بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: خیانت

اسلاید شو

خیانت
بازدید: 0
تاريخ : 1396/10/14
اکثر افراد خیانت زناشویی را فقط رابطه جنسی می دانند در حالی که این مورد آخرین
مرحله خیانت محسوب می شود.
خیانت از فکر، نگاه، خنده، رفتار و هزاران مورد ساده شروع می شود.

#لیلا مقدم

 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: