بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: نقش احساس امنیت در زندگی

اسلاید شو

نقش احساس امنیت در زندگی
بازدید: 0
تاريخ : 1396/10/27
اگر شرایط در دوران کودکی به گونه ای باشد که نتوانید احساس امنیت کنید در دام تله رهاشدگی می افتید. اگر در این تله زندگی گرفتار شده اید هر لحظه احساس می کنید افرادی را که دوستشان دارید شما را ترک می کنند و در نهایت به تنهایی و بی پناهی دچار می شوید. دائم احساس می کنید نزدیکان خود را به دلیل مرگ از دست می دهید یا تنها می مانید. ترس شما از تنهایی است. می ترسید که افراد مورد علاقه تان، فرد دیگری را به شما ترجیح بدهند. به دلیل همین باور به افراد نزدیک خود به گونه ای افراطی وابسته می شوید. طنز تلخ این تله زندگی این است که چون می ترسید شما را ترک کنند با رفتارهای حاکی از وابستگی بیمارگونه، کاری می کنند که از شما دوری کنند. اگر در دام این تله زندگی افتاده اید، ممکن است جدایی های معمولی و عادی زندگی نیز شما را آشفته و عصبانی کند./ل 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: