بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/04/12
قهر بسیاری از لحظات شیرین زندگی را به تلخی و غصه می گذراند در این صورت، قهر دردی است که اگر به شکل جدی درمان نشود سرطانی وخیم برای زندگی زوجین محسوب می شود.


یک کارشناس مسائل دینی و استاد حوزه و دانشگاه گفت: فرزندان ما آنچنان می شوند که ما هستیم ،نه آنطور که دلمان می خواهد.پس باید در تربیت آنها به مسائل گوناگونی توجه داشته باشیم. 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/11
تاثیر شگفت انگیز محبت مادر بر مغز

بازدید:
تاريخ : 1394/04/10
بازدید:
تاريخ : 1394/04/10
9 راه حل برای مدیریت زمان

بازدید:
تاريخ : 1394/04/09
با باورهای سمی خداحافظی کنیمبازدید:
تاريخ : 1394/04/09
وسواس کنده مو یا تریکوتیلومانیا

بازدید:
تاريخ : 1394/04/09
بازدید:
تاريخ : 1394/04/07
اگر بچه ویارش گرفت با صدای بلند در حمام بخواند و صدایش را رها کند......

بازدید:
تاريخ : 1394/04/07
در اثر عادت در کنار افراد نالابق زندگی می کنیم  1   ...     64  65  66  67  68