایی که خانواده رو مقدم بر عشق میدونند دقیقا در چارچوب وابستگی که یکی از بیماریهای فرهنگی ماست عمل میکنند .

 

....حالا یک متن و نوشته ای رو از یک نویسنده براتون کپی میکنم شاید منظورمو بهتر برسونه:

اوایل ازدواجمان به چهره همسرم در خواب نگاه می کردم. این تنها چیزی بود که آرامم می کرد و به من احساس امنیت می داد.برای همین مدت زیادی او را در خواب تماشا می کردم.

اما یک روز این عادت را ترک کردم. از کی؟ سعی کردم به خاطر آورم. شاید از آن روزی که من و مادر شوهرم، سر اسم گذاشتن روی پسرم بحثمان شد. آن روز دعوای شدیدی بین ما در گرفت، اما همسرم نتوانست چیزی به هیچ کدام مان بگوید. او کنار ایستاده بود و سعی می کرد ما را آرام کند.

از آن به بعد، دیگر احساس نکردم همسرم حامی من است. فکر کنم این تنها چیزی بود که از او خواستم و او نتوانست به من بدهد. البته همه اینها به سالها پیش بر می گردد. من و مادر شوهرم مدتهاست آشتی کرده ایم. من روی پسرم، اسمی را گذاشتم که دلم می خواست. به علاوه، رابطه من و همسرم هم خیلی زود به حالت عادی بازگشت.

اما مطمئنم این پایان نگاه کردن های من به چهره خوابیده او بود./ل


کجا ممکن است پیدایش کنم / هاروکی موراکامی

زندگی تون پر از نگاه های مهربون

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/13

 

سیزده مشخصه افرادی که از نظر روانی قوی هستند

سیزده مشخصه افرادی که از نظر روانی قوی هستند

1. آنها معمولا وقتشان را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمی کنند.

2. آنها اختیار قدرت خود را از کف نمی دهند.

3. آنها از انعطاف پذیربودن خجالت نمی کشند.

4. آنها انرژی خود را روی مسائلی که خارج از کنترلشان باشد هدر نمی دهند.

5. آنها نیازی نمی بینند که همیشه موافق دیگران باشند.

6. آنها از خطرات پیش بینی شده نمی ترسند.

7. آنها به گذشته نمی چسبند.

8. آنها معمولا یک اشتباه را بارها و بارها تکرار نمی کنند.

9. آنها از #موفقیت دیگران بیزار نیستند.

10. آنها با دیدن اولین شکست دست از تلاش نمی کشند.

11. آنها از تنها بودن نمی ترسند.

12. آنها حس نمی کنند که دنیا به آنها بدهکار است.

13. آنها به دنبال نتیجه گیری فوری نیستند./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/13

 

حکایت جامعه ما

این روزها در شبکه های اجتماعی، هر کس وارد گروهی میشود, عکسهایی از زنان و مردانی را میبیند که در آن گروه فعالند.
 
رفتار "برخی از" هموطنان (بیشتر مردان) در قبال این عکسها قابل تأمل و تحلیل است. آنان روزی چند بار مدام ذوق زده میشوند و از خودشان میپرسند: " یعنی اگه این دگمۀ send message را فشار بدم و بعد هر چی بنویسم و send کنم فورا پیامم به اون طرف میرسه؟ نه!".
مدام انگشت اشاره را روی صفحۀ تلفن همراه ُسر میدهند و عکسهای دیگران را یکی یکی مرور میکنند. روی بعضی از عکسها مکث میکنند؛ ضربۀ آرامی به عکس زده و صبر میکنند تا عکس در سایز بزرگ بالا بیاید. گاهی با دیدن برخی عکسها هیجان زده میشوند و با خودشان حرف میزنند:"اوه اوه. این عکسو نگاه کن. این حتما اهلشه! مگه میشه نباشه؟ رد خور نداره!
الان یه پیام براش میفرستم"!!! و لحظه های خوش آنان همچنان ادامه مییابد.
 
ویکتور فرانکل متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک اطریشی در کتابی؛ خاطرات خود را از دوران سخت و طاقت فرسای اسارت در اردوگاههای کار اجباری نازی ها شرح داده است. او بر اساس تجربیات خودش میگوید که باید مراقب کسانی بود که پس از اسارتِ طولانی مدت؛ آزاد می شوند. آثار تلخ محرومیت سختی که آنان تجربه کرده اند به آسانی برطرف نخواهد شد و به همین دلیل احتمال میرود که آنان بی مهابا دست به هر کاری بزنند. مثلا آنقدر غذا بخورند تا بمیرند! باید زمانی سپری شود تا آنان به زندگی عادی بازگردند.
این؛ حکایتِ جامعۀ ماست.
 
ابزارهایی مانند تلگرام، فرصتهای جدیدی فراهم کرده اند که دسترسی آسانتر به شمارۀ تلفن خانمها یکی از آنهاست. جامعه ما در خصوص ارتباط با جنس مخالف، آدمهای حریص، نامتعهد و محروم بسیاری داشته است. به همین دلیل برخی از هموطنان طاقتِ دیدنِ این همه شماره تلفن (از زنان) را ندارند. اساسا یاد نگرفته اند که دسترسی به شمارۀ تلفن هر فرد نمیتواند موجب فرصت طلبی و مزاحمت شود. متأسفانه در این خصوص فرایندِ اجتماعی شدن ما نیز ضعف هایی دارد. یعنی نه در کودکی بلکه در بزرگسالی باید یاد بگیرند که ارتباط محترمانه و مبتنی قواعد و اخلاق چگونه است؟ حفظ شأن آدم ها یعنی چه؟ حقوق طبیعی هر آدم چیست؟ چه هنجارهایی را باید در ارتباط با دیگران رعایت کرد، اینکه نوع پوشش یا آرایش یک دختر یا زن در یک عکس به معنای " دعوت نامه" نیست(جایی میخواندم که در دهه های قبل برخی از زنان معترضِ اروپایی روی دامن شان مقوایی می چسباندند و روی آن خطاب به مردان مینوشتند:" نگاه نکن. دامن تو را به چیزی دعوت نمیکند، این فقط یک دامن است")
 
کم نیستند کسانی که در شبکه های اجتماعی بیشتر از آنکه نشان دهند آدم اند نشان می دهند که " نر " یا " ماده" اند! انگار هویت انسانی ندارند. در این خصوص مسأله دیگر جامعه ما " بی اخلاقی" در فضای مجازی است. آدمهای حریص، بی تعهد، محروم، سرگشته و مبهوت! -که قبلا درباره آنان گفتم –در ارسال پیام های بی شرمانه مقیّد به هیچ حد و مرز اخلاقی و عرفی نیستند. احساس می کنند که هیچ کس آنها را نمی بیند. از هر عکسی خوششان آمد بی درنگ برای صاحب عکس پیشنهاد بیشرمانه میفرستند. متأهل یا مجرد بودن یا موقعیت اجتماعی صاحب عکس هیچ تأثیری در تصمیم آنان ندارد. در دیزی باز است و حیائی در گربه نمانده است!

البته ناگفته نماند که بخشی از همین آدمهای محروم و مبهوت که پیشنهادهای بیشرمانه می فرستند خودشان متأهل اند و البته بسیار هم سخت گیر برای همسرشان!
شاید این دوره، دوره ای موقت باشد. یعنی آدمها با آزمایش و خطا؛ به تدریج یاد بگیرند که چه هنجارهایی را باید در ارتباطات اجتماعی رعایت کنند. ولی در این بین قطعا مشکلات و آسیب هایی بروز خواهد یافت که باید نسبت به آنها آگاه بود. این آسیبها در جاهایی بیشتر است که در آنها فاصله بین زندگی واقعی و آنچه در شبکه های اجتماعی جریان دارد بسیار زیاد است. جایی که در دنیای واقعی از تفکیک جنسیتی صحبت میشود و دنیای مجازی بار تبعات آنرا به دوش میکشد. جایی که نهادهای آموزشی و پرورشی؛ تعامل اجتماعی صحیح بین دختر و پسر را به دانش آموزان یاد نمیدهند. در دبیرستانها "روش محترمانه گفتگو با جنس مخالف و روش محترمانه و قاطعانه رد پیشنهاد" به جنس مخالف؛ در دروس مهارتهای اجتماعی گنجانده نمیشود. مدتی قبل یکی از همین صدها جملۀ حکیمانۀ منتشر شده در تلگرام را می خواندم که می گفت "هر آنچه بدون تشریح منطق و دلیل آن سرکوب شود به شکل دیگری باز خواهد گشت"./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/12

 

مهربانی

باورکنید آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...

 آنها خود انتخاب کرده اند که نبینند و نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...

 هزاران فریاد پشت سکوت آدم های مـــهـــربــان است....

سکوتشان را پای بی عیب بودن خود نگذارید....
 @Arameshezendegy


 خدا هوای مهربانان را دارد زیرا آیین خدا مـــهـربـــانــیـســتــ../ل


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/12

 

خونه یعنی.....

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ؛
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ!
ﺷﺎﯾـﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ...!
ﻣﻴﺪﻭنید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ،
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ، ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ»
ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ.

ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯو می‌کنم.../ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/11

 

آرامش


❤️آیا میدانستید زنانی که در خانه پرخاش و دادمیزنند کمبود محبت شدیداز طرف همسر دارند؟
برای آرامش هم محبت خرج کنید.


❤️آیا میدانستید آرامش رامرد به زن میبخشد وزن آنرا در خانه وبین کودکان تقسیم میکند دوباره به مرد بازمیگرداند؟
آرامش رابه هم هدیه دهید


❤️آیا میدانستید صحبت در مورد احساسهای درونی بین زن ومرد باعث ایجاد ثبات وامید در زندگی میشود؟
باهم حرف بزنید.بدون مکالمه،عشق به جان کندن می افتد...


❤️آیا میدانستید یکی از نیازهای بارز زنان ومردان شنیدن تمجید وتعریف از سوی همسر است؟
خوبی های یکدیگر رابه زبان آورید.❤️آیا میدانستید نوازشهای محبت آمیز از مسکن های قوی بهتر عمل میکند؟
دوای درد یکدیگر باشید... ❤️❤️❤️❤️ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ « ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ !/ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/11

 

آرامش روحی را در کوهستان جستجو کنیم

آرامش روحی را در کوهستان جستجو کنیم .

 کوه، یکی از بزرگترین منابع سرور و شادی است.
کوهستان راهی آسان برای حفظ و ارتقای سلامت روان، پیش روی ما گذاشته است.
کوه، شفا بخش است و قدم زدن در آن فشارهای روحی را کم کرده و نگرانی‌‌ها را از بین می‌برد.
کوهنوردی باعث انگیزه و میل به زندگی، تقویت اعتماد به نفس و در کل خوش بینی به آینده در انسان می‌شود.

کوهنوردی و قدم زدن در طبیعت به شما انرژی می‌دهد تا احساس آرامش کنید و از سر زندگی و شادابی خود لذت ببرید و با هرآنچه که در زندگی به ویژه در محیط کارتان روی می‌دهد، به آسانی برخورد نمایید.تحقیقات نشان داده است افرادی که فعالیت ورزشی مانندکوهنوردی را به طور منظم و مرتب انجام می‌دهند، دارای احساس خشنودی بیشتر، اعتماد به نفس و برداشت بهتری از خویش هستند. کوهنوردان عموماً افرادی خوش اخلاق و شاداب و مهربان هستند، زیرا مسمومیت ناشی از هوای آلوده شهر با تنفس عمیق هوای کوهستان، از خون زایل می‌شود وتمام سلول‌های بدن با جریان سریع خون پر اکسیژن، شسته و شاداب شده بعلاوه موجب رفع رخوت و سستی از جسم و روح می‌گردد.
 در حین کوهنوردی هورمون‌هایی مانند آندروفین‌ها و سروتونین‌در خون افزایش یافته و با اثرات ضد درد خود قادرند در فرد کوهنورد نشاط و نیرو ایجاد کنند.
کوهنوردی منظم و مرتب آندورفین‌ها را که باعث احساسات مثبت درمانی می‌شود در خون وارد می‌کند. این ماده خاصیت آرامش بخشی دارد. کوهنوردی‌های طولانی مدت و مداوم موجب تحریک مغز برای تولید هورمن‌هایی به نام آندورفین می‌شود و موجب قطع درد و ایجاد حالت شادابی درافراد می‌گردند و به او کمک می‌کند تا خود را از تنش‌ها و نگرانی‌ها و اضطراب‌ها رها سازد./ل

زندگی تان سرشار از آرامش

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/10

 

می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی!

دانایی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسید: چه می نویسی؟
دانا لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، مدادی است که با آن می نویسم.
می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی!
پسرک تعجب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید.
عالم گفت پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آن ها را به دست آوری.
اول: می توانی کارهای بزرگی کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!
دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود، ولی نوک آن را تیز می کند. پس بدان رنجی که می برى از تو انسان بهتری می سازد!
سوم: مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاك كن استفاده کنی؛ پس بدان تصحیح یک کار خطا، اشتباه نیست!
چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نیست؛ مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید!
پنجم: مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد؛ پس بدان هر کاری در زندگی ات مى كنى، ردی از آن به جا مى ماند؛ پس در انتخاب اعمالت دقت کن./ل

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1394/11/10

 

افزایش عزت نفس در کودکان


ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1394/11/10

 

بحث

الاغ گفت :
رنگ علف قرمز است!!!
گرگ گفت :
نه سبز است!!!

باهم رفتند پیش سلطان جنگل،یعنی شیر و ماجرای اختلاف را گفتند....
شیر گفت: گرگ را زندانی کنید. گرگ گفت :
ای سلطان، مگر علف سبز نیست.
شیر گفت: سبز است، ولی دلیل زندانی کردن تو ، بحث کردنت با "الاغ" است...


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/9

 

دارایی شما چقدر است؟

مردی خسیس تمام دارایی اش را فروخت و طلا خرید. او طلاها را در گودالی در حیاط خانهاش پنهان کرد. او هر روز به طلاها سر میزد و آنها را زیر و رو میکرد. تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد. همسایه، یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت.  روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت. او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش میزد.رهگذری او را دید و پرسید: «چه اتفاقی افتاده است؟» مرد حکایت طلاها را بازگو کرد.
رهگذر گفت: «این که ناراحتی ندارد. سنگی در گودال بگذار و فکر کن که شمش طلاست.
تو که از آن استفاده نمیکنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟» ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده از آن است.
اگر خداوند به زندگی شما برکتی داده است و شرایط مناسبی دارید پس به فکر دیگران نیز باشید.
بخشش مال همچون هرس کردن درخت است. پول با بخشش زیادتر و زیادتر میشود.


دارایی شما حساب بانکیتان نیست.
دارایی شما آن مقدار از ثروت و داشته هایی است که برای یاری رساندن دیگران به گردش درمیآورید./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/9

 

۵ راه حل برای جلوگیری از دعوای کثیف

۵ راه حل برای جلوگیری از دعوای کثیف

 

در این متن با ۵ عبارت که معمولا زوجین به کار می برند و باعث از بین رفتن روابط زن و شوهر می شود و راه حل هایی برای جلوگیری از دعوای کثیف آشنا خواهید شد.

۱- هیچی:

معمولا زوج هایی که با هم «کثیف» دعوا می کنند، یا از دعوا کردن می ترسند یا نمی خواهند دعوا به اسمشان تمام شود. به جای اینکه بگویند ناراحت یا عصبانی اند، انرژی منفی از خود ساطع می کنند و آرزو دارند از آنها بپرسید: «چی شده؟» اینجاست که همسر شما اولین کلمه جادویی دعوا را به زبان می آورد: «هیچی»!
از آنجا که واضح است اتفاقی افتاده، «هیچی» یعنی خیلی چیزها! «معلوم است که ناراحتم، اما دلم نمی خواهد چیزی بگویم که دعوایمان شود، بنابراین سعی می کنم تو را تحریک کنم تا دعوایی که من می خواهم، راه بیندازی!»
دفعه بعد که همسرتان جواب داد «هیچی»، با این جمله جوابش را بدهید: «این جواب فقط باعث جر و بحث و دعوای ما می شود. هر وقت آمادگی حرف زدن داشتی، من آماده شنیدن هستم.»

۲- حالا هر چی:

فرض کنید همسرتان اولین کلمه دعوا را به زبان آورده، «هیچی!» و شما به جای آنکه بگویید: «هر وقت آماده گفتن بودی، من آماده شنیدنم»، می گویید: «می دانم اتفاقی افتاده». اینجاست که همسر شما دومین کلمه دعوا را به زبان می آورد: «حالا هر چی!»
«حالا هر چی» می تواند درست به قلب شما بخورد، این عبارت تحقیرکننده است و احساسات و نگرانی هایتان را بی اهمیت جلوه می دهد.
دفعه بعد که همسرتان گفت: «حالا هر چی»، گول نخورید و آغازگر دعوایی که معمولا خواسته خشم همسرتان است، نباشید.

در عوض، خیلی خونسرد به او بگویید: «وقتی این چنین حرفی بهم می زنی، احساس می کنم حس من یا چیزی که می خواهم بگویم برایت مهم نیست و این باعث می شود احساس بدی پیدا کنم.»
اگر همسرتان یک   از شما عذرخواهی نکرد، بهتر است راهتان را بکشید و بروید و بگذارید تنهایی حرص بخورد. در غیر این صورت، شما تسلیم دعوایی می شوید که به خواست او شروع شده.


۳- همیشه و هیچ وقت

«تو هیچ وقت سروقت نیستی!»، «من همیشه باید پشت سرت راه بروم و تمیزکاری کنم»، «من همیشه در مهمانی های کاری تو شرکت می کنم اما تو هیچ وقت با من نمی آیی.» «همیشه» و «هیچ وقت» به ندرت واقعی هستند.

وقتی از عباراتی استفاده می کنید که در آنها «همیشه» یا «هیچ وقت» وجود دارد، درواقع به همسرتان می گویید که او هرگز نمی تواند کاری را درست انجام دهد یا باورتان نمی شود که او بتواند تغییر کند. این موضوع منجر به تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن او می شود.
چرا همسرتان نباید در تمیزکاری به شما کمک کند. وقتی به جای اینکه بگویید: «لطفا زباله ها را بیرون ببر» می گویید: «خیلی دوست داشتم تو زباله ها را بیرون می بردی اما می دانم که نمی بری!»؟ نمی توانید از همسرتان انتظار داشته باشید که با حالت «ثابت می کنم اشتباه می کنی» سازگار شود!

«هیچ وقت» و «همیشه» را از دایره لغات زناشویی تان حذف کنید.به جای آن بگویید: «گاهی» یا «بعضی وقت ها»،

سعی کنید بر زمان حال متمرکز بمانید و دقیق بگویید: «ناراحت شدم که امروز دیر کردی.»
اجازه دهید همسرتان بداند ایمان دارید که تغییر می کند.

۴- تو هم مثل… بابا/ مامان/ خواهر و… هستی

این حرف هم از همان حرف هایی است که نشان از خشم منفعل همسرتان دارد و می خواهد شما آغازگر یک جار و جنجال باشید. به جای اینکه همسرتان بگوید: «احساس می کنم که از من بهانه گیری می کنی.» به شما می گوید: «تو هم عین مادرت هستی!»
سعی کنید یک نفس عمیق بکشید و فقط بگویید: «خیلی ناراحت می شوم که من را با مادرم مقایسه می کنی.» دعوا راه نیندازید؛ بگذارید بداند شما را رنجانده است.

۵- تو خیلی حساسی/ همه چیز رو به خودت می گیری

«تو زیادی حساسی» و «تو همه چیز رو به خودت می گیری» یعنی حساسیت و احساس حقارت خوب نیست. اینها هم عبارات بحث برانگیزی هستند اما ممکن است «فریادی برای کمک خواستن» باشند!
همسر شما شاید می خواهد چیزی بگوید- البته به یک روش بسیار غیرموثر- او نیاز دارد چیزی به شما بگوید که ممکن است ناراحتتان کند و از عکس العمل شما می ترسد.

برخی مشاوران در جلسه های زوج درمانی به مراجعان خود یاد می دهند زمان جر و بحث، در انتخاب کلمه ها و عبارات دقت کنند که ممکن است یک مخالفت ساده و کوچک را به یک دعوای درست و حسابی تبدیل کند چون وقتی تمیز دعوا کنید رابطه تان را سالم نگه می دارید.

پس سعی کنید تا حد امکان، شفاف و روشن باشید و بدون برچسب زدن به یکدیگر و به زبان آوردن عبارات آزاردهنده، اصل موضوع را بگویید./ل

زندگیتان سرسبز

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/9

 

افسانه عشق

تو حق نداری

حق نداری
عاشقِ کسی بمانی
که سالهاست
رفته

تو
مالِ کسی نیستی
که نیست

تو
حق نداری
اسمِ دردهای مزمنت را
عشق بگذاری

می‌توانی مدیونِ زخم‌هایت باشی
اما
محتاجِ آنکه زخمیَت کرده
نه!

دست بردار
از این افسانه‌های بی‌ سر و ته
که به نامِ عشق
فرصتِ عشق را
از تو می‌گیرد

آنکه
تو را
زخمیِ خود می‌خواهد
آدمِ تو نیست
آدم نیست

و
تو
سال هاست
حوای بی آدمی
حواست نیست
دکتر افشین یداللهی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/9

 

خط فاصله

به تاريخ های روی سنگ قبر نگاه کنید: تاريخ تولد- تاريخ مرگ.
آنها فقط با يك خط فاصله از هم جدا شده اند،
همين خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتي است كه ما روي كره زمين زندگي كرده ايم، ما فقط به اندازه يك " خط فاصله" زندگي مي كنيم.
و ارزش اين خط كوچك را تنها كساني مي دانند كه به ما عشق ورزيده اند.
آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتي كه باقي مي گذاريم نيست،
بلكه چگونه گذراندن اين خط فاصله است.
بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم، بياييد بيشتر يكديگر را دوست داشته باشيم،
دير تر عصباني شويم، بيشتر قدرداني كنيم، كمتر كينه توزي كنيم،
بيشتر احترام بگذاريم، بيشتر لبخند بزنيم و به ياد داشته باشيم كه اين " خط فاصله" خيلی كوتاه است./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/9

 

چگونه می توانیم معنایی به زندگی خود ببخشیم؟

چگونه می توانیم معنایی به زندگی خود ببخشیم؟
بررسی ها به ما جواب می دهند: «کمک به مردم برای کمی خوشبخت تر بودن می تواند به شروع سریع روندی که باعث ارتباط های مستحکم تر، امیدهای جدید و یک خوشحالی کلی رو به افزایش دارد، کمک کند.»
چیزی که «می دهیم» بیش از چیزی که « می گیریم » باعث شادی ما می شود.
 فکر کنید که چگونه می توانید امروز کسی را شاد کنید، شاید به سادگی یک ملاقات یا حتی یک گفتگوی تلفنی باشد، شاید لبخندی مهربان یا یک هدیه کوچک.
خوشحالی دیگران را بیش تر کنید ـ و متوجه خواهید شد که خودتان هم خوشحال می شوید.
وقتی برای دیگران خوبی می خواهید، خوبی به سراغ خودتان هم خواهد آمد.
وقتی دیگران را خوشبخت می کنید، خوشبختی به سراغ شما هم خواهد آمد.

نه چیزی که داریم، بلکه چیزی که می دهیم؛
نه چیزی که می بینیم، بلکه چگونه زندگی می کنیم؛
این چیزهایی است که خوشبختی انسان را
می سازد و به او برکت می دهد../ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/9

 

انسان شاد

"کارل گوستاو یونگ" روانشناس سوئیسی
تعبیرِ جالبی از انسانِ شاد دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ شادی فاصله دارد.
شادی بر اساسِ این تعریف،
شاد بودن یعنی توانمنديِ بالاي ما در شكيبايي و استقامت در  برابر سختی ها.
شادی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ، جزء لاینفک زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد.
شادی  یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز؛
شادی  یعنی در سختی ها لبخند زدن؛
شادی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما براي به دوش کشیدنِ مشکلات؛
شادی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم؛
شادی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی،
شادی یعنی همچون رود، جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن؛
شادی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آريِ بزرگ به زندگي؛
شادی يعني ادامه دادن./ل
زندگی تان سرشار از شادی


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/8

 

ویژگی مردان خودشیفته

ویژگی مردان خودشیفته

1- مرد خودشیفته بسیار اغواگر است و هر کاری انجام می دهد که در نظر دیگران منحصر به فرد جلوه کند. البته اغواگری آن ها کاملا سطحی است.

2- مرد خودشیفته به احساسات، افکار و عقاید شما احترام نمی گذارد. هر چیزی که بگویید و به خودتان هم ارتباط داشته باشد، از طرف او قابل پذیرش نیست.

3- همیشه همه چیز باید درباره مرد خودشیفته و برای او باشد. خواسته ها و نیازهای او در هر حالتی اولویت دارد و همه کارها باید حول محور آرزوها و امیال او برنامه ریزی شده و حتی همه مکالمات هم باید درباره او باشد.


4- مرد خودشیفته به قوانین دیگران احترام نمی گذارد. او خود را بالاتر از هر قانونی می داند و نمی تواند خودش را وادار به تبعیت از آن ها کند.

5- اگر درباره مسائل و مشکلات خودتان با مرد خودشیفته حرف بزنید، به شدت بی حوصله و عصبی می شود. خصوصا اگر این مشکلات به نوعی به رفتار خود او ارتباط داشته باشد. در این وضعیت او چنان قاطعانه به شما حمله می کند که در نهایت این شما هستید که باید عذرخواهی کنید.

6- مرد خودشیفته شما را تحقیر می کند تا خودش را بالا ببرد. او هیچ وقت شما را در موقعیت بالاتر یا مساوی خود نمی بیند و قبول نمی کند. او دنبال زنی است که بتواند کنترلش کند و به او زور بگوید

7- مرد خودشیفته کنترل گر است. زمانی که فرد خودشیفته احساس می کند کنترل زندگی همسرش را از دست داده، اولین واکنش او خشم بسیار زیاد است؛ چون او با کنترل گری همیشه خود را در موضع قدرت قرار می دهد.

8- مرد خودشیفته نیاز بسیاری به توجه دارد. او همیشه باید در مرکز توجه شما باشد و هر کاری که انجام می دهد، مورد توجه قرار گرفته و از طرف شما تایید و تشویق شود.

 

محبوب برای دیگران، آزاردهنده برای همسر

مردان خودشیفته رفتاری نسبتا مشابه با یکدیگر دارند. البته در همه موارد، آزار و اذیت آن ها فیزیکی نیست، بلکه می توانند این کار را به صورت کلامی انجام دهند. مردان خودشیفته می توانند مدیری برجسته یا یک پزشک متخصص باشند، اما رفتارهای آن ها در محیط خانه، دیگران را آزار می دهد.

شاید برای تان عجیب باشد که چرا همسر خودشیفته شما، محبوب دیگران است و کسی به اندازه شما از دستش حرص نمی خورد؟ علتش این است که مردان خودشیفته همسر خود را آزار می دهند و در شرایط بسیار سخت روحی و عاطفی رها می کنند و تنها می گذارند.

مردان خودشیفته مدام همسر خود را متهم می کنند که بزرگ نمایی می کند یا دچار اشتباه شده است. همین مسئله باعث می شود که همسرشان به شدت نسبت به افکار و رفتارهای خودش دچار شک و تردید شود./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/7

 

بی قیدوشرط عشق بورزیم

همه آب‌هاي دنيا هم نمي‌توانند يک کشتي را غرق کنند ، مگر اينکه در داخل کشتي نفوذ کنند .
 بنابراين تمام نکات منفي دنيا  روي شما تأثير نخواهد داشت ، مگر اينکه شما اجازه دهيد .

آدم‌هايي که شما را بارها و بارها مي‌آزارند ،
مانند کاغذ سمباده هستند . آن ها شما را مي‌خراشند ،
 اما در نهايت اين شما هستيد که صيقلي و براق خواهيد شد وآن ها مستهلک و فرسوده .
محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود
چه زیباست
بی قیدوشرط عشق بورزیم
بی قصدوغرض حرف بزنیم
بی دلیل ببخشیم
وازهمه مهمتر
بی توقع
به تمام موجودات
محبت کنیم...
عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند
 اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند، شیطان در تنهایی خود خواهد مرد./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/7

 

سلام - خداحافظ

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭفته بود در ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ او ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ سردخانه گیر افتاد. آخر وقت کاری بود. ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ.
ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺯدی؟

ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: «ﻣﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ.
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﯼ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ.
برای همین ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ. ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ.»

ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ./ل
ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/7

 

به کجا چنین شتابان!!

مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.
این طور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رفت.
مردی که کنار جاده ایستاده بود، فریاد زد: "کجا می روی؟"

مرد اسب سوار جواب داد: نمی دانم از اسب بپرس!
این داستان زندگی خیلی از مردم است.
آن ها سوار بر عادت های شان می تازند، بدون این که بدانند به کجا می روند./ل

اسب سواری کنید ولی نه با عادت هاتون!


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/6

 

شجاع ترین آدمها کیا هستند ؟

شجاع ترین آدمها کیا هستند ؟

معلم به بچه ها گفت :
" تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان ؟
 بهترین متن جایزه داره "

یکی نوشته بود:
 غواص که بدون محافظ تواقیانوس با کوسه ها شنامیکننه
یه نفر نوشته بود :
اونا که شب میتونن تو قبرستون بخوابن
یکی دیگه نوشته بود :
اونایی که تنها چادرمیزنن تو جنگل از حیوونا نمیترسن . و...
هر کی یه چیزی نوشته بود اما
این نوشته دست ودلشو لرزوند ، تو کاغذ نوشته شده بود :
" شجاع ترین آدما اونان کـه خجالت نمیکشن و دست پدرمادرشونو میبوسن...نه سنگ قبرشونو...!!! "

 قطره اشکی بر پهنای صورت معلم دوید.به همراه زمزمه ای ...
افسوس منهم شجاع نبودم...یادمون باشه
تو خونه ای که {بزرگترها} کوچک میشن
                 {کوچکترها} هرگز بزرگ نمیشن./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/6

 

هفت راهكار براي تبديل روز بد به روز خوب

هفت راهكار براي تبديل روز بد به روز خوب

۱. لبخند بزنید
با لبخند نه تنها چهره‌ی زیباتری پیدا می‌کنید بلکه به بدن‌تان هم این فکر را القا می‌کنید که «من شاد هستم». این‌طوری مواد شیمیایی مناسبی وارد خون‌تان می‌شود. به علاوه، خندیدن مسری است و اگر دیگران لبخند را روی صورت شما ببینند، آن‌ها هم متقابلا به شما لبخند می‌زنند و این به نفع هردوی شماست.

۲. گاهی از تکنولوژی فاصله بگیرید
واقعا خیلی از ما بیش‌تر از این‌که مراقب خودمان باشیم، مراقب گوشی‌های‌مان هستیم. به طور میانگین کاربرهای امروزی که گوشی‌های هوشمند دارند، هر ۶ و نیم دقیقه یک‌بار گوشی‌شان را چک می‌کنند؛ یعنی ۱۵۰ بار در هر روز. اگر دایم توتیفیکیشن‌های موبایل یا ایمیل‌تان را چک کنید، دچار استرس پنهان می‌شوید و این شما را غمگین می‌کند.

۳. دست به کار شوید و دیگران را شاد کنید
اگر دنبال شادی هستید، دیگران را شاد کنید. امید دادن به یک شخص دیگر باعث می‌شود که تفکر مثبت و امیدبخش در وجود شما زنده شود. این فقط یک سخنرانی قشنگ نیست که همیشه زده می‌شود. دانشمندان کشف کرده‌اند که اثر این کار تا درازمدت در بدن شما باقی می‌ماند و باعث ارتقای سطح روحی و خلق و خوی شما می‌شود. روزی که بد شروع می‌شود، چند تا کلوچه‌ی اضافه و چیپس با خودتان سر کار بیاورید تا با همکاران‌تان بخورید یا به بغل‌دستی‌تان کمک کنید.

۴. به خودتان استراحت بدهید
حتی قوی‌ترین ورزشکاران هم حین مسابقه استراحت می‌کنند. باید بین کارهای فشرده و پرتنش، زمانی را برای استراحت و بازیابی انرژی‌تان در نظر بگیرید. چند دقیقه کار را رها کنید و قدم بزنید یا عکس‌ها و متن‌های جذاب را مطالعه کنید.

۵. کسب و کار تمامی ندارد
فکر نکنید که باید به تمامی فرصت‌هایی که جلوی روی شما قرار می‌گیرد، جواب مثبت بدهید. فرصت‌های کاری موقعیت‌ها مثل اتوبوس هستند، خیلی نمی‌گذرد که بعدی وارد ایستگاه می‌شود. مهم این است که فرصت مناسب را حساب‌شده به دست بگیرید و اگر خیلی تحت فشار بودید، رهایش کنید تا بعدی از راه برسد.

۶. رقابت نکنید
«تئودور روزولت» (Theodore Roosevelt) یک‌بار گفت: "رقابت، دزد شادی است.” پس اگر او وال استریت را می‌دید چه می‌گفت. رقابت باعث می‌شود دایم پشت سرتان را نگاه کنید که ببینید چه‌قدر از بقیه جلو زده‌اید و چه کسانی پشت سرتان هستند. این یک مسابقه‌ی ناسالم هست. همیشه بهترین تلاش‌تان را بکنید و مطمئن باشید نقطه نظرهای منفی هیچ باعث پیشرفت‌تان نمی‌شوند.

۷. موفقیت‌های‌تان را بنویسید
هیچ‌کس بی‌دلیل دهن به تحسین و تمجید شما باز نمی‌کند. خودتان باید این کار را بکنید. اتفاقا همه منتظر موقعیتی هستند که شما را نقد منفی کنند و ایرادهای کار شما را بزرگ جلوه بدهند. هرروز راس ساعت ۵ موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اید را یادداشت کنید. لازم نیست خیلی هم بزرگ و شگفت‌انگیز باشند. روزهایی که حس بدی دارید، نوشته‌های روزهای قبل را مرور کنید؛ حتی تا یک هفته قبل را. روانشناس‌ها این کار را خیلی در بهبود روحیه‌ موثر می‌دانند. از همین امروز آغاز کنید./ل


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/6

 

چند نقطه

 خوشبختی بر سه ستون استوار است :
فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شمردن شیرینی های امروز
و امیدواری به فرصت های فردا
 ***********************
هر روز از خواب بیدار میشوم
میبینم امروز است و فردا هنوز نیامده
فردا واژه ای بیش نیست....
همین امروزت قشنگ و عاشقانه.
************************
پرسید:
کدام راه نزدیک تر است؟
گفتم به کجا؟
گفت:به خلوت گه دوست!
گفتم:مگر فاصله ای می بینی،
بین من و آن کس که دلم منزل اوست...!!!
**************************
آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند.
پای حرف هایی که می زنند، قول هایی که می دهند،
اشتباهاتی که می کنند،
احساساتی که بروز می دهند،
نگاه هایی که از عمق جان می کنند،
دوستت دارم هایی که می گویند،
زندگی هایی که می بخشند،
عشق هایی که نثار می کنند.
آدم ها باید توی زندگیشان پای انتخاب هایشان بایستند./ل


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/5

 

جرات

 گاندی  میگه؛
اگر جرأت زدن حرف حق را نداری، لااقل برای کسانی که حرف ناحق میزنند،
دست نزن!
ناپلئون میگه:
دنیا پر از تباهی است،
نه به خاطر وجود آدمهای بد،
بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب!

وقتی برنامه شعبده بازی رو نگاه میکنم،
متوجه نکته خوبی میشم؛

مردم برای کسی دست میزنن که گیجشون کنه،
نه آگاهشون!

مواظب آگاهی خودتون باشید

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/5

 

۱۰ تکنیک روانشناسی برای افزایش شادی

زندگی همیشه سرشار از پستی و بلندی است و نمی توان در تمام زندگی و تمام لحظات شاد بود ولی ما سعی داریم در این نوشته ۱۰ تکنیک روانشناسی برای افزایش شادی را به شما معرفی کنیم تا اوقات خوشی داشته باشید.

۱- موسیقی گوش دهید.

تحقیقات حاکی از آن است که شنیدن موسیقی آرام، قسمتی از مغز را فعال می کند که باعث شادی می شود. و هم چنین گوش دادن به موسیقی موجب آرامش هم می شود.
این روش به طور آزمایشی در گروهی از افراد بالغ در حین عمل جراحی چشم انجام شد و نتایج نشان داد که این افراد نسبت به کسانی که در سکوت عمل شده بودند، تعداد ضربان قلب، فشار خون و فعالیت قلبی کمتری داشته اند و آرام تر بوده اند.

 

۲-منظم باشید.

با وجود شلوغی میز کارتان که پر از کاغذ، مجله و صورت حساب است، یا کابینت آشپزخانه تان که بسیار نامنظم است، نمی توانید تمرکز کنید و نفس عمیق بکشید.
حتی با انجام کارهای تکراری روزانه مثل جارو زدن، گردگیری و شستشوی زمین هم می توانید به آرامش و شادی برسید(البته وقتی که این کارها را با تمرکز کامل انجام دهید).

 

۳-هر زمان را به انجام یک کار، اختصاص دهید.

دکتر “ادوارد سوئارز” یکی از استادان روان پزشکی در دانشگاه دوک معتقد است: “افرادی که در یک زمان به انجام چند کار می پردازند، بیشتر به بیماری فشار خون مبتلا می شوند.”
زمانی که با تلفن صحبت می کنید، به جای انجام همزمان شستشوی لباس ها یا نظافت آشپزخانه، بهتر است به راحتی بنشینید و به مکالمه خود تمرکز کنید و نیز زمانی که با کامپیوتر کار می کنید به کار دیگری نپردازید.
بهتر است که ابتدا کار نخست را به اتمام برسانید سپس به کار دیگری بپردازید.
اینکه در هر زمان به انجام یک کار بپردازید، باعث می شود که آن کار را با تمرکز بیشتری انجام دهید و آرامش و شادی بیشتری را تجربه کنید.

 

۴-گل بکارید و به درختان رسیدگی کنید.

همان طور که تنفس هوای تازه و انجام حرکات ورزشی باعث کاهش اضطراب می شود و فرد را سرحال و سرزنده می کند، انجام امور باغبانی مثل زدودن علف های هرز باغ یا باغچه، تماشای رشد دانه ای که به گیاه تبدیل شده و گل می دهد و نیز هرس شاخ و برگ درختان که ممکن است فقط چند ساعتی وقتتان را بگیرد، نیز حس شادی و آرامش را در وجودتان زنده می کند.

افزایش شادی-دنیای روانشناسی۵-ذهنتان را زباله دان حوادث بد نکنید.

بعضی اوقات با افرادی روبه رو میشوم که دائم از حوادث بد خبر می دهند، شنیده ای فلانی تصادف کرده است. فلان بیماری شیوع پیدا کرده است، فلان اخبار را شنیده ای، قیمت فلان کالا از دیروز تا حالا انقدر افزایش پیدا کرده است و …
من نمی گویم که گوش هایتان را به روی اخبار و … ببندید ولی معتقدم فقط شنیدن اخبار بد باعث می شود که شما تنها نکات بد زندگی را ببینید و به آدم بد بینی تبدیل شوید.
حتی بعضی افراد عادت دارند فقط بخش حوادث روزنامه را مطالعه می کنند. یعنی بخش زباله دان یک روزنامه!
و ذهن خودشان را تبدیل به یک زباله دان می کنند برای خواندن خبرهای بد درباره کشتن شده فلان آدم و قتل و اعدام و …
پس نه خودتان اینگونه باشید و نه به اطرافیانتان اجازه بدهید فقط اخبار منفی را برای شما بیاورند.

۶- بعضی اوقات قانون شکنی شخصی عیبی ندارد!

البته این مساله یک تبصره کوچیک دارد. به این معنی که شکستن آن قانون نباید آسیبی به بقیه بزند.
به طور مثال یکی از قانون های خآنه ی شما این است که بچه ها هر شب باید حداکثر تا ۱۰ شب خواب باشند.
اشکالی ندارد بعضی شب های تعطیل و ایام عید این قانون رو بشکنیم و همراه با خانواده و بچه ها فیلم ببینیم و خوش بگذرانیم.
بعضی اوقات با شکستن این قانون ها به خودتان اجازه بدهید از زندگی لذت بیشتری ببرید و اینکه بدونید شما فرمانروای زندگی هستید نه زندگی فرمانروای شما!

۷- خودتان را تشویق کنید و خودتان را تحویل بگیرید.

میتوانید یک نامه برای خودتان بنویسید و در آن به تمام ویژگی های مثبت خودتان اشاره کنید. وقتی خودتان، به خودتان نمره ی خوبی بدهید، بعد از آن می توانید از دیگران انتظار داشته باشید که ویژگی های مثبت شما را هم ببینند.
البته قطعا منظور ما خودخواهی نیست و اینکه خودتان را از بقیه بالاتر بدانید، بلکه منظور ما این است که دست از سرزنش خودتان بردارید و خودتان را صادقانه دوست داشته باشید.
حتی گاهی اوقات برای خودتان کادو، گل و …بگیرید و لذت آن را درک کنید.

۸-به دوستان نزدیکتان اهمیت دهید.

یکی از تحقیقات انجام شده در مورد ۱۳۰۰ نفر حاکی از آن است که کسانی که دوستان نزدیک و صمیمی بیشتری دارند، نسبت به آنهایی که فقط یک یا دو دوست صمیمی دارند، فشار خون، چربی و قند خون و هورمون اضطراب شان کم تر است.
به طور کلی زنان بیش از مردان از روابط دوستانه خود با خانواده و همسرشان لذت می برند.
بسیاری از بررسی ها این نکته را نشان می دهد که افرادی که احساس تنهایی و اضطراب دارند و گوشه گیری می کنند، ۳ تا ۵ برابر بیشتر از کسانی که به دیگران محبت می کنند، (با دیگران صمیمی هستند و به خوبی ارتباط برقرار می کنند)، بیمار می شوند و زودتر مرگ به سراغ شان می آید.

۹- هنگام پیاده‌روی، تمرکز کنید.

حتما می‌دانید ورزش کردن خیلی بهتر از داروهای آرام ‌بخش برای کاهش استرس و عصبانیت مفید است. اما تمرکز فکری هنگام پیاده‌روی می‌تواند آن را بسیار سودمند‌تر کند.
در یک تحقیق، محققان ۱۳۵ نفر را به ۴ گروه پیاده‌روی تقسیم کردند. گروه اول پیاده‌روی تند انجام می‌دادند و گروه دوم پیاده‌روی آرام. گروه سوم پیاده‌روی آرام همراه با تمرین تمرکز و گروه چهارم یک نوع از تای‌چی را تمرین می‌کردند.
برای تمرین تمرکز از گروه سوم خواسته شد به گام‌های‌شان توجه کنند و همراه با گام‌های‌شان ۱، ۲، ۱، ۲ را تکرار کنند و هم‌زمان اعداد را در ذهن‌شان مجسم کنند. تمرکز، یک تکنیک روحی‌روانی برای دسترسی به آرامش و یک حالت جسمی است که در آن ضربان قلب آرام می‌شود و فشار خون پایین می‌آید.
نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه سوم، استرس‌ به‌طور واضحی کاهش پیدا کرده بود و افراد آن کمترین حس منفی و بیشترین حس مثبت‌اندیشی را درباره خود داشتند.بالاتر از همه، اینکه مقدار کاهش استرس در گروه سوم، مشابه گروه اول بود.

۱۰- قدر خوشی های کوچک را بدانید.

این خوشی ها همه جا پیدا می شود کافی است دنیا را از دید دیگری ببینید. دیدن یک غروب آفتاب، راه رفتن روی ماسه های ساحل، بازی با فرزندتان، خواندن یک کتاب خوب، راه رفتن و خیس شدن در باران، بستنی خوردن با یک دوست و …
برای اینکه بتوانید لذت هایتان را پیدا کنید، می توانید یک لیست ۲۰ -۳۰ موردی از مواردی که برایتان لذت بخش است را بنویسید و در طی روز چند تا از آن ها را انجام دهید تا حال بهتری داشته باشید./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/5

 

10 درسی که باید از شکست بگیریم


10 درسی که باید از شکست بگیریم:

1. واقعاً چیزی به اسم شکست وجود ندارد. بله، ممکن است اوضاع بد پیش برود یا مطابق برنامه ما پیش نرود اما واقعاً چیزی به اسم شکست وجود ندارد زیرا همیشه یک دلیل خوب برای خوب پیش نرفتن اوضاع و درسی برای آموختن از آن وجود دارد. در طولانی مدت، هر اتفاقی که می‌افتد به صلاح شما خواهد بود.

2. اگر به دلایلی اشتباه چیزی را می‌خواهید، هیچوقت آنطور که شما دوست دارید انجام نخواهد شد.

3. می‌توانید از این واقعیت بعنوان یکی از قوی‌ترین انگیزه‌ها برای موفقیت در آینده استفاده کنید که اول کار، اوضاع آنطور که شما دوست دارید پیش نرفته است. اگر تصمیم بگیرید که به همه چیز درست نگاه کنید، اشتیاقتان برخواهد گشت.

4. همیشه و در همه جا پشتکار، تعهد و تلاش نتیجه می‌دهد.

5. بعد از اینکه چیزی برخلاف میل شما پیش رفت، اگر تصمیم بگیرید که از آن درس بگیرید و توجهتان را به ارتقاء کاری که می‌خواستید انجام دهید معطوف کنید (به جای اینکه خسته و ناامید شوید)، خواهید دید که عملکردتان به طرز قابل‌ملاحظه‌ای بهتر می‌شود و در کارتان پیشرفت می‌کنید.

6. بعد از شکست، سه کار خوبی که می‌توانید انجام دهید اینها هستند: (1) دلایل شکستتان را بررسی کنید (2) درس بگیرید (3) اگر چیزی است که واقعا می‌خواهید و فکر می‌کنید باید آن کار را انجام دهید، بلافاصله دوباره تلاش کنید.

7. امتحان کردن، ریسک کردن و موفق نشدن خیلی بهتر از این است که فقط عقب بنشینید و به این فکر کنید که اگر شکست بخورید چه خواهد شد.

8. تنها نتیجه بدی که شکست می‌تواند داشته باشد این است که انگیزه دوباره امتحان کردن را از دست بدهید.

9. هیچ نیازی به خجالت کشیدن نیست زیرا همه آدمها در جایی از زندگی خود شکست می‌خورند. فقط شما نیستید که شکست خورده‌اید.

10.  خیلی از پیشرفت‌ها در نتیجه یک شکست ایجاد شده‌اند. چیزهایی که دوست دارید را دنبال کنید. چیزی برای از دست دادن ندارید و تازه خیلی چیزهای عالی به دست خواهید آورد.

امروز بهتر از دیروز زندگی کنید.

شما چه درس‌هایی از شکست گرفته‌اید؟ افکار و نظراتتان را برای دیگران بیان کنید. /ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/5

 

«قورگورو» و «کانباغه»


قورباغه به کانگورو گفت: من و تو میتوانیم بپریم. پس اگر با هم ازدواج کنیم بچه مان می تواند از روی کوه ها یک فرسنگ بپرد، و ما می توانیم اسمش را «قورگورو» بگذاریم.

کانگورو گفت: "عزیزم" چه فکر جالبی! من با خوشحالی با تو ازدواج می کنم اما درباره ی قورگورو، بهتر است اسمش را بگذاریم «کانباغه».

هر دو بر سر «قورگورو» و «کانباغه» بحث کردند و بحث کردند.

آخرش قورباغه گفت: برای من نه «قورگورو» مهم است و نه «کانباغه». اصلا من دلم نمی خواهد با تو ازدواج کنم.

کانگورو گفت: بهتر.

قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم جست زد و رفت. آنها هیچ وقت ازدواج نکردند، بچه ای هم نداشتند که بتواند از کوه ها بجهد و تا یک فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند.

این قصه ی زیبا از شل سیلور استاین مفهوم جالبی دارد.

«پتانسیل موجود برای دستاوردهای بزرگ، قربانی اختلاف نظرهای کوچک می شود.»

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باورها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد پر می شود. این کوزه اگر روزی پر شود یاد گرفتنِ آدمی تمام می شود. نه که نتواند، دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار می گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع می کند و حتی برای آن می میرد اما آدم غیرمتعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آن را تغییر می دهد.
اگر شما مدتی ست که افکارتان تغییر نکرده، بدانید که این مدت فکر نکرده اید. آب هم اگر راکد بماند فاسد می شود!
آنچه ما را ویران می کند باورهای غلط و تعصباتی است که به خودمان اجازه ی دگربینی و دگرگونی آنها را نمی دهیم./ل

به قول نیچه: «باورهای غلط از حقایق خطرناک, ویران کننده ترند.»

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/11/5

 

تغییر هدف

اگر تخته ای را روی زمین بگذاریم و از شما بخواهیم در ازای 20 هزار تومان روی آن راه بروید ، حتما این کار را انجام  خواهید داد، چون کار بسیار آسانی است.

 اما اگر همان تخته را به عنوان پلی میان دو ساختمان صد طبقه قرار دهیم  و بخواهیم که همان کار را در ازای 20 هزار تومان انجام دهید ، آیا این کار را انجام می دهید؟ واضح است که چنین کاری نمی کنید. زیرا دریافت آن 20 هزار تومان دیگر مطلوب یا حتی ممکن به نظر نمی آید.

حالا اگر فرزندتان در ساختمان رو به رو  در آتش گرفتار شده باشد ، آیا برای نجات او از روی تخته عبور می کنید؟ بدون تردید این کار را انجام خواهید داد، چه 20 هزار تومان را بگیرید و چه نگیرید.

چرا بار نخست گفتید به هیچ وجه از آن تخته میان دو آسمان خراش نمی گذرید و بار دوم اصلا تردید نکردید؟ خطر در هر دو شرایط یکسان است . پس چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟

هدفتان تغییر کرده است. همانطور که می بینید وقتی دلیلی به اندازه کافی بزرگ داشته باشیم ، راه هر کاری را پیداخواهیم کرد.
پس این که خواستار موفقیت باشید کافی نیست . باید لایه های عمیق تر آن را بشکافید تا انگیزه اصلی خود را پیدا کرده و قدرت فوق العاده تان را فعال کنید .
یعنی همان نیروی هدف را./ل
زندگیتان  هدفمند

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/5

 

جعبه خالی


تقدیم به دوستان مهربانم
زندگی همانند یک جعبه خالی است که می بایست پر شود تا معنا پیدا کند. تو در «جعبهٔ زندگی ات» چه داری؟
اغلب مردم گزینه های محدودی دارند و گاهی اوقات جعبه شان را تنها با یک چیز پر می کنند. آن چیز چیست؟
برای بعضی از افراد میتواند کار باشد. کار مهم ترین جنبهٔ زندگی آنهاست و تمام انرژیشان را روی کار می گذارند. برای برخی دیگر میتواند یک رابطه باشد. تمام توجه شان را روی یک نفر و این که رابطه شان چطور پیش می رود، متمرکز می کنند. آن یک چیز هر چه که باشد، به دریچه ای تبدیل می شود که دنیا را از طریق آن نگاه می کنند...

پر کردن جعبهٔ زندگی تنها با یک چیز، راهبرد مناسبی نیست. طرح بهتر آن است که این جعبه را به بخش های کوچک تقسیم کنیم و هر قسمت را با یک چیز متفاوت پر کنیم. برای مثال، باید در جعبه زندگی ات نه قسمت ایجاد کنی که کار در یک بخش آن قرار گیرد و رابطه را در قسمت دیگری بگذاری، هفت جای باقی مانده را چه کار باید کرد؟
یک بخش را باید با دوستان پر کرد؛ معنویات می تواند در بخش دیگر گنجانده شود و ..

کتاب: ماییم که اصل شادی و کان غمیم
مولف: دكتر علي صاحبی
حواستون به جعبه ى زندگيتون باشه دوستان عزيزم

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/4

 

روابط اجتماعی

روایط اجتماعی

 اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید

آبرو، شرافت، صداقت  و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یك فرد متشخص است. جزئیات زندگی شما باید محرمانه باقی بمانند، پس صحبتی در رابطه با زندگیتان به میان نیاورید.


حرمت بزرگترها را نگاه دارید

شما باید همانطور كه دوست دارید مورد احترام دیگران باشید، خودتان نیز به دیگران احترام بگذارید. متأسفانه امروزه جوانان خیال می كنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر در می آورند و در واقـع خـود را عـقـل كل می دانند اما این طور نیست. كافی است به 5 سال پیش خود بیندیشید... یقیناً شما امروز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده اید. اینطور نیست؟ بـا آنـكـه 5 سـال پـیـش نـیـز فكر می كردید همه چیز را می دانید.


به اشتباهات دیگران نخندید

این یكی از پست ترین كارهایی است كه كسی ممكن است انجام دهد. هـنـگـامـی كـه شما اشتباهی مرتكب می شوید یا خرابكاری می كنید، تنها انتظاری كه از دیـگران دارید اینست كه اشتباهات و خطاهای شما را به رویتان نیاورند و از آنها چشم پوشی كنند. از آن مهمتر شما را به واسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان سر جایشان بنشینند

زمانی كه برای صرف غذا سر سفره یا میز می نشینید ، باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان كاملاً سـر جایشان بنشینند و آماده صرف غذا گردند. هـمـه افـراد بـاید در یك زمـان شـروع بــه صـرف غذا كنند.


 فخر فروشی نكنید

هیچ كس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسائـل مـالی به دارایی های خود اشاره نكنید و ثروت خود را به رخ نكشید.


مرتب به ساعتتان نگاه نكنید

هنگامی كه در محفلی هستید، مدام به ساعت خود نگاه نكنید مگر آنكه بـلافـاصله قصد ترك آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می كـنـیـد دیـگران اینطور برداشت می كنند كه شما خسته و بی حوصله شده اید./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/4

 

نقاش

در شهری کوچک روزگاری مرد نقاشی زندگی میکرد که تابلو های بسیار زیبایی می‌کشید وبه قیمت گرانی از او می خریدند. روزی یکی از همسایگان نقاش به او گفت.با هر تابلو ی نقاشی که میکشی پول زیادی می گیری اینهمه فقیر در همسایگی ما هست چرا به این همسایگان فقيرت کمک نمی کنی؟ از قصاب محل یاد بگیر،با آنکه وضع مالی خوبی ندارد هر روز چند قسمت گوشت را مجانی به خانواده های فقرا میدهد. پير مرد نقاش گفت ولی من پولی ندارم که به کسی کمک کنم.
 همسایه مرد نقاش که نا امید شده بود با ناراحتی خانه او را ترک کرد و به بد گویی پشت سر نقاش پرداخت. پس از مدتی مرد نقاش بیمار شد و در تنهایی و کم محلی همسایگان از دنيا رفت.طی مراسمی ساده مراسم دفن انجام شد. بعد از چند روز مردم با کمال تعجب دیدند که مرد قصاب دیگر کمکی به فقرا نمیکند. با تعجب از او علت کمک نکردنش را پرسیدند. قصاب گفت پیرمرد نقاش همیشه پول گوشتها را به من می داد و میگفت بين فقرا تقسیم کن. هرگز نمی توانی با ظاهر ، کسی را قضاوت کنی. مراقب قضاوت های غلط خودمان باشیم.


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/3

 

آنچه مردها از همسرانشان پنهان می‌کنند

آنچه مردها از همسرانشان پنهان می‌کنند


مردها نیز گاهی در مورد ظاهر خود احساس ناامنی می‌کنند

ممکن است شما بعد از یک کلاس ورزش یک لباس جذاب به تن کنید و از او بخواهید تا نظرش را به شما بگوید. اما مردها صبر نخواهند کرد که شما در مورد تناسب‌اندام آن‌ها قضاوت کنید. مردها همیشه دوست دارند که بدانند همچنان در نگاه شما جذاب هستند یا خیر. همه مردها این‌گونه نشان می‌دهند که اعتمادبه‌نفس داشته و احساس امنیت می‌کنند، اما همیشه نیاز دارند که بدانند در دید شما همچنان جذاب هستند. به همین خاطر بهتر است همیشه خانم‌ها به‌صورت کلامی به همسرشان بگویند که او همچنان مرد جذابی است. به او بگویید که چرا فکر می‌کنید که در کنار او خوشبخت هستید. اگرچه ممکن است تظاهر کنند که اصلاً برایشان مهم نیست اما در اصل کلمه به کلمه حرف شما را با روح خود جذب می‌کنند.


مردان نمی‌دانند چگونه احساسات خود را بروز دهند

از لحاظ روحی مردان نسبت به زنان کمتر احساساتی هستند و معمولاً نمی‌توانند به راحتی در مورد نگرانی‌های خود صحبت کنند. البته دلیلش آن نیست که احساس ندارند بلکه به این دلیل است که معمولاً به آن‌ها یاد داده شده است که خودشان از پس این‌گونه مشکلات به تنهایی بر بیایند و آن را بروز ندهند؛ همیشه می‌شنوند ” مرد که گریه نمی‌کند!”.

به همین دلیل شگفت‌زده نشوید اگر نمی‌تواند بعد از یک مشاجره یا به دلیل کار کردن شما تا دیروقت به راحتی به شما بگوید که واقعاً ناراحت شده است. از طرف دیگر نیز ممکن است این مرد احساس کند که نگرانی‌ها و ناراحتی‌هایش نادیده گرفته شده است که این مسئله خود می‌تواند در خل و خوی او تأثیرگذار باشد.
حال چه می‌توان کرد؟ یک زن تنها می‌تواند مشوق و صبور باشد. احساسات خود را واضح به زبان بیاورید و صبر کنید تا او نیز زبان باز کند و سعی کنید در ابراز احساسات به او کمک کنید.


مردها به شدت به شما وابسته هستند

مردها به راحتی می‌توانند نقش حمایت گر و تأمین گر را به عهده بگیرند. اما تنها تعداد کمی از آن‌ها کمک دیگران را می‌پذیرند. حتی اگر این حمایت از طرف همسرشان باشد. مردها در محل کار یا باشگاه دوستان زیادی دارند اما کمتر پیش می‌آید که دوستی داشته باشند که همه احساس ایشان را بفهمد و کاملاً درکشان کند. مردها واقعاً دوست دارند که به حمایت همسرانشان تکیه کنند اما درعین‌حال دوست ندارند که ضعیف به نظر برسند.

به همین دلیل فراموش نکنید که معشوقه، همسر و بهترین دوست شوهرتان باشید. یادتان باشد که در مورد مسائل کاری از او سؤال بپرسید و یا از او بخواهید در مورد مسائلش با شما صحبت کند. اگر به نظرتان می‌رسد که استرس دارد به او بگویید که می‌تواند با شما صحبت کند، حتی اگر ابتدا بگوید که مشکلی نیست. وقتی صحبت می‌کند کاملاً به او گوش دهید و از پاسخگویی به او نترسید.


برای بهترین دوست او بودن، بازخوردهای صادقانه و مثبت شما مهم‌ترین قسمت است.


مردها نیز از در آغوش کشیده شدن لذت می‌برند

ممکن است که حتی حوصله رابطه جنسی را نداشته باشد اما این به آن معنا نیست که دوست ندارد او را در آغوش کشیده و نوازش کنید. مردها نیز مانند زن‌ها از در آغوش کشیده شدن و نوازش شدن لذت می‌برند. می‌توانید این کار را بیشتر انجام دهید. دستان او را بگیرید، شانه‌هایش را نوازش کنید  هنگام خواب به او نزدیک شوید. شاید گاهی رابطه جنسی هم پیش بیاید اما تنها گرفتن دستان او و یا لمس شانه‌هایش نیز می‌تواند برایش قوت قلبی باشد که نیاز دارد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/3

 

ساعتی تامل


مردان ایرانی "زن فقیر " هستند
 و بسیاری زنان "شوهرفقیر" !!

 بسیاری از مادران ایرانی دخترانشان را برای خانه داری تربیت میکنند نه برای یار و همسر شدن.
این مادران غافلند از اینکه دامادشان اول همدل و همسر میخواهد نه آشپز !!
غذا را میتوان از بیرون خرید ولی دلدار را نه!

 یا پسرانشان را جوری تربیت میکنند که عاقبتش "شوهرفقیری" عروسشان است
ماشین دارد ، خانه دارد ، طلا میخرد ولی همدم نیست ، شانه ای برای گریه کردن نیست .

همسری که چند نوع قندان در جهیزیه اش است و همه همیشه شسته و مرتب هستند و پر از قند
 ولی یک چای سحر یا دم عصر با همسرش نمیخورد
 قطعا طرف مقابلش "همسرفقیر" است .
جالب است بعضی ها برای شکستن این قندان بلامصرف ناراحت هم میشوند .
بگذار بشکند
 دیگی که برای من نجوشد . . .

بعضی ها کباب پز دارند
 خیلی هم مواظبند نشکند یا خراب نشود
 ولی هیچگاه فکر نمیکنند که با این ، کبابی بپزم و یک عصر با همسرم تو حیاط نوش جان کنیم و لذت ببریم .

خش دل همسر مهمتر است یا خش روی ماشین؟
 واقعا ماشینی که مواظبش باشی خانمت درب آن را محکم به هم نزند
 ولی در عوض دلش را در آن میشکنی به درد چه میخورد؟

 اگر زد ضبطش را خراب کرد
بگو فدای سرت عزیزم
 اگر سوارش شد و کوبید به دیوار
به محض اینکه شنیدی بگو خودت سالمی؟
بگو فدای سرت .
میدانی چرا؟
چون همسرت است ،
یعنی

** فرم دیگری از خودت است **

لباسی که برای همسرت نپوشی تا شاد شود به درد چه میخورد ؟
 اگر همسرت زیبایی و خوش تیپی تو را دوست دارد، چرا معطلی؟
دوستی برای مشاوره نزد من آمده بود و گله میکرد از همسرش.
میگفت در مجلسی خانوادگی بودیم و همسرم با اینکه جوانترین بود لباسش شبیه مسن ترین فرد بود!!
گفتم شاید جلو جمع خواسته سنگین باشد .
گفت در خانه بدتر است .
چقدر بد است مرد یا زن در خانه بسته به شغل مثلا بوی گازوئیل بدهد یا سر کله اش از تدریس گچی باشد یا همیشه بوی قرمه سبزی بدهد .
 نه ادکلنی
نه کنار هم نشستنی
 نه درک احساسات طرف مقابل . .
وقتی در خانه ای تلفن همراهت
را کنار بگذار و زندگی کن..
به خودت برس، به خاطر خودت و همسرت .

مردان و زنان باید یادشان باشد که با همسرشان همخانه نیستند ، بلکه همسرند .
 نگذاریم طرف مقابلمان احساس فقر و کمبود کند .
 ما نباید برای خودمان زندگی کنیم ، بلکه باید برای همدیگر زندگی کنیم و همدیگر را شاد کنیم .

وقتی همسر شدیم
باید همسری کنیم
 نه اینکه فقط به امورات خودمان برسیم ،
فرق نمیکند ، چه زن و چه مرد ، در همه زمینه ها ، گفتگو ،
 برنامه ریزی ، همکاری ،  
کار منزل ،بیرون رفتن ،خرید ،
 همه چیز با همکاری هم...

نگذاریم همسرمان احساس کند که ارزشش از ماشین یا قندان کمتر است .

با هم روزنامه بخوانیم
 جدول حل کنیم
فکر کنیم
برنامه ریزی کنیم
بهانه ای برای با هم بودن بتراشیم
غرورمان را زیر پا بگذاریم
 احساس یکی بودن کنیم
خودمان را بشکنیم و برای هم زندگی کنیم
 دل یکدیگر را بدست بیاوریم
 لازم شد گذشت هم داشته باشیم .
 آنگاه اگر به امورات خودمان هم رسیدیم ایرادی ندارد

زن و شوهر مکمل هم هستند
 هر دو حق زندگی دارند و هر دو باید از زندگی مشترک بهره مند شوند.
این منافاتی با شخصیت‌
زن و مرد ندارد
 و نه مردسالاری است
نه زن ذلیلی...!
این  معنای درست زندگي است
عشق براي شما./ل
ارسالی از استاد صمدی- تهران


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/3

 

از رموز موفقیتروزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد:
 
 من کور هستم لطفا کمک کنید.
 
 روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت. نگاهی به او انداخت، فقط چند سکه در داخل کلاه بود. روزنامه نگار چند سکه داخل کلاه انداخت و با مرد کور درد و دل کرد. مرد کور خیلی آه و ناله می کرد و از اینکه مردم بینا به فکر امثال او نیستند، شِکِوه و شکایت داشت. روزنامه نگار، ایده ایی به ذهنش رسید و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد.
 
 عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است! حال مرد کور را پرسید. مرد کور از صدای روزنامه نگار، او را شناخت و از او پرسید که بر روی تابلو چه چیزی نوشته که امروز خیلی از مردمان رهگذر به او کمک نمودند؟
 
 روزنامه نگار جواب داد:
 چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد.
 
 می دانید روزنامه نگار روی تابلوی مرد کور چی نوشته بود؟ او نوشته بود:
 
 امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم!
 
 وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر دهید، خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد. باور داشته باشید که هر تغییر آگاهانه، بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید. این رمز موفقیت است... لطفا لبخند بزنید. فقط لبخند /ل

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/11/1

 

همراهی با همسر

همراهی با همسر خیلی خوبه و لازمه ولی نباید اونقدر این همراهی پررنگ باشه که چیزی از علایق و شخصیت خودتون باقی نمونه!
بعضی خانوما ازدواج که میکنن کلا خودشونو یادشون میره. کلا میشن نسخه دوم همسرشون!و این از دو جهت مضره:
یک:موقع ازدواج همین تفاوت های شما با همسرتون بوده که جذاب بوده و باعث شده انتخابش کنین و انتخابتون کنه و اگر این تفاوت هاصفر بشن جذابیت هم به تبعش کم رنگ میشه. باید صمیمی باشید ولی در عین حفظ تفاوتها.
دوم اینکه اگر از خودتون و علایقتون و .. بگذرین و بشین دقیقا اونی که همسرتون میخواد بعد از یه مدت حس میکنین تلف شدین!حس میکنین در حق خودتون خیانت کردین. حس میکنین سرجای خودتون وانستادین...
بازهم تاکید میکنم نمیگم صمیمی  نباشین. نمیگم به خواسته هاشون دل ندین. همه ی اینا سرجاش ولی خودتون هم باشین. برای خودتونو علایقتون هم وقت بذارین. به فکر حال دل خودتونم باشین . دل خوشی های شخصی تونو دوست داشته باشین و بهشون برسین. هم حال خودتون خوب میشه و هم حال همسرتون./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/11/1

 

5 پیامکی که هر روز باید برای همسرتان بفرستید

5 پیامکی که هر روز باید برای همسرتان بفرستید

محققان: لوری شید، جاناتان سندبرگ

1- تعریف و تمجید

«عاشق اشتیاقت برای زندگی هستم!»

«کارت در به مدرسه بردن بچه هایمان، آن هم هر روز صبح، عالی است؛ ممنون که آنها را به موقع به مدرسه می رسانی.»

«آشپزی ات محشر است. عاشق این لازانیای جدید هستم که درست کرده ای.»


2- تشکر و قدردانی

«ممنون که دیشب آن همه لباس را اتو کردی. می دانم که خسته بودی.»

«ممنونم که در تعطیلات آخر هفته، با دوستانم که پیشمان ماندند، مهربان بودی.»

«به خاطر وقت شناسی و مدیریتی که داری، ازت متشکرم؛ دقیقا به موقع بچه ها را برای کلاس های بهاره ثبت نام کرده ای.»


3- خاطره بازی!

«داشتم به روزی فکر می کردم که با هم برای شام به فرحزاد رفته بودیم، شب خوبی بود، نه؟ خیلی زود دوباره باید این کار را تکرار کنیم.»

«برای خنده دیشبت ممنونم. واقعا نیاز داشتم.»

«تعطیلات عید پارسال کنار تو خیلی به من خوش گذشت، امسال هم باید کنار هم باشم.»


4- سوال های عجیب و غریب!

«خب حالا نوبت سوال امروز است: اگر قرار بود شهری را برای یک سال زندگی- غیر از شهری که در آن هستیم- انتخاب کنی، انتخابت چه بود؟»

«اگر می خواستی یک نقطه از این شهر را، که عاشقش هستی، به من نشان بدهی، کجا را انتخاب می کردی؟»

«همین الان دوست داری چه فیلمی را تماشا کنی؟»

 
5- پیامکی، در خوشی هم شریک شوید

«عاشق جنگل نوردی با دخترمان هستم. دفعه قبل یک گوزن دیدیم و وقتی سمت ما چرخید، صورتش را هم دیدیم.»

«وای، یک مشتری جدید گرفتم، خیلی هیجان دارم!»

«با دوستانم خیلی دارد خوش می گذرد؛ درست مثل گذشته ها! ممنون که مراقبت بچه ها بودی که بتوانم با دوستانم بیرون بروم.»./ل
نه رویایی نیست این حرفها فقط یه کوچلو همت می خواد


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/30

 

مرز بین محبت کردن و لوس شدن بچه ها

مرز بین محبت کردن و لوس شدن بچه ها

بچه ها باید تبعات رفتارشان را ببینندبه این مثال توجه کنید؛ شما به فرزندتان می گویید اتاقش که قلمرو شخصی اش است را بعد از بازی تمیز کند ولی او حرف شما را گوش نمی دهد و شما هم با این استدلال که اتاقش را جمع نکرد و بچه است و خودش نمی تواند، خودتان اتاق او را تمیز می کنید. در حالی که این کار اشتباه است.

والدین باید بگذارند اتاق بچه نامرتب بماند و او سختی های بی نظمی را تحمل کند و وسایلش گم شود و در مجموع تبعات بی نظمی اش را ببیند و یاد بگیرد باید نظم داشته باشد. حتی این قضیه در مورد بچه های کوچک نیز مصداق دارد. مثلا بچه خردسال شما زمان غذاخوردن، اصلا غذا نمی خورد. شما نیز از روی محبت دنبال او راه می افتید و التماسش می کنید تا غذایش را بخورد در حالی که این کار نه تنها محبت نیست بلکه لوس کردن بچه است.

رفتار درست این است بگذارید بچه تا وعده بعدی غذا گرسنه بماند و سختی بکشد ولی در عوض یاد می گیرد زمان غذا خوردن باید بیاید و غذایش را بخورد. در حقیقت والدین با رفتارشان باعث می شوند شخصیت کودکشان راه تکامل را طی نکند و او یک فرد وابسته ضعیف بار بیاید و در سنین نوجوانی و جوانی نمی تواند زندگی اش را مدیریت کند.شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه باید برای محبتمان قید و شرط بگذاریم؟ پاسخ این است که محبت شما به فرزندتان به قید و شرط نیاز ندارد و باید به فرزندتان بگویید او را به عنوان یک آفریده و هدیه خدا و یک موجود ارزشمند دوست دارید و هیچ قید و شرطی برای دوست داشتن این موجود ارزشمند وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که همه رفتارهای تو مورد تایید من است، درواقع، منظور این است که در مورد رفتارهای بد باید به او آموزش دهید و بعد از آموزش اگر فرزندتان خواسته نامعقولی داشت، نباید آن را بپذیرید./ل

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1394/10/30

 

مهمترین عامل اختلافات زناشویی

مهمترین عامل اختلافات زناشویی

یکی ازعلل مهم ایجاد اختلاف زناشویی،  حاضرجوابی و سپر دفاعی در دست گرفتن باعث ادامه و تنش زایی جرو بحث در زندگی می شود.

بسیاری از زوج‌‌های جوان در ابتدای زندگی مشترک با همسرشان همانند دوستانشان رفتار می‌کنند؛ یعنی به همان شکل، لجباز و یا حاضر جواب هستند. آنها فکر می‌کنند در روابط زناشویی و در مقابل همسرشان هم می‌توانند همین رفتار را داشته باشند غافل از این که زندگی مشترک عرصه رقابت زن و شوهر نیست و اگر بخواهند مدام به پاسخ دهی بپردازند و در برابر هم قد علم کنند، کانون گرم خانوادگی‌شان پاشیده خواهد شد.

در رابطه با دوستان حاضر جواب وپاسخ‌هایی بعضاً تند و تیز به حساب شوخی گذاشته و به زودی فراموش می‌شوند.اما در زندگی خانوادگی این نوع برخورد مقابل به مثل را به دنبال می‌آورد وتلافی کردن‌‌های مدام، آتش اختلاف را دامن می زند و خانه را به میدان جنگ تبدیل می‌کند.
تاثیر لجبازی در ایجاد اختلاف زناشویی

بنابراین در برخورد با همسر‌تان از لجبازی و مقابل به مثل دوری کنید و اگر مسئله‌ای وجود داشت با آرامش و سیاست آن را خنثی کنید و به یاد داشته باشید شما قرار است سا‌‌ل‌های سال در کنار هم زندگی کنید و مسلماً اگر در این زندگی رابطه‌ای دوستانه و صمیمانه‌ای حکم فرما باشد، لحظات لذت بخشی را کنار هم خواهید گذراند.

در صورتی که با همسر‌تان اختلاف نظر دارید، سعی کنید بدون جار و جنجال و با منطق نظراتتان را مطرح کنید.اگرهمسر شما یک بار به حرف شما عمل نکرده‌است آن را بهانه‌ای برای جبهه‌گیری قرار ندهید.

به جای این کار سعی کنید گذشته را فراموش کنید و برای موضوع جدید تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید. اگر همسر‌تان یک روز با ناراحتی و بی‌حوصلگی با شما رفتار کرد شما به جای اخم و ناراحتی سعی کنید علت رفتار او را جویا شوید و در برطرف کردن ناراحتی او بکوشید. نه این که با رفتار‌تان به ناراحتی او اضافه کنید./ل
زندگی تان سرشار از صمیمیت


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/29

 

” لطفا همسرم را درست می کنید؟ ”

” لطفا همسرم را درست می کنید؟ ”

وقتی زوج ها به مشاوره میروند معمولا شعار بیشترشان همین است. و بیشتر مردم کتاب های خودخوانی که محتوای یکسانی دارند برای رابطه شان می خوانند: ” این به من کمک می‌کند تا بفهمم همسرم چه مشکلی دارد و بعد میتوانم درستش کنم”. این دیدگاه به ما کمکی نمیکند. اگر واقعا میخواهید که در رابطه تان پیروز باشید باید اول از خودتان شروع کنید و این خیلی بیشتر موثر است. پس در مقابل آینه نگاهی به خودتان بیاندازید، همان طور که هستید. حالا واقعا به این سوال ها توجه کنید:

چه نوع همسری هستید؟
چه نوع همسری می خواهید باشید؟
آیا شکافی بین آنچه که هستید و آنچه که میخواهید باشید وجود دارد؟

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/28

 

درخشش


هر انسانی، یک‌بار
برای رسیدن به یک‌نفر
دیر می‌کند
و پس از آن
برای رسیدن به کسان دیگر
عجله‌ای نمی‌کند
“در کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر بروم که درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود جلب کرد. جلوتر رفتم تا به شی درخشان رسیدم.
 نگاه کردم دیدم یه قوطی نوشابه است، با خودم فکر کردم، در زندگی چند بار چیزهای بی ارزش من را فریب داده و من را از مسیر اصلی خودم غافل کرده است و وقتی به آن رسیدم دیدم که چقدر بیهوده بوده است،
ولی آیا اگر به سمت آن شیء بی ارزش نمیرفتم، واقعا می فهمیدم که بی ارزش است یا سالها حسرت آن را میخوردم!!!/ل
پائولو کوئیلو
کتاب دومین مکتوب


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/10/28

 

توقع

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺍﺯ ﻫﺮ کسی،
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..‌.!! ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌...
ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ...
ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻣﯽ ﺗﮑﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ..‌.
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ...! ﺣﺎﻻ تو هی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﮑﻦ ﺗﻮﯼ
ﮐﻮﺯﻩ ﻋﺴﻞ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ...!! ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ!!
ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ،
ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...
ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.‌..!!
من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم
چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام
همه به خودم مربوط است
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی
هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند
شاد باش و از زندگی لذت ببر
چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند "/لادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/27

 

دو نفر که عاشق هم اند اما هم خون نیستند...

رابطه ی زن و شوهر مثل رابطه ی خواهر و برادری نیست...
مثل رابطه ی مادر و فرزندی نیست...
مثل ارتباط پدر و پسری نیست...
مثل هیچ رابطه ای نیست...
دو نفر که عاشق هم اند اما هم خون نیستند...
اگر کدورتی بین خواهر و برادر باشد ، اگر ناراحتی بین والد و فرزند باشد ، به اندازه کدورت و ناراحتی مابین زن و شوهر مهم نیست... چون در آن رابطه همه هم خونند...خواسته یا ناخواسته آن کدورت رفع میشود...انگار هیچ چیز نبوده...انگار هیچ اتفاقی نیافتاده...
اما کوچکترین اتفاق اگر بین زن و شوهر رخ دهد و آنرا بزرگ کنند ، اگر ناراحتی ایجاد کند ، حتی در صورت بخشش ، از ذهن دو طرف نمیرود...
به مرور زمان به رابطه خدشه وارد میشود...کم کم کدورتها عادی میشود...کم کم از یکدیگر سرد میشوند... این خیلی خطرناک است...
سعی کنید زود از هم ناراحت نشوید...سعی کنید سریعا جبهه گیری نکنید...تا میتوانید همانجا گذشت کنید...موضوع را دنباله دار نکنید...اگر کدورتهای کوچک به چشم آمد...اگر آنها را بزرگ کردید ، منتظر سردی باشید...منتظر گسستگی باشید چرا که ذره ذره روی هم تلنبار میکنید کارهای گذشته را ، حتی اگر بخشیده باشید... رابطه ی زن و شوهر مثل رابطه شما با خانواده تان نیست... یادتان هست چند مرتبه با خواهرتان دعوا کرده اید؟ یادتان هست چند بار با برادرتان بگومگو داشته اید؟! ده بار؟صدبار؟هزاربار؟ هیچکدام را یادتان نیست و به دل ندارید... با همسرتان چندبار ناراحتی داشتید؟ پنح بار؟ ده بار؟ پانزده بار؟ همه را یادتان هست...همه را کنج ذهن دارید... رابطه زن و شوهر حساس است...مواظب رابطه تان باشید...
خسرو شکيبایی با اون صدای طلاييش می گفت :
هميشه يادمان باشد که نگفته ها را ميتوان گفت
ولی گفته ها را نميتوان پس گرفت ...
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ ،
شکست با کوزه است ...
دلها خیلی زود از حرفها می شکنند !
مراقب گفتارمان باشیم

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/27

 

مدتی سکوت

 ﻣﺮﺩﯼ ﻗﻮﯼ ﻫﯿﮑﻞ ﺩﺭ ﭼﻮﺏ ﺑﺮﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ .
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ۱۸ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﺩ .
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ۱۵ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪ .
ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ۱۰ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﭘﯿﺶ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺭﻓﺖ، ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﻣﻦ ﮐﻨﻢ،
ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ !
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺗﺒﺮﺕ ﺭﺍ ﺗﯿﺰ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ !

ﺭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻇﺮﻳﻒ ﺍﺳﺖ، ﻓﻜﺮ، ﺟﺴﻢ، ﺭﻭﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ.

پس ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﮐﻨید.

" قبل از
پاسخ دادن
به سوالات ديگران

مدتي سكوت كن
تا پاسخ بهتري بيابي

سكوتت
در خاطر هيچكس نخواهد ماند؛

اما پاسخ ات را
هميشه به خاطر خواهند سپرد "./ل

ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/10/26

 

مرداني كه براي خانم ها جذاب هستند

مرداني كه براي خانم ها جذاب هستند


این مردان با این ویژگی ها برای تمامی خانم ها جذاب هستند.
یک مرد واقعی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
چطور در مقابل دیدگان همسرش جذاب به نظر برسد؟


 
 پژوهشگران در یک بررسی معتبر، با 709 زن و مرد بالغ تماس تلفنی برقرار کردند و از آنها پرسیدند: «به نظر شما، یک مرد واقعی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟»

 

یافته های این پژوهش بسیار جالب بود. بیشتر افراد مورد بررسی، روی دو موضوع اساسی اتفاق نظر داشتند. 98 درصد آنان ویژگی «انسان دوستی» و حدود دو سوم آنها، «کمک کردن در امور منزل» را در اولویت می دانستند! نظر آنها درباره دیگر ویژگی ها تفاوتی چشمگیر را نشان می داد.

برای مثال:
* 82 درصد مردان اظهار می کردند که باید زیاد ورزش کنند تا در نظر همسرانشان زیبا و جذاب باشند، این در حالی بود که فقط 72 درصد زنان روی ورزش کردن همسرشان حساسیت داشتند.

* حدود 73 درصد مردان اظهار می کردند که یک مرد واقعی باید از نظر جنسی نیرومند باشد.

* حدود 68 درصد زنان اظهار می داشتند مرد باید بتواند شکم خانواده اش را سیر کرده و معاش آنان را تامین کنند.

* 64 درصد مردان نگران بودند مبادا چاق شوند و در نتیجه از چشم همسر خود بیفتند؛ این در حالی بود که 55 درصد زنان هم همین نگرانی را داشتند.

* 55 درصد مردان و 41 درصد زنان به عضله ای بودن اندام مردان اهمیت می دادند اما 59 درصد زنان از چنین اندامی بیزار بودند!

* حدود 80 درصد مردان تمایل داشتند با همسرشان به خرید بروند و 20 درصد مردان خرید کردن را دوست نداشتند و ترجیح می دادند همسرشان این وظیفه را برعهده بگیرد؛ اما 59 درصد زنان ترجیح می دادند با شوهرشان به خرید بروند.

 

* یک مرد واقعی باید از هر نظر به فکر همسرش باشد، برای او وقت بگذارد و به او خدمت کند. این مورد را 68 درصد مردان هم تصدیق کردند؛ در صورتی که زنان، این شخصیت نگران و در خدمت زن بودن را تایید و تصدیق نکردند و فقط 31 درصد آنان این مورد را عنوان کرده و 69 درصد آن را به طور کلی رد کردند.

 

* داشتن کار مناسب و تحصیلات عالیه را 61 درصد از مردان و 44 درصد از زنان مطرح کردند. به نظر می رسد این دو مورد برای مردان مهمتر از زنان است و زنان به بیکاری مردانشان یا نداشتن تحصیلات عالیه همسرشان کمتر اهمیت می دهند.

 

* شرافت و انسان دوستی مردان، برای 55 درصد مردان و 98 درصد زنان، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

* حدود 59 درصد مردان، زنان را موجوداتی بدعادت می دانند که دوست دارند فقط به شوهرانشان تکیه کنند و توقع دارند که مردان مدام برای آنها هدایای گرانقیمت بخرند اما زنان این مورد را کاملا رد کرده و معتقدند موجوداتی پرتوقع نیستند. فقط 15 درصد زنان خیلی جوان ادعا می کردند که انتظار دارند همسرشان هدایای گرانقیمت برایشان بخرد تا او را مردی واقعی بدانند!

 

* زنان روی این ویژگی مردانه تاکید داشتند که باید استعداد فنی – تکنیکی داشته باشند. حدود 78 درصد زنان بر این مسئله تاکید داشتند؛ در حالی که 65 درصد مردان آن را تصدیق کردند.

 

* 78 درصد زنان معتقد بودند که مرد واقعی باید بچه دوست باشد و دارای فرزند شود. حدود 70 درصد مردان هم این مسئله را تصدیق کردند.

 

پس به طور کلی می توان گفت… یک مرد واقعی هم باید در کارهای خانه به زنش کمک کند و هم باید به بچه دار شدن علاقه داشته باشد و اگر دارای فرزند شد، او را دوست بدارد و به خوبی پرورش دهد و در امر تعلیم و تربیت او کوشا باشد. در واقع یک مرد واقعی باید یک پدر واقعی هم باشد. از طرفی، باید در یک زمینه خاص مهارت داشته باشد و درآمدش از هزینه هایش بیشتر باشد و سعی کند زندگی را بچرخاند. اگر یک حساب بانکی عالی هم داشته باشد، چه بهتر!

 

انسان دوستی و کودک دوست بودن، در اولویت خواسته های زنان و مردان قرار داشت. منظور از انسان دوست همان زن دوست است چشمکیعنی اول همسرش را دوست بدارد و بعد فرزندانش را و بعد دارای مهارت فنی باشد./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/26

 

سیاست های زنانه

به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه همسرت رو با مرد دیگه فرزندت رو با فرزندان دیگه زندگیت رو با زندگی دیگه مقایسه نکن؛مقایسه ممنوع!این کار به ضرر همه تون هستش؛اگه تا حالا این کار رو کردی چه مستقیم و چه غیرمستقیم، بدون که امتیازهای منفی زیادی از همسرت گرفتی

هیچ وقت جلوی همسرت از آقایون دیگه تعریف و تمجید نکن.از مردهای نامحرم که به هیچ عنوان (اصلا چه معنی داره!)
حتی از محارم خودت هم تعریف و تمجید نکن (مثل پدر، برادر، عمو و دایی و...)

این کار به نفعته!

معمولا اینطوری آقایون با کسی که داری ازش تعریف می کنی احساس رقابت می کنن؛ و امتیاز منفی می گیری خودت و خدای خودت رو قاضی کن!وجدانا آیا خودت دوست داری که همسرت از یه خانوم دیگه جلوت با آب و تاب تعریف و تمجید کنه؟؟؟!

پس به فرمایش  معصومین (ع) برس!"آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند؛ و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند"مقایسه فقط وقتی مجازه که همسرت تو اون زمینه برتری داره و با مقایسه میخوای به همسرت بال و پر بدهی./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/26

 

چند تکنیک ساده جهت افزایش توانایی های مغزی شما :


چند تکنیک ساده جهت افزایش توانایی های مغزی شما :

با دستی که عادت ندارید، درب اتاق، خونه و ماشین را باز کنید

 بادستی که عادت ندارید مسواک بزنید. یا تلاش کنید

توانائی نوشتن با دست غیر غالب را نیز در خود تقویت کنید.  

با چشمهای بسته دوش بگیرید.  در کارهای صبح خود تغییرات ایجاد کنید

اگراول لباس میپوشید بعد صبحانه، جای این دو رو عوض کنید بعد به سر کار بروید

سعی کنید بشمارید، مثلاً تعداد صندلیها، تابلوها، کلیدهای برق و.. حداقل در اتاقی که قرار میگیرید

سعی کنید چندتا شماره تلفن حفظ کنید وبجای حافظه تلفن از حافظه خودتون کار بکشید

تماشای تلویزیون را محدود و بیشتر به مطالعه بپردازید /ل

موفق و تندرست باشید..

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/25

 

*معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)*

*معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)*


ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده اند، سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است.

۱- ایمان
در اسلام شرط اول انتخاب همسر ایمان و تقوا معرفی شده است. دین بنیان خانواده را حفظ می کند و همسر باتقوا بیشتر از همسری که تقوای کمتری دارد، می تواند اعتماد و آرامش شما را تامین کند. بنابراین پرهیزگاری شرط اول ازدواج از نگاه ائمه و معصومین است. کسی که پایبند به دین نباشد هیچ ضمانتی وجود ندارد که به رعایت حقوق همسر و زندگی مشترک پایبند باشد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد. (نهج الفصاحه ، ح247)

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: با زن به خاطر 4 چیز ازدواج می شود: مال و ثروتش، زیبایی اش، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش؛ و تو با زنان متدین ازدواج کن. (کنز العمال . ح44602)

۲- حس خلق
توصیه بعدی اسلام درباره ملاک های ازدواج، حسن خلق است. مردی در این زمینه با امام رضا (علیه السلام) مشورت نمود و عرض کرد: یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده ولی اخلاق بدی دارد. حضرت فرمود: اگر بدخلق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور. ( وسائل الشیعه، ج14،ص54). دینداری و اخلاق از مهمترین ملاک هایی است که باید هنگام انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرند و اگر این دو خصوصیت در کسی وجود نداشت، در ازدواج با او باید تردید کرد. حسن خلق به دارا بودن اخلاق های خوب مثل صداقت، عفت کلام، نگاه پاک، امانتداری، فروتنی، بخشندگی و در کنار آن دوری از اخلاق های بد نظیر تندخویی، بی وفایی، کینه و حسادت و... را شامل می شود.

۳- وصلت خانوادگی
ازدواج یک پیوند خانوادگی است نه پیوند دو نفر. از سوی دیگر، خانواده اولین و مهم ترین ریشه هر فرد و آموزشگاهی است که او داشته هایش، خلق و خو، عادت ها و نگاهش به زندگی را از آنجا کسب کرده. بنابراین مهم است با خانواده ای سالم و اصیل وصلت کنیم. اصالت خانوادگی به معنای سلامت خانواده و خوشنام بودن آن ها است. نه ثروت و اصل و نسب و نام و فامیل. اسلام تأکید دارد که درباره سابقه خانوادگی همسر، تحقیق لازم صورت گیرد و به خصوص، مراتب ایمانی و اخلاقی آنها در نظر گرفته شود. زیرا این اصالت خانوادگی در زندگی جدید و نسل بعد تأثیر خواهد گذاشت. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در این رابطه می فرمایند: «برای نطفه های خود، بهترین را گزینش کنید. »

۴- همتایی
کفویت در ازدواج هم همیشه مورد تاکید پیامبر اکرم(ص) و ائمه بوده است. کفویت به معنای تناسب و همتایی و هماهنگی در ویژگی های اصلی افراد است و در جنبه های ایمانی، فکری، اقتصادی، سنی، ظاهری، خانوادگی، فرهنگی، تحصیلی و... مطرح می شود. در اسلام تاکید زیادی بر کفویت اعتقادی شده است چرا که اعتقادات هر فرد درون مایه وجودی او را مشخص می کنند و تضاد در اعتقادات تنش های زیادی در زندگی در پی دارد. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «مرد مۆمن، کفو و همتای زن مۆمن است؛ و مرد مسلمان، همتای زن مسلمان.» (وسائل الشیعه، ج14، ص44.)

بر این اساس بود که پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حضرت علی (علیه السلام) را برای همسری دختر خود انتخاب نمودند. بعضی روایات همچنین کفویت را شامل دو چیز دانسته‌اند: یکی عفت ناشی از ایمان و اعتقاد و دیگری تأمین امکانات زندگی.

۵- سلامت
سلامت جسم و روح در ازدواج همیشه مورد تاکید اسلام بوده است. امام صادق (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: «از ازدواج با احمق بپرهیزید که هم نشینی با او مایه اندوه و بلاست.» (جعفریات، ص 92.)/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/25

 

رابطه فقط از نوع دوستی !!!

رابطه فقط از نوع دوستی !!!

 اگر کسی بگوید من می خواهم با جنس مخالف رابطه عاطفی و دوستانه پیامکی و تلفنی داشته باشم بدون شهوت! حرفی متناقض گفته چون

 اولا به دلیل وجود غریزه جنسی که خداوند آن را در نهاد هر انسان سالمی قرار داده، دو جنس مخالف به طور طبیعی به هم تمایل دارند، و در رابطه های عاطفی، دوستانه و خارج از چهارچوب به دلیل این ویژگی انسان ها، مسلماً شهوت وجود دارد و کسی که آن را نفی کند تنها خود را فریب داده.

 ثانیاً شهوت در معنای اصلی خود به معنی میل و رغبت به چیزی است، و وقتی شما با اراده و اختیار خود، با جنس مخالفتان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنید، به معنی این است که میل به این کار دارید و این میل هم به دلیل وجود همان غریزه جنسی است.

 پس فرض رابطه عاطفی و دوستانه دختر و پسر بدون وجود شهوت، فرض باطلی است.
 
☝️گفتنی است برخی اوقات این شهوت موجب صدور رفتارهای پرخطری چون ارتباط جنسی و ... می شود و گاهی خیر؛ ولی اینها هیچ کدام تغییر در حکم این مسئله ایجاد نمی کند و هر دو گناه است و آسیب زا می باشد.

 اين نوع رابطه ها، بهترين فضا را براي جولان شيطان و هواي نفس فراهم مي كند و بسيار خطرناك است و فرد مسلمان از این رابطه ها اجتناب می کند تا رضایت خداوند را کسب کند و نه شیطان را./ل

مواظب خودتون باشید

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/25

 

کلید طلایی زندگی مشترک

کلید طلایی زندگی مشترک

سه نکته برای داشتن زندگی نورانی
استاد پناهیان

نکته اول "محبت"

چه محبتی عمیق و لذت بخش و ماندگاری است؟!
یک قائده در محبت وجود دارد که چه ما متدین به دین و معتقد به اسلام باشیم، چه عارف مسلک و عاشق پیشه باشیم و چه نباشیم بالاخره این قائده در محبت قائده ی عجیبی است...

قائده مثلث طلایی
 معمولاً همه فکر می کنند محبت بین دو طرف موجب شیرینی زندگیه، البته همینطوره!
خصوصاً کسانی که محبت ندیده باشند، یک ذره محبت براشون خیلی ارزشمند است...
ولی علی القائده انسان به محبت کم سیراب نمی شود،انسان دوست دارد محبت بسیار بسیار عمیق باشد.

محبت وقتی شدید شد  آثاری دارد که واقعاً زندگی رالذت بخش می کندو روحیه انسان رو بصورت اساسی تغییر می دهد.
حالا ما چکار کنیم این محبت در یک زندگی مشترک و در یک پیوندی که آغاز شده بسیار عمیق و طبیعتاً پایدار بماند؟!


یکی از راهها اینه که این دو نفری که به هم علاقه دارند فقط به هم علاقه نداشته باشند
این محبت را آسیب پذیر می کند.
هرکس به خاطر خودش او را دوست داشته باشد، این خودخواهی در محبت،باعث میشود به محبت صدمه واردشود
دعوا پیش بیاید،
تلخی پیش بیاید،
کدورت پیش بیاید،
افت محبت پیش بیاید...

ولی هر کسی دیگری رو بخاطر خود او دوست داشته باشه بهتر خواهد شد...
اما این یک شعار هست!


ما نمی خواهیم شعار بدهیم و خیال بافی کنیم. آدمها می توانند همدیگر رو بخاط خودشون نه خودشون دوست داشته باشند...
ولی همون طور که در دنیا رایج است یک مدت کوتاه محبت مخلصانه و قشنگ و غیر خودخواهانه هست.

غربی ها اسم دوران شیرین زندگی رو گذاشتن "ماه عسل"
اما خیلی زمان رو کم گذاشتند. این نامردی است.
ما حداقل ماه عسلمون سی سال باید طول بکشه.

ما می خواهیم محبت پایدار باشد، ماندگار باشد. این قائده ی طلایی می گوید:
اگر هر دو نفر عاشق و دلداده ی یک موجود با عظمتی باشندکه خودخواهی اینها را گرفته باشد آنوقت این دو نفر به هم علاقه خیلی عجیبی پیدا خواهند کرد.

اگرهر دوعاشق آقا امام زمان(عج)باشند این دو به هم علاقه ای پیدا خواهند کرد که هیچ احد الناسی این علاقه را در دنیا پیدا نمی کند، چون امام زمان(عج) خودخواهی اینها را گرفته و حالا دو تا آدم غیر خودخواه به هم علاقه پیدا کرده اند.
ما اصلاً نمی خوایم حزب اللهی بشیم یا مذهبی زندگی کنیم ما می خواهیم عاشق زندگی کنیم.

نکته دوم: "حرفی فراتر از محبت"

نیاز عاطفی برای انسان یک نیاز حیاتی است که فراتر از نیاز مادی است.
یکی از دلایل تشکیل زندگی مشترک تامین همین نیاز عاطفی است.
منتها یک نیازی هم داریم، بالاتر از نیاز عاطفی...
منتها اون نیاز به سهولت خودش را نشان نمی دهد...


نیاز به نور
ما چه وقت متوجه این نور در وجودمان می شویم...؟!
وقتی نور در وجودمان کم می شود، باید پریشان شویم،
پس پریشانی احوال ،خیلی وقتها از کم شدن نور در وجودمان است.
با عبادت انسان نورانی می شود.
نور، نیاز جسمی را هم بر طرف می کنه چه برسدبه نیاز عاطفی...

خیلی از مشکلات خانم ها و آقایون ناشی از توقعات بیجاست.
توقع بیجا چه وقت پدید می آید...؟!

وقتی که انسان زیادی یک چیز را طلب کند توقع بیجا بوجود می آید.
اگر نور رو تامین کنید،توقع بیجا نخواهید داشت ،پس سعی کنید زندگی خودتون رو نورانی نگهدارید
نوراگرکم شددعوازیادمیشود..

نکته سوم که بسیار هم کابردی است در زندگی مشترک: "کلید طلایی"
آقایون باید مواظب باشند دل خانم ها رو نشکنند.
خانم ها باید مواظب باشند غرور آقا نشکند.

به تعبیر دیگه: اطاعت کردن زن از مرد و محبت کردن مردبه زن، تعادل بخش روح این دو نفر است.
بارعایت این3نکته زن ومردمیتوانندزندگیشان را همانندیک نمایشنامه ی عاشقانه رقم بزنند.
❤️خوشبختی اتفاقی نیست،برای رسیدن به آن بایدبرنامه ریزی وتلاش کرد


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/25

 

تفاوت مدير با رئيس


قابل توجه روسا و مدیران محترم

تفاوت مدير با رئيس

1- رئيس ، افراد را وادار به كار مي كند . مدير ، به افراد در كار الهام مي بخشد .

2- رئيس ، وابسته به قدرت است .مدير ، به حسن نيت تكيه دارد .

3- رئيس ، ترس را اشاعه مي دهد .مدير ، حس اعتماد راترويج مي كند .

4- رئيس ، مي گويد : (من ) .مدير ، مي گويد : (( ما )) .

5- رئيس ، خطا كار را نشان مي دهد . مدير ، اشتباه را نشان مي دهد .

6- رئيس ، مي گويد كار بايد انجام شود . مدير ، مي داند كار چگونه بايد انجام شود .

7- رئيس ، توقع احترام دارد . مدير ، احترام را بر مي انگيزد/ل

آرزو می کنم دور و برتون پر از مدیر باشه تا رئیس!


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/24

 

ارتباط اعتماد به نفس با مثبت اندیشی

ارتباط  اعتماد به نفس با  مثبت اندیشی


افرادی که اعتماد‌ به‌ نفس ضعیفی دارند به طور مداوم، با خود افکار منفی را مرور می‌کنند.
درحالی که با جایگزینی مثبت‌نگری به جای افکار منفی می‌توان از اعتماد‌به نفس بیشتری برخوردار شد و موفقیت‌های بسیار بیشتری را در زندگی رقم زد.

