بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلایدر

بازدید:
تاريخ : 1394/04/07
در اثر عادت در کنار افراد نالابق زندگی می کنیم


بازدید:
تاريخ : 1394/04/06
هیجان باعث افت ضریب هوشی می شود

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن


با انسان های مثبت معاشرت کن ؛ چون آنها بر اندیشه و عقل و رفتارت تاثیر می گذارند.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05
افرادی که از نظر روانی قوی هستند چه کارهایی نمی کنند؟


بازدید:
تاريخ : 1394/04/04
علایم جاده زندگی زناشویی
بازدید:
تاريخ : 1394/04/03
ازدواج چگونه می تواند عامل تکامل انسان باشد؟بازدید:
تاريخ : 1394/04/03
سکوت مرد در زندگی مشترک ......

بازدید:
تاريخ : 1394/04/03
قطعا همه شما وابستگی های بی شمار یک نوزاد به پدر و مادر و به خصوص مادر را درک خواهید کرد.....
  1   ...     64  65  66  67