بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/04/16
10 دلیل که منجر به خیانت زوجین می شود 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/16
خیانت در رابطه خانوادگی دارای انواع مختلفی است که عبارتند از :
  1. خیانت رفتاری
  2. خیانت ذهنی
  3. خیانت کلامی
بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
4. توسل درمانی


بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
3. توبه درمانی

بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
2. ذکر درمانی


بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
1. دعا درمانی

بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
عوامل تامین و عدم تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام
 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/13
فعالیت مغز هنگام صحبت کردن با صدای بلند و فریاد زدن متوقف می شود.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/13
یکی از موانع افزایش سطح شادی«تردمیل لذت گرایی» است که باعث می شود افراد به سرعت و به طرزی اجتناب ناپذیر خود را با چیز های خوب انطباق داده و آنها را بدیهی تلقی کند.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/12
قهر بسیاری از لحظات شیرین زندگی را به تلخی و غصه می گذراند در این صورت، قهر دردی است که اگر به شکل جدی درمان نشود سرطانی وخیم برای زندگی زوجین محسوب می شود.  1   ...     64  65  66  67  68   ...