بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی

اسلاید شو

بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
تفاوت با تساوی حقوق در تضاد نیست . منظور از تساوی حقوق  ، آزادی برای انجام کاری است که برای آن ساخته شده ایم و تفاوت این است که زن ومرد برای کار یکسان ساخته نشده اند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
هنگامی که تیغ انتقاد را در دست می گیریم مواظب قسمت های سالم باشیم ، تمام موارد نیاز به جراحی ندارند


بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
افراد پرنس و پرنسس به دنیا می آیند اما والدینشان آنها را به صورت قورباغه در می آورند(اشتاینر)

بازدید:
تاريخ : 1394/04/31
در دنیای امروزی سه نوع آدم وجود دارد

بازدید:
تاريخ : 1394/04/29
خیلی از پدر و مادر ها به دنبال کتاب هایی با موضوع تربیت فرزند هستند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/29
افراد خوش شانس آدم های راحت تر و با دید بازتری هستند ، در نتیجه آنچه را که در جستجوی آن هستند ، می بینند.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/28
متاسفانه طی سال های اخیر و شاید به دلیل تغییر نظام آموزشی  نقش پدر و مادر جابه جا شده است

بازدید:
تاريخ : 1394/04/27
هر اظهار عقیده ای را مثبت یا منفی  به خود نگیرید ، چون حقیقت این است که گوینده با احساسات ، باورها و عقاید خود درگیر است.


بازدید:
تاريخ : 1394/04/23
انسان ها در ارتباط چند دسته اند؟
  1. دیداری : کسانی که  ارتباطشان در جنبه های دیداری قوی تر است.
  2. شنیداری : کسانی که ارتباطشان در جنبه شنیداری  قوی تر است.
  3. لمسی : کسانی که ارتباطشان در جنبه احساسی و لامسه قوی تر است.
بازدید:
تاريخ : 1394/04/22
قدرت تغییرات کوچک !! زیبایی این روش در این است که آن قدر کوتاه است که هیچوقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی اندازید.

خیانت یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه طی مراحل و فرایندهایی روی می دهد که شناخت آن ها به پیشگیری  و درمان خیانت کمک می کند.

ورود بی اجازه به حریم خصوصی اشخاص مختلف یکی از عوامل اصلی نارضایتی  زوجین از حضور همسرشان در شبکه های اجتماعی است.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/20
وسواس فکری یک نوع از اختلال وسواس اجبار و به معنای خطور مطالبی بیهوده و گاه شرم آور و وحشتناک به ذهن، پیاپی و بدون اختیار است که شخص قادر به قطع آن نسیت.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/18
معالجه بیماران اندوهگین در 14 روز

ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم که تقوا توشه و پناهگاه است.توشه ای که مارا به منزل می رساند و پناهگاهی است ، رستگاری دهنده.

بازدید:
تاريخ : 1394/04/16
10 دلیل که منجر به خیانت زوجین می شود 

بازدید:
تاريخ : 1394/04/16
خیانت در رابطه خانوادگی دارای انواع مختلفی است که عبارتند از :
  1. خیانت رفتاری
  2. خیانت ذهنی
  3. خیانت کلامی
بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
4. توسل درمانی


بازدید:
تاريخ : 1394/04/15
3. توبه درمانی


  1  2  3