شاید این مورد برای شما هم پیش‌آمده باشد که متوجه شده‌اید صحبت‌کردن در یک موقعیت اجتماعی، برای شما تشویش بوجود‌می‌آورد.
در حالی که وقتی در برابر یک گروه یا در یک جایگاه حرفه‌ای، صحبت می‌کنید که درواقع، نسبت به اطلاعات و دانش خود در آن زمینه مطمئن هستید، ابدا با این مشکل، روبرو نمی‌شوید.
به عبارتی، زمانی که در برابر جمعیت یا گروهی قرار‌می‌گیرید که احساس می‌کنید می‌خواهید راهی برای تاثیرگذاری بر دیگران انتخاب و خود را به لحاظ اجتماعی طرح کنید، دچار بیشترین تشویش می‌شوید.

⁉️هیچ به این مسئله فکر‌کرده‌اید که ممکن است این مشکل به دوران کودکی‌تان مربوط شود

برخورد پدر و مادرتان باشما در این دوران چگونه بود؟

آیا همواره از طرف هردو یا یکی از آنها به طور اساسی و حتی به صورت روزانه مورد نکوهش قرار‌نمی‌گرفتید؟

روانکاوان معتقد به تاثیرگذاری عمیق دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت فرد در این باره می‌گویند:

قطعا این مشکل ریشه در مسایلی دارد که در دوران کودکی پیش‌آمده است و تکرار آن باعث ایجاد ثبات در این زمینه در فکر و روان فرد شده‌است.

بنابراین، ما باید بپذیریم نکوهش‌های پدر و مادر در زندگی بزرگسالی کودک، تاثیر و نمود قابل توجهی خواهد‌داشت. اگرچه چگونگی این تاثیر و آثار آن برای ما کاملا مشخص نباشد و به بررسی خاص نیاز دارد.

بی‌تردید، اولین گام برای درمان هر مشکل روانی، شناخت مقولاتی است که در ایجاد آن موثر بوده‌اند. بعد از مرحله شناخت و آگاهی است که باید راههایی را برای تغییر نگرش و رفتارمان در نظر‌بگیریم/ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/24

 

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

✳️ به كودك كمك كنيد به خود اعتماد كند. او را به طور مستقيم تصحيح نكنيد. اشتباهاتش را با تنبيه و داد زدن جواب ندهيد. بگذاريد بداند همه اشتباه ميكنند.

✳️  وقتی فرزندتان به سراغ شما می آيد، كارتان را قطع كنيد (صحبت با تلفن، حرف زدن با يك دوست، تماشای تلويزيون) و به چشمانش نگاه كنيد. اگر لازم بود به  او بگوييد صبر كند تا كار شما تمام شود.


✳️  با او قهر نكنيد.

✳️  نام فرزندتان را با آهنگی خوش بيان كنيد.

✳️  پدر و مادر بايد در مقابل فرزندشان عضوی واحد باشند. اگر اختلاف برای انتخاب روش تربيتی داريد اجازه ندهيد فرزندتان از آن آگاه شود.

✳️  از شش سالگی برای فرزندتان مربی ورزشی بگيريد تا در رشته یی خاص موفق شود. بهترين ورزشها مخصوصا برای دختران فوتبال و بسكتبال است.


✳️  احساسات فرزندتان را تاييد كنيد. "ميدونم می ترسی" به جای، اينكه ترس نداره. "ميدونم خسته یی" به جای، بسه غر نزن.... گاهی با سليقه او برای خود خريد كنيد و وقتی با او هستيد از آن وسيله استفاده كنيد.


✳️  گاهی از او معذرت بخواهيد تا بداند ما همه اشتباه ميكنيم.

✳️  گاهی در جواب سوالش بگوييد نميدانم تا بداند ندانستن بد نيست.

✳️ به او مسئوليتهایی در حد توانش بدهيد.

✳️  حرمت نفس خود را افزايش دهيد. كودكان از ما الگو ميگيرند.

✳️  بر نقاط قوت فرزندتان تاكيد كنيد.

✳️  اجازه دهيد فرزندتان ريسكهای بی خطر بكند. بگذاريد اشتباهات بی خطر انجام دهد.

✳️  بگذاريد در مورد غذا، لباس، بازی و مسايل خصوصی زندگيش خودش تصميم بگيرد و در صورت نياز به كمك شما، به آنها احساس گناه ندهيد.

✳️  هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل ديگران مسخره نكنيد. در جمع به او نخنديد مگر زمانی كه او چنين انتظاری از شما دارد.

✳️ فرزندان بايد بدانند پدر و مادرشان آنها را بی قيد و شرط و در هر شرايطی دوست دارند.

✳️ به همسرتان مقابل فرزندتان بی احترامی نكنيد.

✳️ اگر به كسی آسيب زدند يا به حقوق كسی تجاوز كردند متوقفشان كنيد، و به ديگران هم اجازه ندهيد به حريم فرزندتان تجاوز كنند. شما هم حريم و مالكيت فرزندتان را محترم بدانيد.

✳️  برد و باختشان برايتان بی اهميت باشد. وقتی تلاششان را كردند حتی اگر برنده نبودند برايشان جشن بگيريد.

✳️ وقتی با شما حرف ميزنند تمام حواستان را به آنها بدهيد.

✳️  فرزندان را وارد اختلافات خانوادگی نكنيد.

✳️  هرگز بر او برچسب بد، بی ادب، بی تربيت، چلفتی، ترسو... نزنيد.

✳️  بر سر فرزندتان فرياد نزنيد.

✳️  برای كارهایی كه برايشان ميكنيد بر سرشان منت نگذاريد.

✳️  با هيچ كس مقايسه نكنيد.

✳️هرگز بدی كسی را جلو فرزندتان يا به فرزندتان نگوييد.

✳️هرگز با كودك درد دل نكنيد.

✳️ زمانی كه فرزندتان اشتباهاتش را با شما در ميان می گذارد، او را مقصر خطاب  نكنيد.

✳️ او را جلوی ديگران حتی خواهر و برادرش تنبيه نكنيد.

✳️  اجازه ندهيد شاهد دعوای شما با همسرتان  باشد/ل

ادامه...

گروه: کودک

تاریخ: 1394/10/22

 

داستانک: در انتظار شکوفایی، زیبایی و باروری!

 داستانک: در انتظار شکوفایی، زیبایی و باروری!

مردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتیب به سراغ درخت گلابی ای فرستاد که در فاصله ای دور از خانه شان روییده بود:

پسر اول در زمستان، دومی در بهار، سومی در تابستان و پسر چهارم در پاییز به کنار درخت رفتند.

سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که بر اساس آنچه دیده بودند درخت را توصیف کنند .

پسر اول گفت: درخت زشتی بود، خمیده و در هم پیچیده.

پسر دوم گفت: نه.. درختی پوشیده از جوانه بود و پر از امید شکفتن.....

پسر سوم گفت: نه.. درختی بود سرشار از شکوفه های زیبا و عطرآگین.. و باشکوهترین صحنه ای بود که تابه امروز دیده ام.

پسر چهارم گفت: نه!!! درخت بالغی بود پربار از میوه ها.. پر از زندگی و زایش!

مرد لبخندی زد و گفت: همه شما درست گفتید، اما هر یک از شما فقط یک فصل از زندگی درخت را دیده اید! شما نمیتوانید درباره یک درخت یا یک انسان براساس یک فصل قضاوت کنید: همه حاصل انچه هستند و لذت، شوق و عشقی که از زندگیشان برمی آید فقط در انتها نمایان میشود، وقتی همه فصلها آمده و رفته باشند!

اگر در ” زمستان” تسلیم شوید، امید شکوفایی ” بهار” ، زیبایی "تابستان” و باروری "پاییز” را از کف داده اید!

مبادا بگذاری درد و رنج یک فصل زیبایی و شادی تمام فصلهای دیگر را نابود کند!
زندگی را فقط با فصلهای دشوارش نبین ؛
در راههای سخت پایداری کن: لحظه های بهتر بالاخره از راه میرسند!./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/22

 

سیاست های زنانه


 مراقب حساسیت های شوهرتون باشید
برای همسر خود ارزش و احترام قائل بشید هیچ وقت حرفشو قطع نکنید
اگر توی مهمانی ها ، احترام لازم رو به او نزارید نبایدهم انتظار داشته باشید که دیگران براش ارزش قائل بشن
هرچقدرهم که مشکل دارید اماتوی جمع نشون ندید وخود دارباشید
.شما باید در کنار شوهرتون باشید  نه در مقابل او
اگر احترام نزارید بهش ومحبت نکنید، باید تاوان خطاهاتون رو هم بدید.مردا وقتی بی احترامی ببین ومحبت بهشون نکنید، به کسایی رو میارن که تحسین و تشویقشون می کنه وبهشون توجه کنهاگر توی مجلسی ، کسی به شوخی، شوهرتون رودست انداخت، از شوهرتون دفاع کنید توی جمع  مراقب شیطنت های اطرافیان باشیدبعضی هالذت میبرن ازاینکه تنش ایجادکنن
یک زندگی موفق، ناشی از مراقبت های زن ومرده مردها هر ضعفی داشته باشن مایلند مورد محبت و احترام همسرشون واقع بشن
مواظب باشید که به دام آدم های حسود و سخن چین نیفتید که رهایی از شر اونها آسون نیست
اگرهمسرتون عیبی داره در هیچ شرایطی با دیگران در میون نزاریدحمایتش کنید گاهی تاییدش کنیداقتدارومردونگیشوخدشه دارنکنید
چرخ زندگی، باید به دست خودتون بچرخه اونو  دست دیگران ندیدچون در جهت منفعت و مصلحت شما نمی چرخونن...
هیچکس جزهمسرتون براتون نمیمونه پس زندگیتون روهرطورشده باچنگ ودندون حفظ کنید
نزارید یه غریبه بیادوباچهارتاعشوه وناز همسرتون روازدستتون دربیاره
من به تمام شما اطمینان دارم ضعیف نیستید وخیلی مهارت داریدفقط کمی کم طاقتید که اونم انشاالله درست میشه باتمرین
زندگیتان سرشار از دوست داشتن

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/22

 

ازدواج درمان افسردگی نیست!!

اگر فکر می کنید با ازدواج می توانید افسردگی افراد را درمان کنید سخت در اشتباهید.

 

❤️متأسفانه برخی خانواده‌ها وقتی متوجه افسردگی فرزندشان می‌شوند برایش نسخه ازدواج می‌پیچند. در حالی که ازدواج شاید بتواند تنها نقش مسکن داشته و فرد متأهل بعد از چند ماه باز هم درگیر علائم اختلال افسردگی شود. از این‌رو، اشخاص پیش از اقدام به هر کاری و پیش از این‌که نشانه‌های نارضایتی از زندگی را به طرف مقابل انتقال دهند باید در پی درمان بوده و در سلامت کامل روحی برای ازدواج گام بردارند.
هر ازدواجی باید با میل و رغبت دو طرف انجام گیرد،در واقع انتخاب همسر، انتخابی مادام‌العمر بوده و مقرر است زن و مرد مدت زمانی طولانی در کنار هم زندگی کنند. از همین‌رو باید دو طرف سلامت روان داشته باشند. اما متأسفانه برخی خانواده‌ها که به افسردگی فرزندشان واقف‌اند آن را پنهان کرده و معتقدند با ازدواج بهبود می‌یابد، در حالی که این تصور کاملاً غلط است.

یکی از مشاوران متخصص در این زمینه می گوید: در دورانی شاهد بودیم که دانشجویان را به ازدواج های دانشجویی ترغیب می کردند و با دادن مشوق هایی مانند سکه سعی در ترویج ازدواج های دانشجویی در جامعه داشتند اما متأسفانه این موضوع باعث می شد بسیاری از دانشجویان با هم ازدواج و سکه را دریافت کنند اما زندگی آنها ناپایدار بود و پس از چند ماه از هم جدا می شدند.

دادن طرح ها و برنامه هایی که هدفمندی نشده است نمی تواند مشکل ازدواج جوانان را حل کند. بلوغ فکری و آموزش های لازم برای ازدواج از ملزومات داشتن یک ازدواج موفق است که متأسفانه هم اکنون این 2 مؤلفه مهم نادیده گرفته می شود.

در شرایط کنونی که بیکاری معضل جدی جوانان است دادن راهکارهای موقت برای تشکیل زندگی نمی تواند راهکار مؤثری برای ترغیب جوانان به ازدواج باشد

از سوی دیگر شاهد هستیم که در مقابل دختران و پسرانی که بیماری افسردگی دارند خانواده به آنها پیشنهاد می دهد با ازدواج مشکل خود را حل کنند که متأسفانه این موضوع در حال گسترش است در حالی که این تجویز کاملا اشتباه است و پس از ازدواج مشکلات آنها چند برابر می شود و بهتر است اینگونه افراد ابتدا مشکلات خود را برطرف کنند و سپس به ازدواج فکر کنند

ازدواج حتی در شرایطی که همه‌چیز طبق روال عادی باشد، دغدغه‌های خاص خود را دارد و اگر یکی از دو طرف نیز با افسردگی وارد رابطه شود به همه این دغدغه‌ها دامن زده است. البته افسردگی موانع چندانی در پیشبرد زندگی پدید نمی‌آورد و در بسیاری موارد به راحتی قابل درمان است، اما خانواده و خود فرد باید در نظر داشته باشند که این درمان باید تحت نظر مشاور و نه زیر سایه ازدواج انجام گیرد

پذیرش اختلال‌هایی مانند افسردگی و اضطراب وسواسی، اولین گام برای درمان به شمار می‌رود.اختلال‌های روانی افراد در جلسات مشاوره‌های پیش از ازدواج به‌راحتی قابل شناسایی است. این در حالی است که روان‌شناس هرگز از لحاظ قانونی، شرعی و اخلاقی نمی‌تواند کسی را از ازدواج منع کند و تنها کاری که انجام می‌دهد آگاهی دادن به دو طرف است تا مشکل را شناخته و زندگی مشترکشان را در مسیری درست آغاز کنند، چون افسردگی می‌تواند تهدیدی برای فرد و هسر آینده به شمار رفته و مثل سدی در برابر احساس خوشبختی رفتار کند.

هر شخصی باید هنگامی که اقدام به ازدواج می‌کند برای پذیرش نقش همسر، مادر یا پدر آماده باشد نه این‌که بار مسایل روحی خود را روی شانه طرف مقابل بگذارد، در واقع سلامت روان زوجین، توانایی برای تأمین نیازهای جسمی و عاطفی طرف مقابل، هم‌چنین منبع درآمد مناسب از جمله مواردی است که می‌تواند ضامن استمرار زندگی مشترک باشد./ل
زندگی تان پر از احساس خوشبختی


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/21

 

چرا آدما موقع دعوا سر هم داد می زنند؟چرا آدما موقع دعوا سر هم داد می زنند؟

روزی معلم از دانش آموزانش پرسيد:
آيا ميدانيد چرا وقتي انسان ها با هم دعوا ميکنند سر يک ديگر داد ميزنند؟
يکي گفت :شايد به اين خاطر که مي خواهند سخن خود را به هم بقبولانند.
يکي ديگر گفت :شايد ميخواهند بگويند زور من بيشتر است
و هر کدام چيزي گفتند...! ولي هيچ کدام جواب معلم نبود
معلم سخنش را ادامه داد و گفت:
وقتي آدم ها با هم دعوا ميکنند قلب هايشان از هم دور ميشود
وديگر صداي هم ديگر را نميشنوند. به همين خاطر بر سر هم داد مي زنند
در واقع جسم هاي آن ها به هم نزديک است ولی قلب ها دور!.
ولي وقتي قلب ها به هم نزديک باشد ديگر احتياجي به داد زدن نيست
احتياجي به نزديک بودن هم نيست
حتي گاهي احتياج به حرف زدن هم نيست
اگر دو نفر که همديگر را دوست دارند پيش هم باشند
فقط با چشم هايشان هم ديگر را ميبينند و با قلب ها يشان با هم حرف ميزنند .
ديگر زبان به کار نمي آيد.
و اين زيبا ترين نوع حرف زدن است!/ل
زندگی تان سرشار از این محاوره ها


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/21

 

فیل سفید

فیل سفید

در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می دهد، کسی که هدیه را پذیرفته، هزینه های زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید می کرد، نسل های مختلف بدون آن که بدانند این فیل سفید به چه درد می خورد هزینه های زیادی را برای آن متحمل میشدند و دلشان هم نمی آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا می گفتند:
"حیف است تا کنون هزینه زیادی برای آن شده است و نمیتوان آن را رها کرد!".

فیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعیست که هزینه زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد! و از آن جهت کنار گذاشته نمیشود که صرفاً برای آن هزینه شده است.
در نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه میشود و متوجه میشود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیکند به خاطر هزینه هایی که برای قبولی آن داده است و زمانی که صرف کرده است و میداند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد، به آن رشته دانشگاهی و آن مدرک میتوان فیل سفیدآن فرد گفت. در مورد کسب و کار هم همینطور است. شاید محصولی آنقدر ارزش ندارد که برای آن هزینه بیشتر صرف گردد.
 در زندگی فیلهای سفید زیادی داریم و بدون آن که خاصیتی داشته باشند برای آنها هزینه میکنیم!
فیلهای سفید زندگیتان را رها كنيد.

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/21

 

فرصتی برای آگاهی

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ،
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻛﻔﺶ
ﻣﻲ ﺩﻭﺯﻱ؛
ﭼﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺑﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻧﺠﺎﺭ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺩاﺭﺩ ﺁﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ:

"ﺁﻳﺎ ﻭاﻗﻌﺎ ﺭﻭﺣﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻱ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ؟؟؟"

اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺕ
 ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﺯ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺭا ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.

اﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺸﻖ
ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ؛

ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺰﻧﺪ،
ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ؛
ﻧﻪ اﺯ اﻳﻦ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﺭا با علاقه و عشق اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ./ل
روزگارت پر از عشق و علاقه


ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/10/20

 

فقط یک لبخند

گاهی اوقات فقط یک لبخند واقعی و یا یک تعریف می تواند روح انسان را تا ارتفاع جدیدی بالا ببرد

در زمان مناسب،یک کلمه محبت آمیز از یک غریبه و یا یک تشویق غیر منتظره از یک دوست می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند

مهربانی رایگان است اما با ارزش....../ل

لحظه به لحظه ات سرشار از تغییرادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/10/20

 

بوسه بر گل شمعدونی

لذت بخش ترین بوسهتوی مبل فرو رفته بودم و به یکی از مجلات مُدی که زنم همیشه می‌خرد نگاه می‌کردم. چه مانکن‌هائی، چقدر زیبا، چقدر شکیل و تمنا برانگیز…

زنم داشت به گلدان شمعدانی که همیشه گوشه اتاق است ور می‌رفت. شاخه‌های اضافی را می‌گرفت و برگ‌های خشک شده را جدا می‌کرد. از دیدن اندام گرد و قلنبه‌اش لبخندی گوشه لبم پیدا شد. از مقایسه او با دخترهای توی مجله خنده‌ام گرفته بود.

زنم آنچنان سریع برگشت و نگاهم کرد که فرصت نکردم لبخندم را جمع و جور کنم.

گلدان شمعدانی را برداشت و روبروی من ایستاد و گفت:

“نگاه کن! این گل‌ها هیچ شکل رزهای تازه‌ای نیستند که دیروز خریده‌ام. من عاشق عطر و بوی رز هستم. جوان، نورسته، خوشبو و با طراوت. گل‌های شمعدانی هرگز به زیبایی و شادابی آن‌ها نیستند، اما می‌دانی تفاوتشان چیست؟”

بعد، بدون این که منتظر پاسخم باشد اشاره‌ای به خاک گلدان کرد و گفت:

“اینجا! تفاوت اینجاست… در ریشه‌هایی که توی خاک‌اند. رزها دو روزی به اتاق صفا می‌دهند و بعد پژمرده می‌شوند، ولی این شمعدانی‌ها، ریشه در خاک دارند و به این زودی‌ها از بین نمی‌روند. سعی می‌کنند همیشه صفابخش اتاقمان باشند.”

