بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
1. دعا درمانی

بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
عوامل تامین و عدم تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام
 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/13
فعالیت مغز هنگام صحبت کردن با صدای بلند و فریاد زدن متوقف می شود.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/13
یکی از موانع افزایش سطح شادی«تردمیل لذت گرایی» است که باعث می شود افراد به سرعت و به طرزی اجتناب ناپذیر خود را با چیز های خوب انطباق داده و آنها را بدیهی تلقی کند.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/12
قهر بسیاری از لحظات شیرین زندگی را به تلخی و غصه می گذراند در این صورت، قهر دردی است که اگر به شکل جدی درمان نشود سرطانی وخیم برای زندگی زوجین محسوب می شود.


یک کارشناس مسائل دینی و استاد حوزه و دانشگاه گفت: فرزندان ما آنچنان می شوند که ما هستیم ،نه آنطور که دلمان می خواهد.پس باید در تربیت آنها به مسائل گوناگونی توجه داشته باشیم. 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/11
تاثیر شگفت انگیز محبت مادر بر مغز

بازدید:
تاريخ : 1394/04/10
بازدید:
تاريخ : 1394/04/10
9 راه حل برای مدیریت زمان

بازدید:
تاريخ : 1394/04/09
با باورهای سمی خداحافظی کنیمبازدید:
تاريخ : 1394/04/09
وسواس کنده مو یا تریکوتیلومانیا

بازدید:
تاريخ : 1394/04/09
بازدید:
تاريخ : 1394/04/07
اگر بچه ویارش گرفت با صدای بلند در حمام بخواند و صدایش را رها کند......

بازدید:
تاريخ : 1394/04/07
در اثر عادت در کنار افراد نالابق زندگی می کنیم


بازدید:
تاريخ : 1394/04/06
هیجان باعث افت ضریب هوشی می شود

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن


با انسان های مثبت معاشرت کن ؛ چون آنها بر اندیشه و عقل و رفتارت تاثیر می گذارند.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/05
افرادی که از نظر روانی قوی هستند چه کارهایی نمی کنند؟


بازدید:
تاريخ : 1394/04/04
علایم جاده زندگی زناشویی

  1   ...     32  33  34  35