بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: درباره ما

اسلاید شو


بینش و شناخت فردی راهی  برای درک آرامش زندگی است .

لیلا مقدم(کارشناس ارشد روان شناسی مشاوره)