بارخدايا! توانايي نيکو راهنمايي کردن را به من ارزاني ده و شرح صدري به من عطا فرما تا جايگاه امني براي رنج ها و اسرار انسان ها باشم.اگر در اين راه اندوهگين شوم يار و غمخوارم تويي و اگر نوميد شوم اميدم تويي.(اقتباس از صحيفه سجاديه) آرامش زندگی :: باور غیر منطقی

اسلاید شو

باور غیر منطقی
بازدید: 0
تاريخ : 1396/02/13
یکی از باورهای غیرمنطقی در باب پیمان شکنی این است که زندگی زناشویی بعد از پیمان شکنی دیگر درست نمی شود و بایستی به سمت طلاق رفت. اگرچه ضربه روحی این پدیده بسیار بزرگ است اما نه به این وسعت. تصمیم به بازسازی، با علم به سهیم بودن هر دو طرف در شکل گیری چنین اتفاقی در زندگی زناشویی، نشان دهنده درک منطقی و متعالی زوج دارد. پذیرش سهم و نقش خود و مسئولیت پذیر مهم ترین گام در بازسازی است. یادمان باشد که پاک کردن صورت مساله از مکانیزم های دفاعی مربوط به سه سالگی است. افراد رشد یافته و منطقی می کوشند تا مساله را شناخته و راه حل مدارانه به دنبال ساخت آن باشند. 
نظرات

سلام .....خیانت تلخ ترین قسمت یک زندگی عاشقانه است ،جایی که با قلبی شکسته و وحشتناکترین دردها متوجه میشی که با تمام وجودت ، زیباترین داشته ات (( عشق)) رو به بی لیاقت ترین شخص دادی ....خداوند نسیب هیچ زنی نکند..
نوشته شده توسط: دلشکسته | 1396/02/19


پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: