بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1395/03/28
لیلا مقدم, [۱۷.۰۶.۱۶ ۱۴:۵۴]


چهل پیام از جزء یازدهم قرآن1- اعمال شما را خدا و رسولش می بینند (سوره توبه ایه 94)

2- منافقین برای اینکه نظر شمارا جلب کنند قسم میخورند(ایه 96)

3- گل و خار در هم آمیخته اند(درحالیکه رسول خدا از مردم عرب زبان است اما بدترین منافقین نیز از هم ایشان است) ایه 97

4- اعمال شما در قیامت در منظرخدا بر رسول و مومنین عرضه می شود پس عمل کنید(به گونه ای که شرمنده نشوید) ایه 105

5- هر چیزی که باعث ضرر رساندن به صفوف مسلمین باشد محکوم به نابودی است حتی اگر ظاهر مسجد داشته باشد(ایه 107)

6- مسجدی را برگزینید که برپایه تقوی بنا شده باشد چرا که انسانهایی در آن وارد خواهند شد که دوست دارند پاک باشند(ایه 108)

7- هرگاه که هیچ پناهگاهی برای نجات از گرفتاری پیدا نکردید توبه کنید(ایه 118)

8- مومنین، تقوا پیشه کرده و افراد راستگو را به دوستی و همراهی برگزینید(ایه 119)

9- همگی به میدان جهاد نروید بلکه عده ای بمانید علم بیاموزید و اجتهاد در دین کنید و مبلغ دین باشید(ایه 122)

10- کسی که بیماردل گردد روزبه روز بیشتر فاسد خواهد شد(ایه 125)

11- پیامبر شما مشتاق عاقبت به خیری شماست و رنجهای شما برایش ناگوار است(ایه127)

12- ماه مانند آموزگاری است که تقویم ماه و سال شماست(سوره یونس ایه 5)

13- اگر کسی قیامت را منکر و به دنیا راضی باشد(دنیاپرستی کند) جایگاهش آتش است(ایه 7 و 8)

14- مومنان هماره در سلامت و امنیت و پایان امر ایشان شکرگذار بودن است(ایه 10)

15- به کافران مهلت داده می شود تا سرگشته و در نهایت سردرگم شوند(ایه 11)

16- انسان تا مشکل دارد باهرزبان دعا میکند ولی تا حاجتش برآورده شد فراموشکار میگردد(ایه 12)

17- پیامبر حق هیچ دخل و تصرفی در قران ندارد(ایه15)

18- غیب و علم به عالم غیب در انحصار خداوند است (ایه 20)

19- طوفان زدگان بسیار خدارا یاد میکنند ولی وقتی به ساحل رسیدند فراموش میکنند(ایه 22)

20- مثل دنیا چونان آب است که آبادانی به افراد میرساند و سرمست میشوند غافل از اینکه طوفان، به آنی محصولشان را درو میکند(ایه 24)

21- خداوند شما را به سرای صلح و امنیت فراخوانده است(ایه 25)

22- اگر از حق بگذرید محصول شما چیزی جزء گمراهی نخواهد بود(ایه 32)

23- ایا خدای هدایتگر شایسته پرستش است یا موجوداتی که خود نیازمند هدایت هستند(ایه 35)

24- از ظن و گمان پیروی نکنید که ظن ها غالبا نتیجه ای در بر ندارند(ایه 36)

25- ما هیچ نفع و ضرری بخود نمی توانیم برسانیم مگر به خواست خدا(ایه 49)

26- انسان در قیامت برای نجات از عذاب، حاضر است همه دارایی خودرا بدهدولی عدالت برپا خواهد شد(ایه 54)

27- شفای سینه ها(آرامش)، هدایت و رحمت الهی به شما ارزانی شد(ایه 57)

28- هرچه بخواهید در قرآن هست و هیچ چیزی مغفول نمانده است(ایه 61)

29- دوستان خدا هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت(ایه 62)

30- وعده های الهی (محقق الوقوع و) تخلف ناپذیر هستند(ایه 64)

31- از سرزنش های کافران رنجیده خاطر نباشید که عزت در دست خداست(ایه 65)

32- عاقبت خداجویان نجات و رستگاری و پایان امر طاغوتیان، نابودی است(ایه 73)

33- سحر و جادو ، عمل مفسدین و محکوم به شکست است(ایه 81)

34- خداوند به هر وسیله ممکن حقیقت را استوار خواهد کرد(ایه 82)

35- در راه خود ثابت قدم باشید و پیروی از افراد نادان نکنید(ایه 89)

36- انسانها در لحظه مرگ ممکن است توبه کنند اما پذیرفته نخواهد شد(ایه 91)

37- اگر در مساله ای مردد شدید از کسانی پاسخ بخواهید که قران خوانده اند(ودر آن اندیشیده اند)ایه 94

38- نجات مومنین تکلیفی است که خداوند برخود دانسته است(ایه 102)

39- اگر خدا زیانی به تو برساند هیچکس نمیتواند مانع آن شود و همچنین است اگر بخواهد خیری بدهد (ایه 107)

40- گمان نکنید که اگر سردرگوش هم کنید و نجوا نمایید خدا نمیداند او از آشکار و پنهان آگاه است(سوره هود آیه 5)لیلا مقدم, [۰۸.۰۶.۱۶ ۱۹:۵۴]
آرامش زندگی 
 پژوهش هایی علمی در تاثیرات روانشناختی روزه داری

اختلالات روانی عامل 15درصد ناتوانی ها و مرگ های زودرس در کشورهای روبه رشد هستند و در میان اختلالات روانی ، اختلالات خلقی و اضطرابی در صدر قرار دارند به گونه ای که یک چهارم افراد واجد معیارهای تشخیصی یک اختلال اضطرابی هستند در رابطه با افسردگی نیز سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده که در سال 2020اولین علت ناتوانی در جهان بیماری های قلبی عروقی و دومین علت افسردگی خواهد بود سازمان بهداشت جهانی ، سلامت را حالت رفاه و آسایش جسمی و روانی می داند . یکی از عباداتی که همواره اسلام بر آن تأکید دارد فریضه ی روزه است. از دیدگاه اسلام روزه باعث ارتقای سلامت جسمی و روانی فرد می گردد خداوند در قران کریم می فرماید "و ان تصوموا خیرلکم ان کنتم تعلمون" : اگر علم داشتید می دانستید که روزه گرفتن برای شما خیر است . تحقیقات بسیاری در مورد اعمال و عبادات مذهبی مخصوصا فریضه روزه توسط روان شناسان داخلی و خارجی انجام شده که در زیر به نمونه هایی همراه با آدرس کامل اشاره می کنیم .

1-بررسی تأثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان اضطراب : محمدتقی مقدم نیا ، شاهرخ مقصودی ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی )سال سیزدهم / شماره 49/بهار 1383
با توجه به تحقیقاتی که با هدف تعیین ارتباط بین روزه داری و سطح اضطراب دانشجویان در حین و پس از ماه رمضان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده در مرحله اول تحقیق در هفته چهارماه رمضان اضطراب دانشجویان اندازه گیری شده که اضطراب در سطح خفیف بوده و در مرحله دوم تحقیق یک ماه پس از مرحله اول مجددا اضطراب اندازه گیری شده که نتایج نشان داد اضطراب دانشجویان در حد متوسط بوده است در آزمون آماری (t) اختلاف معنی داری بین اضطراب حین و پس از ماه رمضان نشان داد.

