بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
تفاوت با تساوی حقوق در تضاد نیست . منظور از تساوی حقوق  ، آزادی برای انجام کاری است که برای آن ساخته شده ایم و تفاوت این است که زن ومرد برای کار یکسان ساخته نشده اند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
هنگامی که تیغ انتقاد را در دست می گیریم مواظب قسمت های سالم باشیم ، تمام موارد نیاز به جراحی ندارند


بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
افراد پرنس و پرنسس به دنیا می آیند اما والدینشان آنها را به صورت قورباغه در می آورند(اشتاینر)

بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
در دنیای امروزی سه نوع آدم وجود دارد

بازدید:
تاريخ : 1394/04/29
خیلی از پدر و مادر ها به دنبال کتاب هایی با موضوع تربیت فرزند هستند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/29
افراد خوش شانس آدم های راحت تر و با دید بازتری هستند ، در نتیجه آنچه را که در جستجوی آن هستند ، می بینند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/28
متاسفانه طی سال های اخیر و شاید به دلیل تغییر نظام آموزشی  نقش پدر و مادر جابه جا شده است

بازدید:
تاريخ : 1394/04/27
هر اظهار عقیده ای را مثبت یا منفی  به خود نگیرید ، چون حقیقت این است که گوینده با احساسات ، باورها و عقاید خود درگیر است.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/23
انسان ها در ارتباط چند دسته اند؟
  1. دیداری : کسانی که  ارتباطشان در جنبه های دیداری قوی تر است.
  2. شنیداری : کسانی که ارتباطشان در جنبه شنیداری  قوی تر است.
  3. لمسی : کسانی که ارتباطشان در جنبه احساسی و لامسه قوی تر است.

  1  2  3   ...     5