چرخی زد و روی یک صندلی راحتی نشست و کتاب مورد علاقه‌اش را به دست گرفت.

کنارش رفتم و گونه‌اش را بوسیدم. این لذت‌بخش‌ترین بوسه‌ای بود که بر گونه یک گل شمعدانی زدم…!


نویسنده:
دکتر صدرالدین الهی

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/19

 

فیلم های مستهجن برای متأهل ها سم است!


فیلم های مستهجن برای متأهل ها سم است!

آمار تکان دهنده است، «سکس» و «پورن»، در رده پنج واژه اصلی جست و جوی اینترنتی قرار دارد. 43 درصد کاربران اینترنت مطلب پورنوگرافی را مشاهده می کنند.

 35 درصد از دانلودهای اینترنتی پورنوگرافیک است. درآمد حاصل از پورنوگرافی 97 میلیارد دلار برآورد می شود. این ها فقط بخشی از آمارهای مربوط به صنعت قبیح پورنوگرافی هستند که به کمیت درآمده اند اما در لایه زیرین هم کمیتی، کیفی های خاصی نیز نهفته است. هیچ وقت نمی توان به راحتی استعدادهای زایل شده از مسائلی مانند اعتیاد و پورنوگرافی را به عدد درآورد.

انحراف نوجوانان، تباهی خانواده ها، تنوع طلبی و خیانت از فجایعی است که به راحتی کمیت بردار نیستند. مسائل مربوط به تماشای فیلم های مستهجن برای نوجوانان و حتی کودکان پیچیدگی های خاص خود را دارد و این موضوع نیازمند بررسی های علمی و حتی ژورنالیستی است. ولی فاجعه وقتی ابعاد وسیعی می یابد که زنان و مردان متاهل به این پدیده روی می آورند.


کارشناسان چه می گویند؟

برای بررسی دلایل، تبعات و راهکارهای درمانی اعتیاد به پورنوگرافی افراد متاهل به سراغ کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه رفتم تا بیشتر این موضوع را واکاوی کنم. دکتر علی ناظری، روان پزشک در پاسخ به این سوال که دلایل تماشای فیلم های مستهجن چیست می گوید:

«به طور کلی مشاهده تصاویر یا فیلم هایی که مضمون رفتار جنسی و پورنوگرافی را دارند، در انسان از سال های آغاز نوجوانی و یا حتی کمی پیش از آن صورت می گیرد که در ابتدا ممکن است صرفا جهت کسب اطلاع و رفع کنجکاوی در مورد رفتار جنسی انسان باشد. بعد از مدتی و با شروع بلوغ و آغاز کنش های جنسی، به عنوان رفتاری صورت می پذیرد که باعث تحریک جنسی افراد می شود.

این امر به خصوص در مورد مردان و افراد مذکر بیشتر است و ممکن است با عدم پیشگیری و آموزش های صحیح به انحراف منجر شود.» وی در مورد آسیب های ناشی از تماشای پورنوگرافی بیان می کند: «آسیب زایی هایی که از بستر تماشای این نوع فیلم ها گریبانگیر افراد می شود این است که ممکن است با تحریک غرایز جنسی، رفتارهای جنسی افراد تازه بالغ تهییج بیشتری شود به این معنا که رفتارهایی مانند خودارضایی یا پیگیری ایجاد رفتار جنسی را با جنس مخالف و یا احیانا با جنس موافق بیشتر کند که همه این مسائل آسیب زا هستند و ممکن است تماشای این فیلم ها به یک انحراف جنسی تبدیل شود که در روان پزشکی هم به عنوان یک بیماری تلقی می شود. به این معنی که فرد برای ارضای جنسی ترجیح بدهد به جای ارتباط با همسر و رابطه جنسی سالم به این فیلم ها روی بیاورد.»

از انحراف تا اعتیاد!

این روان پزشک برای درمان بیماری اعتیاد به پورنوگرافی، علاوه بر آموزش های صحیح به افراد گام های دیگری را نیز بر می شمارد و اظهار می دارد: «برای درمان این بیماری، به ویژه اگر شکل اعتیاد پیدا کرده باشد، روان درمانی هایی به کار می بریم که شبیه سایر اعتیادها است به این معنا که سعی می کنیم با تغییر عادات، تغییر محیط، آموزش، نهی برخی از رفتارها، تشویق برخی از رفتارهای مثبت و جایگزینی رفتارهای سازنده با رفتارهای مخرب، ذهن فرد را از یک عادت قدیمی به سمت عادات سازنده تغییر بدهیم. این درمان می تواند در مورد مصرف سیگار باشد یا در مورد استفاده از فیلم های مبتذل. یعنی در این زمینه اشتراکات زیادی وجود دارد.»

 ناظری در مورد درمان افرادی که الزاما اعتیاد به پورنوگرافی ندارند ولی به تماشای این فیلم ها مبادرت می ورزند، می گوید: «ممکن است افرادی پیدا شوند که به پورنوگرافی اعتیاد ندارند و ترجیح می دهند به جای رفتار جنسی مشروع و سالم به پورنوگرافی روی بیاورند. این افراد نیازمند روان درمانی های مربوط به انحرافات جنسی هستند.

 یعنی در درمان این افراد تلاش می شود در آن ها در درجه اول مجددا اعتماد به نفس و توانایی ابراز وجود صحیحی جنسی در یک رابطه عاطفی با جنس مخالف به ویژه همسر خودشان ایجاد شود. بعد از آنکه این افراد توانستند راه سازنده و درست ارتباط با جنس مخالف را بیاموزند، نهایتا در رفتار جنسی هم می تواند به یک رفتار نرمال نزدیک شوند و این را از طریق آموزش و تمرین و در افراد متاهل مشارکت و همیاری متقابل همسرشان می توانیم ایجاد کنیم.»

این روان پزشک هم چنین می گوید: «برخی از افراد در کنار این مشکل دچار بیماری های همراه مانند افسردگی و بروز برخی از اضطراب ها می شوند. اگر فردی دچار این بیماری های همراه شود، ما به عنوان روان پزشک وارد درمان این اختلالات روانی نیز می شویم و وقتی آن ها را هم برطرف می کنیم اراده فرد برای از بین بردن این اعتیاد یا انحراف تقویت می کنیم که این اراده خود به خود کمک کننده است.»

 از وی در مورد شکسته شدن قبح عمل جنسی و بروز اختلالات اجتماعی در محیط های عمومی در اثر تماشای فیلم های مستهجن، پرسیدم که پاسخ داد: «البته حتی بدون اعتیاد به فیلم های پورن این رفتارهای نا به هنجار اجتماعی با اشاعه این فیلم ها می تواند در جامعه رشد پیدا کند. یعنی این فیلم ها قبح را از بین می برد. چون این فیلم ها به راحتی در دسترس هستند و زیاد دیده می شوند، طبیعتا میل جنسی را بیش از حد تحریک می کنند و این غریزه که قدرت بسیار بالایی برای درگیر کردن ذهن انسان دارد، اگر به اندازه لازم مدیریت نشود، می تواند تمام ابعاد فرد را تحت تاثیر قرار بدهد و فرد دائما در خدمت این غریزه خود باشد.»

فیلمنامه هایی نازل برای ترویج زندگی حیوانی

دکتر ناظری اشاره ای به قبح زدایی اجتماعی عمل جنسی توسط این فیلم ها می کند و می گوید:

«فیلم های پورن به ظاهر دارای فیلمنامه هایی- هرچند نازل- هم هستند، که این فیلمنامه ها هم نوعی قبح زدایی می کند. رفتار جنسی، کنشی است که باید از انسان در یک محیط خلوت، در فضای بسیار خصوصی و همیشه همراه با رعایت نوعی از شرم و شان انسانی صورت بگیرد. اما فیلم های مستهجن رفتارهای جنسی را به کنش های کاملا آزاد تبدیل می کند که در هر نوع فضا و محیط (حتی محیط کار)، با اشکال و البسه مختلف صورت می پذیرد و ما نباید این مسئله را نادیده بگیریم که برای ذهن انسان ها بسیار مخرب است و نوعی حریم شکنی محسوب می شود که تصوری در فرد به وجود می آید که این گونه رفتارها می تواند از انسان ها در هر نقطه ای و به هرشکلی سر بزند.»

وی با اشاره به موضع جوامع تولید کننده فیلم های مبتذل، نسبت به این پدیده نه چندان نوظهور ادامه می دهد: «واقعیت این است که رفتارهای این چنینی در خود کشورهای سازنده و اشاعه دهنده فیلم های مستهجن هم به صورت گسترده و آزادانه وجود ندارد. چون اصولا قانون گذاران این جوامع هم می دانند که اگر رفتارهای جنسی بی قید و شرط باشد، باعث اضمحلال جامعه می شود و نظام های اقتصادی آن ها از هم می پاشد.
باید درنظر داشت که این فیلم ها برای بهره برداری های اقتصادی تولید می شوند که متاسفانه در وهله نخست مخاطبان اصلی در جوامع هم جوانان و نوجوانان هستند و در وهله دوم جوامع توسعه نیافته و یا بهتر است بگوییم جوامع در حال توسعه هستند که به هر حال صاحب فرهنگ های خاص بوده و از طریق این تهاجم ممکن است ساختارهای ذهنی افراد و بعد نهاد خانواده به شدت متضرر شود.»


یک تیر و چند نشان فاجعه بار

 «آثار و تبعات تماشای فیلم ها و تصاویر مستهجن و پورن برای مردان و زنان متاهل در خانواده، تخریب ذهنیت، عفت و عصمت آنان است.» از دکتر باهر پرسیدم تماشای فیلم های پورن چه تاثیراتی در روابط اجتماعی میان افراد در محیط های بیرون از خانواده دارد؟ وی در این زمینه معتقد است افرادی که این تصاویر را تماشا می کنند یکدیگر را به چشم حیران می نگرند، البته نه همه و نه همیشه.

 درواقع آثار مخرب تصاویر مبتذل حتی می تواند تا سطح کوچه و خیابان شهرها هم برسد و در نهایت منجر به خیانت شود. البته خیانت و دلایل کشش های آن کاملا اخلاف اخلاق به نظر می رسد اما مرزبندی اخلاق به ما نشان خواهد داد که این اتفاق تا کجای ماجرا تقصیر طرفین است.

رعایت حقوق جنسی طرف مقابل در روابط اجتماعی ما به شکلی که شخصیت فرد در آن مخدوش نشود از هر چیزی مهم تر است. به هنگام قرار ازدواج زن و مرد متقابلا متعهد می شوند رفتار جنسی شان را طوری تنظیم کنند که شخصیت طرف مقابل عرفا مخدوش نشود. ولی تماشای تصاویر مبتذل و اعتیاد به هرزه نگاری باعث می شود که عملا شخصیت یکی ز طرفین مخدوش شود و فرد نتواند به تعهد همسری خویش عمل کند.

«با تماشای فیلم های مبتذل و اعتیاد به هرزه نگاری انتظارات جنسی بیننده بالا می رود و اگر طرف مقابل آن انتظارات را برآورده نکند دلسردی و سردمزاجی فراهم می شود و نهایتا احتمال طلاق عینی و یا ذهنی و یا خیانت فراهم می آید.» وی برای درمان اعتیاد به پورنوگرافی راهکارهایی را هم پیشنهاد می کند: «ضروری است که برای درمان اعتیاد به هرزه نگاری باید فرهنگ و سواد جنسی را در بین مردم بالا برد و سطح بی شرم شدن و بی حیایی را پایین آورد.»

 از دید روان شناسان فهم و درک درجه اعتیاد به هرزه نگاری و قدرت آن در معتادان برای غیرمعتادان دشوار است. زمانی که افراد معتاد تحت فشار آن بحران قرار می گیرند هیچ چیز نمی تواند جلوی آن ها را بگیرد و اعتیاد بر زندگی آن ها حکمرانی می کند. جدایی و طلاق در این زمینه بسیار رواج دارد و البته کمتر رسانه ای می شود. فرد معتاد به سمتی حرکت می کند که همسر مجبور است او را همراهی کند و او خواستار رفتارهای عجیب و متنوع جنسی خواهد شد و این موضوع تا جایی پیش می رود که همسر که درجه اعتیاد را درک نمی کند و از این رفتارها هیچ لذتی نمی برد نمی تواند موضوع را تحمل کند و نتیجه آن جدال، جدای و طلاق خواهد شد.

دین، اخلاق و تعهد به تاهل

 دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، روی مسائل جنسی و جلوگیری از انحرافات جنسی تاکیدهای ویژه ای دارد. اصولا معنویت گرایی و به خصوص روی آوردن به آموزه ها و گزاره های معنوی دین حیات بخش اسلام می تواند راهکارهای مناسبی را برای پیشگیری از انحرافات جنسی پیش روی همه بگذارد. یکی از اساسی ترین این آموزه ها آلوده نکردن نگاه به نامحرم است که تماشای فیلم های مستهجن در این ردیف قرار می گیرد. معمولا انحرافات جنسی از نگاه های آلوده نسبت به جنس مخالف آغاز و تا مراحل بالاتر پیش می رود.

 بدین لحاظ، در متون قرآنی و روایی از آلودگی و عادت به این گونه نگاه ها شدیدا نهی شده است. قرآن کریم در آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور، هم زنان و هم مردان را از آلودگی نگاه برحذر داشته و آن را زمینه ای برای پاکی دل و جان معرفی کره است و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز ضمن امر به غض بصر، نگاه شهوانی را تیری مسموم از تیرهای شیطان معرفی می فرماید و برای کسی که این گونه نگاه را از ترس الهی ترک کند وعده ایمانی را داد که طعم و لذت آن را در قلبش احساس کند. از طرفی دیگر اخلاق هم حکم می کند انسان به قراردادهای نوشته و نانوشته اجتماعی و فردی خود پایبند باشد. هیچ آموزه اخلاقی نیست که روی وفای به عهد تاکید نکرده باشد و یا دست کم می توان گفت هیچ آموزه اخلاقی وفای به عهد را تقبیح نکرده است.

ازدواج هم قراردادی است که علاوه بر تعهدهای نوشته شده، تعهدهای نانوشته ای را هم شامل می شود. فرد متاهل، در همه نظام های سالم متعهد می شود روابط عاطفی نامشروع و خارج از چارچوب معقول و پذیرفته شده انجام ندهد و اساسا فلسفه ازدواج پایبندی دو نفر به همدیگر است. در چنین وضعیتی علاوه بر دین، اخلاق هم حکم می کند که تعهد باید حفظ شود و اگر شرایطی پیش آید که یکی از طرفین خود را با دیدن تصاویر مبتذل تحریک کند، اخلاقا به زوج یا زوجه خود خیانت کرده است.

سخن پایانی

تماشای فیلم ها و تصاویر هرزه با انگیزه های مختلفی اعم از تنوع طلبی و تحریک جنسی صورت می گیرد که باعث ایجاد انحراف و یا اعتیاد جنسی نامشروع می شود و برای درمان این اعتیاد و انحراف راهکارهای مختلفی مانند روان درمانی و آموزش جنسی و بالا بردن سطح سواد جنسی پیشنهاد شده است که منجر به تغییر عادات زشت می شود. تبعات تماشای فیلم های پورنوگرافی برای افراد متاهل می تواند به سردمزاجی و دلسردی از همسر و در نهایت به طلاق منجر شود.

رجوع به معنویت، دین، گزاره ها و آموزه های اسلامی، در جامعه اسلامی می تواند عاملی قوی در پیشگیری از انحرافات جنسی باشد که در دین مبین اسلام هم به آن توجه ویژه ای شده است. از طرف دیگر پایبندی به اخلاق و تعهد به تاهل هم سهم به سزایی در ایجاد روابط سالم جنسی بین همسران دارد. در حالت کلی می توان چنین برداشت کرد که تماشای فیلم های مبتذل توسط افراد متاهل، صورت بندی و پیکره اصلی خانواده و روابط زناشویی را بر هم می زند خود فرد باید در این زمینه اراده ای ایجاد کند تا زمینه بروز سردمزاجی فراهم نشود./ل


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/19

 

دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد

دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد

متاسفانه امروزه به دلایل مختلف و برخی ناهنجاری فرهنگی شنیده می‌شود که در مواردی شاهد روابط بین زنان متاهل با پسران و یا مردان متاهل هستیم.

۱- عدم یک رابطه گرم و صمیمانه با همسر
یکی از عوامل اصلی خیانت زنانه روابط زن و شوهر است؛ زمانی‌که بین زوجین، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد که زن به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی مردان به وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود که مرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود.

زنانی که محبت خوب و لازم را از همسرخود دریافت کرده و یا روابط زناشویی خوبی بین آن‌ها برقرار باشد، احتمال خیانت در آن‌ها بسیار کم است.

۲- گذشته بی‌بندوبار زن
یکی دیگر از عوامل خیانت زن، گذشته اوست که در یک خانواده بی‌بندوبار و خیلی آزاد پرورش یافته و تربیت شده‌ است و تربیت غلط گذشته باعث می‌شود همچنان حتی بعد از ازدواج هم این روابط را حفظ کند. برخی از زنان که روابط زیادی داشته‌اند، به دلیل اینکه روابط صمیمانه و یا دوستی‌های دوران مجردی خود را نمی‌توانند به اتمام برسانند و برایشان بسیار سخت است تا خود را در زمان تاهل کنترل کنند در‌‌ همان چارچوب به روابط خود ادامه می‌دهند.

۳- احساس تنهایی کردن
مسایل شخصیتی وجود دارد که امکان دارد یک زن تحمل تنهایی و بیکاری را نداشته و به سختی می‌تواند دقایق و یا ساعتی را تنها و بیکار بگذراند. این زنان زمانی‌که می‌خواهند تنهایی خود را پر کنند وقتی می‌بینند همسرشان به دلیل مشغله کاری نمی‌تواند برای آن‌ها وقت بگذارد گرایش پیدا می‌کنند که وقت خود را با دیگران و یا جنس مخالف خود پر کنند.

۴- عوامل فردی و اختلالات شخصیتی زنان
عوامل فردی و اختلالات شخصیت و یا ویژگی‌های طرفین می‌تواند بستری برای خیانت باشد. وقتی در جامعه این روابط ناشایست، رواج پیدا کند امکان دارد وسوسه در زن ایجاد شود که این رابطه‌ها را تجربه کند. مسایلی مانند ماهواره، تهاجم فرهنگی، الگوهای فرهنگی ناهنجار و غلط در خانه، همه این عوامل می‌توانند در خیانتهای زنانه دخیل باشد؛ در نتیجه حرمت و حریم‌های خانواده شکسته می‌شود و افراد پایبند چارچوب‌های اخلاقی نیستند.

۵- دوران مجردی محدود
برخی از زنان به دلیل اینکه گذشته خوبی نداشته‌اند و یا زمان مجردی خیلی محدود بودند وقتی شرایطی را می‌بینند که زنان و مردان، رابطه آزادانه‌ای با هم دارند. این افراد چون می‌خواهند گذشته خود را جبران کنند، به خیانت رو می‌اورند. شرکت درپارتی، ارتباط با دوست ناباب و مسائلی دیگر می‌توانند انگیزه خیانت را زیاد کند.

۶- مشکلات اقتصادی
مسئله دیگر مشکلات اقتصادی که در جامعه است، البته مسئله اقتصادی به تنهایی عامل خیانت زنانه نیست. فرد ممکن است نیازهای مالی بیشتری را در خود احساس کند؛ ولی اگر پایبند چارچوب‌های اخلاقی باشد؛ امکان ندارد با هر تحریک، وضعیت معیشتی کنار بیایند؛ اما فردی که به خاطر پول با جنس مخالف خود ارتباط برقرار می‌کند، بیشتر به دلیل میل به تجمل گرایی، مصرف بیشتر، مدگرایی و خرید کردن، به جنس مخالفی فرا‌تر از چارچوب خانواده رو می‌آورد تا مورد حمایت او قرار گیرد.

در این زمینه تعداد زنانی که به دلیل فقر مادی به ارتباط با جنس مخالف رو می‌آورند بسیار کم است. اما وقتی زن به دلیل اینکه همسرش معتاد بوده و یا بیکار و مریض است خیانت می‌کند در واقع «فحشا» است؛ یعنی زن خودفروشی می‌کند تا نیازهای مالی خود را تامین کند.

۷- تنوع طلبی
علت دیگر خیانت زنانه، تنوع طلبی است. در برخی اوقات مشخص شده است فرد نتوانسته است با همسرخود زندگی کند و شاید بار‌ها و بار‌ها ازدواج کرده است.

بهترین راهکار این است که باید علت این رابطه‌ها را در سطح فردی مشخص شود و باید فرد به روان‌شناس مراجعه کند. باید مشخص شود که فرد اختلالات شخصیتی داردو یا خیر. ممکن است درگیر روابط چندگانه شوند و زیاد وفادار نباشد، برخی از افراد شخصیت ناهنجار و ضد اجتماعی داشته و در سطح خانوادگی باید مداخلات اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد.

برای اینکه در جامعه زنان آسیب نبینند و برای حفظ حریم خانواده بیشتر خانواده‌ها باید آموزش ببینند. آموزش‌هایی از طریق رسانه‌های گروهی، تلویزیون، رادیو و… باید صورت گیرد و این افراد باید متوجه شوند که چنین مسائلی چقدر می‌تواند هم در آینده خود و هم آینده فرزندان، آسیب جدی وارد کند./ل

منبع : برنا

زندگی فقط کنار هم بودن نیست مواظب همدیگر باشید


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/19

 

موفقیت

موفقیت

ﺍﻓﺮﺍﺩ خیلی موفق چه کارهایی را  ﺍﻧﺠﺎﻡ نمیﺩﻫﻨﺪ؟
ﺳﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ “ﻻ‌ﯾﻒ ﻫﺎﮎ” ﻫﻔﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ‌ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ:
 


1. ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ، ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
2. ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺮﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 
3. ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
 
4. ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ”، “ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ” ، “ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ”، “ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ”، ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻠﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 
5. ﺗﻼ‌ﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.6. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 
7. ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ مقایسه نمی کنند./ل
موفق باشید


ادامه...

گروه: رازهای موفقیت

تاریخ: 1394/10/19

 

عصبانیت

مردها را عصبانی نکنید

وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود و توانایی کتک زدن انها بیشتر میشود...مردها در عصبانیت فقط دوست دارند از موضوع فرار کنند.انها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم...مردها در عصبانیت شخصیتی بد بین ..بددهن..نا مهربان دارند..فقط یک راه دارد سکوت کنید وقتی سکوت کنید زودتر ارام میشوند وقتی ارام شدند راحتتر متقاعد میشوند...

زنها را عصبانی نکنید

زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان از بین میرود اما به همان ترتیب قدرت زبانی بالایی دارند ..یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش به او کردید را در پنج دقیقه طوری حلوی چشمانتان میاورد که باور نمیکنید...غرزدن از ویژگی های بارز همه زنان است..یک زن را وقتی عصبانی کردید عواقبش را تا یک هفته وگاهی تا یک ماه باید بپذیرید.زنها ماجرای عصبانیتشان را در تمام این مدت با خود حمل میکنند./ل

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/17

 

دوستی های طولانی به ازدواج نمی رسد

دوستی های طولانی به ازدواج نمی رسدیک روانشناس گفت: دوستی‌های دراز مدت برای ازدواج که با اطلاع خانواده هم صورت می‌گیرد، بسیاری مواقع به ازدواج منجر نمی‌شود چرا که این ارتباط‌ها طولانی و بسیار نزدیک بوده است.
دوستی های طولانی به ازدواج نمی رسد
دکتر مهدی بیاتی، افزود: در دهه 60 ارتباط بین دخترها و پسرها کم بود و پسرها کمتر از نیازهای عاطفی و ارتباطی دختران اطلاع داشتند اما با گسترش وسایل ارتباطی، پسران شناخت بیشتری نسبت به این نیازهای دختران پیدا کرده اند.
یکی از روش هایی که برخی پسران برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده می کنند ارائه پیشنهاد ازدواج است.
〽️برخی دختران وقتی با چنین پیشنهادی روبرو می شوند و فرد را برای زندگی مشترک مناسب تشخیص می دهند، پس از گذشت مدت کوتاهی خود را در اختیار طرف مقابل قرار می دهند که همین امر موجب می شود که پسر علی رغم قصد قبلی برای ازدواج با دختر به علت پر شدن خلاء حسی و جنسی خود، از تصمیمش منصرف شود.

〽️وی با اشاره به اثرات فردگرایی در قبول پیشنهاد ازدواج گفت: به علت افزایش فردگرایی، برخی دختران به محض دریافت پیشنهاد ازدواج به آن پاسخ مثبت می دهند. در حال حاضر به علت گسترش ارتباط افراد در فضای مجازی حتی شاهد هستیم که یک زن متاهل به یک مرد علاقه پیدا می کند و در اصل خلاء عاطفی موجب ایجاد چنین علاقه هایی است.

〽️این روانشناس تاکید کرد: لازم است فرآیند صحیحی را برای ازدواج طی کنیم. در این جهت باید خانواده ها در مرحله انتخاب همسر و پس از آن اطلاع داشته باشند.

بیاتی با بیان اینکه برای انتخاب درست همسر باید در چارچوب مشخصی عمل کرد، گفت: لازم است حداکثر سه ماه دختر و پسر در شرایط مختلف با هم گفت وگو و نیازهایشان در زندگی مشترک و چگونگی دستیابی به آن ها را مطرح کنند. در این مدت دختران نباید وارد ارتباط عاطفی و جذب ویژگی های ظاهری پسر شود چون در غیراینصورت نمی تواند برای آینده خود به درستی تصمیم گیری کند./ل
مواظب خودتون باشید


ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/17

 

6عامل ویران کننده روابط زن و شوهر

6عامل ویران کننده روابط زن و شوهر


۱. اولویت‌های خانوادگی
مهمترین منبع استرس‌زا در روابط بیشتر زوج‌ها، روابطی است که خارج از آن دو نفر است. والدینتان، خواهر و برادرهایتان و دوستانتان را دست‌کم نگیرید. باید بدانید که وقتی به همسرتان «بله» گفته‌اید یعنی او را به همه آدم‌های دیگر مقدم کرده‌اید. خیلی از ازدواج‌ها فقط بخاطر همین ضعف در اولویت‌دهی دچار مشکل می‌شوند. هر کس آنها را سمتی می‌کشد بدون اینکه به سمت همدیگر کشیده شوند. زوج‌ها در ازدواج‌های سالم یاد می‌گیرند که همدیگر را به هرکس و هرچیز دیگر مقدم بدانند.

۲. فقدان ارتباط کلامی
این حقیقت دارد که زوج‌ها به طور متوسط فقط چند دقیقه در روز با هم ارتباط کلامی باکیفیت دارند. هرج‌و‌مرج زندگی خیلی راحت شما را درگیر خود می‌کند و باعث می‌شود نتوانید با همسرتان صحبت کنید. اما زندگی بدون ارتباط کلامی زندگی زناشویی موفقی نخواهد بود. سعی کنید برای حرف زدن با همدیگر وقت بگذارید.

۳. استــرس
اینکه استرس‌مان را سر همسرمان خالی کنیم کار بسیار ساده‌ای است. خیلی از ما عادت داریم تا وقتی پایمان را به منطقه آرامشمان یعنی خانه نگذاشته‌ایم همه چیز را در خودمان نگه داریم و بعد که وارد خانه شدیم منفجر شویم. زوج‌های سالم باید از استرسشان برای نزدیک‌تر شدن به هم و تکیه کردن به همدیگر استفاده کنند، حالا منبع این استرس هرچه که باشد: از مشکلات مالی گرفته تا مشکلات کاری و بیماری.

۴. تکنـولوژی
اخیراً وبلاگ مردی را خواندم که تصمیم به طلاق گرفته بود، فقط اینکه می‌خواست از تلفن‌همراهش طلاق بگیرد. این یک واقعیت است، خیلی از ما همیشه و در همه حال این عامل خطرناک برهم‌زننده روابط را همیشه با خودمان حمل می‌کنیم. خیلی از ما وقتمان را در دنیای مجازی پرهرج‌ومرج تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی تلف می‌کنیم، بدون اینکه وقتی برای صمیمی‌تر کردن رابطه با همسرمان بگذاریم. پس تلفن‌هایتان را خاموش کنید، تلویزیون را از برق بکشید و سعی کنید برای همسرتان وقت بگذارید.

۵. خـودخواهی
ازدواج یک درس دائمی و بزرگ از خودخواه نبودن است. و ما یا اجازه می‌دهیم که این تجربه ما را بهتر کند و یا تلخ‌تر می‌شویم. اینکه کسی را بر خودمان مقدم کنیم کار سختی است چون ذات ما طوری است که خودمان را به همه چیز و همه کس مقدم بدانیم.
هربار که به خودمان جواب مثبت می‌دهیم، به ازدواجمان جواب منفی داده‌ایم زیرا ازدواج مرد درمقابل زن نیست، ما درمقابل من است.

۶. نبخشیدن همدیگر
بخشیدن و فراموش کردن یکی نیستند. وقتی نتوانیم این را بفهمیم، ناراحتی‌هایمان را برای مدتی طولانی در خودمان نگه می‌داریم. و این ناراحتی‌ها در آخر شروع به ویران کردن زندگی‌هایمان از داخل به بیرون می‌کنند. اما بخشش به معنی تبرئه کردن دیگران نیست، به معنی آزاد کردن خودمان است برای اینکه اجازه دهیم خداوند که خود بخشاینده متعال است، ما را التیام دهد./ل

زندگیتان سرشار از باهم بودن

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/16

 

ازدواج لباس نیست.....

ازدواج  لباس  نیست چرکش کنی و بندازی تو ماشین رخت شویی تمیز شه
تازه اگه  حتی فک کنی لباسه ,بعد یه مدت رنگ و  روش رو  از  دست میده اگه بخوای اینقدر بشوریش
اونوقت فکر یه لباس نو  می افتی
اما  لباسه  خب  بازم  چرک میشه
اینه که  میگم ازدواج خیلی  فرق میکنه
نباید چرکش کرد  اونم  راه  داره
راهش  اینه  طرفت  رو قبل از  ازدواج  با  چشم  باز  انتخاب میکنی   و  بعد  از  ازدواج چشمتو میبندی
خیلی  ساده س  با  یک  پلک که  قبل از  انتخاب  باز ه  و  بعد انتخاب  بسته
اونوقت دیگه  چرک  نمیشه
البته یه عده  هم  هستن  چشمشون  بازه  اما  یه  عینک  بد بینی   میزارن  روش  و
همه رو  بد و نا مناسب  میبینن
اینا بعد ازدواج هم شاید  بخوان چشمشونو  ببندن  ولی  گاه گداری  از پشت  عینک بدبینی  یه  نیم  نگاهی  میندازن
و  کار  رو  خراب  میکنن  یا  به قولی چرکش  میکنن
بیایم  به موقع پلکمونو باز کنیم و ببندیم
وعینک بد بینی  رو هم  برداریم
اونوقت  چه قشنگ  میشه  دنیامون./ل

زندگیتون همیشه قشنگ

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/10/16

 

بلد نیستیم بفهمیم دنیای آدمها با هم فرق دارد!!!

بلد نیستیم بفهمیم دنیای آدمها با هم فرق دارد!!!
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد
حتی حاضر نیستیم به نیازها , خواسته ها و علایق او توجه کنیم
غرور خودمان را بسیار دوست داریم!!!
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است برای ما
که او دنیایی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته...
نه اینکه بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیای تازه ای بسازد...
گاهی ما بلد نیستیم کنار هم باشیم./ل
با شریک زندگیت در همه چیز شریک باش حتی درنیازبه تنهایی

ادامه...

گروه: دل نوشته

تاریخ: 1394/10/16

 

ازهمسرانمان اینگونه امتیاز بگیریم

 ازهمسرانمان اینگونه امتیاز بگیریم

 مقاله برگزیده سال 2015 میلادی 

مردان فکر می کنند وقتی برای زن کار خیلی بزرگی انجام دهند، امتیاز بالایی به دست آورده اند. آنها تصور می کنند اگر کارهای کوچکی انجام دهند ( مثل خریدن یک شاخه گل) ، امتیاز کمی می گیرند. مردها اساس امتیازگیری را در کارهای بزرگ می بینند و معتقدند با متمرکز کردن وقت و انرژی خود به منظور انجام کاری بزرگ برای زن می توانند او را راضی کنند ؛ اما در واقع این فرمول درباره زن کاربردی ندارد، چون از نظر زن، کسب امتیاز طور دیگری است.

برای زن هر هدیه ای ارزش یکسان دارد. اندازه اش مهم نیست. هر چند مرد فکر می کند که برای هدیه بزرگ امتیازی بیشتر به دست می آورد. اما او متوجه نیست که برای زن هدایای کوچک هم به اندازه هدایای بزرگ مهم هستند. بدون درک این فرق اساسی در خصوص کسب امتیاز، زن و مرد همیشه در روابط با یکدیگر کلافه می شوند و احساس یأس می کنند.
راه های گوناگونی وجود دارد که مرد بدون زحمت زیاد بتواند امتیازهای بیشتری به دست آورد. فقط مطلب این است که انرژی و توجه خود را که در راه دیگری صرف می کند- به درستی هدایت کند.

بیشتر مردها راجع به این مطالب آگاهی قبلی دارند. اما به خودشان زحمت انجام آنها را نمی دهند چون متوجه نیستند که چقدر این کارهای به ظاهر کوچک برای زن مهم است. مرد در حقیقت باور دارد که در مقایسه با کارهای بزرگی که او انجام می دهد کارهای کوچک بسیار ناچیزند. بعضی از مردها در آغاز روابط ممکن است کارهای کوچک ارائه دهند ولی پس از یکی دوبار از این کار دست می کشند و با کمک نیروی ذاتی، انرژی خود را برای انجام کارهای بزرگ صرف می کنند و سپس از انجام کارهایی که به ظاهر برای او کم اهمیت هستند و برای ارضای زن بسیار ضروری است غفلت می کنند.

مرد برای برآوردن خواسته های زن، باید بفهمد که زن  به چه چیزهایی نیاز دارد تا بتواند احساس همدردی و محبت کند.
نوع امتیاز جمع کردن از زن ها ربطی به سلیقه ندارد. بلکه واقعاً یک نیاز است. زن  ها در مناسبات خود، به اظهارات محبت آمیز زیادی نیاز دارند تا بتوانند احساس کنند که مورد علاقه اند. درک این مطلب می تواند برای یک مرد بسیار سخت باشد.

اثر جادویی کارهای کوچک
وقتی که مردی برای زن کارهای کوچک انجام می دهد، او را جادو می کند. همان طور که زن به آنچه نیاز دارد می رسد، مرد هم احساس قدرت و مؤثر بودن می کند و هر دو به کمال می رسند.

افراط کار کردن مردها
شاید به نظر مرد «بیشتر کار کردن » نوعی محبت به زن محسوب شود ولی زن ها بیشتر در این مورد احساس می کنند که همسرانشان نمی خواهند با آنها باشند مرد باید متوجه باشد که با روزی یک ساعت زود به خانه برگشتن، محبتی بزرگ به همسر خود کرده است. به این ترتیب فرصت بیشتری برای او پیش خواهد آمد که کارهای کوچکی برای همسرش انجام دهد. در این صورت هر دو از این وضع راضی خواهند بود. حتی در کار کردن مرد هم تأثیر می گذارد و او بهتر و موفق تر به کارهای روزانه ادامه خواهد داد. زن ها توانایی مخصوصی دارند که از کوچک ترین موارد زندگی به همان اندازه موارد بزرگ قدردانی می کنند. این برای مردها نعمتی است.

بیشتر مردها برای موفقیت  بیشتر تلاش می کنند، زیرا معتقدند که موفقیت  به آنها شایستگیِ داشتن عشق  و محبت را می دهد. آنها در عمق وجودشان طالب عشق  و تحسین دیگران هستند. با این همه نمی دانند که بدون داشتن موفقیت بزرگتر می توانند عشق و تحسین دیگران را به دست آورند. یک زن باید با قدردانی از کارهای کوچکی که مرد برایش انجام می دهد ، او را از اعتیاد به موفقیت نجات دهد. ولی اگر زنی درک نکند که این کار او چقدر برای مرد مهم است احتمال دارد از مرد قدردانی نکند و این امر سبب می شود که مرد هم به کارهای کوچک اهمیت ندهد./ل
زندگیتون سرشار از محبت

ادامه...

گروه: زندگی

تاریخ: 1394/10/16

 

سه کلید

سه کلیدی که می خواهیم به شما معرفی کنیم می تواند قفل قلب و احساس هر کسی را باز کند؛ اول این سه کلید را روی خودتان آزمایش کنید. شما به عنوان یک انسان دوست دارید تائید، ستایش و پذیرفته شوید! دیگران هم مثل شما هستند.


 

نکته ای که ما در خیلی از مواقع فراموش می کنیم این است که اگر خواهان رابطه سرشار از عشق و علاقه و احترام با شریک زندگی خود هستیم، باید اول طرف مقابلمان را از عشق و علاقه و احترام خود برخوردار کنیم.

◀️تائید کردن
همین طور که در روزهای ابتدای آشنایی همیشه او را تایید می کردید، با طولانی شدن روابط تان، حتی در دوران بعد از عقد هم باید احساس و اعمال نامزدتان را تائید کنید. ممکن است بگویید نمی شود در هر شرایطی همسرم را تائید کنم وقتی او بی دلیل از من گله می کند، چگونه حرفش را تائید کنم؟
شما حرف او را تائید نکنید بلکه احساس او را تائید کنید. اگر او از این که به حرف هایش گوش نمی دهید شکایت می کند به جای آن که بگویید، تو اشتباه می کنی، من به حرف های تو گوش می دهم، بهتر است بگویید، می دانم چه احساسی داری، تو فکر می کنی من به حرف هایت گوش نمی دهم و تو برایم مهم نیستی اما من.....
تائید کردن احساس نامزد یا همسرتان شما را از جبهه مقابل درمی آورد و در گفت وگو در کنار هم قرار می دهد. به یاد داشته باشید وقتی او آزرده است و از موضوعی گله می کند، زمان مناسبی برای نصیحت و ارائه راه حل نیست. شما اول باید به او نشان دهید احساسش برای تان مهم است. او را درک می کنید و دوست دارید حرف هایش را بشنوید. قدم بعدی که یک گفت و گوی منطقی است در چنین شرایطی آسان تر خواهد بود.
ستایش کردن یعنی آنچه را در دوران آشنایی در نامزدتان تحسین می کردید، هنوز هم تحسین کنید و این تحسین را به زبان بیاورید. کار دشواری نیست! از خودتان بپرسید چه چیزی را در او تحسین می کنم؟ مطمئن باشید فهرست بلند بالایی تهیه خواهید کرد
◀️ستایش کردن
ستایش کردن یعنی آنچه را در دوران آشنایی در نامزدتان تحسین می کردید، هنوز هم تحسین کنید و این تحسین را به زبان بیاورید. کار دشواری نیست! از خودتان بپرسید چه چیزی را در او تحسین می کنم؟ مطمئن باشید فهرست بلند بالایی تهیه خواهید کرد. زمانی که در شرایط عادی زندگی صفات خوب همسرتان را بگویید و او را ستایش کنید، هنگام اختلافات، سرزنش های کمتری بین شما رد و بدل می شود.
◀️پذیرش بی قید و شرط
او را همان گونه که هست، دوست داشته باشید. برای داشتن یک پذیرش صحیح، در تفکر خود بازنگری اصولی کنید. این که ما فکر می کنیم اگر همسرمان این گون