2-اثر روزه داری بر سلامت روان :پژوهشگران: منصوره السادات صادقی ، دکتر محمد علی مظاهری ، مجله روان شناسی 35سال نهم ، شماره 3 پاییز 1384
در این پژوهش با هدف مطالعه اثر روزه داری بر سلامت روان داشنجویان طراحی و اجرا گردید 162نفر دانشجو (102 دختر و 60پسر ) به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و یک تا دوهفته قبل از ماه مبارک رمضان پرسشنامه سلامت روان (GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک تا دوهفته پس از اتمام ماه رمضان مجددا همان پرسشنامه را به عنوان پس آزمون ، تکمیل نمودند . تمرات به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون کسر و نمره ای که میزان و جهت تغییرات سلامت روان را در قبل و بعد از ماه رمضان نشان می دهد به دست آمد سپس این نمرات توسط تجزیه تحلیل واریانس یکراهه مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهند که روزه ماه رمضان در تمامی خرده مولفه ها و نمره کل سلامت روان موثر بوده است . بدین صورت که این تفاوت معنادار در زیر مقیاس های نشانه های بدنی ، اضطراب و بیخوابی نارساکنش وری اجتماعی ، افسردگی و نهایتا نمره کلی پرسشنامه سلامت روان برای گروهایی که در ماه رمضان تمام روزه های خود را گرفته اند و یا به طور تفننی تعدای محدودی از روزها را روزه گرفته اند ، حاکی از بهبود وضعیت سلامت عمومی در بعد از ماه رمضان و برای گروه هایی که به دلیل عذر شرعی یا پزشکی روزه نگرفته اند و یا اصلا روزه نگرفته اند حاکی از کاهش سطح سلامت روان پس از ماه رمضان می باشد.

3-بررسی تأثیر روزه داری بر وضعیت سلامتی روان پژوهشگر: دکتر محمد قهرمانی ، علی دلشاد نوقابی ، جهانشیر توکلی زاده ، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، سال ششم ، شماره اول ، بهار و تابستان 1379
در این پژوهش که در سال 1378در شهر گناباد انجام شد 200 نمونه از افرادی که سابقه قبلی اختلال روانی نداشته و در طی ماه مبارک رمضان روزه می گیرند از گروه سنی مختلف شامل 114 زن و 86 مرد انتخاب شدند نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین وضعیت سلامت روانی افراد در قبل و بعد از ماه روزه داری وجود داشته و وضعیت سلامت روانی افراد بهتر شده است همچنین میزان اختلالات روانی در قبل از روزه داری 5/17 درصد بوده که بعد از روزه داری به 12 درصد کاهش یافته است .
 @aramesh1471
4-بررسی تأثیر روزه داری در ماه رمضان برعزت نفس و سلامت روانی دانشجویان: پژوهشگر مریم جوانبخت – سید علی رضا ضیایی – سید مهران همام- علی رهنما ، مجله اصول بهداشت روانی سال 11زمستان 13388 صفحه 73-266
در این پژوهش 60 دانشجوی پزشکی به ظاهر سالم از دانشگاه آزاد واحد مشهد (38 زن و 22مرد) که تصمیم به روزه داشتند توسط پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت و فهرست علامتی 90 گزینه ای تست سلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند این افراد حداقل 21 روز در این ماه روزه گرفته و مجددا در پایان رمضان با دو پرسشنامه عزت نفس و سلامت روان بررسی شده اند نتیجه نشان می دهد روزه داری در ماه رمضان تأثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای عزت نفس و بهبود سلامت روانی دانشجویان دارد./ل
بازدید:
تاريخ : 1395/03/12
"پونز"
                               
وقتی خیلی بچه بودم، و برای کمک به برادرم که مشغول تزیین اتاق برای جشن عروسیش جعبه ی پونزها را در دستم داشتم و یکی یکی به او که روی چهارپایه ایستاده بود پونز می دادم اتفاقی افتاد که درس مهمی به من داد.

 یکی از پونزها از دست برادرم افتاد و اصرار داشت که آن را پیدا کنم. اما من که خیلی خسته شده بودم، ادای کسی را درآوردم که چیزی از زمین برمیدارد و بلند گفتم: "پیداش کردم!".

او به کارش برگشت و من خوشحال از این که باری را از سر دوشم برداشته ام مشغول شمردن پونزهایی که می دادم و دقایقی که رد می شد، شدم.

اما چیزی نگذشت که تیزی پونزی که روی زمین مانده بود من را از غفلت پراند و دردش که تا استخوان کف پایم تیغ می کشید شیرینی کوتاه آن دروغ را از من گرفت.

بدتر از آن "مجبور بودنم به سکوت" درد را برایم شدیدتر کرد خلاصه این که آن پونز این درس مهم را به من داد که؛
" دروغ و تقلب ، آرامشی کوتاه به آدم می دهند اما دردی که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، را به آدم می چشانند که تا عمق استخوان حس خواهد شد. آن موقع دیگر راست گفتن هم دوای درد نیست؛ آن موقع فقط باید سکوت کرد و هیچ نگفت!"
حالا اگر پونزی گم شده و به صاحبش گفته اید که پیدایش کرده اید؛ قبل از این که دیر بشود، یا پونز را پیدا کنید یا به صاحبش بگویید از پیدا کردنش ناتوانید!/ل


بازدید:
تاريخ : 1395/03/10
روش‏هاى كاهش اضطراب امتحان
 
1. نام و ياد خدا
با وضو در جلسه امتحان حاضر شويد. نام خدا را با توجّه كامل بر زبان جارى كنيد و از او يارى جوييد. آرامش از آنهایی است که دلهایشان با خدا آشناست. اگر فرصت کافی دارید پیش از امتحان دو رکت نماز استعانت بخوانید. مداومت بر ذکر زیر اضطراب را کاهش می‌دهد:

              لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

2. روى آوردن به خودگويى مثبت
بعضى افراد در خلال موقعيت‏هاى اضطراب (نظير امتحان) در حالت خودگويى منفى فرو مي‌روند و عباراتى چون «وای همه چیز خراب می شود» «آبروم پیش همه خواهد رفت» و «من در اين امتحان موفق نمي‌شوم» بر زبان مي‌رانند. اين خودگويي‌ها به افزايش سطح اضطراب و كاهش كارآمدى فرد مي‌انجامد. بنابراين، بايد به جاى خودگويي‌هاى منفى، به خودگويي‌هاى مثبت روى آورد مانند «گام به گام پيش مي‌روم»، «ان شاء الله مي‌توانم در این امتحان سربلند بیرون بیایم»، «مهم این است که من تلاش خودم را کردم، نتیجه هرچه باشد با خداست»، «نظر مردم در مورد من مهم نیست، مهم این است که من می توانم موفق شوم».

3. تقویت حرمت خود (عزت نفس) و اعتماد به نفس.
به موفقیت‌های خود فکر کنید؛ به توانایی‌هایی که دارید و تلاش‌هایی که می‌کنید. در خود احساس ارزشمندی به‌وجود بیاورید. اگر چنین احساسی نداشته باشید اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و این موجب اضطراب شما خواهد شد. انسان‌هایی که برای خود احترام قائلند واحساس ارزشمندی می‌کنند افرادی هستند با عزت نفس بالا. به این ترتیب اعتماد به نفس بیشتری نیز دارند و کمتر دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند. لازم نیست به دنبال توانایی‌هایی در خود بگردید که دیگران دارند، یا خود را با دیگران مقایسه کنید تا بدانید موفق هستید یا نه. هر انسانی توانایی‌های منحصر به فردی دارید و شما در نوع خود بی‌نظیر هستید.
4-یادآوری واقعیت

هنگام امتحان به خود بگویید:

«اضطراب قبل از امتحان پدیده‏اى طبیعى است و هر کس ممکن است دچارش شود. این اضطراب سبب نمی‌گردد امتحانم را خراب کنم و حتّی باعث می‌شود خود را بیش‏تر و بهتر آماده سازم.»
5-زودتر در محل آزمون حضور یافتن

ساعتى قبل از امتحان در محل حاضر شوید ولى از مطالعه و بحث درباره امتحان بپرهیزید.

6-هول نکنید

تلقین های منفی را به خودتان راه ندهید. بدانید که این اضطراب ابتدایی است و به تدریج از شما کم خواهد شد. به خودتان بگویید که اولش فکر می کنم که هیچی بلد نیستم؛ پس از این که قلم را به دست گرفتم و خواستم سوالات را بنویسم خدا کمکم خواهد کرد و به تدریج همه چیز به فکرم خواهد رسید. تجربه نشان داده است که اگر هول و هراس را به دلتان راه ندهید و شتابزده عمل نکنید، به تدریج پاسخ ها به ذهنتان خواهد رسید. با طمئنینه و به آرامی البته با مدیرت زمان به سوالات پاسخ دهید، قدرت ذهن آنقد بالا می رود که اگر پاسخ سوالی را هم فراموش کرده باشید، همه چیز یادتان خواهد آمد

7-پدید آوردن آرامش فیزیکى

پیش از امتحان آب خنک بنوشید. وقتى روى صندلى آزمون نشستید، دقایقى پیش از شروع امتحان- بى آن‏که توجّه کسى را جلب کنید- چند نفس عمیق بکشید. سپس همه عضلات بدن را یکباره منقبض سازید، چند ثانیه صبر کنید و آنگاه همه را رها کرده، به آرامشى که از نوک پنجه‏هاى پا به طرف بالا می‌آید توجّه کنید. در این هنگام، آرامش را به تمام نقاط بدنتان ببرید و آرام و آرام‏تر شوید. دوباره چند نفس عمیق بکشید و به خود چنین تلقین کنید: «راحتم، خیلى راحتم، آماده‏ام به خوبى امتحان دهم.» در طول امتحان هم هر وقت خسته شدید به تن‌آرامی و تمرین تنفس بپردازید.

8-پدید آوردن آرامش روانى

هنگام امتحان، وقتى جاى مناسب یافتید و نشستید، چشم‏هاتان را ببنیدید و منظره زیبایى را که قبلًا دیده‏اید (مثل رودخانه آرام، کوهستان پر برف، چمنزار زیبا و…) در ذهن مجسم کنید. خود را در آن محل زیبا ببینید و آرامشى را که میتوانید در آن مکان داشته باشید، احساس کنید. پس از چند ثانیه چشم‏هاتان را باز کنید و با این احساس آرامش به استقبال امتحان بروید.

9-بهره‌مندی از مطالعه روش‌مند و خلاصه نویسی

همیشه به ویژه ایام امتحان از روش‌های مطالعه مناسب استفاده کنید. در این زمینه مهارت‌های مطالعه را بیاموزید. بهره‌گیری از خلاصه‌نویسی برای آمادگی به امتحان و کاهش اضطراب بسیار مهم است. خلاصه کردن مطالب بهترین روش یادگیری است با این روش شما صرفاً  متوجه نکات مهم درس می‌شوید و پیش از امتحان با یادآوری آنها به امتحان بهتر پاسخ می‌دهید. سعی کنید از روش‌های نموداری استفاده کنید. روش‌های نموداری بیشتر در ذهن می‌مانند. در جلسه امتحان در برگه چک‌نویس ابتدا به صورت نموداری پاسخ دهید بعد آن را کامل کنید.


10. پاسخ‌گویی کلی و گزينشى به پرسش‏ها
قبل از پاسخ دادن به پرسش‏ها، به اجمال در آن‏ها بنگريد. ابتدا آن مقدار از سوال را می دانید بر روی همان برگه امتحان یا یک چک نویسی با مداد یا خودکار به صورت کاملا کلی هرچه بلد هستید بنویسید و سپس به تفصیل به سوالات پاسخ دهید. نخست به پرسش‏هايى كه پاسخش را كاملًا مي‌دانيد، پاسخ دهيد و سپس سراغ ديگر سؤال‏ها برويد.

11. تنظیم برنامه خواب و استراحت
برخی با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصلا نباید خوابید و یا خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر در مطالب خوانده شده می‌گردند. کاهش زمان خواب در حد متعادل مطلوب است، اما افراط در آن هرگز مفید نخواهد بود. بنابر تا می‌توانید پیش از امتحان استراحت کافی داشته باشید./ل

بازدید:
تاريخ : 1395/03/08
 آرامش زندگی, [۲۸.۰۵.۱۶ ۰۰:۴۳]
وقتی از «مایکل شوماخر»قهرمان هفت دوره از مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک جهان
 رمز موفقیتش را پرسیدند
او در جواب فقط یک جمله گفت:

«تنها رمز موفقیت من این است
زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند .
تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند.
خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.
کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.
لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند .
پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.
و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !! 


بازدید:
تاريخ : 1395/03/07
لیلا مقدم, [۲۷.۰۵.۱۶ ۱۲:۰۰]

پژوهش محققان دانشگاه فلوریدا بر روی کاربران اینستاگرام نشان می‌دهد به اشتراک‌گذاری آنلاین عکس‌ها می‌تواند موجب بروز مشکلات احساسی در روابط شرکای عاطفی شود.

در این تحقیق 420 کاربر آنلاین اینستاگرام با سن 18 تا 62 سال حضور داشتند. محققان دریافتند افرادی که احساس می‌کنند خوش‌قیافه هستند، تمایل به انداختن سلفی از خود دارند.

اما هرچه تعداد سلفی‌های فرد زیادتر باشد، مشکلات در روابط احساسی افراد نظیر طلاق، خیانت فیزیکی و احساسی نیز بیشتر گزارش شد.

به گفته راشل کلیتون، محقق ارشد این مطالعه، هرچند وجود این رابطه علت و معلولی نیست، اما یافته‌ها نشان می‌دهد هرچه رضایت شخص از بدن خود بیشتر باشد (رابطه‌ای که عکس‌های سلفی شخص با پست‌های اینستاگرام و محبوبیت این عکس‌ها دارد) احتمال فروپاشی روابط عاشقانه بیشتر است.

نتایج این پژوهش می‌تواند راه بزرگی را برای تحقیقات در رابطه با تصور شخص از بدن خود پیش روی محققان قرار ‌دهد؛ برای مثال آیا کاربران رسانه‌های اجتماعی عکس‌هایی را از خود واقعی‌شان پست می‌کنند یا چیزی که در تصور خود دارند و آیا رفتارهای آنلاین با پیامدهای منفی نظیر آنچه در این پژوهش عنوان شد مرا خیر.

این پژوهش در مجله " Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking " منتشر شده است./ل

برگزاری اولین همایش انجمن علمی مشاوره دانشگاه آزاد واحد تبریز: اولین همایش  انجمن علمی مشاوره دانشگاه آزاد تبریز با موضوع تاثیر خانواده بر بهداشت روان فرد سوم خرداد 95 برگزار گردید در این همایش جناب آقای دکتر پناه علی نائب رئیس سازمان  روانشناسی و مشاوره  استان  در مورد باورهای غیر منطقی  در ازدواج سخنرانی کردند همچنین در ادامه  جناب آقای دکتر اسماعیل پور در مورد ارکان خانواده و صمیمیت در خانواده سخنرانی کردند و در پایان همایش اساتید محترم به سوالات میهمانان و دانشجویان جواب دادند  در پایان از طرف انجمن مشاوره دانشگاه آزاد از اساتید محترم  جناب آقای دکتر  پناه علی ، جناب آقای دکتر کریمی ثانی و جناب آقای دکتر اسماعیل پور تجلیل شد