بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: گزیده مشاوره

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/06/14

قبول این باور عمومی که روانشناسی در ایران مورد پذیرش مردم نیست برایم دشوار است و معتقدم که این مکانیسم دفاعی دلیل تراشی از سوی روانشناسانی است که در کاهش درد بیمارانشان ناتوانند. سر زدن به مراکز مشاوره در گوشه کنار این دیار... . بیماران مشتاقانه برای درمان نزد روانشناسان می روند و در چند جلسه اول حرف های مختلفی می زنند و زمان خود را سپری می کنند. از آنجا که حرف زدن مکانیسم دفاعی است برای گریز از تجربه درد (اگر دقت کنیم برخی نوروزها تمایل فراوانی برای حرف زدن دارند) و همچون سایر مکانیسم های دفاعی اثرهای موقتی بر کاهش درد بیمار دارد، هم بیمار و هم روانشناس تصور می کنند که در این چند جلسه اتفاق هایی افتاده که نامش درمان است! این بیماران جلسه های دوم و سوم را با این جمله بسیار شایع  که الان چند روزی است که بهتر شده ام آغاز می کنند! جلسه بعد هم بیمار می گوید خوب من تا حالا همش حرف زدم اما امروز آمدم که شما بگویید من چه کار کنم!

یکی از جاذبه های ISTDP (رواندرمانی پویشی فشره کوتاه مدت) از همین جا آغاز می شود. شناسایی دفاع پرحرفی و سد کردن آن با هدف تمرکز بیمار بر مشکل اصلی. این تکنیک برای بیمارانی که تجربه روانشناسان با سایر سبک های درمانی را دارند کارسازتر است و پیمان درمانی را در آنها فرامی خواند. پس بدانیم که تجربه رواندرمانی با ملاقات کردن با یک روانشناس (گپ زدن روشنفکرانه) یکسان نیستند.ISTDP تمام گپ های روشنفکرانه را به چالش می کشد و ناکارآمدی آنها را از حساب رواندرمانی متمایز می سازد./ل

دکترمعنوی پور

بازدید:
تاريخ : 1394/04/13
فعالیت مغز هنگام صحبت کردن با صدای بلند و فریاد زدن متوقف می شود.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/09
وسواس کنده مو یا تریکوتیلومانیا

بازدید:
تاريخ : 1394/04/03
سکوت مرد در زندگی مشترک ......